Monthly Archives

august 2017

Ny kirurgirobot til Sydvestjysk Sygehus

Nyhed / Kirurgirobot

31. august 2017

Ny kirurgirobot til Sydvestjysk Sygehus

TÆNK, HVIS MAN KUNNE SIDDE I KØBENHAVN

OG OPERERE EN PATIENT I ESBJERG

”Det hele startede, da man købte en robot, der skal operere patienter,” fortæller Helle Senius Madsen, medarbejder hos LB Consult samt projektleder og bygherrerådgiver på kirurgirobot-projektet på Sydvestjysk Sygehus. Projektet er en ombygning og udvidelse af en operationsstue, der i september skal stå klar med en robot, der skal operere de kommende patienter.  

”Man kommer til at kunne sidde fysisk i København og operere én i Esbjerg. For patienterne betyder det, at det i fremtiden bliver mere frit, hvor man bliver opereret, fordi man alle steder kan blive opereret af den bedste læge, ” fortæller Helle og fortsætter:

”For lægerne må det betyde, at man meget bedre kan dele erfaringer – der kan sidde én i København og operere, mens lægen i Esbjerg ser med,” siger Helle og fortæller, at brugen af kirurgirobotter er relativt nyt i Danmark, og derfor var indretningen af operationsstuen en af de vigtigste opgaver for hende og kollegaerne hos LB Consult:

”Vi fik sygehusudstyr lavet af flamingo, så vi sammen med sundhedspersonalet kunne flytte rundt på tingene, indtil det gav mening for dem. På den måde kunne de bevæge sig rundt i rummet og finde ud af, hvad der fungerer bedst til deres arbejde.”

VI FIK SYGEHUSUDSTYR LAVET AF FLAMINGO, SÅ VI SAMMEN MED SUNDHEDSPERSONALET KUNNE FLYTTE RUNDT PÅ TINGENE

Inddragelsen af brugerne har under hele projekteringen været en stor del af projektet. Ved at involvere sundhedspersonalet kunne LB Consult bedst muligt imødekomme deres ønsker og behov, herunder for eksempel antallet af stikkontakter og placeringen af kirurgisøjlerne.

LUFTARTER, LYS OG STRÅLER
For Helle og kollegaerne har opgaven været at projektere alt fra konstruktionerne til ventilation, el og vvs. Men eftersom dette er et sygehusbyggeri, har der været mange særlige funktioner, der også skulle projekteres og tages hensyn til.

Den 100 m2 store operationsstue skal blandt andet have en speciel belysning – alt efter hvilken operation der skal udføres, skal man kunne tænde for en bestemt slags lys. Derudover skal rummet også gøres egnet til, at et flytbart røntgen-anlæg kan bruges. Derfor skal der sikres, at de mennesker, der går på gangen og i lokalerne omkring, ikke bliver eksponeret af strålerne fra anlægget. Endeligt skal der på stuen være adgang til medicinske luftarter og særlige installationer til kirurgirobotten.

Udover disse særlige funktioner har de eksisterende forhold i bygningen også haft stor betydning for projekteringen. I en ombygningssag skal man tilpasse sig eksisterende forhold, og det har til tider givet udfordringer, eftersom forholdene har været trænge.

”I sær rumhøjden har været en udfordring i føringen af de tekniske installationer. Her kan for eksempel nævnes de store ventilationskanaler, som er nødvendige i en operationsstue, fordi den kræver et højt luftskifte. Det har betydet, at vi skulle sætte os rigtig godt ind i de eksisterende føringsveje og tekniske installationer for at sikre os, at intet bliver forstyrret under ombygningen,” siger VVS-ingeniør hos LB Consult Mia Tindbæk Gehlert, der også har været en del af projektet.

VI SKULLE SÆTTE OS RIGTIG GODT IND I DE EKSISTERENDE FØRINGSVEJE OG TEKNISKE INSTALLTIONER FOR AT SIKRE OS, AT INTET BLIVER FORSTYRRET UNDER OMBYGNINGEN

MAN SKAL TURDE AT STILLE DE DUMME SPØRGSMÅL
”Min rolle er at agere bygherre. Mit vigtigste job er derfor at få det bedste frem til sygehuset,” fortæller Helle Senius Madsen og understreger, at nøglen til at lykkes med det er at skabe et godt forhold til kunderne og undersøge deres behov til bunds. Og så skal man turde stille de dumme spørgsmål igen og igen.

