All Posts By

Lena

Daginstitutionen Kolt Østerparken

Reference / Institution

Daginstitutionen Kolt Østerparken

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Entreprenør

Høegh og Rousing A/S

Areal

700 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny børnehave

På Kolt Østerparken i Viby er der ved at blive opført en ny børnehave for Aarhus Kommune grundet befolkningstilvækst og et øget børnetal. Børnehaven er en teknisk institution, hvor der er fokus på teknologi.

Den primære bygning måler 700 m2, og dertil er der bygget nye skure til opbevaring på i alt 100 m2. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og et handicaptoilet.

Som den tekniske rådgiver havde vi hos LB Consult ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi.

Feriehytter i træerne ved Als Odde, Mariager Fjord

Nyhed / Treetop Hotel

22. januar 2018

Treetop Hotel på Als Odde, Mariager Fjord

TRÆHYTTER PÅ STYLTER

”Det er et megafedt projekt, som er sjovt og udfordrende. Der har været en rigtig god dialog med arkitekterne, som har været åbne over for vores forslag og løsninger”, fortæller Katrine Højbjerg, som projekterer en del af den statiske dokumentation til Treetop Hotel.

Treetop Hotel er et af de projekter, som LB Consult arbejder på for øjeblikket. Løvtag ApS er bygherre for projektet, hvor arkitektfirmaet Sigurd Larsen Design Architecture har udført designarbejdet, som er helt unikt, fordi man bygger ferieboliger oppe i træerne på Als Odde, en halvø ved udmundingen af Mariager Fjord.
”Der er i hvert fald andre forhold at tage stilling til end i så mange andre projekter”, siger Katrine. ”Fordi der skal være plads til et træ midt i hver hytte, laves der et ”hul” i konstruktionen i top og bund, hvor stammen kan gå igennem. Indvendigt i hytterne kan man røre ved træerne, som står helt frit, mens åbningerne i loft og gulv tætnes med en membran. På den måde er man virkelig tæt på naturen også inde i træhytten.”

FORDI DER SKAL VÆRE PLADS TIL ET TRÆ MIDT I HVER HYTTE, LAVES DER ET HUL I KONSTRUKTIONEN I TOP OG BUND, HVOR STAMMEN KAN GÅ IGENNEM

TRÆ OG STÅL
Membranen har også den funktion, at træerne som er eksisterende løvtræer i området, kan fortsætte deres vækst upåvirket af konstruktionen omkring stammerne.

”Hytterne opbygges af stålkassetter, som udfyldes og beklædes med træ. Hytterne skal stå på stålsøjler, og der er på den måde ingen fastgørelse til træerne. Vi var nødt til at foreslå et skifte fra træ til delvist stål, fordi hytterne blandt andet er otte meter over jorden og skal kunne klare en del vind, da beliggenheden er tæt på vandet”, forklarer Katrine. ”Derudover ville reglerne for brandkrav gøre dækkene meget tykke hver især, hvis alt skulle bygges i træ. I stedet beklædes hytterne udvendigt med lærketræ, så de visuelt bibeholder det rå, skov-look. Og indvendigt er bjælkelag og spær i træ.”

De bærende søjler står ikke alle lodret men skal efterligne træstammer. Det giver en udfordring i forhold til at fæstne dem i terrænet. Skruepælene er specielle og står i individuelt udregnede vinkler, og derfor er flere ting specialdesignet. ”Der findes ikke standardløsninger for den måde hytterne skal understøttes og funderes på. Det hele står på stylter så at sige”, smiler Katrine begejstret.

DER FINDES IKKE STANDARDLØSNINGER FOR DEN MÅDE, HYTTERNE SKAL UNDERSTØTTES OG FUNDERES PÅ. DET HELE STÅR PÅ STYLTER SÅ AT SIGE 

MIDT I SKOVEN OGSÅ INDENFOR
Treetop Hotel indeholder alle et lille køkken og et forbrændingstoilet. Hytterne er i flere plan, og med tagterrasser rækker den højeste ca. 13 meter op i luften. Hytternes vinduespartier er så store som muligt, så man har fornemmelsen af at være midt i skoven også inden for i hytterne.

