Monthly Archives

juli 2017

Montanagade, Aarhus

Reference / Bolig

Montanagade, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Cosmo 3 ApS

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

2.235 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Jesper Vedsø Krogh, Cosmo 3 ApS


Tilbage

Nye lejligheder i smalt byhusområde

På Montanagade er nye etageejendomme med lejligheder opført. I den forbindelse har vi hos LB Consult haft ansvaret for den tekniske rådgivning og projekteringen af konstruktioner, vvs, ventilation, el og lyd. Etageejendommene indeholder 21 lejligheder fordelt på 1.950 m2 samt cirka 285 m2 kælder. Ejendommen er fordelt på for- og baghus, som har forskellige højder og indretning, hvilket komplementerer byhusmiljøet. Mellem for- og baghuset er der en smal gårdhave – et fælles opholdsareal, som lejlighedernes altaner vender ud mod.

Montanagade er en af de smalle gader, hvor pladsen er knap. Derfor foreslog vi at opføre byggeriet i blokværk og pladsstøbte etagedæk, som er et godt alternativ til de almindelige betonelementer. Løsning lettede transporten af byggematerialer og undgik for mange gener for forbipasserende.

Nørrestenbro Vuggestue

Reference / Institution

Nørrestenbro Vuggestue

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Hovedentreprenør

Høgh & Rousing A/S

Areal

240 m2

Periode

2015-2017

Energi

Mindste varmeisolering iht. BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Troels Laigaard, Regnbuen-Kontur Arkitekter


Tilbage

Nye fællesarealer og grupperum

I februar 2017 blev om- og tilbygningsarbejdet i Nørrestenbro Vuggestue afsluttet. Tilbygningen omfatter i alt 118 m2, 98 m2 er blevet ombygget, og et 24 m2 udendørs areal er blevet til et overdækket, opvarmet fællesrum. Vuggestuen har dermed fået nye fælles- og grupperum, der er i direkte kontakt med legepladsen.

Arbejdet blev udført med udgangspunkt i en brugerinddragelse, og der er derfor taget hensyn til både brugere og medarbejderes ønsker. Dette har resulteret i stor fleksibilitet i bygningen, som blandt andet betyder, at børnene nu både kan lege og opholde sig i deres grupperum samt det nye fællesrum. Derudover kan fællesrummet også bruges til sang, spisning, fællesleg mv.

Hos LB Consult har vi haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, vvs, el, ventilation og energi. Nogle af udfordringerne i projektet har været at sørge for, at de tekniske løsninger i tilbygningen passer til de eksisterende bygningsdele. Derudover har vi haft ansvaret for at få løsningerne godkendt hos Aarhus Kommune, Børn og Unge.

Statoil, Kalundborg

Reference / Erhverv

Statoil, Kalundborg

      

Fakta

Bygherre

Statoil Refining Denmark A/S

Arkitekt

Ingvartsen Arkitekter ApS

Totalentreprenør

JYTAS A/S

Areal

4.720 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Christian Torp, Jytas A/S


Tilbage

Statoils nye kontorbygning

I Kalundborg har Statoil fået en ny administrationsbygning, der er blevet opført som et modulbyggeri. Bygningen er designet og bygget i to plan og med fokus på at udnytte pladsen mest muligt. Stueetagen rummer en kantine med plads til ca. 70 spisende, et produktionskøkken, en række undervisningslokaler og møderum, specielle IT-rum, reception samt et kontorafsnit til ca. 52 personer. På 1. sal er der kontorer og mødefaciliteter til ca. 130 personer samt en udendørs terrasse.

Hos LB Consult blev vi tilknyttet projektet som den tekniske rådgiver vedrørende vvs, el, de bærende konstruktioner, brand og energi.

Bjellerupparken, Randers

Reference / Bolig

Bjellerupparken, Randers

      

Fakta

Bygherre

A/B Andelsbo

Arkitekt

KPF Arkitekter A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

16.013 m2

Periode

2014-2017

Sum i DKK

125 mio.

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Henning Pedersen, KPF Arkitekter A/S


Tilbage

STOR OMBYGNING I BJELLERUPPARKEN

Som underrådgiver til Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S bistod vi med ingeniørrådgivning indenfor vvs og el samt fagtilsyn i renoveringen af Bjellerupparken, som er en afdeling i en almen boligforening.

