Monthly Archives

januar 2018

Daginstitutionen Træhøjen Onsholtvej

Reference / Institution

Daginstitutionen Træhøjen Onsholtvej

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Rubow Arkitekter og Wainø Frandsen, by- og landskabsarkitekter

Entreprenører

Lph Byg og Bravida

Areal

930 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny integreret daginstitution, Aarhus

På Onsholtvej i Viby er der opført en ny seks gruppers integreret daginstitution for Aarhus Kommune, som kan rumme ca. 48 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Institutionen skal erstatte en række små, gamle nedslidte institutionslejemål med en større tidssvarende ”landbørnehave” med fokus på et aktivt udeliv og plads til evt. dyrehold.

Bygningen er udført med stålrammer, er 930 m2 og indeholder seks grupperum, produktionskøkken, børnekøkken, garderober, puslerum, liggehal, toiletter, udetoilet og fællesrum.

Som teknisk rådgiver har LB Consult haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi. Vi har ydet fagtilsyn og været i løbende kontakt med entreprenører og håndværkere på byggepladsen. Som ansvarlig for commissioning har vi haft ansvaret for uddannelse af driftspersonale, der, sammen med et omhyggeligt forløb med funktionstests, skal resultere i en planmæssig idriftsættelse af bygningens tekniske anlæg.

Daginstitutionen Kolt Østerparken

Reference / Institution

Daginstitutionen Kolt Østerparken

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

RUBOW Arkitekter (tidligere Regnbuen-Kontur Arkitekter)

Entreprenør

Høegh og Sønberg (tidligere Høgh og Rousing)

Areal

700 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny science-institution i Kolt ved Aarhus

”Universet” er navnet på den nye 5-gruppers science-institution i Kolt Østerparken. Her bringes naturvidenskab og nysgerrighedsvækkende eksperimenter ned i børnehøjde. Med afsæt i viden og nysgerrighed omkring teknologi og videnskab har vi projekteret synlig teknologi i huset. Den overordnede intention er at skabe synlighed i vægge og lofter for at lade børn og voksne få indblik i teknikken bag bygningen.

Institutionen er 700 kvm, og dertil er der bygget nye skure til opbevaring på i alt 100 kvm. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og handicaptoilet. Institutionens fem grupperum kan disponeres fleksibelt til vuggestue- eller børnehavegrupper.

Som den tekniske rådgiver har LB Consult haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner samt el, ventilation, vvs, kloak og energi.

 

Tak til RUBOW Arkitekter for lån af billederne.

Tulipgrunden, Brabrand – 1. og 2. Etape

Reference / Bolig

Tulipgrunden, Brabrand – 1. og 2. Etape

      

Fakta

Bygherre

A. Enggaard A/S

Arkitekt

Aarstiderne Arkitekter A/S

Totalentreprenør

Penta Byg A/S

Areal

16.800 kvm

Periode

2017-2020

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Lindegaard, Penta Byg


Tilbage

Dobbelthuse og rækkehuse

Første spadestik og grundstensnedlæggelsen har fundet sted i december 2017. Første spadestik for etableringen af dobbelt- og rækkehuse i Gl. Brabrand, Aarhus, fandt sted i december 2017. På den naturskønne grund oprettes boliger tilegnet primært familier og seniorer.

Dobbelthusene, som har udkig til Brabrand Sø, har et areal på 7.800 m2 og udgør 52 boliger fordelt på 26 dobbelthuse. Hvert hus er ca. 150 m2. Rækkehusene strækker sig over et 9.000 m2 stort areal og består af 84 rækkehuse. Rækkehusene står i to typer på henholdsvis 100 og 120 m2.

LB Consults ydelser
LB Consults opgave indebærer teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med byggeriet. Aftalen omfatter beregning af bærende konstruktioner, afløb, samt redegørelse for VVS, ventilation og el.

