Monthly Archives

januar 2020

Åbyen i Grenaa

Nyhed / Åbyen i Grenaa

29. januar 2020

30 nye almene boliger i Grenaa

For boligselskaber B45 og Aalsrode Tømrerfirma skal vi projektere 30 nye almene boliger i Grenaa.

Projektet hedder Åbyen, og i første omgang opføres én etageejendom i 5 etager med 6 lejligheder på hver etage. Senere følger endnu en etape, så der i alt opføres 60 almene boliger.

Vi forventer opstart i sensommeren 2020, og det er planen at projektet står færdigopført i slutningen af 2021.

Regionspsykiatri Randers

Regionspsykiatri Randers

Nyhed / Regionspsykiatri Randers

29. januar 2020

Konkurrence vundet: Regionspsykiatri Randers

Nyt ambulatorium til Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatri Randers

Sammen med SKALA Arkitekter og Arkitektfirmaet HS Brunsgaard Laursen har vi vundet totalrådgivningsopgaven om at etablere et nyt ambulatorium til Regionspsykiatrien Randers.

Ambulatoriet skal indrettes fra stueplan til og med 2. sal i en eksisterende 4-etagers ejendom. I alt skal ca. 1.800 kvm renoveres. Der skal foretages en gennemgribende renovering af ejendommen, der ryddes til råhus og efterfølgende bygges op igen med helt nye rum, overflader, installationer mm.

 

LB Consult yder ingeniørrådgivning og commissioning på projektet.

Storbylandsbyen

Nyhed / Storbylandsbyen

29. januar 2020

Nyt bæredygtigt boligområde i Århus

Århus får sin anden såkaldte storbylandsby i den nordlige del af byen. LB Consult er med på holdet, der realiserer projektet.

Storbylandsbyen

Fællesskab på tværs

I 2014 fik Århus sin første storbylandsby – og nu er en ny på vej. Aarhus Kommune og Østjysk Bolig er gået sammen om projektet. Den nye storbylandsby kommer til at ligge på Christiansbjerg i Århus N.

Begrebet storbylandsby dækker over et boligområde, hvor ”almindelige” borgere bor side om side med socialt udsatte borgere. Storbylandsbyen danner en ramme for et fællesskab, der støtter integration og kendskabet mellem beboerne.

Storbylandsbyer er en helt ny måde at tænke inklusion og sammenhold på, på tværs af sociale skel, og formålet med boligerne er at danne et socialt bæredygtigt boligområde.

Holdet er

Sammen med Aalsrode Tømrerfirma etablerer vi den nye storbylandsby, der består af 40 boliger i tæt lav byggeri og fælleslokaler.

Læs mere om storbylandsbyer her.

TEMPLATE – Nyheder

Åbyen

Nyhed / Havebyen

29. januar 2020

Havebyen i Åbyen

Omkranset af kolonihaver, industri og moderne lejlighedskomplekser vokser en lille by i byen frem. Havebyen, som området hedder, er en del af det nye boligområde Åbyen på Søren Frichs Vej i Århus.

Havebyen ligger imellem de nye, høje karrébebyggelser i 5-7 etager og de lave kolonihavehuse og rekreative arealer ved Brabrandstien og skal dermed danne en naturlig overgang mellem de to typer af bebyggelse.

Åbyen

Børn, byhaver og byliv

Havebyen er børnefamiliernes mekka. Her skal der være plads til børn i byen – både i lejlighederne og byrummene.

Som nyeste skud på stammen i Havebyen opføres 3 lejlighedsblokke med i alt 30 familievenlige boliger og én daginstitution.

 

Visionen for området er at skabe et trygt og behageligt sted at bo og opholde sig i. Havebyen består fortrinsvis af familieboliger og udearealerne skal derfor give plads til fællesophold og leg for børnefamilier. Områdets nye daginstitution ligger derfor her i Havebyen – tæt på familieboligerne og de grønne områder ved Århus Å.

Arkitektonisk finder Havebyen inspiration i kolonihavehusene, der med forskellige materialer og højder giver et livligt indtryk. Længst mod øst i området, der kranser op mod kolonihaverne, finder man Havebyens byhave, der skaber en glidende overgang til kolonihaverne og de grønne områder ved Brabrandstien.

Klimatilpasning er en integreret del af byrummene. Regnvandsbassiner og regnbede fungerer som rekreative elementer i park- og gaderum.

Roller

LB Consult fungerer som ingeniørrådgiver på projektet, der er tegnet af Arkitema. JCN Bolig er totalentreprenør.