Bjellerupparken bestod af 214 lejligheder med et samlet bruttoetageareal på 16.013 m², men efter gennemførelsen af renoverings- og ombygningsarbejdet består afdelingen nu af 206 lejligheder.

Lejlighedskomplekset er blevet isoleret udvendigt og forsynet med helt nye facader, alle vinduer er udskiftet, og der er lavet større, lukkede altaner. Samtlige lejligheder har fået nye badeværelser og køkkener, ligesom entréerne er blevet renoveret og har fået nye skabe. Desuden er der i tre opgange indsat nye indvendige elevatorer med adgang til 24 totalistandsatte tilgængelighedslejligheder.

PET/CT-scanner, AUH

Reference / Sundhed

PET/CT-scanner, AUH

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Universitetshospital, Teknisk Afdeling

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

Ca. 80 m2

Periode

2016

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Lars Poulsen Tolbod, Aarhus Universitetshospital


Tilbage

NY PET/CT-SCANNER PÅ AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

På Aarhus Universitetshospitals Nuklearmedicinsk Afdeling blev der i efteråret 2016 installeret en ny PET/CT-scanner. Scannerrummet og de tilstødende rum skulle i den forbindelse ombygges. Ombygningen omfattede CT-rummet, kontrolrum, teknikrum, kontor og forberedelsesrum, og dertil bidrog vi hos LB Consult med de statiske beregninger, projektering af murværk og dækslast samt tilpasning og ændring af ventilation-, køle- og elinstallationerne m.m.

Eftersom en PET/CT-scanner udsender stråling, var en stor del af projektet at strålebeskytte området og medarbejderne, som arbejder på afdelingen. Derfor blev de lette gipsvægge erstattet med tunge murstensvægge. Derudover var det vores opgave at udføre og tilpasse blandt andet elinstallationer og føringsvejene for scannerleverandørens udstyr samt planlægge, hvordan den tunge scanner skulle transporteres ind i bygningen. Endeligt skulle vi i projekteringen af ombygningen tage hensyn til, at afdelingen stadig var i drift, og der skulle derfor være plads til, at personale og patienter frit kunne færdes på gangen omkring ombygningsområdet.

PostNord

Reference / Industri

PostNord

      

Fakta

Bygherre

PostNord

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

14.500 m2

Periode

2015-2016

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Ivan J. Jensen, PostNord


Tilbage

FRA BREVSORTERINGSANLÆG TIL PAKKETERMINAL

Teknologien udvikler sig hurtigt, og nye tendenser kommer til. Det har blandt andet betydet, at antallet af afsendte breve er faldet, hvilket PostNord bestemt har mærket. Derimod er internethandel på sit højeste, og derfor er brevene blevet erstattet med større pakker. Med en udvikling som denne mærkede PostNord et behov for nye logistiske systemer og en ny og moderne indretning af postterminalen i Risskov. Dette resulterede i, at vi hos LB Consult var med til at ændre postcentret fra et brevsorteringsanlæg til en pakketerminal med håndtering af op til 10.000 pakker i timen.

Vores opgave i projektet var at stå for projektering og udbud af konstruktioner, VVS, ventilation, EL og brand samt tilsyn og byggeledelse. En stor udfordring i projektet var at få nedrivning, ombygning og opsætning af pakkemaskine samt en terminal i drift til at kunne fungere på samme tid.

Østergade 1, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Østergade 1, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

ER Invest A/S

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Hovedentreprenør

Bytømreren A/S

Areal

1.100 m2

Periode

2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Jan Rasmussen, ER Invest A/S


Tilbage

MANGE HENSYN UNDER OMBYGNING

På Østergade 1 havde vi ansvaret for den tekniske rådgivning i forbindelse med indretningen af nye lejligheder og erhvervslejemål. Lokalerne blev bygget i den eksisterende erhvervsejendom, og derfor var analysen af de tidligere boliger en stor del af projektet. Herunder blev der vurderet, hvilke installationer der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke slags lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde være køkkener på nogle af etagerne.