NÆSTE FASE
Hos LB Consult dimensionerer man for øjeblikket spærbjælker, stålsøjler og bjælkelag. Dimensionerne og de statiske principper er ved at være fastlagt, mens der mangler det sidste på søjlerne. Hytterne forventes bygget i 2018. Du kan læse mere hos Løvtag.

KONSTRUKTIONSINGENIØRPRAKTIKANT
KATRINE HØJBJERG
INFO@LB-CONSULT.DK

katrine-hoejbjerg

Jyske Palæ og Brygmesterboligen, Ceres Aarhus

Reference / Erhverv og kontor

Jyske Palæ & Brygmesterboligen,
Ceres Aarhus

    

Fakta

Bygherre

A. Enggaard A/S

Arkitekt

Bascon

Entrepriseform

Fagentrepriser

Areal

1.442 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Jens Skinnebach, A. Enggaard A/S

Omdannelsen af Ceres

Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyg, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men i de to fredede bygninger Brygmesterboligen og Jyske Palæ har LB Consult bistået med ingeniørrådgivning fra top til bund i omdannelsen til kontordomicil og restaurant.

Den gamle, delvist glemte brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Renoveringen gav især udfordringer dér, fordi grundvandet blev ved med at stige op, fordi bygningerne ligger tæt på vandspejlet og lige op af Aarhus Å. Desuden skulle alt elarbejde og ventilationskanaler skjules, og derfor er mange kabler trukket gennem mure og gulve, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv ovenpå.

Alle elinstallationer blev fornyet, herunder forsyningsfor-
hold, føringsveje, eltavler, datainstallationer samt belysningsanlæg, hvor der bl.a. blev installeret komplet nye LED-belysningsarmaturer med lysstyring via on/off/lux-sensorer og tilstedeværelsessensorer med dagslysregulering for at opnå et energirigtigt belysningsanlæg med lang levetid og et minimum af vedligehold.

Kontor i Kolding

Nyhed / Kontoret i Kolding

20. november 2017

Kontoret i Kolding

KONTORET I KOLDING ER OPPE AT KØRE

På baggrund af LB Consults vision om, at virksomheden skal vokse i de kommende år, er vores Kolding-kontor åbnet pr. 1. oktober 2017 og figurerer også på hjemmesiden.

Kolding-kontoret er placeret i området Design City Kolding, hvor LB Consult agerer in-house bygherrerådgiver for Bjert Invest/Design City på kontorhusbyggeri beregnet til bl.a. Sydbank, BDO, Penta Advokater samt Bjert Invest. Vi har selv til huse på fjerde sal i Kolding Åpark 2.

Om samarbejdet udtaler Martin Jensen, Bjert Invest: ”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Direktør Lars Bager er bygherrerådgiver på Design City Kolding.

Formålet med at etablere LB Consult i Kolding er at vedligeholde kontakten til byggebranchen i området, hvor vi også er involveret i renoveringer og nybyggeri på sygehusene i Grindsted og Esbjerg, samt forhåbentligt opdyrke nye samarbejder.

I opstartsfasen er der knyttet 2-3 medarbejdere til det nye kontor, men ambitionerne er til mange flere.

Upcycling af boligmasse

Nyhed / Upcycling

20. november 2017

Upcycling af boligmasse

UPCYCLING AF BOLIGMASSE

FAMILIEBOLIGER I PLEJEHJEM 
LB Consult har siden 2015 haft til opgave at omdanne Plejehjemmet Toftevang i Ebeltoft, som har stået tomt siden 2005. Efter lukningen af plejehjemmet var den oprindelige idé at opføre udsigtslejelejligheder. Det satte finanskrisen en stopper for, og bygningerne med byggeår 1974 stod tomme. Bygherren Djursbo købte ejendommen af Syddjurs Kommune, efter flere projekter med grunden op igennem finanskrisen var mislykkedes.

