Monthly Archives

februar 2019

Ceres Allé 11 – 11.000 kvm bolig i hjertet af Aarhus

Nyhed / Ceres Allé 11

28. februar 2019

Ceres Allé 11 – 11.000 kvm bolig i hjertet af Aarhus

Boliger, byliv og grønne områder går op i en højere enhed på Ceres Allé i Aarhus

Grønt, åbent, levende, aktivt, inviterende og by-integreret… der er mange ord at sætte på C.F. Møllers udformning af en ny karrébygning på Ceres Allé 11 i Aarhus C, som vi er ingeniørrådgiver på.

Ceres Allé 11 udformes med inspiration fra den klassiske boligkarré. Karréen indeholder 11.000 kvm bolig, 360 kvm erhverv og en parkeringskælder.

Med sine aftrappende bygningshøjder bliver karréen et markant byggeri i området. Niveauspringene forbedrer lysforholdene i boligerne og gårdrummet, og samtidig skabes der plads til både private og fælles tagterrasser for beboerne. Med tagterrasserne bliver lejlighederne forlænget med udeliv og grønne arealer, der sammen med erhvervslejemålet i stueplan skaber en naturlig sammenhæng mellem by, bolig og grønne områder.

Det er et spændende projekt, som vi tog hul på kort efter nytår. Da vi stadig er i forslagsfasen, er der løbende forskellige justeringer, vi skal tage stilling til, samtidig med at vi hele tiden sikrer os, at bygherres ønsker og krav til boligernes og karréens udformning fortsat opfyldes ,” fortæller projektleder Tim Hviid og forklarer:

I øjeblikket har vi tre overordnede problemstillinger, som vi arbejder på at finde de rigtige løsninger til. For det første giver de mange niveauspring i tagflader både mulighed for at opfylde krav til opholdsarealer, da vi udnytter taget til grønne områder og tagterrasser, men også udfordringer, da de mange installationer, som f.eks. ventilation, der skal føres over tag, skal integreres uden at blive til gene for beboerne. Samtidig skal vi forholde os til vekslende jordbundsforhold, der gør, at vi både må arbejde med direkte- og pælefundering, så bygherres ønske om en kælder i to plan kan realiseres. Slutteligt er vi ved at indfri det kommunale krav om håndtering af regnvand på egen grund. Med en bebyggelsesprocent på 308 % er der naturligvis lidt udfordringer her.

Hos LB Consult er vi stolte over at være med til at videreudvikle og levendegøre bydelen omkring Ceres-byen i Aarhus. Området er uden tvivl et af Aarhus’ største byudviklingsprojekter i nyere tid. Her er der skabt en helt ny bydel, der kombinerer bevaringsværdige bygninger med moderne arkitektur.

Vi ser frem til det videre forløb i tæt samarbejde med C.F. Møller Architects, Alboa og Ejendomsselskabet Olav de Linde.

Tak til C.F. Møller for lån af de flotte visualiseringer.

 

Åbyen har vokseværk

Nyhed / Åbyen har vokseværk

26. februar 2019

Åbyen har vokseværk – 8.400 kvm bolig på vej

7 nye boligblokke på vej til Åbyen i Aarhus.

I Åbyen i Aarhus er vi netop påbegyndt projekteringen af 8.400 kvm boliger fordelt på 7 boligblokke. Sammen med Arkitema og JCN Bolig kaster vi os hermed ind i kampen om at transformere den gamle Fragtmandscentral på Søren Frichs Vej i Aarhus til et topmoderne boligområde. Hver boligblok får varierende bygningshøjder med op til 4 etager, og de ca. 100 lejligheder får et varierende boligareal på 50-120 kvm.

LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for statik, VVS, ventilation, energi og el på projektet. Hovedprojektet afleveres i uge 27.

 

Området ved den tidligere Fragtmandscentral går fremover under navnet Åbyen med reference til Aarhus Ådal, som området ligger sig op ad. Det forventes, at de fremtidige boliger på området til sammen udgør ca. 92.000 kvm.

 

Tak til Arkitema for lån af den flotte visualisering.

 

 

Ny brandstation i Aarhus N

Nyhed / Ny brandstation i Aarhus N

21. februar 2019

Hjem, arbejdsplads og brandstation

LB Consult yder teknisk bygherrerådgivning på opførelsen af en ny brandstation i Aarhus Nord.

Ved Lisbjerg i Aarhus Nord etablerer Østjyllands Brandvæsen en ny brandstation, der dels skal sikre bedre dækning for borgerne i det nordlige Aarhus, dels fastholde robustheden i Aarhus Midtby og samtidig hurtigt kunne bistå de øvrige brandstationer i Østjylland. LB Consult yder teknisk bygherrerådgivning på projektet.

