Category

Nyhed

Rejsegilde i Kolding

Nyhed / Rejsegilde

30. juni 2017

Rejsegilde i Kolding

BYGGERIET AF FINANS- OG KONTORHUSENE I KOLDING
ER GODT PÅ VEJ, OG FREMGANGEN BLEV FEJRET TIL REJSEGILDE.

TO FINANS- OG KONTORHUSE I DESIGN CITY KOLDING
I efteråret 2015 blev vi kontaktet af Martin Jensen, Bjert Invest A/S i Kolding med henblik på at yde in-house bygherrerådgivning på koncernens ejendomme med hovedvægt på byudviklingsområdet, Design City Kolding.

Design City Kolding er placeret centralt mellem havn og bycentrum – og kan bebygges med samlet 90.000 m2.  I februar 2016 indgik Design City aftale med KPC om at opføre to kontorhuse. Det ene et kontorhus i seks etager til Danske Bank-koncernen, hvor KPC selv har været bygherre. Sidenhen blev det solgt videre til Pension Danmark. Det andet kontorhus er i ni etager til bl.a. Sydbank, BDO, Penta Advokater samt Bjert Invest – med Bjert Invest som bygherre, LB Consult som bygherrerådgiver og senere med Self Invest A/S som hovedaktionær.

Byggeriet er i dag godt på vej, og den 29. juni blev der afholdt rejsegilde for alle involverede. Trods en grå himmel var det et succesfuldt arrangement med mad, drikke og taler fra blandt andet Koldings Borgmester, Jørn Pedersen.

BYGHERRERÅDGIVNING DER SKABER MERVÆRDI
De to finans- og kontorhuse bygges på én stor fælles p-kælder og deler også de fælles opholdsarealer på terræn. Alle etager rummer kontorer eller kontorlandskaber, møderum og birum. Derudover er der etableret en kantine og køkken på en række af etagerne. I de fire nederste etager, hvor Sydbank har være lejer fra start, er der indrettet fælles lyst atrium mod vest. De fem øverste etager er og bliver løbende indrettet i takt med byggeriets fremdrift.

Lars Bager, direktør hos LB Consult, har været bygherrerådgiveren på det 9-etagers kontorhus, og om rådgivningen udtaler Martin Jensen:

UDOVER AT UDØVE PROFESSIONEL TEKNISK RÅDGIVNING FORMÅR FIRMAET AT INDLEVE SIG I VORES FORRETNINGSMÆSSIGE BEHOV OG DERIGENNEM SKABE MERVÆRDI

”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. Vi betragter faktisk Lars Bager og hans team som en slags interne medarbejdere i vores lille organisation. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult netop kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Praktikken har gjort mig voksen

Nyhed / Praktikophold

23. juni 2017

Praktikken har gjort mig voksen

PRAKTIKKEN HAR GJORT
MIG 
VOKSEN

Hos LB Consult ansættes to praktikanter om året, og i dag bliver endnu et praktikophold afsluttet. I februar 2017 startede Michael Kjærgaard Kastberg, som i forvejen er udlært tømrer, sit praktikophold som konstruktionsingeniør, og i dag – fem måneder senere – tager han herfra med en god portion modenhed, stærkere kvalifikationer og mod på en fremtid som rådgivende ingeniør.

AFKLARING PÅ FREMTIDEN
”Som tømrersvend var jeg vant til at gå ude på byggepladser, og der er stor forskel på det og på at sidde foran computeren. Derfor håbede jeg, at praktikken ville hjælpe med at få afklaret, hvad jeg skulle – og det har den. Jeg synes helt sikkert, at jeg er blevet bekræftet i, at jeg gerne vil sidde som den rådgivende,” siger Michael, og fortsætter: ”Jeg kan godt lide at nørde med tallene, og så er det fedt at være med til den første fase af byggeriet.”

