Monthly Archives

november 2017

Kontor i Kolding

Nyhed / Kontoret i Kolding

20. november 2017

Kontoret i Kolding

KONTORET I KOLDING ER OPPE AT KØRE

På baggrund af LB Consults vision om, at virksomheden skal vokse i de kommende år, er vores Kolding-kontor åbnet pr. 1. oktober 2017 og figurerer også på hjemmesiden.

Kolding-kontoret er placeret i området Design City Kolding, hvor LB Consult agerer in-house bygherrerådgiver for Bjert Invest/Design City på kontorhusbyggeri beregnet til bl.a. Sydbank, BDO, Penta Advokater samt Bjert Invest. Vi har selv til huse på fjerde sal i Kolding Åpark 2.

Om samarbejdet udtaler Martin Jensen, Bjert Invest: ”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Direktør Lars Bager er bygherrerådgiver på Design City Kolding.

Formålet med at etablere LB Consult i Kolding er at vedligeholde kontakten til byggebranchen i området, hvor vi også er involveret i renoveringer og nybyggeri på sygehusene i Grindsted og Esbjerg, samt forhåbentligt opdyrke nye samarbejder.

I opstartsfasen er der knyttet 2-3 medarbejdere til det nye kontor, men ambitionerne er til mange flere.

Upcycling af boligmasse

Nyhed / Upcycling

20. november 2017

Upcycling af boligmasse

UPCYCLING AF BOLIGMASSE

FAMILIEBOLIGER I PLEJEHJEM 
LB Consult har siden 2015 haft til opgave at omdanne Plejehjemmet Toftevang i Ebeltoft, som har stået tomt siden 2005. Efter lukningen af plejehjemmet var den oprindelige idé at opføre udsigtslejelejligheder. Det satte finanskrisen en stopper for, og bygningerne med byggeår 1974 stod tomme. Bygherren Djursbo købte ejendommen af Syddjurs Kommune, efter flere projekter med grunden op igennem finanskrisen var mislykkedes.

Nu er Toftevang blevet til Toftehøjen og plejehjemmet omdannet til almene familieboliger. Udsigten til Fregatten Jylland og hustagene i Ebeltoft by er stadig god. LB Consult har udarbejdet de statiske beregninger, projekteret VVS, el, ventilation og kloak samt beregnet dokumentation af de energimæssige forhold i forbindelse med omdannelsen af de 3.600 m2 boliger.

Toftehøjen

TENDENSEN MED UPCYCLING AF EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE SER VI FLERE EKSEMPLER PÅ I VORES OPGAVEPORTEFØLJE HOS LB CONSULT

NEDRENOVERING – FRA BLOKKE TIL RÆKKEHUSE
I Nordborg har boligforeningen Danbo rådet over 10 boligblokke på Th. Brorsensvej med 336 lejemål, hvoraf 50 har været udlejet til Udlændingestyrelsen. I 2016 blev de 50 lejligheder brugt som indkvartering for asylansøgere i området. Pr. 1. januar 2017 stod bygningerne igen tomme. Da afdelingen alligevel stod overfor en renovering, valgte man at tilbyde beboerne andre lejemål.

Blokkene blev nedrenoveret under overskriften: Fra etageboliger til eget rækkehus. De ti huse rives ned, hvorefter der bygges 62 nye rækkehuse i ét plan samt fælleshus på de eksisterende fundamenter. LB Consult har ydet ingeniørrådgivning indenfor alle fag.

Illustration

FRA BOLIG TIL ERHVERV OG TILBAGE IGEN
I Aarhus centrum har LB Consult i 2016 været med i ombygningen af erhvervslokaler til boliger. Det er et eksempel på upcycling, hvor bygherren har ønsket at renovere bygningen tilbage mod dens oprindelige funktion: boligenheder.

Projektet indebar, at 1.100 m2 erhvervslejemål på 2. og 3. sal blev ombygget til 12 lejligheder. Vores ingeniører måtte finde fleksible løsninger, især til de tekniske installationer og de bærende konstruktioner, da butikken i stueetagen, en lægepraksis på 1. sal og erhvervslejemål på 2. sal skulle kunne fungere uden unødige gener gennem hele byggeperioden.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Østergade-1_f_w

CERES-GRUNDEN – EN HISTORIE OM AARHUS
Ceres-byen i Aarhus har også et præg af upcycling. Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyggeri, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men Brygmesterboligen og Jyske Palæ er to af de fredede bygninger, der blev stående, og som LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på i omdannelsen.

