Category

Nyhed

Amager Strandvej 58 – Ét projekt set fra mange vinkler

Nyhed / Amager Strandvej 58

19. februar 2018

Ét projekt set fra mange vinkler

ETAGEEJENDOM MED 69 BOLIGER, AMAGER

”LB Consult er netop gået i gang med projekteringen af Amager Strandvej 58, som er et stort nybyggeri med lejligheder og gårdmiljø ud til vandet Amager. Vi har mange medarbejdere på sagen, og i denne artikel fortæller de hver især om deres rolle og arbejdsopgaver.

Vi begynder hos Camilla Pedersen, som er én ud af tre konstruktionsingeniører på sagen: ”Vores arbejdsgiver, totalentreprenør Q-Construction, vil gerne snart i jorden. Derfor fokuserer vi lige nu på de beregninger, der skal til, for at få en grave-/støbetilladelse fra myndighederne, så maskinerne kan komme i gang.”

”Vi tre, der står for beregningerne på hele projektet, har delt opgaverne mellem os. Lige nu regner jeg fundamenterne. Jeg står senere i projektet for robustheden, mens de to andre står for hhv. den lodrette lastnedføring og stabiliteten. Det lodrette og det vandrette skal regnes, så vi kan sikre stabiliteten i bygningen.”

”Én af de ting, vi tager særlige hensyn til, er grundvandet. Det står højt i området. Det betyder, at hele bundpladen i byggeriet skal designes, så den kan modstå et højt vandtryk.”

OG SÅ ER DER LIGE DET SÆRLIGE VED AMAGER STRANDVEJ 58, AT BYGGERIET HAR EN HØJ KONSEKVENSKLASSE. PÅ GRUND AF HØJDEN SKAL ALLE BEREGNINGER TJEKKES IGENNEM AF EN ANERKENDT STATIKER

BEREGNINGER OVERFØRES TIL 3D-MODEL
På Amager Strandvej-projektet arbejder LB Consults medarbejdere samtidigt. Det vil sige, at der er et tæt samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Hos konstruktørerne er det Anders Grosen Madsen, der laver de tekniske tegninger.

”Lige nu sidder jeg og tegner fundamenterne ud fra Camillas beregninger”, fortæller Anders. ”Jeg får en grov skitse med mål på, og den fører jeg så ind i en 3D-model i tegneprogrammet REVIT. Hendes skitse er åben på min ene skærm og modellen i REVIT på den anden. Så sidder jeg og overfører hendes tegning til en model, som kan bruges på byggepladsen. Med modellen kan vi lave et snit igennem fundamenterne, så vi kan angive, hvor meget armering, der skal i betonpladerne, som fundamenterne består af.”

Udfordringen i et projekt som Amager Strandvej er, at mange ting køres sideløbende. ”Projektet er blevet godkendt i et myndighedsprojekt tidligere, og det er det projekt, vi nu er ved at gøre konkret”, forklarer Anders. ”Men det betyder, at vægge, som vi tidligere troede stod et sted, måske er blevet flyttet eller helt slettet. Når jeg opdager det i arkitektens tegninger, giver jeg besked til Camilla, så hun kan rette beregningerne til.”

Camilla supplerer: ”Og så er der lige det særlige ved Amager Strandvej 58, at byggeriet har en høj konsekvensklasse. På grund af højden skal alle beregninger tjekkes igennem af en anerkendt statiker. Det arbejde vi laver nu, er i høj grad forarbejde til resten af processen.”

VAND, VARME OG SANITET
Udover de tekniske tegninger og fundamentsberegningerne rådgiver LB Consult også om el-installationer, VVS og energi. Ligesom for Camilla og Anders, forholder VVS-ingeniør Luis Lorente Carreras sig også til det eksisterende myndighedsprojekt, når han regner på, hvordan kloakken skal placeres og forløbe. ”Kloakken er vigtigst lige nu, hvor det er grave- og støbetilladelsen, det drejer sig om at få i hus. Rørene skal have et vist fald for, at spildevand og regnvand løber den rigtige vej. Så hvor højt grundvandsspejlet står, har stor betydning for byggeriet og de installationer, der skal være plads til under jorden.”

”Når vi kommer længere frem i processen, sørger jeg for de installationer, der skal holde beboerne varme, give dem mulighed for at gå i bad og så videre”, smiler Luis. ”Det omhandler alle vandbærende installationer fra teknikrum til føringsvejene ind i lejlighederne samt ventilation.”

”Samtidig arbejder jeg med energiberegningen”, fortsætter han, ”som er et udtryk for bygningens energiforbrug. Beregningen er ’global’, fordi den tager hensyn til den samlede bygning: konstruktionstyper, installationer, orientering. Der er flere udfordringer ved det globale perspektiv. Blandt andet skal jeg sørge for en balance mellem energiforbruget og indeklimaet. Man vil udnytte så meget gratis energi fra solen som muligt, hvilket betyder, at bygningen er designet med store glasarealer. Samtidig skal vi undgå overtemperatur i rummene, hvilket medfører mere ventilation og en form for solafskærmning.”