”Jeg har oplevet, at det ofte kan være svært at forstå hinanden. For sundhedspersonalet er det svært at forstå vores tegninger, og det sundhedsfaglige sprog er svært for mig at forstå. Derfor har jeg ofte været nødt til at sige ”STOP” eller ”det forstår jeg ikke” og få dem til at forklare tingene igen. Men det er fedt, at de altid er forstående overfor det, da det gør det nemt at blive ved med at stille de dumme spørgsmål.”

Daginstitutionen Rosen

Reference / Institution

Daginstitutionen Rosen

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Entrepriseform

Storentreprise

Areal

ombygning: 360 m2, tilbygning: 95 m2

Periode

2015-2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Uffe Breinholt, Regnbuen-Kontur Arkitekter

Flere børnehave- og vuggestuegrupper

SFO’en på Rosenvangsskolen i Aarhus er ved hjælp af en om- og tilbygning blevet til daginstitutionen Rosen. Ombygningen omfattede det 360 m2 store træhus, som i dag indeholder et nyt fællesareal samt børnehave- og vuggestuegrupper. I træhuset er radiatorerne blevet flyttet for at gøre plads til nye vinduespartier, der er lavet installationer til et rengøringsrum og gulvvarme samt opført et nyt gruppetoilet og puslerum.
Tilbygningen på 95 m2 indebar etableringen af endnu en børnehavegruppe med depot og udetoilet, og derudover er der blevet plads til nye parkeringspladser. Langs bygningens sydfacade er der etableret overdækning, der skaber et bedre indeklima og gode muligheder for at opholde sig udendørs.
Hos LB Consult har vi haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, vvs, el, ventilation og energi.

Nye eksklusive villaer skal tiltrække flere til Hou

Nyhed / Hou Havn

16. august 2017

Nye villaer ved Hou Havn

NYE EKSKLUSIVE VILLAER

SKAL TILTRÆKKE FLERE TIL HOU

I 2007 blev 16 grunde ved Hou Havn byggemodnet og gjort klar til salg. Dette var med henblik på, at hver ejer skulle bygge sit eget hus, men selvom grundene allerede stod klar med alt fra fjernvarme til kloak, havde Kommunen ikke held med at få dem solgt. I 2016 blev de i stedet opkøbt af en privat virksomhed, og i dag arbejder virksomheden – med LB Consult som ingeniørrådgiver – på et helt nyt projekt til grundene. Projektet er et nybyggeri af 12 rækkehuse og to fritliggende villaer, som skal være med til at styrke byens profil.

”Grundene ligger helt fantastisk, lige ned til vandet. Her kunne jeg da godt selv bo,” siger projektleder Kamilla Søegaard Nielsen.

Hos LB Consult er Kamilla og kollegaerne i fuld gang med projekteringen, der i første omgang går ud på at tilpasse de eksisterende grunde til det nye projekt. Herunder skal fjernvarmen og kloakken ændres, og terrænet skal hæves en halv meter for at imødekomme risikoen for oversvømmelser.

”Jeg taler med bygherren og arkitekten, kommer med forslag til gode bygbare løsninger og har ansvar for alt det tekniske. For eksempel skal vi finde ud af, hvordan alle de ledninger, der ligger i jorden, skal ombygges, så det passer til det nye projekt, og hvad vi skal gøre med det gamle. Derudover skal alle konstruktionerne pælefunderes med 11 meter lange betonpæle. Men der er forskellige måder at pælefundere på, og det er nogle af de løsninger, vi taler om,” fortæller Kamilla.

