Monthly Archives

oktober 2018

Rørpost på DNV-Gødstrup

Nyhed / Rørpost på DNV-Gødstrup

31. oktober 2018

Medicin og journaler suser snart rundt på DNV-Gødstrup

Hensynet til personalet, hurtigere patientforløb og bedre hygiejne er de tungtvejende årsager til, at det nye supersygehus Gødstrup bliver udstyret med et rørpostsystem for medicin.

Rørpost er en gammelkendt teknologi, men vel at mærke en teknologi, der virker. Rørpost for medicin på DNV-Gødstrup består af 160 mm rør, der sender patroner med medicin fra sygehusets centralapotek til sengeafsnittet.

Når medicinen er bestilt online fra sengeafsnittet pakker en robot på hospitalets centralapotek medicinen og afsender den med rørpost til det pågældende sengeafsnit eller ambulatorium. Denne manøvre er med til at reducere medicinforbruget, da lokale medicindepoter minimeres eller nedlægges.

Patroner i en fart

DNV-Gødstrup modtager ca. 75 stationer, hvorfra patroner med høj fart suser ud i nettet af rør mod deres bestemmelsessted. Swisslog, der står for teknologien, er ansvarlig for det komplette rørpostsystem på ca. 20 km, mens LB Consult projekterer og udfører kollisionskontrol imellem rørpost og de øvrige installationer på supersygehuset.

Selvom systemet med rørpost er kendt, er der stadig udfordringer i processen, forklarer bygningskonstruktør Anders Grosen-Madsen, der projekterer rørsystemet:

“Der er et stort koordineringsarbejde med supersygehusets rådgivere og afrapportering til de forskellige aktører i forskellige projektfaser. Rørsystemet, der indlægges over hele hospitalet, kan ikke lave skarpe knæk, for så kan patronen, der transporterer indholdet, ikke dreje med røret. Der skal derfor være en drejningsradius på 800 mm, for at patronen kan følge med rundt. Det kræver plads og stiller krav til at systemet tænkes ind fra en tidlig fase.”

 

 

Moderne boliger på Trøjborg i Aarhus

Peder Skrams Gade

Nyhed / Moderne boliger på Trøjborg

31. oktober 2018

Moderne boliger på Trøjborg i Aarhus

I et af Aarhus’ mest ikoniske kvarterer skyder et nyt boligbyggeri snart op. På Peder Skrams Gade 53 på Trøjborg i Aarhus er LB Consult netop påbegyndt projekteringen af et 5-etagers boligbyggeri bestående af 12 velindrettede lejligheder samt renovering og delvis ombygning af nabohusets lejligheder. LB Consult står for projekteringen indenfor alle ingeniørfag og yder teknisk rådgivning og bistand. Bag projektet står Løgten Invest A/S med Luplau & Poulsen som arkitekter.

BYGGERIET HAR EN UDFORDRENDE ARKITEKTUR, DER BLANDT ANDET BYDER PÅ EN DOBBELT MANZARD, UDFORDRINGER MED UDVIDELSE OG RENOVERING AF NABOEJENDOMMEN OG KOMPLICEREDE FUNDERINGSFORHOLD. MEN DET ER OGSÅ ET FLOT BYGGERI, DER KOMMER TIL AT GÅ GODT I SPÆND MED DE OMKRINGLIGGENDE HUSE.”

Moderne boliger i et historisk kvarter

Trøjborg er et typisk arbejderkvarter fra slutningen af 1800-tallet, hvor gamle lejligheder, byhuse og erhvervsbygninger står side om side. Arkitekterne Luplau & Poulsen har gennem et enkelt materialevalg og respekt for områdets arkitektur forsøgt at nyfortolke Trøjborgs karakteristiske bymiljø i byggeriet.

 

Byggeriet indeholder 12 boliger i alt. Én bolig bliver en 2-værelses lejlighed, mens de resterende 11 boliger bliver 3- og 4-værelses lejligheder. Enkelte lejligheder bliver i to etager. Derudover bliver der etableret en elevator i bygningen, og alle lejligheder får egen altan – en enkelt lejlighed får en tagterrasse. Indvendigt er der fokus på lyse og moderne løsninger.