”Der, hvor jeg lærte allermest, var på et projekt på Skovvangsvej, hvor jeg var den eneste konstruktionsingeniør. Her havde jeg en del kontakt med arkitekterne, hvilket var meget lærerigt. Jeg havde pludselig ansvaret, skulle tage stilling, forklare videre og komme med fordele og ulemper,” fortæller Michael, som i de fleste tilfælde har kunnet gøre brug af sin håndværksmæssige baggrund.

JEG HAVDE PLUDSELIG ANSVAR, SKULLE TAGE STILLING OG FORKLARE VIDERE

”Der er tit et stykke vej fra tegning til virkelighed, men min tid som tømrer har givet mig kendskab til materialerne, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal tages hensyn til. Den viden kunne jeg for eksempel bruge i mit arbejde med tegningerne, vi fik fra arkitekterne på Skovvangsvej,” siger Michael, der peger på endnu et område, hvor praktikken har været frugtbar:

”På skolen plejer vi at få udleveret opgaver, hvor tegningerne er klar til at blive regnet på. Her skal man se på bygningen i den virkelige verden og derefter simplificere tingene, pille delene fra hinanden, så det kan blive til tegninger, vi kan regne på. Dét har jeg lært utrolig meget af.”

UDFORDRINGER KOMMER MAN IKKE UDENOM
Et praktikophold er fyldt med både udfordringer og succesoplevelser. En af de store udfordringer, Michael har oplevet, var at skulle formidle sit arbejde på en forståelig og præsentabel måde.

”Det er nemt bare at kradse noget ned, men det skal jo også videre til nogle, der skal kunne arbejde ud fra det, så jeg skulle vænne mig til at formidle mine udregninger og dokumentation, så det var til at arbejde videre med,” siger Michael og fortæller, at andre udfordringer i praktikopholdet – naturligt nok – oftest opstod i opgaver, han ikke havde lavet før. Derudover stødte han løbende ind i faglige områder, han endnu ikke har lært om i skolen.

Men på kontoret i Aarhus sidder 30 medarbejdere – en blanding af erfarne og grønne folk, der sparrer med hinanden på kryds og tværs. Derfor var der altid kollegaer, der var klar til at hjælpe, når udfordringerne opstod. For Michael vejer dette tungt, når han som kommende færdiguddannet ingeniør skal vælge arbejdsplads.

”Det er helt sikkert et sted, hvor jeg kunne finde på at søge arbejde, når jeg bliver færdig. Det er fedt, at der både var unge og rutinerede medarbejdere, som jeg kunne lære af og sparre med, ” siger Michael og fortæller, at han har mødt en god portion tillid. Derfor gik der ikke længe, før Michael fik sin første opgave, som ikke blot var en lille del, men et helt projekt, han kunne kaste sig ud i.

”Jeg er blevet mere voksen af at være i praktik. Det at have kundekontakt og have fået noget erfaring som rådgiver gør, at jeg tør at tage stilling og ansvar. Og fordi jeg jo har haft mange af de samme opgaver, som de færdiguddannede ingeniører får, føler jeg mig i dag på lige fod med dem. Så jeg føler mig helt sikkert mere moden,” fortæller Michael konkluderende.

FORDI JEG HAR HAFT MANGE AF DE SAMME OPGAVER, SOM DE FÆRDIGUDDANNEDE INGENIØRER FÅR, FØLER JEG MIG PÅ LIGE FOD MED DEM

ARBEJDER BEDST, NÅR ISEN ER BRUDT
Udover mulighederne for faglig udvikling, har de sociale arrangementer og gode personlige relationer haft stor betydning for Michael. I løbet af praktikperioden har han deltaget i alt fra sommerfest til badmintonturnering, som firmaets personaleforening havde planlagt.

”Vi har det rigtig godt sammen, og de sociale arrangementer, der bliver planlagt, er med til at bryde isen, fordi man ser hinanden fra andre sider. Og så er det altid nemmere at arbejde sammen, når man har det godt socialt.”

