Monthly Archives

august 2018

Medarbejdernyt

Nyhed / Nye medarbejdere

29. august 2018

Medarbejdernyt

NYE MEDARBEJDERE I LB CONSULT

Pr. 1. august 2018 tog vi imod 5 nye ansigter i LB Consult. Vi byder dem hjerteligt velkommen og er stolte af, at de vil være en del af LB Consult. Møde de nye medarbejdere her:

Birthe Buhl Jensen
Tegnestuechef
bbj@lb-consult.dk + 21 28 84 94

Birthe Buhl Jensen er vores nye Tegnestuechef. Birthe har knap 30 års erfaring fra byggebranchen i både ind- og udland som hhv. entrepriseleder, projektleder og bygherrerådgiver. Birthe er uddannet bygningskonstruktør og har en Master i Bygherrerådgivning MBV. Hun kommer fra en stilling som Jobmanager i Arkitema. Birthe har hos os ledelses- og ressourceansvar for medarbejderne og indgår som en del af ledelsen.

 

 

Cecilie Skov Potempa
Praktikant (konstruktionsingeniør)
csp@lb-consult.dk + 86 20 68 63

Cecilie Skov Potempa er én af vores to nye konstruktionsingeniør-praktikanter. Cecilie studerer bygningsdesign på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet og skal være hos os til og med december 2018.

 

 

Astrid Mathilde Edberg
Kommunikation og administration
ame@lb-consult.dk + 86 20 60 95

Astrid Mathilde Edberg er ansat i et barselsvikariat som kommunikations- og administrationsmedarbejder. Astrid har erfaring inden for kommunikation og online markedsføring og skal varetage den daglige administration og kommunikation. Astrid er ansat frem til september 2019.

Samsor Sohil
Konstruktionsingeniør
sso@lb-consult.dk + 86 20 68 65

Samsor Sohil er konstruktionsingeniør og kommer fra en stilling hos Toudal Rådgivende Ingeniører. Samsor skal bl.a. arbejde med dimensionering af bærende konstruktioner og er i første omgang blevet tilknyttet arbejdet med Marselisborghallen og Myretuen.

 

 

 

 

Okan Akdag
Praktikant (konstruktionsingeniør)
oka@lb-consult.dk + 86 20 60 92

Okan Akdag er vores anden nye konstruktionsingeniør-praktikant. Okan studerer bygningsdesign på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet og skal være hos os til og med december 2018.

 

 

Tulip-grunden

Tulip-grunden

Nyhed / Tulip-grunden

27. august 2018

Fra JAKA Bov til boliger

RÅT INDUSTRIKVARTER BLIVER ET MODERNE BOLIGOMRÅDE

På den gamle industrigrund i Brabrand, hvor Tulip-fabrikkerne – oprindeligt JAKA – havde til huse frem til 2008, vokser et moderne boligområde frem. I september skydes 3. etape af projektet i gang, når Lejerbo begynder arbejdet med 66 familie- og ungdomsboliger. Projektet sendes i EU-udbud.

DEN OVERORDNEDE IDÉ ER AT OPFØRE ET MODERNE OG MANGFOLDIGT BOLIGOMRÅDE, HVOR DE ENKELTE PROJEKTFASER FÅR FORSKELLIGE KARAKTERER.

Det er knap 10 år siden, at Tulip lukkede sin produktion i Brabrand og efterlod sig et stort fabriksområde, der har ligget spøgelsesagtigt hen siden. Nu er forvandlingen af fabriksområdet til et boligkvarter med den karakteristiske Brabrand-skrænt og godt med træer i ryggen begyndt. Projektet er blevet døbt Tulip-grunden og bag byfornyelsen står bygherren A. Enggaard A/S.

3. etape skydes i gang

I de første to etaper af byggeriet, der er under opførelse i øjeblikket, indgår hhv. 26 dobbelthuse og 84 rækkehuse. 3. etape er de 30 almene familie- og 36 ungdomsboliger, som bliver sendt i EU-udbud.

Med 3. etape bliver Tulip-grunden et moderne boligområde, der består af en kombination af leje-, ungdoms- og ejerboliger. Hermed henvender området sig til såvel familier, enlige, unge og ældre med forskellig økonomisk kapacitet og forvandles til et moderne boligområde, der både har etagebyggeri og række- og dobbelthuse i smukke grønne omgivelser.

Tulip-grunden

LB Consult yder rådgivning inden for alle ingeniørfagene

“Vi yder ingeniørrådgivning i alle projektfaser, og alle ingeniørfaggrupper er involveret i de enkelte projektfaser. Både el, vvs, ventilation og konstruktionsingeniører er i gang for at sikre bygherren et solidt og gennemtænkt projekt. Derudover yder vi også bygherrerådgivning i forbindelse med de kommende projektfaser,” forklarer Tim Hviid, der er konstruktionsingeniør og projektleder på Tulip-grunden.

Tulip-grunden strækker sig langs en karakteristisk skrænt og er beliggende på kanten af et fredet naturareal. Med et fald på 20 meter inden for det bebyggede område får man en fantastisk udsigt over Aarhus Ådal og Brabrandsøerne fra boligerne. Men faldet betyder også, at der kan være problemer med regnvand i forbindelse med skybrud i området. Derfor har man fra Aarhus Kommunes side valgt at bruge Tulip-grunden som forsøgsområde til at aflede regnvandet lokalt på grunden.