JEG TALER MED BYGHERREN OG ARKITEKTEN, KOMMER MED FORSLAG TIL GODE BYGBARE LØSNINGER OG HAR ANSVAR FOR ALT DET TEKNISKE

BALANCEN MELLEM UDSEENDE OG ØKONOMI
Et helt centralt formål med byggeriet er at gøre Hou til en attraktiv by. De eksklusive huse, der nu skal bygges, skal tiltrække flere mennesker til byen og give liv til området. Dette skal naturligvis medtænkes i projekteringen og ved valg af materialer.

Entreprenøren, der bliver udvalgt til projektet, skal være med til at udvælge materialer og løsninger. Hertil er Kamillas opgave at sørge for, at der tages højde for den eksklusive arkitektur, men samtidig også for økonomien.

”Min opgave er at fortælle, hvad der som minimum skal bruges, for at kvaliteten kan sikres, og bygningsreglementet overholdes. Jeg skal finde ud af, hvordan vi kan få gode, bygbare løsninger til de eksklusive huse, samtidig med at folk skal have råd til at bo der. Projektet er til for at tiltrække flere mennesker og gøre Hou til en attraktiv by,” siger Kamilla og fortæller, at der er mange valg, der skal træffes, som ofte handler om smag og behag:

”Man kan for eksempel både bygge et let eller et tungt byggeri, og kvaliteten heraf er altid en smagssag. Det samme gælder de carporte, der skal bygges – man kan vælge den billige standardløsning, eller man kan bygge dem med eksempelvis trælameller, så de får et visuelt eksklusivt look. Ligeledes kan altanerne bygges traditionelt med søjler under, eller man kan udføre dem ”svævende” ud fra bygningen,” fortæller Kamilla.

MAN KAN FOR EKSEMPEL BÅDE BYGGE ET LET ELLER ET TUNGT BYGGERI, OG KVALITETEN HERAF ER ALTID EN SMAGSSAG 

MANGE PARAMETRE PÅ SPIL
Men det er ikke altid smag og behag, der afgør, hvilke materialer der skal bruges. Der er ofte flere parametre på spil, og udfordringen er at vurdere, hvilke der er afgørende.

”Der er jo også altid en tidsplan, et budget, en energiramme osv., der skal overholdes, og vi skal hele tiden vurdere, hvordan vi bedst kan få solgt boligerne ud fra de kriterier og muligheder, vi har,” fortæller Kamilla og tilføjer, at selvom ingeniørfaget oftest er sort eller hvidt, kan man ikke altid sætte to streger under resultatet.

STATUS OG PRAKTISKE INFORMATIONER
Byggemodningsprojektet er blevet afleveret og godkendt, og nu venter Kamilla og kollegaerne på, at der udvælges en entreprenør. På nuværende tidspunkt forventer man at gå i gang med at bygge den 1. oktober.

Grundene omfatter i alt 2300 m2, og boligerne skal bygges i fire forskellige boligtyper. Hvert hus får to etager med fladt tag, og de vil blive etableret på henholdsvis 140 m2, 160 m2 og 180 m2.

Teknik- og formidlingsbygning, Reno Djurs

Reference / Erhverv

Teknik- og formidlingsbygning, Reno Djurs

      

Fakta

Bygherre

Reno Djurs

Arkitekt

Sahl Arkitekter

Totalentreprenør

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal

300 m2 + 170 m2 kælder

Periode

2015-2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Claus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma A/S

NY FORMIDLINGSBYGNING TIL AFFALDSSELSKAB

Affaldsselskabet Reno Djurs står for affaldsordninger til sommerhuse, private husstande og virksomheder på Djursland. Ovenpå selskabets ventilbygning skulle der bygges en teknik- og formidlingsbygning, som vi i samarbejde med COWI fik til opgave at være den tekniske rådgiver på. Vores opgaver var hermed at projektere de bærende konstruktioner, energi, vvs og ventilation.

Bygningen er opført i to etager – stueplan og 1. sal, som i alt omfatter 300 m2. Stueetagen rummer faciliteter tilknyttet ventilbygningen, depot, teknik, WC, SRO-rum og trappenedgang til ventilbygning. Derudover er der en entre og trapper til 1. sal, som rummer undervisningsrum, garderobe, the-køkken, toilet og depoter. Derudover er der etableret en lanterne, hvor man kan se ned til ventilbygningen.