Monthly Archives

marts 2019

Stenslundcentret

Reference / Bolig og sundhed

Stenslundcentret, Odder Kommune

      

Fakta

Bygherre

OK-fonden

Arkitekt

GPP Arkitekter

Totalentreprenør

Høgh og Sønberg A/S

Areal

2.100 kvm

Periode

2018-2020

Sum i DKK

31 mio.

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS og kloak

Referenceperson

Michael Loft Nielsen, Høgh og Sønberg A/S


Tilbage

30 nye plejeboliger i Odder

I Odder opføres 30 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer. Hertil kommer en mindre ombygning af ca. 30 kvm serviceareal. Projektet indeholder også etablering af de tilhørende udearealer, og det er et centralt element i projektet, at plejehjemmet spiller sammen med omgivelserne og de eksisterende plejeboliger på nabogrunden, der alle er i ét plan.

De 30 plejeboliger har et samlet areal på 2.100 kvm og skal opføres i to etager. Boligerne skal afhjælpe et stigende antal ældre i byen og sikre plads til de borgere, der står på venteliste til en plejehjemsbolig og gerne vil blive i byen. Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet inden for konstruktioner, VVS og kloak.

Plejecentret forventes at stå færdigt medio juni 2020.

Tak til GPP Arkitekter for lån af visualiseringer.

Solbjerg Hedevej, Aarhus Kommune

Reference / Uddannelse og institutioner

Solbjerg Hedevej, Aarhus Kommune

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Rubow Arkitekter

Entrepriseform

Totalentreprise

Areal

1.060 kvm

Periode

2017-2019

Sum i DKK

15,5 mio.

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Teknisk rådgivning og input til byggeprogram. Projektering af udvidet forprojekt inden for alle fag. Tilsyn. Commissioning.

Referenceperson

Fiona Rubens, Aarhus Kommune


Tilbage

Ny integreret daginstitution i Solbjerg ved Aarhus

LB Consult har bistået med teknisk rådgivning på en ny 6-gruppers integreret daginstitution i Solbjerg ved Aarhus. Daginstitutionen er opført i rumstore moduler, der er blevet samlet på en fabrik og bragt til byggepladsen, hvor de sammensættes til det færdige byggeri. Institutionen er i én etage og har fladt tag.

Grupperummene er indrettet med fleksible løsninger og kan benyttes af både vuggestue- og børnehavegrupper alt efter behov. Der er som udgangspunkt disponeret med 2 vuggestue- og 4 børnehavegrupper, men grupperummene kan hurtigt veksles til funktionsområder, hvis der er brug for det. To af grupperummene er sammenlagt til et stort fællesrum, som kan adskilles til to seperate grupperum igen på et senere tidspunkt.

LB Consults ydelser:

LB Consult har bistået med teknisk rådgivning og er kommet med input til byggeprogrammet. Vi har ligeledes udført et udvidet forprojekt, som totalentreprenøren har overtaget og søgt byggetilladelse til.

LB Consult deltager i bygherremøder, foretager tilsyn og udfører commissioning på byggeriet.

Tak til RUBOW Arkitekter for lån af billeder.

Dagkirurgisk Center, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Reference / Sundhed

Dagkirurgisk Center, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

      

Fakta

Bygherre

Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark

Arkitekt

Tekt Arkitektur / Ravn Arkitektur

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

1.800 kvm

Periode

2018-2019

Sum i DKK

25 mio.

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for el, VVS, ventilation, luftarter og sprinkling

Referenceperson

Svend Erik Nielsen, Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark. Tlf: 20180503. Mail: svend.erik.nielsen@rsyd.dk

Ombygning og udvidelse af Dagkirurgisk Center på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg udvides, ombygges og moderniseres Dagkirurgisk Center.

Projektet nytænker sygehusets operationskapacitet, hvor modtagelsen af alle planlagte kirurgiske forløb for både Dagkirurgisk Center og den centrale operationsafdeling samles ét sted. Det gør det muligt at omlægge patientforløb fra indlagt operationsforløb til dagkirurgisk. Samtidig flyttes det naboliggende gynækologiske ambulatorium, så dagkirurgien kan udvides med 400 kvm til at omfatte 1.800 kvm i alt. Projektet har et langt tidsperspektiv, fordi ombygningen foregår, imens sygehuset er i drift.

Ombygningen indeholder bl.a.:

  • Etablering af én fælles indgang der skal sikre en enklere ankomst og et gennemskueligt patientforløb.
  • Opgradering og modernisering af operationsstuer samt vente-, omklædnings- og opvågningsfaciliteter.
  • Adskillelse af klargjorte og ikke-klargjorte patienter og pårørende.
  • Bedre og roligere omgivelser for forberedelse og klargøring inden operation.
  • Plads til pårørende undervejs i et operationsforløb.
  • Øget OP-kapacitet gennem højere grad af fleksibilitet i indretningen

LB Consults ydelser:

LB Consult projekterer og beskriver de tekniske fag (el, VVS, ventilation, luftarter og sprinkling). Der projekteres nye installationer i alle rum og nye hovedtavler for el og ved OP-stuerne. Projektet har også til formål at opdatere alle tekniske installationer til OP-stuerne, så de projekteres efter de nyeste standarder.