”I et nybyggeri som dette forsøger vi at skabe en bygning med et lavt energiforbrug. Vi vælger god isolering og lavenergivinduer, så indeklimaet bliver godt. Der er et minimumskrav i Bygningsreglementet, og vi forsøger altid at skabe noget, der er bedre end minimumskravet. I sidste ende er det totalentreprenøren, der skal sige god for vores løsning.”

I ET NYBYGGERI SOM DETTE FORSØGER VI AT SKABE EN BYGNING MED ET LAVT ENERGIFORBRUG. VI VÆLGER GOD ISOLERING OG LAVENERGIVINDUER, SÅ INDEKLIMAET BLIVER GODT. DER ER ET MINIMUMSKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET, OG VI FORSØGER ALTID AT SKABE NOGET, DER ER BEDRE END MINIMUMSKRAVET.

ELEKTRISKE INSTALLATIONER
På EL-siden er det Anders Søgaard, der anbefaler løsninger for lys og andre elektriske installationer. Ligesom tegnere og konstruktionsingeniører arbejder tæt sammen, gør El og VVS det også. ”Vi arbejder temmelig meget sammen her i startfasen, fordi alle installationer deler føringsveje. Mine elkabler skal samme vej ind som ventilationsrørene. Og nu, hvor det er bundpladen i byggeriet, det drejer sig om, skal vi først og fremmest have styr på kablerne i jorden. Det er første etape.”

”Anden etape er så at designe løsningerne for lejlighederne”, fortsætter han. ”Vi har en arkitekttegning, der fortæller, hvordan rummene ser ud indretningsmæssigt med møbler og det hele, og så skal jeg sørge for logisk placering af stikkontakter i hvert rum”.

”Selvom der er mange forskellige typer lejligheder i byggeriet, er det eltekniske forholdsvis ens”, forklarer Anders. ”Udfordringerne er i stedet sådan noget som skydedøre. Hvis der skal være skydedøre i væggene, må vi finde andre placeringsmuligheder til el.”

LB CONSULT BIDRAGER TIL BYUDVIKLING
Amager Strandvej er et byggeri, der bliver spændende at følge. Både fordi der i store byggerier ofte sker ændringer fra de første tegninger og til den færdige bygning står klar, og fordi området mod vandet på det østlige Amager bliver et område i udvikling mange år endnu. LB Consult glæder sig over at kunne bidrage til denne udvikling.

Nye medarbejdere

Nyhed / 7 nye medarbejdere på 2 måneder

8. februar 2018

Nye medarbejdere

7 NYE MEDARBEJDERE PÅ 2 MÅNEDER

Pr. 1. januar og 1. februar 2018 tog vi i LB Consult imod syv nye medarbejdere. De bliver præsenteret herunder. Vi byder alle hjerteligt velkommen og ønsker jer et godt samarbejde med vores kunder.

Karsten Lund
Bygningskonstruktør
kal@lb-consult.dk + 23 84 11 40

Karsten er 44 år og bor i Kolding. Han er primært tilknyttet LB Consults kontor i Kolding og har 12 års erfaring som konstruktør med byggeledelse, bygherrerådgivning og projekteringsledelse fra bl.a. ID Arkitekter, Danhaus og selvstændig virksomhed.

 

 

Lennart Johansen
Konstruktionsingeniør
lej@lb-consult.dk + 21 33 57 77

Lennart er 32 år og bosiddende i Horsens. Han kommer senest fra Give Stålspær A/S og har med sin anciennitet på seks år erfaring med især stål og projektstyring af underentreprenører og interne tegnere.

 

 

Thomas Waldgren Larsen
El-installatør
twl@lb-consult.dk + 21 77 25 00

Thomas, som er 45 år og bosat i Hørning, er kommet til LB Consult efter 11,5 år som EL-installatør hos DSB og inden da som projektleder hos Bravida. Han har erfaring fra både entreprenørsiden og som bygherrerådgiver for driftsafdeling.

Lennart Mark Noppenau
Civilingeniør, energi og indeklima (VVS-ingeniør)
lmn@lb-consult.dk + 24 25 76 49

Lennart er 34 år og kommer fra en stilling i Orbicon og før det fra Esbensen Rådgivende Ingeniører. Han har syv års erfaring med energi- og indeklimaberegninger, udarbejdelse af konkurrencer og tilbud samt projektledelse.

 

 

Kaare Lava Paaske
VVS-ingeniør
kpa@lb-consult.dk + 26 85 95 33

Kaare på 34 kommer fra stillinger i Orbicon og Moe. Han er bosat i Skanderborg og skal hos LB Consult varetage projektlederansvar samt projektere VVS og ventilation.

 

 

Orinta Astrauskaite
Bygningskonstruktør
oas@lb-consult.dk + 66 20 60 99

Orinta er bosat i Horsens, er 23 år gammel og kommer fra en stilling i Build Solutions IVS, Horsens. Hos LB Consult skal hun varetage tekniske tegninger i REVIT sammen med vores andre konstruktører. Orinta er oprindeligt fra Litauen.

 

 

Monica Christiansen
Konstruktionsingeniørpraktikant
moc@lb-consult.dk + 86 20 6863

Monica er i praktik som konstruktionsingeniør hos LB Consult fra februar til og med juni 2018. Hun studerer til dagligt til diplomingeniør i bygningsdesign på Ingeniørhøjskolen Aarhus, Aarhus Universitet.