Nu er Toftevang blevet til Toftehøjen og plejehjemmet omdannet til almene familieboliger. Udsigten til Fregatten Jylland og hustagene i Ebeltoft by er stadig god. LB Consult har udarbejdet de statiske beregninger, projekteret VVS, el, ventilation og kloak samt beregnet dokumentation af de energimæssige forhold i forbindelse med omdannelsen af de 3.600 m2 boliger.

Toftehøjen

TENDENSEN MED UPCYCLING AF EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE SER VI FLERE EKSEMPLER PÅ I VORES OPGAVEPORTEFØLJE HOS LB CONSULT

NEDRENOVERING – FRA BLOKKE TIL RÆKKEHUSE
I Nordborg har boligforeningen Danbo rådet over 10 boligblokke på Th. Brorsensvej med 336 lejemål, hvoraf 50 har været udlejet til Udlændingestyrelsen. I 2016 blev de 50 lejligheder brugt som indkvartering for asylansøgere i området. Pr. 1. januar 2017 stod bygningerne igen tomme. Da afdelingen alligevel stod overfor en renovering, valgte man at tilbyde beboerne andre lejemål.

Blokkene blev nedrenoveret under overskriften: Fra etageboliger til eget rækkehus. De ti huse rives ned, hvorefter der bygges 62 nye rækkehuse i ét plan samt fælleshus på de eksisterende fundamenter. LB Consult har ydet ingeniørrådgivning indenfor alle fag.

Illustration

FRA BOLIG TIL ERHVERV OG TILBAGE IGEN
I Aarhus centrum har LB Consult i 2016 været med i ombygningen af erhvervslokaler til boliger. Det er et eksempel på upcycling, hvor bygherren har ønsket at renovere bygningen tilbage mod dens oprindelige funktion: boligenheder.

Projektet indebar, at 1.100 m2 erhvervslejemål på 2. og 3. sal blev ombygget til 12 lejligheder. Vores ingeniører måtte finde fleksible løsninger, især til de tekniske installationer og de bærende konstruktioner, da butikken i stueetagen, en lægepraksis på 1. sal og erhvervslejemål på 2. sal skulle kunne fungere uden unødige gener gennem hele byggeperioden.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Østergade-1_f_w

CERES-GRUNDEN – EN HISTORIE OM AARHUS
Ceres-byen i Aarhus har også et præg af upcycling. Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyggeri, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men Brygmesterboligen og Jyske Palæ er to af de fredede bygninger, der blev stående, og som LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på i omdannelsen.

Mad og vin-konceptet MALT råder nu over nogle af de smukke gamle lokaler under mottoet: Vi vil have Ceres tilbage til Aarhus og aarhusianerne.

malt-interior

Bygningerne huser bl.a. restaurant, selskabs- og eventlokale inkl. køkken, et galleri og kontorfaciliteter for entreprenørfirmaet A. Enggaard.

VI VIL HAVE CERES TILBAGE TIL AARHUS OG AARHUSIANERNE

Den gamle brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Loftet dernede består af smukke, murede katedralhvælvinger, og en del af kælderen har stået glemt hen, indtil ombygningen af området gik i gang og nogen fik øje på en halvt skjult dør.

LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på begge bygninger fra top til bund. Det gav især udfordringer i kælderen, fordi grundvandet blev ved med at stige op nedefra, da grunden ligger meget tæt på vandspejlet og lige op af Århus Å. Desuden skulle alt elarbejde og alle ventilationskanaler skjules, så rummet fremstår så rent som muligt visuelt, og derfor er der trukket rigtig mange kabler gennem murene og ned igennem gulvene fra etagen ovenover, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv.

Et smukt rum upcyclet på dets egne vilkår står nu klar til brug.

Medarbejdernyt

Nyhed / Medarbejdernyt

20. november 2017

Medarbejdernyt

MEDARBEJDERNYT

Siden sommeren 2017 er der kommet otte medarbejdere til i LB Consult. Det er en vækst, som afspejler en voksende opgaveportefølje i virksomheden, større medarbejderomsætning i ingeniørbranchen og en løbende intern reorganisering.