KONSTRUKTIONSINGENIØR
MIKAEL KJÆRGAARD KASTBERG
MKK@LB-CONSULT.DK

Michael-K

Nye kunstgræsbaner i ASA og HEI

Nyhed / Kunstgræs

20. juni 2017

Nye kunstgræsbaner

ASA’S KUNSTGRÆSBANER
ER NU KLAR TIL BRUG

Fodboldbanerne omkring Ingerslevs Boulevard i Aarhus har i mange år været populære. Det slider på banerne, og for at skabe kapacitet i området er der nu etableret et nyt 17.000 m2 stort kunstgræsanlæg.

KLAR TIL MANGE AKTIVE TIMER
Anlægget er etableret på de daværende bold- og grusbaner og består i dag af en 11-mandsbane med kunstigt lys, to 5-mandsbaner, fire 3-mands-kunstgræsbaner og en multibane. Alle baner er nu klar til mange aktive timer i den travle klub. I forbindelse med dette projekt har vi hos LB Consult været bygherrerådgiver for fodboldklubben ASA, som både er bygherre og ejer af anlægget. Vores opgave

var at dimensionere og projektere kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar blandt andet jordarbejde, opbygning af bærelag, dræningsog belysningsanlæg. Herudover har vi haft byggeledelsen frem til og med afleveringen af anlægget.

FØRSTE SPADESTIK PÅ HEI’S KUNSTGRÆSBANE

I de kolde og våde vintermåneder må naturlige græsbaner ofte bukke under for vand og frost. Det kræver en hvilepause, og derfor har sportsklubben HEI ofte brugt deres grusbane for at holde liv i fodboldaktiviteterne i løbet af vinteren.

Men i HEI bliver det snart muligt at spille fodbold på græs året rundt, når første spadestik nu er taget til en 11.000 m2 kunstgræsbane, der skal ligge oven på grusbanen på Skæring Skoles område. På det projekt har vi hos LB Consult været den tekniske rådgiver og bidraget med blandt andet et projekt for terræn og underlag, dræningsanlæg for banen, belysningsanlæg, hegn og skur. ”Michael Høyer Østergaard fra LB Consult har fungeret som vores rådgiver i hele forløbet og har bistået Kunstgræsudvalget i HEI med såvel skitseforslag, myndighedskontakt, projektering, udbud, kontrahering og under udførelsen med tilsyn og kontrol af arbejdet. Hele vejen igennem har vi oplevet en kompetent og løsningsorienteret rådgivning, som i alle sammenhænge har fungeret fortrinligt,” fortæller bygherre Morten Reher-Langberg fra HEI Kunstgræs.

HELE VEJEN IGENNEM HAR VI OPLEVET EN KOMPETENT OG LØSNINGSORIENTERET RÅDGIVNING.

EN LANG PROCES
Særlige myndighedsforhold i forbindelse med strandbeskyttelseslinjen i Egå endte med at forsinke processen mere end forventet. ”I sommeren 2014 indgik vi aftale med LB Consult om rådgivning på projektet og igangsatte de første skitser og myndighedsansøgninger. Først i 2016 fik vi de nødvendige dispensationer og tilladelser, hvorefter udbud og kontrahering med entreprenøren blev igangsat,” fortæller Morten Reher-Langberg. Kunstgræsbanerne har derfor været længe undervejs, men eftersom første spadestik blev taget den 2. maj, kan det nu endelig annonceres, at banerne forventes at stå klar til indvielse omkring 1. oktober 2017.

Når de mindste detaljer er altafgørende

Nyhed / Facadeprojekt

24. maj 2017

Detaljer er altafgørende

NÅR DE MINDSTE DETALJER ER
ALTAFGØRENDE

Vi plejer at sige, at LB Consult vinkler alle slags opgaver – store som små.
Nogle gange projekterer vi en stor ombygning af et sygehus, mens vi andre
gange bevæger os i et nicheområde, som blot er en lille del af et
stort projekt. Sidstnævnte er tilfældet denne gang.

