Monthly Archives

juni 2017

Rejsegilde i Kolding

Nyhed / Rejsegilde

30. juni 2017

Rejsegilde i Kolding

BYGGERIET AF FINANS- OG KONTORHUSENE I KOLDING
ER GODT PÅ VEJ, OG FREMGANGEN BLEV FEJRET TIL REJSEGILDE.

TO FINANS- OG KONTORHUSE I DESIGN CITY KOLDING
I efteråret 2015 blev vi kontaktet af Martin Jensen, Bjert Invest A/S i Kolding med henblik på at yde in-house bygherrerådgivning på koncernens ejendomme med hovedvægt på byudviklingsområdet, Design City Kolding.

Design City Kolding er placeret centralt mellem havn og bycentrum – og kan bebygges med samlet 90.000 m2.  I februar 2016 indgik Design City aftale med KPC om at opføre to kontorhuse. Det ene et kontorhus i seks etager til Danske Bank-koncernen, hvor KPC selv har været bygherre. Sidenhen blev det solgt videre til Pension Danmark. Det andet kontorhus er i ni etager til bl.a. Sydbank, BDO, Penta Advokater samt Bjert Invest – med Bjert Invest som bygherre, LB Consult som bygherrerådgiver og senere med Self Invest A/S som hovedaktionær.

Byggeriet er i dag godt på vej, og den 29. juni blev der afholdt rejsegilde for alle involverede. Trods en grå himmel var det et succesfuldt arrangement med mad, drikke og taler fra blandt andet Koldings Borgmester, Jørn Pedersen.

BYGHERRERÅDGIVNING DER SKABER MERVÆRDI
De to finans- og kontorhuse bygges på én stor fælles p-kælder og deler også de fælles opholdsarealer på terræn. Alle etager rummer kontorer eller kontorlandskaber, møderum og birum. Derudover er der etableret en kantine og køkken på en række af etagerne. I de fire nederste etager, hvor Sydbank har være lejer fra start, er der indrettet fælles lyst atrium mod vest. De fem øverste etager er og bliver løbende indrettet i takt med byggeriets fremdrift.

Lars Bager, direktør hos LB Consult, har været bygherrerådgiveren på det 9-etagers kontorhus, og om rådgivningen udtaler Martin Jensen:

UDOVER AT UDØVE PROFESSIONEL TEKNISK RÅDGIVNING FORMÅR FIRMAET AT INDLEVE SIG I VORES FORRETNINGSMÆSSIGE BEHOV OG DERIGENNEM SKABE MERVÆRDI

”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. Vi betragter faktisk Lars Bager og hans team som en slags interne medarbejdere i vores lille organisation. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult netop kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Praktikken har gjort mig voksen

Nyhed / Praktikophold

23. juni 2017

Praktikken har gjort mig voksen

PRAKTIKKEN HAR GJORT
MIG 
VOKSEN

Hos LB Consult ansættes to praktikanter om året, og i dag bliver endnu et praktikophold afsluttet. I februar 2017 startede Michael Kjærgaard Kastberg, som i forvejen er udlært tømrer, sit praktikophold som konstruktionsingeniør, og i dag – fem måneder senere – tager han herfra med en god portion modenhed, stærkere kvalifikationer og mod på en fremtid som rådgivende ingeniør.

AFKLARING PÅ FREMTIDEN
”Som tømrersvend var jeg vant til at gå ude på byggepladser, og der er stor forskel på det og på at sidde foran computeren. Derfor håbede jeg, at praktikken ville hjælpe med at få afklaret, hvad jeg skulle – og det har den. Jeg synes helt sikkert, at jeg er blevet bekræftet i, at jeg gerne vil sidde som den rådgivende,” siger Michael, og fortsætter: ”Jeg kan godt lide at nørde med tallene, og så er det fedt at være med til den første fase af byggeriet.”

”Der, hvor jeg lærte allermest, var på et projekt på Skovvangsvej, hvor jeg var den eneste konstruktionsingeniør. Her havde jeg en del kontakt med arkitekterne, hvilket var meget lærerigt. Jeg havde pludselig ansvaret, skulle tage stilling, forklare videre og komme med fordele og ulemper,” fortæller Michael, som i de fleste tilfælde har kunnet gøre brug af sin håndværksmæssige baggrund.

JEG HAVDE PLUDSELIG ANSVAR, SKULLE TAGE STILLING OG FORKLARE VIDERE

”Der er tit et stykke vej fra tegning til virkelighed, men min tid som tømrer har givet mig kendskab til materialerne, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal tages hensyn til. Den viden kunne jeg for eksempel bruge i mit arbejde med tegningerne, vi fik fra arkitekterne på Skovvangsvej,” siger Michael, der peger på endnu et område, hvor praktikken har været frugtbar:

”På skolen plejer vi at få udleveret opgaver, hvor tegningerne er klar til at blive regnet på. Her skal man se på bygningen i den virkelige verden og derefter simplificere tingene, pille delene fra hinanden, så det kan blive til tegninger, vi kan regne på. Dét har jeg lært utrolig meget af.”

UDFORDRINGER KOMMER MAN IKKE UDENOM
Et praktikophold er fyldt med både udfordringer og succesoplevelser. En af de store udfordringer, Michael har oplevet, var at skulle formidle sit arbejde på en forståelig og præsentabel måde.

”Det er nemt bare at kradse noget ned, men det skal jo også videre til nogle, der skal kunne arbejde ud fra det, så jeg skulle vænne mig til at formidle mine udregninger og dokumentation, så det var til at arbejde videre med,” siger Michael og fortæller, at andre udfordringer i praktikopholdet – naturligt nok – oftest opstod i opgaver, han ikke havde lavet før. Derudover stødte han løbende ind i faglige områder, han endnu ikke har lært om i skolen.

