Monthly Archives

november 2019

Jens Baggesens Vej

Jens Baggesens Vej

Nyhed / Jens Baggesens Vej 35-37

26. november 2019

Projekteringen af et nyt kombineret studie- og familiebolig-miljø i Aarhus er påbegyndt

Tæt på de aarhusianske uddannelsesinstitutioner.

I cykelafstand til byliv, skov og strand.

Med grønne oaser i baghaven.

Og ca. 125 nye studie- og familieboliger på vej.

 

Der er efterhånden noget at fortælle om det tidligere industriområde på Jens Baggesens Vej i Aarhus N.

Området er blomstret op som universitetsparkens lillebror og serverer med sine mange studieboliger, butikker, fitnesscenter og grønne frirum et attraktivt alternativ til Aarhus midtby. TDC Pensionskasse er efter endt lokalplansarbejde i færd med projektering af ca. 5.500 kvm ekstra studie- og familieboliger i forlængelse af deres eksisterende bygninger på Jens Baggesens vejs 35-37.

LB Consult er i samarbejde med Arkitektfirmaet Frost Larsen udpeget som totalrådgiver på projektet.

Jens Baggesens Vej

Boligkarré med grønne oaser

Med en udvidelse af bygningerne på Jens Baggesens Vej 35-37 vil bebyggelsen komme til at bestå af ca. 190 studie- og familieboliger i varierende størrelse. Boligerne fremstår i en klassisk karréstruktur med niveauspring i højden fra 3 til 5 etager.

Karréen åbner sig op mod nordvest og binder naturligt hele byområdet sammen med et centralt grønt og rekreativt område på karréens grønne udearealer.

De grønne uderum skal understøtte fællesskabet. Grillplads, bord/bænkesæt og plads til boldspil indgår derfor i ønskerne for, hvordan de grønne områder skal indrettes. Et stisystem forbinder de udendørs rum med de indendørs og åbner op til lokalområdet.

 

Fra industri til attraktivt boligområde

Med sin placering på Jens Baggesens Vej bliver den kommende boligkarré en del af et attraktivt boligområde i udvikling. Området er omkranset af Paludan-Müllers Vej, Finlandsgade, Helsingforsgade og Jens Baggesens Vej. Flere af ejendommene i området er inden for de seneste år omdannet fra kontor- og industriformål til boliger. Derudover opføres der almene boliger i området.

Vi har prøvet det før

Det er ikke første gang, at vi hos LB Consult projekterer boliger på Jens Baggesens Vej. Vi stod for ingeniørrådgivningen på hhv. Jens Baggesens Vej 39 og 41 tilbage i 2014-2016. Vi kender derfor området og kan rådgive bygherre om kendte udfordringer, ligesom vi forstår de visioner og ønsker, der er for bymiljøet her.


 

Læs også om boligprojektet Jens Baggesens vej 39 og 41.

 

Vend tilbage til nyheder.

 

 

Bæredygtig naturbørnehave

Myretuen

Nyhed / Bæredygtig naturbørnehave

22. november 2019

Bæredygtig naturbørnehave afleveret

Genbrugsfutter af gulvklude, møbler købt i en genbrugsbutik, jordvarme, solceller og græs på taget – og boller i ovnen. I den genopførte børnehave, Myretuen i Tørring, summer huset stadig af visionerne om natur, udeliv og bæredygtighed, som den gamle børnehave gjorde.

LB Consult har været en del af totalrådgiverteamet på den nye Myretuen, der netop er afleveret.

11. oktober flyttede de knap 50 børnehavebørn ind i de nye rammer, der erstatter den tidligere gårdbørnehave.

 

Myretuen

Natur, genbrug og bæredygtighed gennemsyrer Myretuen

Den nye børnehave er i pagt med naturen, der omgiver den. Naturperspektivet er tydeligt både i udformningen af bygningen og de grønne udearealer. Kerneværdierne er natur, dyr og udeliv. Derfor er der græs og solceller på taget, og den ene side af bygningen er lavet til en stor træterrasse, hvor inde- og uderum smelter sammen. De blå plastikfutter til forældrenes sko er skiftet ud med omsyede gulvklude, der kan vaskes og bruges igen og igen, og kontormøblerne er købt i en genbrugsforretning.

Arkitektonisk er huset præget af et stort fællesrum i midten med et pædagogisk køkken som husets hjerte. Her kan pædagoger og børn sammen bage boller og lave mad, og børnene lærer om vejen fra jord til bord. I et bladløst træ i midten af rummet hænger børnetegninger og papirklip. Træet stod næsten det samme sted, dengang der var legeplads på grunden, hvor den nye Myretue er opført. Mens byggeriet har stået på, har træet ligget i en garage og tørret, så det kunne genbruges i det nye fællesrum.

På legepladsen, der stadig er under opbygning, holder høns og grise liv i udearealerne. Her har børnehaven ønsker om at bygge et madpakkehus, der også kan bruges af byens børnefamilier i weekenderne, samt et orangeri bygget af vinduerne fra den gamle Myretuen, som er under nedrivning.

Naturprofilen understøttes af, at byggeriet er opført efter DGNB-principper.

 

 

Læs mere om Myretuen her.

Tak til Arkitektfirmaet Frost Larsen for lån af visualiseringsmaterialet.

 

Vend tilbage til nyheder.

 

 

Kolding Realskole

Kolding realskole

Nyhed / Masterplan for Kolding Realskole

11. november 2019

Masterplan for Kolding Realskole

Masterplan for Kolding Realskoles fremtid er klar.

LB Consult har i samarbejde med Arkitektfirmaet RasmusRasmus designet en masterplan for den fremtidige Kolding Realskole.

Forløber alt efter planen kan skolen i 2023 byde eleverne indenfor i nyrenoverede lokaler på den tidligere Dronning Dorothea Skole på Dyrehavevej i Kolding.

Kolding realskole

Kolding-kabale

Det er en større kabale, der skal gå op, før masterplanen kan realiseres. Masterplanen lægger op til, at Kolding Realskole flytter fra sin nuværende placering i Kolding midtby og ind i den tidligere Dronning Dorothea Skoles lokaler. Årsagen til flytningen er pladsmangel og manglende muligheder for at udvide Realskolen i midtbyen.

Da naboen til Dronning Dorothea Skolen, UC Syd (pædagogseminariet), også indgår i kabalen, afventer man i øjeblikket, at pædagogseminariet får grønt lys til at flytte væk fra området.

For at få kabalen til at gå op, har byrådet givet tilladelse til, at kommunen køber Realskolens tidligere skolebygninger i midtbyen og ombygger lokalerne til boliger.

 

Læs også JydskeVestkystens artikel om projektet her.

 


Vend tilbage til nyheder.