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND (LAR) DÆKKER OVER ET PRINCIP, HVOR DE TRADITIONELLE KLOAK- OG REGNVANDSSYSTEMER ERSTATTES AF LOKAL HÅNDTERING AF REGNVANDET PÅ GRUNDEN ELLER I DET NÆRLIGGENDE OMRÅDE. REGNVANDET FØRES I ÅBNE RENDER ELLER LIGNENDE TIL LOKALE NEDSIVNINGSBASSINER FREM FOR DE OFFENTLIGE REGNVANDSSYSTEMER. HERVED SKABER VI ET GRØNT MILJØ I NÆROMRÅDET OG REDUCERER RISIKOEN FOR OVERBELASTNING AF KLOAKKERNE I TILFÆLDE AF SKYBRUD,

fortæller Kaare Lava Paaske, vvs-ingeniør hos LB Consult.

Pølsefabrikken får nyt liv

Mens det meste af fabriksområdet nu bliver ryddet og erstattet med boliger, bliver to meget forskellige bygninger bevaret og sat i stand. Det drejer sig dels om direktørboligen fra 1959, der ligger på bakkeskråningen bag fabrikken. Dels det gamle 7.000 m2 store fabrikskompleks fra 1954, der er medtaget af blandt andet hærværk og flere brande gennem årene.

“Vi er i øjeblikket i gang med at besigtige den gamle fabriksbygning. Bygningen er fredet, og de mange brande, der har hærget bygningen gennem årene, samt vejr og vind har skabt et stort behov for at få registreret konstruktionernes tilstand og undersøgt brandskadernes omfang. Dette arbejde foretager vi sammen med Teknologisk Institut,” fortæller Tim Hviid.

Den gamle fabriksbygning bevares for at videreføre områdets industrihistorie. Fabriksbygningen bliver et fælles hus for hele Brabrand. De kommende brugere af huset bliver løbende inddraget i processen med at konkretisere idéerne til bygningens funktioner, som endnu ikke er fastlagt.

 

3. etape af Tulip-grunden forventes at stå færdig i 2020.

ABR18 og vores nye samarbejdsbetingelser

Nyhed / ABR18 og vores nye samarbejdsbetingelser

22. august 2018

ABR18

“VI VIL, LIGESOM VORES KOLLEGER I BRANCHEN, HAVE BEHOV FOR AT SÆTTE OS GRUNDIGT IND I DE NYE AFTALEFORHOLD OG IKKE MINDST FÅ TILRETTET VORES ARBEJDSPROCESSER”

Som du sikkert ved, er byggeriets samarbejdsbetingelser ABR89, AB92 og ABT93 blevet moderniseret og ændret radikalt. Overordnet betyder det, at vi nu har nye Almindelige Betingelser AB18, Almindelige Betingelser for Rådgivning ABR18 og Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT18, som vi skal sætte os grundigt ind i.

LB-Consult

Ydelsesbeskrivelserne for Byggeri og Planlægning er revideret på baggrund af AB, ABR og ABT til Byggeri og Landskab 18 og stiller som noget nyt også krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring. Som konsekvens af ændringerne er faseopdelingen også blevet ændret, så hovedprojektet nu bliver opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt.

ABR18 træder officielt i kraft fra 1. januar 2019, men vil sandsynligvis blive benyttet af offentlige bygherrer allerede fra juni 2018.

Marselisborghallen

Nyhed / Marselisborghallen

16. august 2018

Konkurrence vundet

Med om- og tilbygningen af Marselisborghallen er startskuddet gået for et aktivt efterår

Kort før sommerferien vandt LB Consult i samarbejde med Lyngby Entreprise A/S og Rubow Arkitekter A/S konkurrencen om at ombygge og udvide den eksisterende Marselisborghal med nye moderne publikums- og træningsfaciliteter. Med en lodret opstart og en afleveringsdato 1. september 2019 er vi i fuld sving med at forvandle den nedslidte atletikhal til et moderne centrum for idræts- og foreningsliv.

Marselisborghallen har med sine sorte balustre og ikoniske modernistiske udtryk stået i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. Vi er stolte af at være en del af det team, der skal sikre, at hallen og dens omgivelser også i fremtiden bliver et moderne centrum for idræt og bevægelse.

DET ER ALTID FEDT AT VINDE KONKURRENCER OG SÆRLIGT NÅR BEDØMMELSEN AF VORES TEKNISKE ARBEJDE MED INDEKLIMA, ENERGIDESIGN OG DET STATISKE SYSTEM BLIVER VÆGTET HØJT, LIGESOM VORES INGENIØRRÅDGIVNING MED FOKUS PÅ KVALITET OG FUNKTIONALITET PÅ DEN LANGE BANE HAR VIST SIT VÆRD.

Fortæller Lennart Mark Noppenau, der har været ansvarlig for projektet.

Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten.

“Vores ingeniørfaglige arbejde ligger i at sikre, at de skitser, arkitekten fremlægger, også kan lade sig gøre i virkeligheden. Det gælder for os både om at garantere, at konstruktionsarbejdet er i orden, men også om at tage højde for at der er forskel på rum. I møde- og opholdsrum samt fitnessområder er luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener væsentlige faktorer. Derfor har vi haft stort fokus på at bruge ordentlige materialer og gode ventilationssystemer, der også tager højde for at minimere energiforbruget og driftsøkonomien fremadrettet. På den måde får vi den bedste løsning for brugerne og bygherren,” forklarer Lennart Mark Noppenau.

LB Consults arbejde på Marselisborghallen løber fra juli til slut september 2018. Den nye Marselisborghal skal stå færdig primo september 2019.