Men på kontoret i Aarhus sidder 30 medarbejdere – en blanding af erfarne og grønne folk, der sparrer med hinanden på kryds og tværs. Derfor var der altid kollegaer, der var klar til at hjælpe, når udfordringerne opstod. For Michael vejer dette tungt, når han som kommende færdiguddannet ingeniør skal vælge arbejdsplads.

”Det er helt sikkert et sted, hvor jeg kunne finde på at søge arbejde, når jeg bliver færdig. Det er fedt, at der både var unge og rutinerede medarbejdere, som jeg kunne lære af og sparre med, ” siger Michael og fortæller, at han har mødt en god portion tillid. Derfor gik der ikke længe, før Michael fik sin første opgave, som ikke blot var en lille del, men et helt projekt, han kunne kaste sig ud i.

”Jeg er blevet mere voksen af at være i praktik. Det at have kundekontakt og have fået noget erfaring som rådgiver gør, at jeg tør at tage stilling og ansvar. Og fordi jeg jo har haft mange af de samme opgaver, som de færdiguddannede ingeniører får, føler jeg mig i dag på lige fod med dem. Så jeg føler mig helt sikkert mere moden,” fortæller Michael konkluderende.

FORDI JEG HAR HAFT MANGE AF DE SAMME OPGAVER, SOM DE FÆRDIGUDDANNEDE INGENIØRER FÅR, FØLER JEG MIG PÅ LIGE FOD MED DEM

ARBEJDER BEDST, NÅR ISEN ER BRUDT
Udover mulighederne for faglig udvikling, har de sociale arrangementer og gode personlige relationer haft stor betydning for Michael. I løbet af praktikperioden har han deltaget i alt fra sommerfest til badmintonturnering, som firmaets personaleforening havde planlagt.

”Vi har det rigtig godt sammen, og de sociale arrangementer, der bliver planlagt, er med til at bryde isen, fordi man ser hinanden fra andre sider. Og så er det altid nemmere at arbejde sammen, når man har det godt socialt.”

KONSTRUKTIONSINGENIØR
MIKAEL KJÆRGAARD KASTBERG
MKK@LB-CONSULT.DK

Michael-K

Nye kunstgræsbaner i ASA og HEI

Nyhed / Kunstgræs

20. juni 2017

Nye kunstgræsbaner

ASA’S KUNSTGRÆSBANER
ER NU KLAR TIL BRUG

Fodboldbanerne omkring Ingerslevs Boulevard i Aarhus har i mange år været populære. Det slider på banerne, og for at skabe kapacitet i området er der nu etableret et nyt 17.000 m2 stort kunstgræsanlæg.

KLAR TIL MANGE AKTIVE TIMER
Anlægget er etableret på de daværende bold- og grusbaner og består i dag af en 11-mandsbane med kunstigt lys, to 5-mandsbaner, fire 3-mands-kunstgræsbaner og en multibane. Alle baner er nu klar til mange aktive timer i den travle klub. I forbindelse med dette projekt har vi hos LB Consult været bygherrerådgiver for fodboldklubben ASA, som både er bygherre og ejer af anlægget. Vores opgave

var at dimensionere og projektere kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar blandt andet jordarbejde, opbygning af bærelag, dræningsog belysningsanlæg. Herudover har vi haft byggeledelsen frem til og med afleveringen af anlægget.

FØRSTE SPADESTIK PÅ HEI’S KUNSTGRÆSBANE

I de kolde og våde vintermåneder må naturlige græsbaner ofte bukke under for vand og frost. Det kræver en hvilepause, og derfor har sportsklubben HEI ofte brugt deres grusbane for at holde liv i fodboldaktiviteterne i løbet af vinteren.

Men i HEI bliver det snart muligt at spille fodbold på græs året rundt, når første spadestik nu er taget til en 11.000 m2 kunstgræsbane, der skal ligge oven på grusbanen på Skæring Skoles område. På det projekt har vi hos LB Consult været den tekniske rådgiver og bidraget med blandt andet et projekt for terræn og underlag, dræningsanlæg for banen, belysningsanlæg, hegn og skur. ”Michael Høyer Østergaard fra LB Consult har fungeret som vores rådgiver i hele forløbet og har bistået Kunstgræsudvalget i HEI med såvel skitseforslag, myndighedskontakt, projektering, udbud, kontrahering og under udførelsen med tilsyn og kontrol af arbejdet. Hele vejen igennem har vi oplevet en kompetent og løsningsorienteret rådgivning, som i alle sammenhænge har fungeret fortrinligt,” fortæller bygherre Morten Reher-Langberg fra HEI Kunstgræs.

HELE VEJEN IGENNEM HAR VI OPLEVET EN KOMPETENT OG LØSNINGSORIENTERET RÅDGIVNING.

EN LANG PROCES
Særlige myndighedsforhold i forbindelse med strandbeskyttelseslinjen i Egå endte med at forsinke processen mere end forventet. ”I sommeren 2014 indgik vi aftale med LB Consult om rådgivning på projektet og igangsatte de første skitser og myndighedsansøgninger. Først i 2016 fik vi de nødvendige dispensationer og tilladelser, hvorefter udbud og kontrahering med entreprenøren blev igangsat,” fortæller Morten Reher-Langberg. Kunstgræsbanerne har derfor været længe undervejs, men eftersom første spadestik blev taget den 2. maj, kan det nu endelig annonceres, at banerne forventes at stå klar til indvielse omkring 1. oktober 2017.