Vi har blandt andet ansat en ny forretnings- og personalechef, Martin Lyskjær Nielsen, som med konstruktørbaggrund og +10 års erfaring med ledelse skal være med til at sikre LB Consult en fortsat stabil vækst.

Fagggrupper 2017  
Konstruktionsingeniører: 10
VVS-ingeniører: 6
El/automatik: 2
Tegnere/konstruktører: 6
Bygherrerådgivere: 3 (6)
Administration: 4

I alt: 31

Herudover har vi altid en praktikant og en piccoline i huset, og i alt seks af medarbejderne yder bygherrerådgivning.

LB Consults medarbejdere – nytilkomne såvel som kendte ansigter – sigter her i firmaets 26. år stadig efter at levere rådgivning i øjenhøjde gennem:

  • én kontaktperson
  • faglighed og sund fornuft
  • personligt engagement og
  • helhedsløsninger, der skaber merværdi for kunderne.

Vi laver løsninger, som vi også selv synes om. Vi passer på pengene og hjælper hinanden internt på projekterne, og så holder vi en god tone i dialog med kunder og samarbejdspartnere – også, hvis der skulle ske fejl eller uoverensstemmelser.

FORRETNINGS- OG PERSONALECHEF
MARTIN LYSKJÆR NIELSEN
MLN@LB-CONSULT.DK

martin--nielsen2

Containerliving og den tidlige designfase

Nyhed / Den tidlige designfase

16. november 2017

Containerliving

CONTAINERLIVING OG DEN TIDLIGE DESIGNFASE

LB Consult bidrager med ingeniørrådgivning på det urbane og kreative byudviklingsprojekt Beatbox fra Containerliving, som er erhvervs- og boligbyggeri i ombyggede containere.

Beatbox skal opføres i Musicon, som er et byudviklingsområde i Roskilde Kommune forbundet med området, hvor Roskilde Festival og RAGNAROCK – Museet for pop, rock og ungdomskultur findes.

Containerliving-indvendigt - SPØRG OM LOV

CONTAINERLIVING SOM BYUDVIKLING
Desuden har Kanalbyen ved Fredericia – et 20 hektar stort område mellem Fredericias historiske bykerne og Lillebælt, som over de næste 20-25 år bliver udviklet til en levende bydel med op mod 2.800 arbejdspladser og 1.000 boliger – allerede en Containerliving-struktur under opførelse. Begge steder passer Containerlivings fleksible og urbane koncept godt ind som del af byudviklingen af nye områder.

DEN TIDLIGE DESIGNFASE
På et ualmindeligt byggeri som dette leverer LB Consult rådgivningsydelser indenfor konstruktion, energi, VVS, ventilation og kloak. Udfordringen er at tænke i samlesæt og flytbarhed allerede i den tidlige designfase. Det ualmindelige bliver allerede i tilbudsfasen at beskrive delelementer i strukturen som egne udviklingsprojekter.

Containerliving ved direktør Brian Gade ønsker at udvikle delene enkeltvis for siden at kunne tilbyde Containerliving som samlesæt til gennemskuelige og faste priser.

Containerliving opføres bl.a. som flytbare samlesæt til udlejning med størrelser på 30 eller 60 m2 pr. bolig, der fx kan placeres direkte på skruepæle, som kan fjernes og ikke efterlader et miljøaftryk, eller kan placeres på en base af betonelementer, der kan indeholde butikslokaler og lignende.

MIDLERTIDIG LØSNING
Containerlivings bygninger egner sig bl.a. til ungdomsboliger, studieboliger, flygtningeboliger og som hotel- eller restaurationsløsning, og den passer godt til byudviklingsområder, hvor der er brug for midlertidige løsninger, som kan skabe byliv på tomme pladser og opfylde et bolig- eller erhvervsbehov samtidigt.

Derfor har udlandet også fået øje på Containerlivings koncept. Arch Daily – en international virksomhed, der inspirerer og leverer værktøjer og viden til millioner af arkitekter, som besøger hjemmesiden hver måned, nævner containerne.