Lejlighederne i nabobygningen på Steen Billes Torv får nedlagt en bagtrappe, så der er plads til at udbygge de små toiletter til badeværelser, og der skal delvist bygges nye køkkener.

Udfordringer og muligheder

“Lige nu går meget af vores tid med at undersøge funderingsforholdene. Det er altid kompliceret, når et nybyggeri skal placeres op ad en ældre nabobygning,” fortæller konstruktionsingeniør Simon Ragnar Lautrup, der er projektleder på sagen, og fortsætter:

“Meget af vores arbejde kommer til at gå med at projektere de bærende konstruktioner, sikre ordentligt indeklima samt gode afløb- og VVS-forhold. Her har man en unik mulighed for at gøre nogle ældre lejligheder mere attraktive og samtidig bygge nogle nye boliger, der giver flere og andre beboelsesmuligheder i området.”

Ud over de ingeniørfaglige ydelser udfører LB Consult også teknisk rådgivning og bistand på projektet.

 

BR18 – 5 væsentlige ændringer

Nyhed / BR18 – 5 væsentlige ændringer

31. oktober 2018

BR18 – 5 væsentlige ændringer

Fra 1. juli 2018 er det BR18, der er gældende. Derfor har vi samlet 5 væsentlige ændringer i bygningsreglementet, man skal være opmærksom på.

1. Ny struktur

Strukturen er ændret, så de tekniske kapitler er emnespecifikt opdelt i krav med seperate vejledninger. Formålet er at gøre det lettere at se hvilke krav, der skal overholdes i byggeriet. Vejledningerne udgives på bygningsreglementet.dk.

2. Standarter gør kravene tydeligere

Der bliver i større omfang henvist til konkrete standarter for at gøre kravene til byggeriet tydeligere. På den måde er det lettere at gennemskue, hvordan kravene overholdes og indfries. Nogle standarter er f.eks. flyttet fra vejledningsteksten til kravteksten for at præcisere kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder.

3. Ny certificeringsordning

BR18 stiller krav om, at der på brand- og konstuktionsområdet tilknyttes en eller flere certificerede rådgivere. Hermed fjerner man den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne. Formålet er at skabe en hurtigere byggesagsbehandling. De certificerede rådgivere (følger personen) skal gennemføre en videregående teoretisk uddannelse og have praktisk erfaring. Den administrative byggesagsbehandling ligger fortsat hos kommunen.

4. Nye konstruktions- og brandklasser

BR18 definerer 4 konstruktions- og brandklasser. Klasse 1 handler om simpelt byggeri, almindelige parcelhuse og sommerhuse. Byggerier i denne klasse kan opføres uden, at der tilknyttes certificerede rådgivere. Konstruktions- og brandklasse 4 er de komplicerede og komplekse byggerier. For byggeri i klasserne 2-4 skal der tilknyttes en eller flere certificeret rådgivere.

5. Funktionsafprøvning og performancetest

BR18 stiller krav om, at der skal gennemføres funktionsafprøvning inden ibrugtagning af følgende installationer: Ventilationsanlæg, varme- og køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer. Performancetest udføres på større, installationstunge byggerier. Performancetest er væsentlig mere end afprøvninger og dokumenteres i bygningernes styringssystemer (CTS).

Dokumentation for funktionsafprøvning og performancetest skal indsendes til kommunen. Opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.

 

Læs meget mere om BR18 og de nye krav, vejledninger og ændringer på www.bygningsreglementet.dk eller besøg Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens hjemmeside her.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os hos LB Consult.

 

 

Stolt sponsor af Knæk Cancer og Danske Hospitalsklovne

Nyhed / Knæk Cancer og Danske Hospitalsklovne

30. oktober 2018

Stolt sponsor af Knæk Cancer og Danske Hospitalsklovne

LB Consult støtter en række aktører i sportens, kulturens og sundhedens verden, lokalt og landsdækkende.

Igen i år støtter vi Kræftens Bekæmpelse og Knæk Cancer, og vi er som noget nyt med til at skabe glæde og nærvær for syge børn på landets hospitaler som sponsor for de Danske Hospitalsklovne. Begge dele er vi stolte af at være en del af.