Feriehytter i træerne ved Als Odde, Mariager Fjord

Nyhed / Treetop Hotel

22. januar 2018

Treetop Hotel på Als Odde, Mariager Fjord

TRÆHYTTER PÅ STYLTER

”Det er et megafedt projekt, som er sjovt og udfordrende. Der har været en rigtig god dialog med arkitekterne, som har været åbne over for vores forslag og løsninger”, fortæller Katrine Højbjerg, som projekterer en del af den statiske dokumentation til Treetop Hotel.

Treetop Hotel er et af de projekter, som LB Consult arbejder på for øjeblikket. Løvtag ApS er bygherre for projektet, hvor arkitektfirmaet Sigurd Larsen Design Architecture har udført designarbejdet, som er helt unikt, fordi man bygger ferieboliger oppe i træerne på Als Odde, en halvø ved udmundingen af Mariager Fjord.
”Der er i hvert fald andre forhold at tage stilling til end i så mange andre projekter”, siger Katrine. ”Fordi der skal være plads til et træ midt i hver hytte, laves der et ”hul” i konstruktionen i top og bund, hvor stammen kan gå igennem. Indvendigt i hytterne kan man røre ved træerne, som står helt frit, mens åbningerne i loft og gulv tætnes med en membran. På den måde er man virkelig tæt på naturen også inde i træhytten.”

FORDI DER SKAL VÆRE PLADS TIL ET TRÆ MIDT I HVER HYTTE, LAVES DER ET HUL I KONSTRUKTIONEN I TOP OG BUND, HVOR STAMMEN KAN GÅ IGENNEM

TRÆ OG STÅL
Membranen har også den funktion, at træerne som er eksisterende løvtræer i området, kan fortsætte deres vækst upåvirket af konstruktionen omkring stammerne.

”Hytterne opbygges af stålkassetter, som udfyldes og beklædes med træ. Hytterne skal stå på stålsøjler, og der er på den måde ingen fastgørelse til træerne. Vi var nødt til at foreslå et skifte fra træ til delvist stål, fordi hytterne blandt andet er otte meter over jorden og skal kunne klare en del vind, da beliggenheden er tæt på vandet”, forklarer Katrine. ”Derudover ville reglerne for brandkrav gøre dækkene meget tykke hver især, hvis alt skulle bygges i træ. I stedet beklædes hytterne udvendigt med lærketræ, så de visuelt bibeholder det rå, skov-look. Og indvendigt er bjælkelag og spær i træ.”

De bærende søjler står ikke alle lodret men skal efterligne træstammer. Det giver en udfordring i forhold til at fæstne dem i terrænet. Skruepælene er specielle og står i individuelt udregnede vinkler, og derfor er flere ting specialdesignet. ”Der findes ikke standardløsninger for den måde hytterne skal understøttes og funderes på. Det hele står på stylter så at sige”, smiler Katrine begejstret.

DER FINDES IKKE STANDARDLØSNINGER FOR DEN MÅDE, HYTTERNE SKAL UNDERSTØTTES OG FUNDERES PÅ. DET HELE STÅR PÅ STYLTER SÅ AT SIGE 

MIDT I SKOVEN OGSÅ INDENFOR
Treetop Hotel indeholder alle et lille køkken og et forbrændingstoilet. Hytterne er i flere plan, og med tagterrasser rækker den højeste ca. 13 meter op i luften. Hytternes vinduespartier er så store som muligt, så man har fornemmelsen af at være midt i skoven også inden for i hytterne.

NÆSTE FASE
Hos LB Consult dimensionerer man for øjeblikket spærbjælker, stålsøjler og bjælkelag. Dimensionerne og de statiske principper er ved at være fastlagt, mens der mangler det sidste på søjlerne. Hytterne forventes bygget i 2018. Du kan læse mere hos Løvtag.

KONSTRUKTIONSINGENIØRPRAKTIKANT
KATRINE HØJBJERG
INFO@LB-CONSULT.DK

Ny linnedmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Reference / Sundhed

Ny linnedmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

      

Fakta

Bygherre

Region Syddanmark, SVS Esbjerg

Arkitekt

D.A.I.