Ø4 PÅ DEN NYE BYDEL AARHUS Ø VIL I DEN NÆRMESTE FREMTID KOMME TIL AT HUSE AARHUS.
AARhus bliver bygningen i Aarhus Ø, hvor du blandt andet vil finde lejligheder, erhvervslokaler, et udsigtstårn, restauranter, cafeer, et lille teater og små badehuse. 20 etager måler bygningen, når det er på sit højeste – en bygning, der bliver en by i en by, AARhus i Aarhus.
En bygning som denne er et projekt med mange lag, højder og dimensioner såvel som udfordringer, kombinationer og samarbejder. Bygningens størrelse er i sig selv en udfordring, men materialerne, arkitekturen og det omkringliggende miljø stiller ligeså høje krav til forberedelserne. Derfor er der også høje krav til den tekniske rådgivning, hvilket er grunden til, at vi hos LB Consult i sin tid blev en del af projektet.

KOMPETENTE MEDARBEJDERE MED VÆRDIFULDE VÆRKTØJER
Til den komplicerede bygningsfacade, der hovedsageligt består af glaspartier i forskellige formater, havde bygherrens facadeentreprenør Kai Andersen A/S behov for ingeniørrådgivning. Da vores facadeekspert Charlotte Jakobsen gik på barsel, blev vores unge konstruktionsingeniør Kirsten Lægaard koblet på projektet. Hendes opgave er derfor i dag at dimensionere facadekomponenterne i form af glas, lodposte og sprosser samt det bagvedliggende bæresystem for facaden, der består af diverse beslag og konsoller. Undervejs varetager hun dokumentationen i form af beregninger og statisk redegørelse – et arbejde, der kræver et detaljegen, en sans for vind og vejr og gode it-redskaber.

DER ER LAVET VINDTUNNELFORSØG OG EN UDFØRLIG RAPPORT OVER, HVOR MEGET VIND, DER PÅVIRKER DE FORSKELLIGE OMRÅDER

”Bygningen ligger i et eksponeret område for vind, så der er lavet vindtunnelforsøg og en udførlig rapport over, hvor meget vind, der påvirker de forskellige områder på bygningen. En af mine opgaver er så at dimensionere glasstørrelserne. Til facadeentreprenø- ren leverer jeg en oversigt over, hvor store vinduerne må laves de forskellige steder på facaden, så man er sikker på, at de kan holde til rapportens aktuelle vindlaster,” fortæller Kirsten. Når opgaven handler om at dimensionere beslag og konsoller, bliver udregningerne endnu mere komplicerede. Til dette formål bruger hun derfor programmet FEM-Design (Finite Element Meto-den), som gør det muligt at analysere på komplicerede konstruktioner, hvor mere traditionelle beregningsmetoder ellers er udfordret.

”Det er et meget værdifuldt værktøj for os. I Ø4-projektet bruger jeg det f.eks., når behovet er at analysere en mekanisk samling i en aluminiumsfacadekomponent eller et punktunderstøttet glasparti, der er udsat for vindlast. Det er et værktøj, der giver mig mulighed for at modellere kompleks geometri med de præcise lasttilfælde, materialeparametre og understøtningsforhold,” fortæller Kirsten.

Ud fra ingeniørens modellering kan man udtrække detaljerede fordelinger af spændinger og deformationer og dermed lokalisere de kritiske punkter i en konstruktion samt optimere denne fuldt ud. Muligheden for at bruge FEM-Design gør derfor medarbejdernes arbejde både nemmere, mere effektivt, og det minimerer eventuelle regnefejl.

EN LILLE MEN BETYDNINGSFULD DEL
For en bygherre er der mange parametre, der spiller ind i et projekt som dette. Bortset fra bygningens design og bæredygtighed skal økonomien også hænge sammen. Derfor skal der for hvert facadestykke afleveres udregninger for forskellige kombinationer af materialer, så facadeentreprenøren derudfra kan vurdere, hvordan og med hvilke materialer produktionen bedst optimeres.