 

LB Consult og Knæk Cancer

Hvert år får ca. 37.222 danskere kræft. Det er lige knap 102 om dagen. Heldigvis overlever flere end halvdelen. Jo flere vi står sammen om at knække cancer, des større effekt har vi på vores fælles fremtid. Derfor har LB Consult igen i år støttet kampen mod kræft sammen med resten af landet.

“Kræft er en fælles sag, som kræver en fælles indsats. Hver tredje dansker rammes af kræft og gør alle andre til pårørende. Det er en sygdom, der skal have al den modstand, den kan få. Derfor vil vi gerne være med til at dele håb og penge ud til den gode sag,” forklarer direktør Lars Bager.

Læs mere om Knæk Cancer her.

En rød næse skaber glæde

Hvert år indlægges mere end 60.000 børn på de danske hospitaler. Danske Hospitalsklovne støtter de indlagte børn igennem deres sygdomsforløb og spreder smil og glæde, når der er allermest brug for det.

“Vi har valgt at investere i de røde næser og blive klovnesponsor, fordi vi mener, de udfører et vigtigt stykke arbejde. Hospitalsklovnene skaber et pusterum for børn, der er indlagt. Deres arbejde skaber glæde i en alvorlig situation, og børnene kommer lettere igennem sygdomsforløbet,” forklarer Nicolai Juul.

Læs mere om Danske Hospitalsklovne her.

 

 

LB Consult kåret som Gazelle 2018

Nyhed / Gazelle 2018

26. oktober 2018

LB Consult kåret som Gazelle 2018

 

Det er ikke hver dag, der dumper en Gazelle-kåring ind ad brevsprækken. Derfor var der både stolthed og glæde blandt medarbejderene i LB Consult, da direktør Lars Bager samlede alle ansatte og fortalte den gode nyhed.

Vi er rigtig stolte af at være udnævnt til Gazelle-virksomhed. Det giver alle ansatte i LB Consult et skulderklap og er samtidig en bekræftelse af, at vi yder et solidt og ærligt stykke arbejde. Tak til alle kunder og samarbejdspartnere for den store tillid og loyalitet, I viser os. Og en stor tak til vores fagligt dygtige medarbejdere, der yder en flot indsats og går til alle opgaver med energi og gode idéer.

Hvert år kårer Børsen Gazelle-virksomheder. En virksomhed bliver udnævnt til Gazelle, hvis man i løbet af fire regnskabsår som minimum fordobler sin omsætning og samtidig har positiv vækst hvert år. Gazelle-kåringen er en anerkendelse af, at LB Consult er en del af eliten i dansk erhvervsliv. Samtidig viser det, at LB Consult er gode til at yde en serviceminded, engageret og kompetent byggeteknisk rådgivning, som kunder og samarbejdspartnere sætter pris på.

Opskriften på en Gazelle

Opskriften på, hvordan man får en Gazelle, er svær at give, men direktør Lars Bager fortæller, at:

“… en af grundende til, at det er lykkes os at have en positiv forretning er, at vi har dygtige medarbejdere, som forstår vigtigheden i at servicere vores kunder og er med til at skabe de gode projekter. Dette gør, at vores kunder har tillid til os og kommer igen med den næste opgave. Vi er en virksomhed, som i stor udstræking er baseret på tillid, og vores medarbejdere vokser med den tillid og det ansvar, de får.”

Fremtiden er svær at spå om. Strategien er, at LB Consult, med afsæt i den gode kundeopbakning, skal vokse yderligere de kommende år. Særligt får den nyeste afdeling i Kolding et løft med nye medarbejdere, der skal øge vores kompetencer og tiltrække flere kunder og spændende projekter.

 

Læs om LB Consults historie her.

 

 

 

 

Ny afdelingsleder Kolding

Nyhed / Afdelingsleder i Kolding

1. oktober 2018

Søren Skjold Eckhoff er ansat som afdelingsleder i Kolding

Søren Skjold Eckhoff er pr. 1. oktober ansat som afdelingsleder i Kolding. Her skal han opbygge LB Consults nyeste afdeling med endnu flere kompetente medarbejdere og nye projekter i det midt- og sydjyske. Søren bidrager med et stort netværk og mange kontakter i branchen og skal udvikle afdelingen med henblik på at styrke LB Consults position.