KONSTRUKTIONSINGENIØR
JAN C. CASPERSEN
JCC@LB-CONSULT.DK

Jan C

Jens Baggesens Vej 41

Reference / Bolig

Jens Baggesens Vej 41

      

Fakta

Bygherre

Ole Blegvad

Arkitekt

Sahl Arkitekter A/S

Totalentreprenør

Lyngby Entreprise

Entrepriseform

Totalentreprise

Areal

1.800 m2 boliger

1.432 m2 grund

Periode

2014-2015

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning alle fag


Tilbage

Lejligheder i attraktivt område

32 ungdomsboliger på i alt 1.800 m2 fordelt på fire etager i det populære Aarhus Nord tæt på de største uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

I kælderen er der en stor cykelparkering i to lag til i alt 64 cykler. Desuden et barnevognsrum samt depoter til alle lejligheder. I gården er der ni parkeringspladser samt cykelparkering. Grunden er 1.432 m2.

Adgang til lejlighederne nås via indgangsaltangange, hvor der også er adgang til elevator og trappe. Alle lejligheder er udstyret med altan, og alle altaner er monteret med mat glas for privatlivets skyld, ligesom der er monteret franske altaner med mat glas mod gaden.

LB Consult har ydet rådgivning på alle ingeniørdiscipliner i tæt samarbejde med entreprenør og arkitekt.

Tovværksgrunden – Grådyb Kollegiet, Esbjerg

Reference / Bolig

Tovværksgrunden, Grådyb Kollegiet,
Esbjerg

      

Fakta

Bygherre

Boligforeningen Ungdomsbo

Arkitekt

Cebra A/S

Entrepriseform

Stor- og totalentreprise

Areal

3.000 m2

Periode

2012-2014

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Peter Sandager, Boligforeningen Ungdomsbo


Tilbage

11 energirigtige etager, Esbjerg

LB Consult har sammen med arkitektfirmaet CEBRA omdannet en del af Tovværksgrunden i Esbjerg til et 11 etagers boligprojekt. Bygningen rummer Grådyb Kollegiet, som består af 57 almene ungdomsboliger, hvoraf de 24 øverste beboes af studerende elitesportsfolk i byen.

Med en højde på 36 meter er bygningen et markant vartegn for området. Byggeriet overholder lavenergiklasse 2015 og produktionsprincippet er præfabrikerede betonelementer. Byggeriet er desuden så fleksibelt, at det er let at ændre hver etage fra seks små til tre store boliger, hvis det skulle blive nødvendigt.

LB Consults ydelser omfatter fuld ingeniørrådgivning inkl. fagtilsyn og byggeledelse. Projektet blev udført som fagentrepriser.

BMI Kunstgræsbane, Beder og Malling

Reference / Anlæg

BMI Kunstgræsbane, Beder og Malling

      

Fakta

Bygherre

B.M.I Kunstgræs ApS og BMI Støtteforening

Hovedentreprenør

WGS – Wellness Group A/S

Areal

11.000 m2

Periode

2014-2015

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Referenceperson

Claus Pedersen, BMI


Tilbage

Grønt græs året rundt

Beder-Malling Idrætsforening, BMI, er ligesom så mange andre klubber tvunget til at forlade deres græsbaner om vinteren og enten spille på grus, indenfor eller holde vinterpause. En kunstgræsbane gør det muligt at spille fodbold på græs året rundt. Derfor valgte BMI i 2014 LB Consult til at omdanne deres grusbane til en kunstgræsbane.

LB Consult har været eneste rådgiver i både myndigheds- og hovedprojekt og har bidraget med et samlet projekt, der drejer sig om jordarbejde og opbygning af bærelag, dræningsanlæg, belysningsanlæg, et hegn og et skur på 30 m2 til vedligeholdelsesmateriel. Desuden var der i LB Consults tilbud indeholdt byggeledelse med afholdelse af nødvendige byggemøder, udarbejdelse af byggeregnskab samt to fagtilsyn og en afsluttende mangelgennemgang.

Kunstgræsbanen er en officiel 11-mandsbane på 11.000 m2.