Monthly Archives

april 2019

Christiansbjerg Dagtilbud

Nyhed / Konkurrence vundet

9. april 2019

Christiansbjerg Dagtilbud

Sammen med RUBOW Arkitekter har LB Consult vundet totalrådgiveropgaven på et ca. 1000 kvm stort dagtilbud på Christiansbjerg i Aarhus.

 

Den nye daginstitution på Christiansbjerg skal rumme ca. 120 børn fordelt på to børnehavegrupper og fire vuggestuegrupper. Der er fra bygherres side lagt vægt på fleksibilitet i indretningen, så rummene let kan følge med institutionens behov, men også så der er mulighed for at indrette mindre og trygge børnemiljøer i den store institution.

LB Consult og RUBOW Arkitekter har et langt og tæt samarbejde om at udvikle moderne børnemiljøer, hvor barnets udvikling understøttes af de fysiske rammer. Hos LB Consult har vi et stort fokus på at finde de rigtige tekniske løsninger, så vi skaber rum, hvor børnene trives. Derfor er vi særligt opmærksomme på indeklima, akustik og dagslysforhold, når vi projekterer institutions- og skolebyggeri. Samtidig har vi fokus på, at daginstitutionen er let at drifte samt at materialerne kræver minimal vedligeholdelse, så personalet kan fokusere på deres kerneydelse.

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med RUBOW Arkitekter og Aarhus Kommune, Børn og Unge.

 

 

 

Klostergade 28-30

Reference / Erhverv og Kontor

Klostergade 28-30, Aarhus C

      

Fakta

Bygherre

Ejendomsselskabet Olav de Linde

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

500 kvm

Periode

2018-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner og statik, el, VVS, ventilation, akustik og energi

Referenceperson

Morten Thomassen, Ejendomsselskabet Olav de Linde


Tilbage

Til- og ombygning af gammelt baghus til kontorlokaler

For Ejendomsselskabet Olav de Linde udfører vi teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med om- og tilbygning af et gammelt baghus, der tidligere har været blandt andet håndværkerforening, men som nu udlejes som kontorlokaler.

Tilbygningen omfatter opførelse af 2 nye etager på baghuset, som bliver bygningens nye 3. og 4. sal. Med tilbygningen får baghuset samme højde som forhuset, der har facade ud mod Klostergade. Den eksisterende 2. sal i baghuset bygges om, mens 3. og 4. sal i forhuset skal bygges sammen med tilbygningen på baghuset. Der opføres nyt elevatortårn til alle etager og udvendige trapper til stue og kælder.

Opførelsen af de nye etager oven på det gamle baghus giver nogle udfordringer med de eksisterende fundamenter, da de ligger i et område, som er særligt følsomt over for sætninger. Udfordringen er løst ved en kombination af pressede minipæle under eksisterende fundamenter samt skruepæle.

Arkitektonisk udføres tilbygningen med en dobbelt manzard. Derudover etableres der tagterrasser og en in situ støbt elevatorkerne. Det gamle baghus er en del af de gamle århusianske baggårde, som var usynlige for offentligheden. Nu er baggårdene i spil i byens generelle arealudvidelse og som et positivt aktiv i erhvervslivet med baggårdsbutikker. Derfor er baghusets forskønnelse og nye brugbarhed tiltrængt.

LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for alle fag og udfører udbud og fagbeskrivelser. Projektet udføres i fagentreprise.

Nationalparkcenter Thy

Nationalparkcenter Thy

Nyhed / Konkurrence vundet

4. april 2019

Nationalparkcenter Thy

Vi er glade for at kunne fortælle, at LB Consult i samarbejde med LOOP Architects, SLA og COAST har vundet konkurrencen om at blive totalrådgiver på det kommende Nationalparkcenter Thy i Nr. Vorupør.

Med holdets vinderforslag får Nationalpark Thy et ydmygt, men på samme tid markant formidlingscenter, der fletter klitheden, havet og byen sammen. Centret åbner op og inviterer nationalparkens brugere og besøgende ind i ly og skubber dem på samme tid ud i Nationalparken, hvor oplevelserne findes. Nationalparkcentret bliver dermed en destination med stor værdi for lokalområdet.

Med sin unikke placering på kanten af Vesterhavet er det afgørende, at bygningen er robust og at materialerne kan tåle de kraftfulde vind- og vejrforhold. Vinderforslaget lægger op til at lade klitten overdække de indendørs formidlingsrum. På den måde indgår bygningen som en del af den landskabelige oplevelse ved at koble det store landskab sammen med formidlingen af samme. Byggeriet opføres i betonelementer bestående af sammenstøbte vægge og dæk, som sikrer længst mulig levetid i et meget hårdt miljø.

Med fire ”åbninger” drages de besøgende både ind i læ og ud i den storslåede natur. Tanken er, at ligegyldig fra hvilken side, man kommer til centret, drages man af kigget igennem bygningen, ud mod havet, horisonten, byen, parken eller himlen. Med enkle virkemidler opnår centret dermed en rumlig formidling af omgivelserne. Fra klitlandskabet på bygningens tag vil der være et 360 graders udsigtspunkt over parken.

Forståelsen af Nationalparkcenter Thys behov og ønsker forenes i en poetisk løsning, hvor enkle og robuste disponeringer på fortrinlig vis integrerer klitheden som det overordnede tema i arkitekturen. Betonmurene skaber en skalamæssig forbindelse mellem byens huse og det store indre og klitten på pladsen videre til den uendelige klithede,” udtaler bygherre i evalueringen af konkurrenceforslaget.

 

Holdet er

LOOP Architects A/S – Totalrådgiver

LB Consult A/S – Ingeniør

SLA A/S – Landskab

COAST v/Rasmus Hjortshøj – Formidlingskonsulent

 

Vi ser frem til samarbejdet og glæder os til at komme igang med projektet.

 

Tak til LOOP og SLA for lån af visualiserings- og tegningsmaterialet.