JEG GIVER FACADEENTREPRENØREN RAMMERNE FOR, HVAD DER KAN LADE SIG GØRE I HVILKE KOMBINATIONER

”Jeg giver facadeentreprenøren rammerne for, hvad der kan lade sig gøre i hvilke kombinationer, og så bruger de det til at kontrollere, hvilken type materiale og komponent der skal til. Det er i virkeligheden en lille del af det store billede, men alligevel betyder de små detaljer rigtig meget. Det er også derfor FEM-Design er et rigtig godt værktøj,” siger Kirsten og afslutter: ”Der er ikke så mange, der ved, at vi også beskæftiger os med facader, men det er et spændende område, hvor vi har en masse at bidrage med, så jeg håber, at der i fremtiden vil komme flere facadeprojekter.”

KONSTRUKTIONSINGENIØR
KIRSTEN LÆGAARD
KIL@LB-CONSULT.DK

Kirsten

Ny sengebygning med patienten i centrum

Nyhed / Hospitalsbyggeri

20. maj 2017

Bygherrerådgivning i Esbjerg

NY SENGEBYGNING I SYDVESTJYSK SYGEHUS I ESBJERG:
PATIENTEN I CENTRUM

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er i løbet af de kommende 10 år under forandring til et akutsygehus. Da hjertet i sygehuset, Fælles Akut Modtagelse (FAM), var færdigbygget, blev den næste store del af projektet den 14.900 m² stor sengebygning.

Sengebygningen skal stå klar i 2019 og bestå af bl.a. et ankomstområde, mødecenter, ambulante funktioner, auditorium og 158 enkeltsengsstuer. Sengestuerne er en nytænkning i patientforløbet, og de er derfor indrettet med henblik på selvhjælp. Målsætningen er, at patienten skal være i centrum.

Kurt Haudrum Mark, partner i LB Consult, er tilknyttet projektet som ekstern bygherrerådgiver. Her er opgaven at kvalitetssikre udbudsmateriale til totalentrepriseudbud, medvirke ved evaluering og bedømmelse af totalentreprisetilbud samt ved teknisk afklaring af det vindende totalentreprisetilbud. Under udførelsen er Kurt H. Mark den interne projektleder for projektafdelingen på sygehuset med ansvar for, at totalentreprenøren opfylder kontraktens bestemmelser for tid, økonomi og kvalitet. LB Consult varetager desuden bygherretilsynet for ingeniørdisciplinerne.

Vi søger en afdelingsleder

Nyhed / Ledig stilling

16. maj 2017

Vi søger en afdelingsleder til nyt kontor i Kolding

KONTORET ER DESIGN CITY KOLDING, FIRMAET ER LB CONSULT, AFDELINGSLEDEREN ER DIG!

Har du lommerne fulde af visitkort og de helt rigtige kontakter?
LB Consult har brug for dig til at starte en ny afdeling op i Kolding. Tænker du, at det
lyder som en spændende mulighed – så læg oveni, at du kan præge stillingen inden din
første dag, da du sammen med firmaets ledelse udvikler et setup for kontoret i Kolding,
der indeholder strategi, handlingsplan, budget og det praktiske.

STARTER MAN PÅ BAR BUND?
Nej, bestemt ikke! LB Consult har gennem et par år opbygget et tæt samarbejde med en lokal ejendomsudvikler og -besidder, Bjert Ejendomme, og er derigennem involveret i udviklingen af et nyt byområde, Design City Kolding. Dette skal sammen med dine kontakter og netværk danne fundamentet for afdelingens opbyggelse og udvikling. Er du tillidsvækkende, ambitiøs og kan se dig selv tage ansvar i denne karrieremulighed, så læs videre, og se hvordan du helt konkret kommer til at gøre en forskel for LB Consults udvikling – og din egen:

6 måneder inde i ansættelsen:

 • Du etablerer i samarbejde med LB Consults ledelse et kontor i løbet af 2. halvår 2017.
 • Du markedsfører fra dag 2 LB Consult blandt kunderne i Trekantsområdet. Dit opsøgende arbejde samt netværk og relationer i branchen gør, at du får 10-20 små som store projekter i gang. Projekterne bliver løst i tæt samarbejde med Aarhuskontoret.
 • Derudover laver du tilbud og konkurrenceprojekter på især ejendomsmarkedet, kontor/undervisning og sygehusbyggeri.
 • I samarbejde med LB Consult, har du ansat de første 2-3 mand i afdelingen.
 • Du vil i rigt omfang få mulighed for at håndplukke dit team, så det helt rigtige team er på plads!