JEG MØDTE EJERKREDSEN FOR 1,5 ÅR SIDEN OG FANDT DEM UTROLIGT ÆRLIGE OG LIGETIL. DEN TROVÆRDIGHED, BÅDE EJERNE OG FIRMAET REPRÆSENTERER, BETYDER MEGET FOR MIG, OG DERFOR TAKKEDE JEG JA TIL AT BLIVE AFDELINGSLEDER I KOLDING. JEG GLÆDER MIG MEGET TIL AT UDVIKLE VIRKSOMHEDEN OG LÆRE MEDARBEJDERE, SAMARBEJDSPARTNERE OG KUNDER AT KENDE

Forretningsudvikler, projektleder og coach

Søren er uddannet bygningsingeniør og har de sidste mange år arbejdet med forretningsudvikling og suppleret sin uddannelse med en mini MBA i forandringsledelse. Han har arbejdet indgående med ledelse herunder implementering af nye metoder til at sikre vidensdeling internt og eksternt samt udarbejdelse af nye strategier og arbejdsrutiner.

“Jeg har en inkluderende lederstil,” fortæller Søren og fortsætter:

“Det betyder, at jeg arbejder uformelt og åbent og søger konsensus inden for det fastlagte område. Jeg fastsætter rammerne og uddelegerer opgaver og sidst, men ikke mindst, er jeg tro mod egne og vedtagne beslutninger.”.

Det er ikke kun som forretningsudvikler, at Søren udmærker sig. Han har i mange år haft en nøgleposition som kunderådgiver og bygherrerådgiver og har mere end 15 års erfaring som projektleder på større multidisciplinære byggerier.

Sørens kvaliteter som kunderådgiver understøttes af hans store netværk. Han har gennem årene opbygget og fastholdt relationer til kunder og samarbejdspartnere på alle niveauer. Selv fremhæver han sin evne til at sikre værdiskabende relationer for alle parter:

“Jeg er idéskabende og drives af at udvikle idéer og koncepter. Og så er jeg god til at drømme med kunderne og se deres behov og udvikle løsninger. Samtidig har jeg en meget praktisk måde at gå til udfordringerne for at finde den bedste løsning.”

 

Søren fremhæver LB Consults commitment til opgaveløsningen som unikt, og noget han glæder sig til at blive en del af:

“JEG SER LB CONSULT SOM EN RÅDGIVER MED EN FLEKSIBEL OG MEGET HANDLINGSORIENTERET TILGANG TIL OPGAVER. DER ER INGEN STIVE SYSTEMER ELLER HANDLINGSLAMMELSE, DERIMOD ARBEJDER ALLE MÅLRETTET MED AT LØSE KUNDERNES BEHOV OG NÅ HELE VEJEN RUNDT OM OPGAVEN.”

Udover sit arbejdet har Søren siden 2010 fungeret som coach for yngre ingeniørtalenter og arbejdet som ekstern sparringspartner for udvalgte erhvervsledere i sit lokalområde.

Et stærkt CV

Søren kommer fra en stilling som Markeds- og kundechef i NCC.

Han har tidligere været ansat som afdelingschef i Sweco. Her havde Søren ansvar for udvikling og drift af forretningen omkring byggeri i Syd- og Sønderjylland. Samtidig udviklede han det landsdækkende forretningsområde inden for svømmebade til at blive Danmarks største og førende.

Derudover har han besat en række chefstillinger i bl.a. Danfoss og COWI. Søren var hos Danfoss i perioden 2012-2015, hvor han bl.a. var udviklings- og afdelingschef for Real Estate Portofolio.

Fra 2003-2012 var Søren ansat i COWI, hvor han var med til at starte et nyt kontor i Aabenraa og senere også overtog ledelsen af kontoret i Kolding. I en periode fungerede han som konstitueret regionsdirektør.

Søren begyndte sin karriere i Rambøll i 1994 som VVS-ingeniør og har været med til at sætte klimaet på dagsordenen.

 

Vi glæder os til at byde Søren velkommen og lade hans viden, erfaring og netværk komme medarbejdere og samarbejdspartnere til gode.