Projektet indebar, at 1.100 m2 erhvervslejemål på 2. og 3. sal blev ombygget til 12 lejligheder, som stod klar medio november 2016. Denne opgave krævede, at vores ingeniører skulle finde på ekstra fleksible løsninger – især til de tekniske installationer og de bærende konstruktioner. Udfordringerne lå nemlig i, at driften af Normal-butikken i stueetagen, en lægepraksis på 1. sal samt erhvervslejemål på 2. sal skulle fungere uden unødige gener fra ombygningen gennem hele perioden. Samtidig skulle bygningen optimeres af hensyn til både funktion og økonomi.

Kontorhuse, Design City Kolding

Reference / Erhverv

Kontorhus, Design City Kolding

      

Fakta

Bygherre

Bjert Invest A/S

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Totalentreprenør

KPC

Areal

7.000 m2

Periode

2016-2018

Energi

BR15

Certificering

LEED

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Martin Jensen, Bjert Invest


Tilbage

BYGHERRERÅDGIVNING DER SKABER MERVÆRDI

LB Consult har ydet in-house bygherrerådgivning på Bjert Invests ejendomme i byudviklingsområdet Design City Kolding. Der er tale om opførelsen af to kontorhuse til henholdsvis Danske Bank og Sydbank. De to kontorhuse er bygget på én fælles p-kælder, og de deler opholdsarealer på terrænet. Sydbank-bygningens ni etager, som er LEED-certificeret, er netop i april 2018 taget i brug. Etagerne rummer kontorer, kontorlandskaber, møderum og birum. Derudover er der etableret kantine og køkken på en række af etagerne. Bygningerne har et moderne udtryk skabt i stål, beton og glas.

Martin Jensen udtaler: ”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Design City Koldings grundareal er 45.500 m2, og området har et æstetisk fokus med blandt andet en tunnel med interaktivt lys, der skal være med til fortsat at kendetegne Kolding som designby.

Søndergade 43, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Søndergade 43, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Peter Hildebrandt

Arkitekt

Ardess

Totalentreprenør

Q-Construction

Areal

620 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Morten R. Jakobsen, Q-Construction


Tilbage

EJENDOMMEN FORØGES OG OMBYGGES

I november 2016 startede samarbejdet med Søndergade 43. Ved hjælp af store om- og tilbygninger bliver ejendommens 520 m2 til 620 m2, og arealet vil omfavne både erhvervslokaler og lejligheder, der får adgang via Amaliegade.

Hos LB Consult har vi fornøjelsen af at rådgive kunden vedrørende konstruktionerne, kloak, brandsikring, elinstallationer og VVS-arbejdet, hvilket vil resultere i, at stueetagen bliver udvidet med 34 m2 til butikker, og første til tredje etage ombygges til lejligheder med en altangang. I stedet for det eksisterende trapperum og elevator bliver der tilføjet et udvendigt trappetårn, og hver lejlighed får et depotrum i kælderen.

Ny Munkegade 2

Reference / Bolig

Ny Munkegade 2

      

Fakta

Bygherre

Ejendomsselskabet Nørre Allé 54 ApS

Arkitekt

Claus Jensen ApS

Totalentreprenør

Lyngby Entreprise A/S

Areal

1308 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Lund, Lyngby Entreprise


Tilbage

BOLIGBYGGERI MED STORE HENSYN TIL NABOBYGNINGER

På Ny Munkegade 2 projekterer vi opførelsen af 1308 m2 boliger fordelt på fem etager. Arealet skal rumme 19 toværelses lejligheder, som alle skal forsynes med altaner. Derudover vil beboerne kunne gøre brug af en kælder med cykelparkering og pulterrum.

Bygningen er designet og bliver opført med hensyn til de omkringliggende bygninger og gadens nedtrapning, som den nye bebyggelse følger. På grund af vanskelige funderingsforhold og af hensyn til nabobygningerne er ejendommen funderet på borede pæle og sekantvægge, som er en funderingsmetode, der på bedste vis tager hensyn til vibrationsfølsomme eller dårligt funderede gamle byhuse.

Som teknisk rådgiver på bebyggelsen har vi ansvaret for de bærende konstruktioner, energi, vvs, ventilation, el, lyd og brand.