Monthly Archives

januar 2016

Laboratorier, Klinisk Biokemi, AUH

Reference / Sundhed

Laboratorier, Klinisk Biokemi, AUH

      

Fakta

Bygherre

Region Midtjylland

Areal

311 m2

Periode

2009-2011

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning


Tilbage

Modernisering af børneafdeling og klinisk biokemisk afdeling

I forbindelse med en ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby, havde LB Consult til opgave at modernisere både en børneafdeling og en klinisk biokemisk afdeling. På børneafdelingen blev der etableret nye sengestuer, ambulatorier og kontorer.

I klinisk biokemisk afdeling etablerede LB Consult sammen med partnere nye laboratorier. Det drejede sig i alt om ca. 20 lokaler på til sammen 311 m2.

Byggeaktiviteterne i hvert rum varierede i forhold til rummenes daværende funktioner og deres fremtidige anvendelse. Generelt blev ombygningen dog tilrettelagt, så flest mulige installationstunge rum forblev uændrede.

I alle de berørte rum er der lagt vægt på brugernes ønsker. Rummene er indrettet i nøje samarbejde med afdelingen under hensyntagen til de arbejdsmiljømæssige- og ergonomiske forhold. Ligeledes tilgodeser den valgte indretning brugernes adfærd og arbejdsrutiner. Der kan i den forbindelse nævnes at alle de berørte rum opgraderes med tidssvarende materialer, dette omfatter blandt andet, at alle lofter og lysarmaturer blev udskiftet.

Botilbuddet Kragelund

Reference / Plejebolig

Botilbuddet Kragelund, Højbjerg

      

Fakta

Bygherre
Aarhus Kommune Magistraten

Arkitekt

Pluskontoret arkitekter

Totalentreprenør

CJ Group Aarhus

Areal

870 etagemeter2

Periode

2014-2015

Energi

2015 iht. BR10

LB Consults ydelser

Projektering af bærende konstruktioner, energi, vvs, ventilation, brand og el


Tilbage

2 etagers institutionsbyggeri

Opgaven omfatter genopbygning efter brand af Botilbuddet Kragelund, som er et botilbud til mennesker med psykiske problemer, beliggende Dybrovej 19, 8270 Højbjerg.

Den nye bygning, som LB Consult projekterede, indeholder:
• 12 stk. 2-rums boliger
• Fællesrum, fælleskøkken og fælles opholdsrum
• Personalefaciliteter
• Udearealer
• 18 stk. depotrum i eksisterende anneks.

Målet med designet af de bærende konstruktioner har været at skabe et
enkelt og bygbart konstruktionsprincip med kendte løsninger og bygningsdele, der samtidig giver en robust bygning i fremtiden. Bygningen er forsynet med selvstændige ventilationsanlæg i hver bolig, og indeklimaet blev projekteret
efter en høj komfortstandard i erhvervs- og boligdelen.

Som altid, når LB Consult bygger, er der fokus på solide løsninger, som også sikrer, at bygningens drift og vedligeholdelsesudgifter holdes nede i fremtiden. LB Consult har projekteret alle bærende konstruktioner, energiforhold, VVS, ventilation samt de forhold, der vedrører brandsikkerhed og el-installationer.

Vikærgården

Reference / Sundhed

Vikærgården, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen arkitekter maa

Entrepriseform

Hovedentreprise

Areal

6.000 m2

Periode

2014-2016

Energi

BR10/BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning – alle fag

Referenceperson

Frank Kejlberg, Aarhus Kommune

Velfærdsteknologisk renovering

Vikærgården står i forreste linje, når det handler om at udvikle og afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Det afspejler sig også i den omfattende renovering, som LB Consult bidrager til.

Vikærgården er et sundheds- og omsorgshotel, hvor borgere kan genvinde kræfter efter et sygdomsforløb, og et velfærdsteknologisk eksperimentarium, hvor sundhedssektoren kan afprøve ny teknologi. Vikærgården ombyggede og renoverede over 6.000 m2 fordelt på 53 boliger og fire servicebygninger.

”Det er et rigtigt interessant projekt at være med i, fordi det betyder, at vi i dag får lov til at arbejde med den teknologi, som de andre får adgang til i morgen,” siger Kurt H. Mark, partner i LB Consult. ”Der skal for eksempel laves trykfølsomme gulve, så personalet kan se, hvornår beboerne står ud af sengen, og der er i det hele taget flere el-styrede hjælpemidler end normalt. Desuden kræver VVS-projektering en del koordinering med leverandørerne af vaske, toiletter osv., fordi der er tale om specialinventar,” siger Kurt H. Mark.

Normalt skal et byggeprojekt være færdigt så hurtigt som muligt. Ønsket her er at strække tidsplanen til 2 ½ år, så man kan lære af erfaringerne undervejs og har mulighed for at implementere den nyeste teknologi. ”Vi er fremme ved frontlinjen, så tingene og mulighederne ændrer sig hurtigt. Det stiller selvfølgelig krav om stor fleksibilitet fra vores side, men det er jo samtidig med til at gøre opgaven så spændende,” siger Kurt H. Mark.

Modulbyggeri, Rigshospitalet København

Reference / Sundhed

Rigshospitalet, København

      

Fakta

Bygherre

Rigshospitalet

Arkitekt

Jytas A/S

Areal

5.300 m2

Periode

2013

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Byggeteknisk chef Torsten Lybeck

Beskrivelse af projektet

Med JYTAS som totalentreprenør og LB Consult som ingeniør er der i 2013 etableret en tilbygning til Rigshospitalet, som 15 år frem skal rumme patienter og personale, mens hospitalet gennemgår omfattende udvidelser, omrokeringer og moderniseringer.

Opførelsen af det midlertidige hospital på seks etager var på daværende tidspunkt det højeste modulbyggeri i Norden. Byggeriet består af 108 individuelle moduler, som er lavet ca. 80 % færdige på JYTAS’ fabriksanlæg ved Aarhus og derefter samlet på byggepladsen.

LB Consult har forestået projekteringen af de statiske beregninger, energiberegninger og vvs-installationer samt bistået med koordinering og projektering af special- og særinstallationer. Bygningen rummer laboratorier, sengestuer og øvrige faciliteter.

Projektet er muliggjort i let byggeri, fordi der er udviklet en ny BS 120 modulkonstruktion. Den sætter nye standarder for, hvor højt man kan bygge med præfabrikerede moduler. Et vellykket modulbyggeri kræver stor detaljeringsgrad i projekteringen samt en omhyggelig udførelse af modulerne på fabrikken, så det udførte passer 100 % sammen, når det monteres.

Fra indgåelse af totalentreprisekontrakt til aflevering af byggeriet er der gået ca. 13 måneder. LB Consult og JYTAS er med andre ord vant til tæt og effektivt samarbejde.