FORRETNINGS- OG PERSONALECHEF
MARTIN LYSKJÆR NIELSEN
MLN@LB-CONSULT.DK

martin--nielsen2

Feriehytter i træerne ved Als Odde, Mariager Fjord

Nyhed / Treetop Hotel

22. januar 2018

Treetop Hotel på Als Odde, Mariager Fjord

TRÆHYTTER PÅ STYLTER

”Det er et megafedt projekt, som er sjovt og udfordrende. Der har været en rigtig god dialog med arkitekterne, som har været åbne over for vores forslag og løsninger”, fortæller Katrine Højbjerg, som projekterer en del af den statiske dokumentation til Treetop Hotel.

Treetop Hotel er et af de projekter, som LB Consult arbejder på for øjeblikket. Løvtag ApS er bygherre for projektet, hvor arkitektfirmaet Sigurd Larsen Design Architecture har udført designarbejdet, som er helt unikt, fordi man bygger ferieboliger oppe i træerne på Als Odde, en halvø ved udmundingen af Mariager Fjord.
”Der er i hvert fald andre forhold at tage stilling til end i så mange andre projekter”, siger Katrine. ”Fordi der skal være plads til et træ midt i hver hytte, laves der et ”hul” i konstruktionen i top og bund, hvor stammen kan gå igennem. Indvendigt i hytterne kan man røre ved træerne, som står helt frit, mens åbningerne i loft og gulv tætnes med en membran. På den måde er man virkelig tæt på naturen også inde i træhytten.”

FORDI DER SKAL VÆRE PLADS TIL ET TRÆ MIDT I HVER HYTTE, LAVES DER ET HUL I KONSTRUKTIONEN I TOP OG BUND, HVOR STAMMEN KAN GÅ IGENNEM

TRÆ OG STÅL
Membranen har også den funktion, at træerne som er eksisterende løvtræer i området, kan fortsætte deres vækst upåvirket af konstruktionen omkring stammerne.

”Hytterne opbygges af stålkassetter, som udfyldes og beklædes med træ. Hytterne skal stå på stålsøjler, og der er på den måde ingen fastgørelse til træerne. Vi var nødt til at foreslå et skifte fra træ til delvist stål, fordi hytterne blandt andet er otte meter over jorden og skal kunne klare en del vind, da beliggenheden er tæt på vandet”, forklarer Katrine. ”Derudover ville reglerne for brandkrav gøre dækkene meget tykke hver især, hvis alt skulle bygges i træ. I stedet beklædes hytterne udvendigt med lærketræ, så de visuelt bibeholder det rå, skov-look. Og indvendigt er bjælkelag og spær i træ.”

De bærende søjler står ikke alle lodret men skal efterligne træstammer. Det giver en udfordring i forhold til at fæstne dem i terrænet. Skruepælene er specielle og står i individuelt udregnede vinkler, og derfor er flere ting specialdesignet. ”Der findes ikke standardløsninger for den måde hytterne skal understøttes og funderes på. Det hele står på stylter så at sige”, smiler Katrine begejstret.

DER FINDES IKKE STANDARDLØSNINGER FOR DEN MÅDE, HYTTERNE SKAL UNDERSTØTTES OG FUNDERES PÅ. DET HELE STÅR PÅ STYLTER SÅ AT SIGE 

MIDT I SKOVEN OGSÅ INDENFOR
Treetop Hotel indeholder alle et lille køkken og et forbrændingstoilet. Hytterne er i flere plan, og med tagterrasser rækker den højeste ca. 13 meter op i luften. Hytternes vinduespartier er så store som muligt, så man har fornemmelsen af at være midt i skoven også inden for i hytterne.

NÆSTE FASE
Hos LB Consult dimensionerer man for øjeblikket spærbjælker, stålsøjler og bjælkelag. Dimensionerne og de statiske principper er ved at være fastlagt, mens der mangler det sidste på søjlerne. Hytterne forventes bygget i 2018. Du kan læse mere hos Løvtag.

KONSTRUKTIONSINGENIØRPRAKTIKANT
KATRINE HØJBJERG
INFO@LB-CONSULT.DK

katrine-hoejbjerg

Kontor i Kolding

Nyhed / Kontoret i Kolding

20. november 2017

Kontoret i Kolding

KONTORET I KOLDING ER OPPE AT KØRE

På baggrund af LB Consults vision om, at virksomheden skal vokse i de kommende år, er vores Kolding-kontor åbnet pr. 1. oktober 2017 og figurerer også på hjemmesiden.

Kolding-kontoret er placeret i området Design City Kolding, hvor LB Consult agerer in-house bygherrerådgiver for Bjert Invest/Design City på kontorhusbyggeri beregnet til bl.a. Sydbank, BDO, Penta Advokater samt Bjert Invest. Vi har selv til huse på fjerde sal i Kolding Åpark 2.

Om samarbejdet udtaler Martin Jensen, Bjert Invest: ”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Direktør Lars Bager er bygherrerådgiver på Design City Kolding.

Formålet med at etablere LB Consult i Kolding er at vedligeholde kontakten til byggebranchen i området, hvor vi også er involveret i renoveringer og nybyggeri på sygehusene i Grindsted og Esbjerg, samt forhåbentligt opdyrke nye samarbejder.