Mad og vin-konceptet MALT råder nu over nogle af de smukke gamle lokaler under mottoet: Vi vil have Ceres tilbage til Aarhus og aarhusianerne.

malt-interior

Bygningerne huser bl.a. restaurant, selskabs- og eventlokale inkl. køkken, et galleri og kontorfaciliteter for entreprenørfirmaet A. Enggaard.

VI VIL HAVE CERES TILBAGE TIL AARHUS OG AARHUSIANERNE

Den gamle brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Loftet dernede består af smukke, murede katedralhvælvinger, og en del af kælderen har stået glemt hen, indtil ombygningen af området gik i gang og nogen fik øje på en halvt skjult dør.

LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på begge bygninger fra top til bund. Det gav især udfordringer i kælderen, fordi grundvandet blev ved med at stige op nedefra, da grunden ligger meget tæt på vandspejlet og lige op af Århus Å. Desuden skulle alt elarbejde og alle ventilationskanaler skjules, så rummet fremstår så rent som muligt visuelt, og derfor er der trukket rigtig mange kabler gennem murene og ned igennem gulvene fra etagen ovenover, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv.

Et smukt rum upcyclet på dets egne vilkår står nu klar til brug.

Medarbejdernyt

Nyhed / Medarbejdernyt

20. november 2017

Medarbejdernyt

MEDARBEJDERNYT

Siden sommeren 2017 er der kommet otte medarbejdere til i LB Consult. Det er en vækst, som afspejler en voksende opgaveportefølje i virksomheden, større medarbejderomsætning i ingeniørbranchen og en løbende intern reorganisering.

Vi har blandt andet ansat en ny forretnings- og personalechef, Martin Lyskjær Nielsen, som med konstruktørbaggrund og +10 års erfaring med ledelse skal være med til at sikre LB Consult en fortsat stabil vækst.

Fagggrupper 2017  
Konstruktionsingeniører: 10
VVS-ingeniører: 6
El/automatik: 2
Tegnere/konstruktører: 6
Bygherrerådgivere: 3 (6)
Administration: 4

I alt: 31

Herudover har vi altid en praktikant og en piccoline i huset, og i alt seks af medarbejderne yder bygherrerådgivning.

LB Consults medarbejdere – nytilkomne såvel som kendte ansigter – sigter her i firmaets 26. år stadig efter at levere rådgivning i øjenhøjde gennem:

  • én kontaktperson
  • faglighed og sund fornuft
  • personligt engagement og
  • helhedsløsninger, der skaber merværdi for kunderne.

Vi laver løsninger, som vi også selv synes om. Vi passer på pengene og hjælper hinanden internt på projekterne, og så holder vi en god tone i dialog med kunder og samarbejdspartnere – også, hvis der skulle ske fejl eller uoverensstemmelser.

FORRETNINGS- OG PERSONALECHEF
MARTIN LYSKJÆR NIELSEN
MLN@LB-CONSULT.DK

Containerliving og den tidlige designfase

Nyhed / Den tidlige designfase

16. november 2017

Containerliving

CONTAINERLIVING OG DEN TIDLIGE DESIGNFASE

LB Consult bidrager med ingeniørrådgivning på det urbane og kreative byudviklingsprojekt Beatbox fra Containerliving, som er erhvervs- og boligbyggeri i ombyggede containere.

Beatbox skal opføres i Musicon, som er et byudviklingsområde i Roskilde Kommune forbundet med området, hvor Roskilde Festival og RAGNAROCK – Museet for pop, rock og ungdomskultur findes.

Containerliving-indvendigt - SPØRG OM LOV

CONTAINERLIVING SOM BYUDVIKLING
Desuden har Kanalbyen ved Fredericia – et 20 hektar stort område mellem Fredericias historiske bykerne og Lillebælt, som over de næste 20-25 år bliver udviklet til en levende bydel med op mod 2.800 arbejdspladser og 1.000 boliger – allerede en Containerliving-struktur under opførelse. Begge steder passer Containerlivings fleksible og urbane koncept godt ind som del af byudviklingen af nye områder.

DEN TIDLIGE DESIGNFASE
På et ualmindeligt byggeri som dette leverer LB Consult rådgivningsydelser indenfor konstruktion, energi, VVS, ventilation og kloak. Udfordringen er at tænke i samlesæt og flytbarhed allerede i den tidlige designfase. Det ualmindelige bliver allerede i tilbudsfasen at beskrive delelementer i strukturen som egne udviklingsprojekter.

Containerliving ved direktør Brian Gade ønsker at udvikle delene enkeltvis for siden at kunne tilbyde Containerliving som samlesæt til gennemskuelige og faste priser.

