Monthly Archives

august 2019

Vonsild Sognehus klar til brug

Nyhed / Vonsild Sognehus klar til brug

29. august 2019

Vonsild Sognehus klar til brug

I Vonsild ved Kolding har vi netop afleveret et nyt og meget unikt sognehus. I samarbejde med Cubo Arkitekter fik vi i foråret 2018 til opgave at opføre det nye sognehus i Vonsild.

Projektet er netop blevet afleveret.

Baggrund

I Vonsild ligger en helt særlig kirke. Den gule nyklassicistiske kirke fra 1824 er tegnet af arkitekt C.F. Hansen. Kirken repræsenterer et unikt stykke danmarkshistorie, da den adskiller sig fra de hvide middelalderkirker, der ligger som perler i det danske landskab.

Det er derfor et helt særlig historisk byggeri og kulturmiljø, som det nye sognehus skal passe ind i.

Sammenhæng mellem kirke og sognehus

Det er Cubo Arkitekter, som har tegnet Vonsild Sognehus.

Sognehuset har en særlig rumlig identitet. Huset er formet som en serie af rum, der – ude som inde – fremstår i en samlet helhed. Den diskrete fremtoning og fortrolige stemning skabes gennem rolige gentagelser i materialer, der er i pagt med kirken og dens farveskala.

På trods af den gule træ-facade på det nye sognehus, så fremstår huset roligt og afdæmpet. Langs bygningen skaber hvide fiberbetonelementer en åben loggia, der binder husets funktioner sammen og sikrer et diskret udtryk.

Den monotone søjlerække former en neutral baggrund, der sætter kirken yderligere i scene.

Facaden orienterer sig ligesom kirken ud mod lokalsamfundet. Men i modsætning til kirken er sognehuset tilbagetrukket for ikke at tage fokus fra kirken. For yderligere at markere sammenhængen mellem kirken og sognehuset er belægningen foran kirken ført hen til sognehuset.

Ét sognehus – flere funktioner

Samtidig med at sognehuset skal fremstå diskret og i pagt med det omkringliggende miljø, skal huset også åbne op og danne rammerne for forskellige sociale aktiviteter.

Sognehuset er i ét plan og har fokus på indbydende indgangspartier og lysindfald. Funktionerne i den aflange bygning er delt op i to. Kapel og graverfaciliteter til kirkegårdens personale ligger i den ene ende. Herefter følger et gennemgående overdækket uderum i bygningens bredde. I den anden ende ligger kontorer, undervisningsfaciliteter og et multirum.

Ambitionen er, at sognehuset skal åbne op for lokalsamfundet og tilbyde oplevelser og aktiviteter for et mangefold af brugere i alle alders- og målgrupper. Derfor er der også etableret særlige forhold for handicappede.

Læs mere om Vonsild Sognehus her.


Teamet var:

Totalrådgiver: Cubo Arkitekter

Ingeniør og byggeleder: LB Consult

Hovedentreprenør: J. Falk-Petersen

Læs Cubo Arkitekters beskrivelse og tanker bag arkitekturen her.


Vend tilbage til nyheder.

Myretuen viser vejen

Myretuen

Nyhed / Myretuen viser vejen for bæredygtigt byggeri

28. august 2019

Myretuen viser vejen for bæredygtigt byggeri

Myretuen viser vejen for bæredygtigt byggeri

Myretuen

Vores bæredygtige børnehave Ny Myretuen er endnu ikke afleveret, men er allerede kommet i fornemt selskab i Circularity Cities nyeste case-samling “Cirkulære bygninger i danske kommuner”, som et eksempel på hvordan man kan implementere cirkulær økonomi i byggerier.

Find case-samlingen her.


Arkitekturen

Arkitektfirmaet Frost Larsen har tegnet Ny Myretuen.

Læs deres beskrivelse og tanker bag arkitekturen her.

Tak til Arkitektfirmaet Frost Larsen for lån af visualiseringsmaterialet.


Læs også LB Consults reference her.

Vend tilbage til nyheder.

Medarbejdernyt

Nyhed / Nye medarbejdere

23. august 2019

Medarbejdernyt

2 NYE MEDARBEJDERE I LB CONSULT

I LB Consult har vi efter sommerferien taget imod en praktikant og en bygningsingeniør. Mød dem her.

Anne Bojsen Norup
Konstruktionsingeniør
abn@lb-consult.dk + 24 60 29 17

Anne er konstruktionsingeniør og kommer til os fra en stilling i Orbicon, hvor hun har arbejdet gennem de seneste 5 år. Sideløbende med ansættelsen hos Orbicon har Anne uddannet sig til civilingeniør i bygningsdesign på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Annes specialer er stål og beton, og så har hun erfaring med projektering af et domicil, der er blevet DGNB-certificeret. Annes første projekt i LB Consult er Ny Grønningen – et plejecenter til 24 beboere i Tinglev under overskriften ”Mit hjem – vores hus”. Vi glæder os til samarbejdet og samværet med Anne og ønsker hende et konstruktivt samarbejde med kunderne. Anne er tilknyttet vores kontor i Kolding.

 

 

Amanda Beck Larson
Praktikant, konstruktioner
abl@lb-consult.dk + 86 20 60 91

Amanda Beck Larson er ingeniørpraktikant indenfor konstruktioner. Hun er hos os i efteråret 2019 og får efterhånden fingrene i flere projekter hos os. Indenfor sine første to uger har Amanda været med på en byggeplads og ude hos en kunde, hvor vi leverer bygherrerådgivning angående løbende vedligehold af bygningsmassen. Som kommende ingeniør ligger Amandas største interesse i samarbejdet mellem ingeniøren og arkitekten. Konstruktionen behøver ikke blot være en nødvendighed, som skal pakkes væk, men kan i stedet for være en aktiv del af arkitekturen. Hun vil gerne fortsætte som civilingeniør og håber at udvide sin horisont indenfor akustik, design og indretning. Amanda er tilknyttet vores kontor i Aarhus.