I opstartsfasen er der knyttet 2-3 medarbejdere til det nye kontor, men ambitionerne er til mange flere.

Upcycling af boligmasse

Nyhed / Upcycling

20. november 2017

Upcycling af boligmasse

UPCYCLING AF BOLIGMASSE

FAMILIEBOLIGER I PLEJEHJEM 
LB Consult har siden 2015 haft til opgave at omdanne Plejehjemmet Toftevang i Ebeltoft, som har stået tomt siden 2005. Efter lukningen af plejehjemmet var den oprindelige idé at opføre udsigtslejelejligheder. Det satte finanskrisen en stopper for, og bygningerne med byggeår 1974 stod tomme. Bygherren Djursbo købte ejendommen af Syddjurs Kommune, efter flere projekter med grunden op igennem finanskrisen var mislykkedes.

Nu er Toftevang blevet til Toftehøjen og plejehjemmet omdannet til almene familieboliger. Udsigten til Fregatten Jylland og hustagene i Ebeltoft by er stadig god. LB Consult har udarbejdet de statiske beregninger, projekteret VVS, el, ventilation og kloak samt beregnet dokumentation af de energimæssige forhold i forbindelse med omdannelsen af de 3.600 m2 boliger.

Toftehøjen

TENDENSEN MED UPCYCLING AF EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE SER VI FLERE EKSEMPLER PÅ I VORES OPGAVEPORTEFØLJE HOS LB CONSULT

NEDRENOVERING – FRA BLOKKE TIL RÆKKEHUSE
I Nordborg har boligforeningen Danbo rådet over 10 boligblokke på Th. Brorsensvej med 336 lejemål, hvoraf 50 har været udlejet til Udlændingestyrelsen. I 2016 blev de 50 lejligheder brugt som indkvartering for asylansøgere i området. Pr. 1. januar 2017 stod bygningerne igen tomme. Da afdelingen alligevel stod overfor en renovering, valgte man at tilbyde beboerne andre lejemål.

Blokkene blev nedrenoveret under overskriften: Fra etageboliger til eget rækkehus. De ti huse rives ned, hvorefter der bygges 62 nye rækkehuse i ét plan samt fælleshus på de eksisterende fundamenter. LB Consult har ydet ingeniørrådgivning indenfor alle fag.

Illustration

FRA BOLIG TIL ERHVERV OG TILBAGE IGEN
I Aarhus centrum har LB Consult i 2016 været med i ombygningen af erhvervslokaler til boliger. Det er et eksempel på upcycling, hvor bygherren har ønsket at renovere bygningen tilbage mod dens oprindelige funktion: boligenheder.

Projektet indebar, at 1.100 m2 erhvervslejemål på 2. og 3. sal blev ombygget til 12 lejligheder. Vores ingeniører måtte finde fleksible løsninger, især til de tekniske installationer og de bærende konstruktioner, da butikken i stueetagen, en lægepraksis på 1. sal og erhvervslejemål på 2. sal skulle kunne fungere uden unødige gener gennem hele byggeperioden.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Østergade-1_f_w

CERES-GRUNDEN – EN HISTORIE OM AARHUS
Ceres-byen i Aarhus har også et præg af upcycling. Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyggeri, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men Brygmesterboligen og Jyske Palæ er to af de fredede bygninger, der blev stående, og som LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på i omdannelsen.

Mad og vin-konceptet MALT råder nu over nogle af de smukke gamle lokaler under mottoet: Vi vil have Ceres tilbage til Aarhus og aarhusianerne.

malt-interior

Bygningerne huser bl.a. restaurant, selskabs- og eventlokale inkl. køkken, et galleri og kontorfaciliteter for entreprenørfirmaet A. Enggaard.

VI VIL HAVE CERES TILBAGE TIL AARHUS OG AARHUSIANERNE

Den gamle brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Loftet dernede består af smukke, murede katedralhvælvinger, og en del af kælderen har stået glemt hen, indtil ombygningen af området gik i gang og nogen fik øje på en halvt skjult dør.

LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på begge bygninger fra top til bund. Det gav især udfordringer i kælderen, fordi grundvandet blev ved med at stige op nedefra, da grunden ligger meget tæt på vandspejlet og lige op af Århus Å. Desuden skulle alt elarbejde og alle ventilationskanaler skjules, så rummet fremstår så rent som muligt visuelt, og derfor er der trukket rigtig mange kabler gennem murene og ned igennem gulvene fra etagen ovenover, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv.

Et smukt rum upcyclet på dets egne vilkår står nu klar til brug.

Medarbejdernyt

Nyhed / Medarbejdernyt

20. november 2017

Medarbejdernyt

MEDARBEJDERNYT

Siden sommeren 2017 er der kommet otte medarbejdere til i LB Consult. Det er en vækst, som afspejler en voksende opgaveportefølje i virksomheden, større medarbejderomsætning i ingeniørbranchen og en løbende intern reorganisering.

Vi har blandt andet ansat en ny forretnings- og personalechef, Martin Lyskjær Nielsen, som med konstruktørbaggrund og +10 års erfaring med ledelse skal være med til at sikre LB Consult en fortsat stabil vækst.