Hovedentreprenør

NEM BYG A/S

Areal

Ca. 285 m2

Periode

2016

Sum

Ca. Kr. 5,6 mio.

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Bygherre- og ingeniørrådgivning

Referenceperson

Projektchef, Svend Erik Nielsen, Sydvestjysk Sygehus

EN TILBYGNING MED STRAM DEADLINE

Som en del af udbygningen og moderniseringen af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg blev der opført en tilbygning til en ny linnedmodtagelse, der modtager varer samt håndterer rent og urent linned. Tilbygningen opbevarer også al sygehusets linned, og herfra distribueres linned videre til hele sygehuset via et gangsystem i kælderen.

I den forbindelse blev vi hos LB Consult tilknyttet som bygherrens repræsentant under udførelsen og teknisk rådgiver på opgaven, som skulle være færdig i uge 42 2016. Den stramme deadline skyldtes, at den eksisterende linnedmodtagelse måtte lade livet, så arealet kunne frigøres til at gøre plads til opførelsen af en ny sengebygning.

Jyske Palæ og Brygmesterboligen, Ceres Aarhus

Reference / Erhverv og kontor

Jyske Palæ & Brygmesterboligen,
Ceres Aarhus

    

Fakta

Bygherre

A. Enggaard A/S

Arkitekt

Bascon

Entrepriseform

Fagentrepriser

Areal

1.442 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Jens Skinnebach, A. Enggaard A/S

Omdannelsen af Ceres

Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyg, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men i de to fredede bygninger Brygmesterboligen og Jyske Palæ har LB Consult bistået med ingeniørrådgivning fra top til bund i omdannelsen til kontordomicil og restaurant.

Den gamle, delvist glemte brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Renoveringen gav især udfordringer dér, fordi grundvandet blev ved med at stige op, fordi bygningerne ligger tæt på vandspejlet og lige op af Aarhus Å. Desuden skulle alt elarbejde og ventilationskanaler skjules, og derfor er mange kabler trukket gennem mure og gulve, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv ovenpå.

Alle elinstallationer blev fornyet, herunder forsyningsfor-
hold, føringsveje, eltavler, datainstallationer samt belysningsanlæg, hvor der bl.a. blev installeret komplet nye LED-belysningsarmaturer med lysstyring via on/off/lux-sensorer og tilstedeværelsessensorer med dagslysregulering for at opnå et energirigtigt belysningsanlæg med lang levetid og et minimum af vedligehold.

Ny sengebygning, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Reference / Sundhed

Ny sengebygning, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Fakta

Bygherre

Region Syddanmark, SVS Esbjerg

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Totalentreprenør

MTH

Areal

14.900 m2

Periode

2014-2019

Energi

Lavenergiramme 2020

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Projektchef, Svend Erik Nielsen


Tilbage

Bygherrerådgivning: Ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus

Da hjertet i det nye akutsygehus i Esbjerg, Fælles Akut Modtagelse, var færdigbygget, blev den næste store del af projektet den 14.900 m² store sengebygning.

Sengebygningen skal stå klar i 2019 og bestå af blandt andet et ankomstområde, mødecenter, ambulante funktioner, auditorium og 158 enkeltsengsstuer. Sengestuerne er en nytænkning i patientforløbet, og de er derfor indrettet med henblik på selvhjælp og har patienten i centrum. Derudover indeholder projektet en helikopterlandingsplads.

LB Consult er tilknyttet projektet som ekstern bygherrerådgiver og har stået for at kvalitetssikre udbudsmateriale til totalentrepriseudbud, medvirket ved evaluering og bedømmelse af tilbud samt afklaret tekniske aspekter af det vindende totalentreprisetilbud.

I udførelsesfasen er LB Consult intern projektleder for projektafdelingen på sygehuset med ansvar for, at totalentreprenøren opfylder kontraktens bestemmelser for tid, økonomi og kvalitet.

LB Consult varetager desuden bygherretilsynet for ingeniørdisciplinerne.