1 år inde i ansættelsen:

 • Du har sikret en god opstart for kontoret i Kolding, og har skabt et solidt fundament for afdelingens fremtid. Den positive udvikling gør, at afdelingen nu er oppe på 5 medarbejdere.
 • Du har leveret et positivt resultat, som dog også afspejler, at der er foretaget solide investeringer i afdelingen.
 • Gennem dine opsøgende indsatser og opgaver, I har løst til kundens fulde tilfredshed, er LB Consult nu blevet en kendt rådgiver i det geografiske område.
 • Du har landet 1-2 større opgaver (Hvis du har vundet minimum én konkurrence eller lavet rammeaftaler med kunder, har du klaret det til bravur!)

PÅ DEN LANGE BANE HAR DU OM TO ÅR OPBYGGET EN AFDELING PÅ 10 MEDARBEJDERE OG EN OMSÆTNING I NÆRHEDEN AF 10 MIO. KRONER. 

Hvis du tænker dette lyder interessant, er du sikkert:

 • Uddannet ingeniør (og en erfaren én af slagsen). Alternativt er du bygningskonstruktør, eller måske har du en handelsfaglig uddannelse, advokat eller lignende.
 • Du har i en årrække beskæftiget dig med byggeri som bygherrerådgiver, med projektledelse og/eller ingeniørprojektering, og har derfor en stor forståelse for dét at drive forretning i denne branche – både de udfordringer og muligheder som den byder på.
 • Du forstår kerneudfordringerne i den aktuelle rolle som opstarter og leder af et nyt kontor – synlighed, proaktiv og tillidsvækkende – vigtigheden af god ledelse samt det at drive en forretning og sikre opgavetilstrømningen. Her kommer dit store netværk i spil.
 • Som person har du et højt drive og er konkurrenceminded, og måske har du en lille iværksætter gemt i maven.
 • Du er bosiddende i området.

Nysgerrig på din kommende arbejdsplads?
Hos LB Consult bliver du en del af et dynamisk, uformelt og åbent miljø. LB Consult består af et team på ca. 30 mand bestående af kvalitetsbevidste, ambitiøse og engagerede medarbejdere, som i dag sidder på kontor i Aarhus og et par stykker i Grenaa. LB Consult er kendetegnet ved en flad organisationskultur med korte beslutningsveje. I rollen bliver du en del af ledelsesteamet sammen med de tre eksisterende partnere,
og du refererer direkte til direktør Lars Bager. I denne stilling er det ikke et spørgsmål om at gøre din indflydelse gældende, men at sætte dagsordenen sammen med partnerteamet.

Klar parat start – sæt i gang!
Har du spørgsmål til stillingen, LB Consult eller andet? Så kontakt direktør Lars Bager på telefon 21 70 61 61 / lb@lb-consult.dk

Samtaler afholdes løbende.

Ivinkel bliver elektronisk

Nyhed / Ivinkel

8. maj 2017

Ivinkel bliver elektronisk

IVINKEL BLIVER ELEKTRONISK

Fremover vil I høre fra os lidt oftere – en 8-10 gange om året. Det bliver på elektronisk vis, så vores nyhedsbrev Ivinkel lander i mailboksen i stedet for på skrivebordet.

Vi har ansat en dygtig kommunikationsmedarbejder, som står i spidsen for at give dig interessant viden om sidste nye projekter, hvad der sker på arbejdspladsen eller andet væsentligt fra branchen. Lyder det relevant og spændende for dig, og har du lyst til at vide lidt om, hvad vi foretager os og kan tilbyde, så tilmeld dig vores nyhedsbrev – nederst her på siden.

Vi glæder os til at sende spændende historier til dig, og indtil da kan vi altid fanges på info@lb-consult.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8625 3355 for en uforpligtende snak om, hvad LB Consult kan gøre for din virksomhed.