Fagggrupper 2017  
Konstruktionsingeniører: 10
VVS-ingeniører: 6
El/automatik: 2
Tegnere/konstruktører: 6
Bygherrerådgivere: 3 (6)
Administration: 4

I alt: 31

Herudover har vi altid en praktikant og en piccoline i huset, og i alt seks af medarbejderne yder bygherrerådgivning.

LB Consults medarbejdere – nytilkomne såvel som kendte ansigter – sigter her i firmaets 26. år stadig efter at levere rådgivning i øjenhøjde gennem:

  • én kontaktperson
  • faglighed og sund fornuft
  • personligt engagement og
  • helhedsløsninger, der skaber merværdi for kunderne.

Vi laver løsninger, som vi også selv synes om. Vi passer på pengene og hjælper hinanden internt på projekterne, og så holder vi en god tone i dialog med kunder og samarbejdspartnere – også, hvis der skulle ske fejl eller uoverensstemmelser.

FORRETNINGS- OG PERSONALECHEF
MARTIN LYSKJÆR NIELSEN
MLN@LB-CONSULT.DK

martin--nielsen2

Containerliving og den tidlige designfase

Nyhed / Den tidlige designfase

16. november 2017

Containerliving

CONTAINERLIVING OG DEN TIDLIGE DESIGNFASE

LB Consult bidrager med ingeniørrådgivning på det urbane og kreative byudviklingsprojekt Beatbox fra Containerliving, som er erhvervs- og boligbyggeri i ombyggede containere.

Beatbox skal opføres i Musicon, som er et byudviklingsområde i Roskilde Kommune forbundet med området, hvor Roskilde Festival og RAGNAROCK – Museet for pop, rock og ungdomskultur findes.

Containerliving-indvendigt - SPØRG OM LOV

CONTAINERLIVING SOM BYUDVIKLING
Desuden har Kanalbyen ved Fredericia – et 20 hektar stort område mellem Fredericias historiske bykerne og Lillebælt, som over de næste 20-25 år bliver udviklet til en levende bydel med op mod 2.800 arbejdspladser og 1.000 boliger – allerede en Containerliving-struktur under opførelse. Begge steder passer Containerlivings fleksible og urbane koncept godt ind som del af byudviklingen af nye områder.

DEN TIDLIGE DESIGNFASE
På et ualmindeligt byggeri som dette leverer LB Consult rådgivningsydelser indenfor konstruktion, energi, VVS, ventilation og kloak. Udfordringen er at tænke i samlesæt og flytbarhed allerede i den tidlige designfase. Det ualmindelige bliver allerede i tilbudsfasen at beskrive delelementer i strukturen som egne udviklingsprojekter.

Containerliving ved direktør Brian Gade ønsker at udvikle delene enkeltvis for siden at kunne tilbyde Containerliving som samlesæt til gennemskuelige og faste priser.

Containerliving opføres bl.a. som flytbare samlesæt til udlejning med størrelser på 30 eller 60 m2 pr. bolig, der fx kan placeres direkte på skruepæle, som kan fjernes og ikke efterlader et miljøaftryk, eller kan placeres på en base af betonelementer, der kan indeholde butikslokaler og lignende.

MIDLERTIDIG LØSNING
Containerlivings bygninger egner sig bl.a. til ungdomsboliger, studieboliger, flygtningeboliger og som hotel- eller restaurationsløsning, og den passer godt til byudviklingsområder, hvor der er brug for midlertidige løsninger, som kan skabe byliv på tomme pladser og opfylde et bolig- eller erhvervsbehov samtidigt.

Derfor har udlandet også fået øje på Containerlivings koncept. Arch Daily – en international virksomhed, der inspirerer og leverer værktøjer og viden til millioner af arkitekter, som besøger hjemmesiden hver måned, nævner containerne.

KONSTRUKTIONSINGENIØR
JAN C. CASPERSEN
JCC@LB-CONSULT.DK

Jan C

Direktør og stifter Lars Bager fortæller om rejsen

Nyhed /LB Consult gennem 25 år

20. september 2017

Direktør og stifter Lars Bager fortæller om rejsen

25 ÅRS JUBILÆUM: DIREKTØR OG STIFTER LARS BAGER FORTÆLLER OM REJSEN

”I 1992 havde man næsten lige opfundet mobiltelefonen, så jeg købte mig en kæmpestor Nokia til 18.000 kroner, lånte penge i banken, fandt et lejemål i Grenaa,” fortæller Lars Bager, direktør og stifter af LB Consult, i sit tilbageblik på, hvordan det hele startede.

I en alder af blot 26 år og efter tre års erfaring i ingeniørbranchen, besluttede Lars Bager sig for at starte virksomheden op. I dag, den 1. september 2017, har LB Consult eksisteret i 25 år, som alle har budt på både op- og nedture.

IMG_0263

Lavkonjunkturen efter 1992 tvang mange virksomheder til at lukke ned – blandt andet det rådgivende ingeniørfirma, Lars blev ansat i som nyuddannet bygningsingeniør. Heldigvis havde han derigennem fået sig et netværk i Grenaa, som hjalp LB Consult i gang.

