Category

Uddannelse og institutioner

VUC & HF Nordjylland

Reference / Uddannelse

VUC & HF Aabybro

      

Fakta

Bygherre

VUC & HF Nordjylland

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Totalentreprenør

Dansk Boligbyg A/S

Areal

2.000 m2

Periode

2015-2016

Energi

Opfylder lavenergiklasse 2015 iht. BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og tilsyn

Referenceperson

Gert Gregersen, Dansk Boligbyg


Tilbage

MODERNE UNDERVISNINGSBYGNING I AABYBRO

Den knap 2.000 kvadratmeter store bygning i Teknologiparken i Aabybro er byens moderne VUC- & HF-bygning. Med åbne læringsmiljøer, en fælles kantine, 100 parkeringspladser samt et stort udeareal med terrasser kan byen glæde sig over en undervisningsbygning, der kan rumme fremti-dens undervisningsformer.

Hos LB Consult bistod vi med ingeniørrådgivning i forbindelse med denne 2-etages bygning, der for os var en spændende og udfordrende opgave, hvor der skulle findes tekniske løsninger og statiske principper til det åbne byggeri. Disse løsninger indebar blandt andet et åbent læringsmiljø, udven-dig aktiv solafskærmning, CTS-styret mekanisk ventilation og varmeanlæg opdelt i zoner samt glas-typer med høj lysgennemgang, som samtidig kan holde varmen ude.

Viden Djurs Erhvervsakademi

Reference / Uddannelse

Viden Djurs Erhvervsakademi

      

Fakta

Bygherre

Viden Djurs

Arkitekt

Arkitektfirma APS Poul Erik Clausen

Hovedentreprenør

Allingåbro Total Byg A/S

Areal

233 m2

Periode

2015-2016

Energi

Mindste varmeisolering iht. BR15

LB Consults ydelser

Total- og ingeniørrådgivning samt byggeledelse

Referenceperson

Jesper Knudsen, Viden Djurs


Tilbage

NYT AUDITORIUM TIL SPILENTUSIASTER

I december 2016 stod et nyt auditorium klar som tilbygning til det eksisterende Erhvervsakademi Dania Games. Tilbygningen indebærer 233 m2, som rummer et auditorium, mellemgang, depotrum og teknikrum. Det nye auditorium er bygget med plads til 150 personer, som alle skal kunne tilgå en computer eller andre it-redskaber. Derfor var det vigtigt at sørge for, at der blandt andet var nok arbejdsstationer, og at internetforbindelsen var i top. Derfor var der også behov for gode ventilationsløsninger, der skaber et godt indeklima i et fyldt it-lokale.

På tilbygningens facade er der opsat en stor skærm, som kan bruges til blandt andet markedsføring og arrangementer. Eftersom de studerende er dygtige spilentusiaster, kan de via computeren selv kode indholdet til skærmen.

I dette projekt bistod vi som total- og ingeniørrådgiver med et yderligere ansvar for byggeledelsen. En del af udfordringen i projektet var at sørge for, at de eksisterende bygningsdele, bygværker, udearealer mv. ikke blev beskadiget i processen.

VID Science, Viden Djurs, Grenaa

Reference / Undervisningsbyggeri

Viden Djurs, Grenaa

      

Fakta

Bygherre

Viden Djurs

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Areal

1.650 m2

Periode

2012-2013

Energi

Skal opfylde BR2020

LB Consults ydelser

Totalrådgivning, projektering, byggeledelse & tilsyn

Medarbejder

info@lb-consult.dk


Tilbage

VID Science nybyggeri med teorilokaler og åbne værksteder

LB Consult har for Viden Djurs, som udbyder tekniske og merkantile ungdomsuddannelser samt erhvervsuddannelser i Grenaa og Rønde, løst opgaven med at projektere et nybyggeri i Grenaa.

I forbindelse med sammenlægningen af HTX og HHX i eksisterende lokaler, blev den cylinderformerede bygning opført i tre etager med solceller, jordvarmeanlæg og tagterasse. Præmissen var, at bygningen skulle lægge op til samarbejde mellem naturvidenskabelige fag og samtidig styrke samarbejdet mellem teori og praksis. Derfor består bygningen af amfiteaterlignende teorilokaler og åbne værksteder. Selve bygningen og dens installationer ønskes integreret i undervisningen.

LB Consult har ydet totalrådgivning og bistået med projektering af konstruktioner og installationer, byggeledelse samt tilsyn. Siden bygningen blev afleveret, har LB Consult bistået med rådgivning på Viden Djurs’ andre bygninger i form af et nyt ventilationsanlæg (2016), en samlingshal (2015) og en facaderenovering (2014).