Monthly Archives

oktober 2017

Medicinalvirksomhed Kalundborg

Reference / Industri

Medicinalvirksomhed, Kalundborg

      

Fakta

Bygherre

Privat virksomhed. medicinalindustri,
Kalundborg

Arkitekt

JYTAS A/S

Totalentreprenør

JYTAS A/S

Areal

7.200 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Christian Torp, Jytas A/S

FOKUS PÅ STABILITET OG MINIMERING AF VIBRATIONER

I Kalundborg har LB Consult projekteret en 7.200 m2
stor bygning til en medicinalvirksomhed. Bygningen rummer tre etager til laboratorier og kontorfaciliteter og udføres som et modulbyggeri, hvilket giver et hurtigt og sikkert byggeprojekt samt en økonomisk, simpel og praktisk proces.

LB Consults ydelser
Hos LB Consult har vi været tilknyttet projektet som rådgiver på statik, energiramme, VVS og ventilation. Et af de særlige forhold, der har været fokus på, er de skærpede krav til vibrationerne i bygningens gulvopbygninger, da arbejdet i flere af laboratorierne er yderst følsomme overfor vibrationer. Derfor har vi haft et særligt fokus på stivhed og egen svingninger i etagedækkene

Søborg Hovedgade, København

Reference / Bolig

Søborg Hovedgade, København

      

Fakta

Bygherre

Høgh og Rousing

Arkitekt

Luplau & Poulsen Arkitekter

Totalentreprenør

Q-Construction A/S

Areal

8.400 m2

Periode

2015-2017

Sum i DKK

100 mio.

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Thomas Daugaard, Q-Construction

Markant boligkarré i Søborg

Boligkarréen er organiseret med 53 boliger i 5 etager langs Søborg Hovedgade og aftagende fra 5 til 3 etager på Niels Finsens Alle. Der er opført 7 erhvervslejemål i stueetagen for at følge resten af handelsgadens facadeudtryk.

Fra porte i de to gadefacader er der adgang til fælles gård med opgange til boligerne langs Niels Finsens Allé, cykelparkering, rekreative arealer og legeplads. Under den store fælles gård er der etableret parkeringskælder med plads til 42 biler og beboerdepoter.

De 53 boliger er fordelt med 42 stk. 3-rums boliger, 10 stk. 4-rums boliger og 1 enkelt 5-rums bolig. Boligerne er udført med indeliggende og opvarmede trappe- og elevatorrum, med adgang til 2 eller 3 boliger pr. etage. Alle boliger udføres med store altaner mod gården eller Niels Finsens Allé. De 3 boliger i den skrå tagflade får en skærmet tagterrasse.

LB Consult har ydet teknisk rådgivning (delt rådgivning) og projekteret konstruktioner, energi, VVS, ventilation og el i alle projektfaser samt udført fagtilsyn for alle fag.

Boligkomplekset skulle udfylde hele grunden, og der blev derfor bygget tæt på de eksisterende nabobygninger. Det krævede blandt andet en udførelse af borede pæle og spunsvægge for at undgå skader på nabobygningerne.

Toftehøjen Syddjurs

Reference / Bolig

Toftehøjen Syddjurs

      

Fakta

Bygherre

DjursBo

Arkitekt

Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen

Totalentreprenør

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal

3.600 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Klaus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma A/S


Tilbage

Fra plejehjem til familieboliger

Som et led i en omstrukturering blev det besluttet hos Syddjurs Kommune, at det daværende plejehjem Toftevang skulle ombygges til 36 familieboliger.

Efter ombygningen rummer ejendommen i dag to etager, som begge anvendes til beboelse. På 1. etage er der 10 lejligheder samt fællesarealer, og på 2. etage ligger de resterende 26 lejligheder.

I forbindelse med denne ombygning fik vi hos LB Consult til opgave at udarbejde de statiske beregninger, projektere vvs, el, ventilation og kloak samt beregne dokumentation af de energimæssige forhold.

HEI Kunstgræsbane

Reference / Anlæg

HEI Kunstgræsbane

      

Fakta

Bygherre

HEI Fodbold ApS

Hovedentreprenør

WGS – Wellness Group A/S

Areal

11.000 m2

Periode

2014-2017

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Referenceperson

Morten Reher-Langberg, HEI Kunstgræs


Tilbage

Ny kunstgræsbane i HEI

I de kolde og våde vintermåneder må naturlige græsbaner ofte bukke under for vand og frost. Det kræver en hvilepause, og derfor har sportsklubben HEI ofte brugt deres grusbane for at holde liv i fodboldaktiviteterne i løbet af vinteren. Men i HEI er en 11.000 m2 kunstgræsbane nu opført, og det er derfor muligt at spille fodbold på græs året rundt. LB Consult har været teknisk rådgiver og bidraget med blandt andet et projekt for terræn og underlag, dræningsanlæg for banen, belysningsanlæg, hegn og skur.

Bygherre Morten Reher-Langberg fra HEI Kunstgræs beskriver samarbejdet således:

”Michael Høyer Østergaard fra LB Consult har fungeret som vores rådgiver i hele forløbet og har bistået Kunstgræsudvalget i HEI med såvel skitseforslag, myndighedskontakt, projektering, udbud, kontrahering og under udførelsen med tilsyn og kontrol af arbejdet. Hele vejen igennem har vi oplevet en kompetent og løsningsorienteret rådgivning, som i alle sammenhænge har fungeret fortrinligt.”

Første spadestik blev taget den 2. maj, og banerne stod klar til indvielse i oktober 2017.