FLERE AF MINE TIDLIGERE KOLLEGER BLEV ARBEJDSLØSE, OG KUNDER HAVDE MISTET DERES RÅDGIVERE. HER KUNNE JEG SÅ SAMLE STUMPERNE OP, OG RET HURTIGT FIK JEG ETABLERET EN KUNDEBASE I OG OMKRING GRENAA

AT FLYTTE TIL AARHUS VAR DEN BEDSTE BESLUTNING
Med små rådgivningsprojekter i bagagen vandt Lars og kollegerne i 2001 en stor opgave for DSB. Togselskabet havde netop lavet en aftale om IC4-togene, og dertil skulle de bruge nye moderne værksteder, som LB Consult skulle projektere. Med denne opgave som afsæt og en lille håndfuld medarbejdere, som pendlede fra Aarhus til Grenaa, besluttede Lars i 2002 at etablere et kontor i Aarhus.

”Det blev ret hurtig Aarhus, der var omdrejningspunktet, da det var her både kunder, projekter og medarbejdere var,” siger Lars, der i dag kan konstatere, at flytningen til Aarhus har været afgørende for firmaets udvikling. Det samme har ansættelsen af Nicolai Juul og Kurt Haudrum Mark, som begge har været ansat i 15 år – og de seneste 10 år som partnere.

EN SÅRBAR VIRKSOMHED
Men i sommeren 2008 blev virksomheden – som mange andre virksomheder – også ramt af finanskrisen.

”Det betød, at vi måtte skille os af med en masse medarbejdere, fordi vi ikke havde nok arbejde. På ét år blev vi næsten halveret og gik fra at være 25 til 13 medarbejdere,” siger Lars og fortæller, at selvom finanskrisen var hård, har den også været lærerig.

Før finanskrisen befandt LB Consult sig især på boligmarkedet, hvilket var hårdt ramt under krisen. På det tidspunkt opdagede de, hvor sårbar virksomheden egentlig var.

”Den største udfordring er at få opgavemængden til at passe med kapaciteten. Derfor gælder det om at have en god spredning på kundetyperne og på det geografiske. Det kan vi se i dag, hvor vi jo vi projekterer alt fra bolig- til sygehusbyggerier og så har vi hovedparten af opgaverne i Østjylland, men også en del i både Esbjerg og Kolding,” siger Lars, der med stolthed fortæller, at virksomheden nu har haft 25 år med sorte tal.

DET HANDLER OM AT FINDE SAMMEN
Da stabiliteten i 2014 endelig gav mere ro på kontoret, havde ledelsen i 3-4 år fundet sig i en tilværelse, hvor ansættelserne var få. Halveringen af medarbejderstaben havde påvirket virksomheden, og de var derfor påpasselige med at ansætte. Men i foråret 2014 kom modet til at vækste og tage chancer tilbage, hvilket i dag har resulteret i, at LB Consult består af 30 medarbejdere og alt det arbejde, der overhovedet kan tages ind.

”En af grundene til, at det er lykkedes at have en positiv forretning i 25 år, er, at vi har reageret. Vi har ansat, når vi har troet på, at det var tid – vi har ikke ventet til, at medarbejderne har været ved at drukne,” siger Lars, der gennem årene har lært, hvilke medarbejdere han leder efter.

VI ER EN VIRKSOMHED, SOM I STOR UDSTRÆKNING ER BASERET PÅ TILLID OG TEMMELIG LIDT KONTROL. VI TROR PÅ VORES MEDARBEJDERE, OG AT DE VOKSER MED DEN TILLID OG DET ANSVAR, DE FÅR

Men ikke alle mennesker trives i den slags frihed under ansvar, og det har ikke altid lykkedes at finde de rigtige medarbejdere.

”Vi har selvfølgelig haft nogle medarbejdere, som ikke har passet ind i organisationen. Derfor er vi også blevet mere bevidste om, hvilke mennesketyper vi leder efter. Det handler jo om at finde sammen.”

INGENIØR OG DIREKTØR
Selvom intentionen fra start har været at skabe en succesfuld forretning, var det for Lars ikke til at forudse, at han i dag – efter 25 år – stadig skulle stå i spidsen for LB Consult.

JEG HAVDE IKKE FORESTILLET MIG, AT JEG SKULLE BLIVE 40 ÅR MED DET HER JOB. MEN JEG ER HER, FORDI JEG STADIG SYNES, DET ER SJOVT. DET ER DET, DER GØR, AT JEG STÅR TIDLIGT OP OM MORGENEN OG KØRER GLAD PÅ ARBEJDE

Lars er vokset op i en familie, hvor forældrene drev deres eget tømrerfirma. Tilfredsstillelsen ved at se husene blive bygget mærker han også i dag, når han som rådgivende ingeniør og bygherrerådgiver kan se projekterne udvikle sig fra første ide til færdigt byggeri.

Men som direktør skal man også forholde sig til organisatoriske og administrative forhold som budgetter, MUS-samtaler og markedsføring, og det har været en udfordring, når man som direktør også gerne vil ud til kunderne.

”Både Kurt, Nicolai og jeg er måske ikke de fødte direktører og ledere, fordi vi alle tre synes, det er fedt at være ude ved kunden, hvor vi kan se projekterne i 1:1. Det stiller indimellem temmelig store krav til vores organisation, men heldigvis har vi nogle dedikerede medarbejdere, der har passion for deres job og for at udvikle LB Consult sammen med os”.