Containerliving opføres bl.a. som flytbare samlesæt til udlejning med størrelser på 30 eller 60 m2 pr. bolig, der fx kan placeres direkte på skruepæle, som kan fjernes og ikke efterlader et miljøaftryk, eller kan placeres på en base af betonelementer, der kan indeholde butikslokaler og lignende.

MIDLERTIDIG LØSNING
Containerlivings bygninger egner sig bl.a. til ungdomsboliger, studieboliger, flygtningeboliger og som hotel- eller restaurationsløsning, og den passer godt til byudviklingsområder, hvor der er brug for midlertidige løsninger, som kan skabe byliv på tomme pladser og opfylde et bolig- eller erhvervsbehov samtidigt.

Derfor har udlandet også fået øje på Containerlivings koncept. Arch Daily – en international virksomhed, der inspirerer og leverer værktøjer og viden til millioner af arkitekter, som besøger hjemmesiden hver måned, nævner containerne.

KONSTRUKTIONSINGENIØR
JAN C. CASPERSEN
JCC@LB-CONSULT.DK

Jan C

Fleksible og mobile boliger, Midtjylland

Reference / Bolig

Fleksible og mobile boliger, Midtjylland

      

Fakta

Bygherre

Region Midtjylland

Arkitekt

Pluskontoret Arkitekter

Hovedentreprenør

JYTAS

Areal

26 boliger

Periode

2015-2016

Energi

Lavenergiklasse 2020, BR20

LB Consults ydelser

bistand og ingeniørrådgivning angående energiramme, statik og indeklima.

Referenceperson

Christian Torp, JYTAS

Opførelse af mobile boliger til voksne med autisme

LB Consult har i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter og totalentreprenør JYTAS udført fleksible og mobile boliger til voksne med autisme for Region Midtjylland. Boligens grundmodul er 37 m2, og der kan tilføjes et tillægsmodul på 16 m2. Resultatet er en individuelt tilpasset boligløsning, som kan flyttes og opstilles i tilknytning til et eksisterende botilbud eller i behørig afstand af beboelse afhængigt af beboerens behov. Beboeren beholder altså sin trygge base, selvom omgivelserne måtte ændre sig.
Konkret er vinduespartiet lavet med brøstning således, at det interne varmetilskud er reduceret i forhold til, hvis der havde været vindue til gulv. Samtidig prioriteres opholdsplads i vindueskarmen, som flere beboere fremhæver positivt.
I første omgang bliver de mobile boliger placeret i tilknytning til eksisterende afdelinger i Region Midtjyllands Specialområde Autisme. Da boligerne let kan tilpasses forskellige behov og er lette at forbinde til vand- og elforsyning, er de ideelle som fx sommerhuse, studieboliger eller som en midlertidig beboelsesløsning.

 

Link til Region Midtjyllands artikel om indvielsen

Link til nyhedsindslag på TV2 Østjylland

Boligselskabet Danbo, Nordborg

Reference / Bolig

Boligselskabet Danbo, Nordborg

      


Fakta

Bygherre

Boligselskabet Danbo

Arkitekt

Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S og Mangor & Nagel Arkitekterne A/S

Hovedentreprenør

Bo Michelsen A/S

Areal

6.800 m2

Periode

2016-2019

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Jakob Andersen, Mangor & Nagel Arkitekterne

Rækkehuse, fælleshus og udearealer

Boligselskabet Danbo nedriver 234 boliger i tre etagers boligblokke og opfører i stedet 62 moderne rækkehuse i 1 etage som tæt-lav bebyggelse i deres afdeling 1 i Nordborg. Dette sker på baggrund af en ændret efterspørgsel efter rækkehuse frem for lejligheder.

De 62 rækkehuse bygges på de eksisterende fundamenter. Cirka halvdelen af rækkehusbebyggelsen opføres efter tilgængelighedsprincippet (Landsbyggefondens krav om tilgængelighed), mens de resterende rækkehuse skal have niveaufri adgang.

Boligerne opføres med egen carport og udhus, og i forbindelse med den fremtidige boligbebyggelse opføres et 200 m2 fælleshus.

De nye boliger er designet med henblik på at skabe et godt sammenspil med omgivelserne. Det nye fælleshus ligger centralt placeret i området, og beboerne trækkes derfor ind i huset uanset, hvilken bolig man ankommer fra.

LB Consult projekterer de bærende konstruktioner, energi, VVS, ventilation og el, og vi har haft et stort fokus på energioptimering og overholdelse af gældende bygningsreglement i projektet.

Derudover udarbejder vi projektforslag, for- og hovedprojekt, projektopfølgning, fagtilsyn, udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan samt projektering af inventar og udstyr.