Brandstationen skal være et forbillede for godt arbejdsmiljø. Via gennemtænkte indretningsløsninger skal arbejdsprocesserne understøttes. Områder med risiko for sod og farlige partikler skal adskilles fra de såkaldte rene rum. Samtidig skal brandstationen også være et attraktivt og behageligt hjem med et godt indeklima og gode opholdsarealer for de brandfolk, der er på vagt i 24 timer, 365 dage om året. Det stiller nogle særlige krav til byggeriet, som vi skal sikre os, bliver løst.

Teknisk bygherrerådgiver med merværdi

Den nye brandstation ved Lisbjerg i Aarhus Nord skal fungere som en af baserne for Østjyllands Brandvæsens fuldtidsansatte brandpersonale, der både skal bo, arbejde, motionere, sove og spise på brandstationen, samtidig med at bygningen skal fungere som en effektiv brandstation.

Som teknisk bygherrerådgiver afklarer vi bl.a. hvilke tekniske krav, der er til en moderne og fremtidssikret brandstation i samarbejde med både bygherre (Østjyllands Brandvæsen) og Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune, som vi løser bygherrerådgivningen sammen med.

Vi bistår Østjyllands Brandvæsen og hjælper dem med at træffe de rigtige beslutninger og stille de rigtige krav til den nye brandstation, så bygningen bliver fremtidssikret og lever op til Østjyllands Brandvæsens forventninger. Derudover skal de tekniske løsninger inden for alle ingeniørfagene beskrives og følges op på i de senere faser – både med hensyn til funktion, bæredygtighed og teknisk præcisering,” fortæller Nicolai Juul, partner og bygherrerådgiver hos LB Consult.

 

 

Hjem, arbejdsplads og brandstation

Den nye brandstation skal både være et hjem, en arbejdsplads og en brandstation. Og de tre funktioner skal naturligt spille sammen i bygningen.

”Brandstationen skal være et forbillede for godt arbejdsmiljø. Via gennemtænkte indretningsløsninger skal arbejdsprocesserne understøttes. Områder med risiko for sod og farlige partikler skal adskilles fra de såkaldte rene rum. Samtidig skal brandstationen også være et attraktivt og behageligt hjem med et godt indeklima og gode opholdsarealer for de brandfolk, der er på vagt i 24 timer, 365 dage om året. Det stiller nogle særlige krav til byggeriet, som vi skal sikre os, bliver løst,” forklarer Nicolai Juul.

Tryghed og robusthed

Brandstation Aarhus Nord bliver en del af det nye byudviklingsområde ved Lisbjerg. Den store befolkningstilvækst i Aarhus og Østjylland kræver ikke blot et styrket beredskab, men også et strategisk bedre placeret beredskab, hvor der bliver behov for at rykke ud til endnu flere borgere og skabe sikkerhed i den nordlige del af Østjylland. Bygningen skal udstråle tryghed og robusthed og vise standarten for fremtidens brandstationer – både hvad angår effektiv udrykning, arbejdsmiljø, funktionalitet og faciliteter.

 

Brandstationen skal tegnes at CUBO Arkitekter og forventes at stå færdig i begyndelsen af 2021.

LB Consult har bistået Østjyllands Brandvæsen med etablering af midlertidig brandstation i Aarhus Syd.

 

Medarbejdernyt

Nyhed / Nye medarbejdere

6. februar 2019

Medarbejdernyt

NYE MEDARBEJDERE I LB CONSULT

På det seneste er vi blevet fire kollegaer rigere i LB Consult. Alle fire sidder på kontoret i Aarhus. Vi byder dem hjerteligt velkommen og er glade for, at de vil være en del af LB Consult. Mød dem her:

Anders Frost Larsen
Konstruktionsingeniør og projektleder
afl@lb-consult.dk + 21 28 84 94

Anders har 18 års erfaring som konstruktionsingeniør. Hos LB Consult skal Anders også fungere som projektleder og fagleder.

 

 

Mads Asmussen Hamann & Stefan Hjortshøj
Praktikanter

Mads (tv) studerer til bygningskonstruktør, mens Stefan læser byggeteknik på Ingeniørhøjskolen. Begge praktikanter skal være hos os frem til sommerferien, hvor de får rig mulighed for at snuse til forskellige projekter.

 

 

Marie Louise Wettergren
Bygningskonstruktør
mlw@lb-consult.dk + 86 20 60 94

Marie Louise Wettergren er bygningskonstruktør. Hun er oprindeligt uddannet murer, men har siden 2016 været bygningskonstruktør og arbejdet ved forskellige arkitektfirmaer.