Derudover mener Lars, at de sociale arrangementer med medarbejderne har været guld værd:

EN AF DE TING, JEG HAR VÆRET UTROLIG GLAD FOR, ER DET SOCIALE SAMVÆR. NÅR VI FOR EKSEMPEL TAGER PÅ VORES STUDIETURE I UDLANDET OG ER SAMMEN I 3-4 DAGE, SÅ TÆNKER JEG: DÉT ER FEDT! DÉT DUER! OG SÅ BLIVER JEG GLAD

Ambitionen er, at LB Consult skal vækste yderligere de kommende år. Etablering af et nyt kontor i Kolding-området samt flere medarbejdere skal være med til at øge kompetencerne både i bredden og i dybden, og på den måde skal der tiltrækkes flere kunder og spændende projekter.

Ny kirurgirobot til Sydvestjysk Sygehus

Nyhed / Kirurgirobot

31. august 2017

Ny kirurgirobot til Sydvestjysk Sygehus

TÆNK, HVIS MAN KUNNE SIDDE I KØBENHAVN

OG OPERERE EN PATIENT I ESBJERG

”Det hele startede, da man købte en robot, der skal operere patienter,” fortæller Helle Senius Madsen, medarbejder hos LB Consult samt projektleder og bygherrerådgiver på kirurgirobot-projektet på Sydvestjysk Sygehus. Projektet er en ombygning og udvidelse af en operationsstue, der i september skal stå klar med en robot, der skal operere de kommende patienter.  

”Man kommer til at kunne sidde fysisk i København og operere én i Esbjerg. For patienterne betyder det, at det i fremtiden bliver mere frit, hvor man bliver opereret, fordi man alle steder kan blive opereret af den bedste læge, ” fortæller Helle og fortsætter:

”For lægerne må det betyde, at man meget bedre kan dele erfaringer – der kan sidde én i København og operere, mens lægen i Esbjerg ser med,” siger Helle og fortæller, at brugen af kirurgirobotter er relativt nyt i Danmark, og derfor var indretningen af operationsstuen en af de vigtigste opgaver for hende og kollegaerne hos LB Consult:

”Vi fik sygehusudstyr lavet af flamingo, så vi sammen med sundhedspersonalet kunne flytte rundt på tingene, indtil det gav mening for dem. På den måde kunne de bevæge sig rundt i rummet og finde ud af, hvad der fungerer bedst til deres arbejde.”

VI FIK SYGEHUSUDSTYR LAVET AF FLAMINGO, SÅ VI SAMMEN MED SUNDHEDSPERSONALET KUNNE FLYTTE RUNDT PÅ TINGENE

Inddragelsen af brugerne har under hele projekteringen været en stor del af projektet. Ved at involvere sundhedspersonalet kunne LB Consult bedst muligt imødekomme deres ønsker og behov, herunder for eksempel antallet af stikkontakter og placeringen af kirurgisøjlerne.

LUFTARTER, LYS OG STRÅLER
For Helle og kollegaerne har opgaven været at projektere alt fra konstruktionerne til ventilation, el og vvs. Men eftersom dette er et sygehusbyggeri, har der været mange særlige funktioner, der også skulle projekteres og tages hensyn til.

Den 100 m2 store operationsstue skal blandt andet have en speciel belysning – alt efter hvilken operation der skal udføres, skal man kunne tænde for en bestemt slags lys. Derudover skal rummet også gøres egnet til, at et flytbart røntgen-anlæg kan bruges. Derfor skal der sikres, at de mennesker, der går på gangen og i lokalerne omkring, ikke bliver eksponeret af strålerne fra anlægget. Endeligt skal der på stuen være adgang til medicinske luftarter og særlige installationer til kirurgirobotten.

Udover disse særlige funktioner har de eksisterende forhold i bygningen også haft stor betydning for projekteringen. I en ombygningssag skal man tilpasse sig eksisterende forhold, og det har til tider givet udfordringer, eftersom forholdene har været trænge.

”I sær rumhøjden har været en udfordring i føringen af de tekniske installationer. Her kan for eksempel nævnes de store ventilationskanaler, som er nødvendige i en operationsstue, fordi den kræver et højt luftskifte. Det har betydet, at vi skulle sætte os rigtig godt ind i de eksisterende føringsveje og tekniske installationer for at sikre os, at intet bliver forstyrret under ombygningen,” siger VVS-ingeniør hos LB Consult Mia Tindbæk Gehlert, der også har været en del af projektet.

VI SKULLE SÆTTE OS RIGTIG GODT IND I DE EKSISTERENDE FØRINGSVEJE OG TEKNISKE INSTALLTIONER FOR AT SIKRE OS, AT INTET BLIVER FORSTYRRET UNDER OMBYGNINGEN

MAN SKAL TURDE AT STILLE DE DUMME SPØRGSMÅL
”Min rolle er at agere bygherre. Mit vigtigste job er derfor at få det bedste frem til sygehuset,” fortæller Helle Senius Madsen og understreger, at nøglen til at lykkes med det er at skabe et godt forhold til kunderne og undersøge deres behov til bunds. Og så skal man turde stille de dumme spørgsmål igen og igen.

”Jeg har oplevet, at det ofte kan være svært at forstå hinanden. For sundhedspersonalet er det svært at forstå vores tegninger, og det sundhedsfaglige sprog er svært for mig at forstå. Derfor har jeg ofte været nødt til at sige ”STOP” eller ”det forstår jeg ikke” og få dem til at forklare tingene igen. Men det er fedt, at de altid er forstående overfor det, da det gør det nemt at blive ved med at stille de dumme spørgsmål.”

Nye eksklusive villaer skal tiltrække flere til Hou

Nyhed / Hou Havn

16. august 2017

Nye villaer ved Hou Havn

NYE EKSKLUSIVE VILLAER

SKAL TILTRÆKKE FLERE TIL HOU

I 2007 blev 16 grunde ved Hou Havn byggemodnet og gjort klar til salg. Dette var med henblik på, at hver ejer skulle bygge sit eget hus, men selvom grundene allerede stod klar med alt fra fjernvarme til kloak, havde Kommunen ikke held med at få dem solgt. I 2016 blev de i stedet opkøbt af en privat virksomhed, og i dag arbejder virksomheden – med LB Consult som ingeniørrådgiver – på et helt nyt projekt til grundene. Projektet er et nybyggeri af 12 rækkehuse og to fritliggende villaer, som skal være med til at styrke byens profil.

”Grundene ligger helt fantastisk, lige ned til vandet. Her kunne jeg da godt selv bo,” siger projektleder Kamilla Søegaard Nielsen.

Hos LB Consult er Kamilla og kollegaerne i fuld gang med projekteringen, der i første omgang går ud på at tilpasse de eksisterende grunde til det nye projekt. Herunder skal fjernvarmen og kloakken ændres, og terrænet skal hæves en halv meter for at imødekomme risikoen for oversvømmelser.

”Jeg taler med bygherren og arkitekten, kommer med forslag til gode bygbare løsninger og har ansvar for alt det tekniske. For eksempel skal vi finde ud af, hvordan alle de ledninger, der ligger i jorden, skal ombygges, så det passer til det nye projekt, og hvad vi skal gøre med det gamle. Derudover skal alle konstruktionerne pælefunderes med 11 meter lange betonpæle. Men der er forskellige måder at pælefundere på, og det er nogle af de løsninger, vi taler om,” fortæller Kamilla.

JEG TALER MED BYGHERREN OG ARKITEKTEN, KOMMER MED FORSLAG TIL GODE BYGBARE LØSNINGER OG HAR ANSVAR FOR ALT DET TEKNISKE

BALANCEN MELLEM UDSEENDE OG ØKONOMI
Et helt centralt formål med byggeriet er at gøre Hou til en attraktiv by. De eksklusive huse, der nu skal bygges, skal tiltrække flere mennesker til byen og give liv til området. Dette skal naturligvis medtænkes i projekteringen og ved valg af materialer.

Entreprenøren, der bliver udvalgt til projektet, skal være med til at udvælge materialer og løsninger. Hertil er Kamillas opgave at sørge for, at der tages højde for den eksklusive arkitektur, men samtidig også for økonomien.

”Min opgave er at fortælle, hvad der som minimum skal bruges, for at kvaliteten kan sikres, og bygningsreglementet overholdes. Jeg skal finde ud af, hvordan vi kan få gode, bygbare løsninger til de eksklusive huse, samtidig med at folk skal have råd til at bo der. Projektet er til for at tiltrække flere mennesker og gøre Hou til en attraktiv by,” siger Kamilla og fortæller, at der er mange valg, der skal træffes, som ofte handler om smag og behag:

”Man kan for eksempel både bygge et let eller et tungt byggeri, og kvaliteten heraf er altid en smagssag. Det samme gælder de carporte, der skal bygges – man kan vælge den billige standardløsning, eller man kan bygge dem med eksempelvis trælameller, så de får et visuelt eksklusivt look. Ligeledes kan altanerne bygges traditionelt med søjler under, eller man kan udføre dem ”svævende” ud fra bygningen,” fortæller Kamilla.

MAN KAN FOR EKSEMPEL BÅDE BYGGE ET LET ELLER ET TUNGT BYGGERI, OG KVALITETEN HERAF ER ALTID EN SMAGSSAG 

MANGE PARAMETRE PÅ SPIL
Men det er ikke altid smag og behag, der afgør, hvilke materialer der skal bruges. Der er ofte flere parametre på spil, og udfordringen er at vurdere, hvilke der er afgørende.

”Der er jo også altid en tidsplan, et budget, en energiramme osv., der skal overholdes, og vi skal hele tiden vurdere, hvordan vi bedst kan få solgt boligerne ud fra de kriterier og muligheder, vi har,” fortæller Kamilla og tilføjer, at selvom ingeniørfaget oftest er sort eller hvidt, kan man ikke altid sætte to streger under resultatet.

STATUS OG PRAKTISKE INFORMATIONER
Byggemodningsprojektet er blevet afleveret og godkendt, og nu venter Kamilla og kollegaerne på, at der udvælges en entreprenør. På nuværende tidspunkt forventer man at gå i gang med at bygge den 1. oktober.

Grundene omfatter i alt 2300 m2, og boligerne skal bygges i fire forskellige boligtyper. Hvert hus får to etager med fladt tag, og de vil blive etableret på henholdsvis 140 m2, 160 m2 og 180 m2.