LB Consult er også en del af andre projekter i Åbyen. Se bl.a. Åbyen XXX og Torvehuset.

Underoverskrift

Rønde Hovedgade

Rønde Hovedgade

Reference / Seniorbofællesskab

Rønde Hovedgade

Rønde Hovedgade
Rønde Hovedgade
Rønde Hovedgade

Fakta

Bygherre
djursBO

Arkitekt
Schwarz Arkitekter A/S

Totalentreprenør
Aalsrode Tømrerfirma

Areal
3.300 kvm

Periode
2018-2019

Sum
33 mio. kr.

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning for alle fag

Referenceperson
Klaus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma. kla@aat.dk

Fællesskab for seniorer

På hovedgaden i Rønde opføres et nyt stort seniorfællesskab. De 30 nye almene familieboliger skal bidrage til byens nye seniorområde og udgør en nyetableret afdeling for det almene boligselskab djursBO. De to punkthuse i 4 etager tilbyder byens seniorer en ny mulighed for et boligfællesskab. I stueetagen af det ene hus findes et stort fællesrum, der indbyder til fællesskab for alle beboerne.

De nybyggede boliger er indrettet som familieboliger og henvender sig til de +60-årige seniorer. Boligerne udføres med almindelige tilgængelighedsregler og under hensyntagen til, at selvhjulpne borgere kan blive boende, så længe som muligt i boligerne.

I projektet er der et stort fokus på at opføre et moderne og bæredygtigt byggeri med et lavt energiforbrug. Ud over de nye boliger bidrager projektet også med nye udenomsarealer som sammen med de øvrige nyopførte bygningers arealer skal danne en grøn oase for beboerne. Udearealerne spiller sammen med byggeriet og skal åbne op for alle områdets beboere, der skal føle sig velkomne og få lyst til at bruge faciliteterne.

Byggeriet er en del af et moderne senior hjemsted i Rønde, som er udarbejdet af GPP Arkitekter. Det samlede byggeri fremstår som en levende, naturlig og dynamisk del af Rønde, sådan at borgere udefra føler sig indbudt til området. I samarbejde med bl.a. Aalsrode Tømrerfirma overtog og færdiggjorde vi projektet, der er afleveret i 2019.

Kolding Sky

Kolding Sky

Reference / Bygherrerådgivning

Kolding Sky

Kolding Sky
Kolding Sky
Kolding Sky

Fakta

Bygherre
AP Pension

Arkitekt
Arkitema Architets

Totalentreprenør
5E Byg

Areal
9.680 kvm

Periode
2019-2021

Sum
125 mio.

Energi
BR18, Svanemærkning

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Michala Velin, miv@appension.dk

Kolding Sky: Bygherrerådgivning i Design city

19 etager, 70 meter og 99 lejligheder – i alt ca. 9.680 svanemærkede kvadratmeter skyder snart op tæt på Kolding centrum.

Kolding Sky bliver en mastodont ved siden af sine naboer i Design City og forventes at blive en attraktion i Koldings skyline. De kommende beboere får en enestående udsigt over både fjorden og byen. Projektet har ambitiøse målsætninger om at blive Koldings nye vartegn, der samtidig markerer visionen om Design City Kolding som en bydel, der vægter bæredygtig produktion og moderne løsninger.

Nederst fungerer et transparent stueplan, der bl.a. er karakteristisk ved et imødekommende ankomstområde, som er i visuel kontakt med pladsen lige uden for. Højhuset er placeret op til et fredet naturområde. Et motiv der integreres i huset, hvor bl.a. stueplanet åbner sig op mod det frodige skovområde via store vinduespartier. Foran huset bliver der parkering, og bag huset etableres der fælles opholdsarealer.

LB Consult yder bygherrerådgivning i de indledende faser samt følger projektet i dets byggetid med fagtilsyn.

Template – reference

Reference / Bolig

Inger Christensens Gade, Gellerup

Skærmbillede 2021-04-19 080309
Skærmbillede r-04-07 141123
Skærmbillede 2021-04-19 082143

Fakta

Bygherre
PKA

Arkitekt
CEBRA

Totalentreprenør
A. Enggaard

Areal
4.800 kvm

Periode
2020-

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Sikkerhedskoordinering

Referenceperson
Dennis Thranum, A. Enggaard

76 MODERNE BOLIGER I GELLERUP

På Inger Christensens Gade i Gellerup, Aarhus Vest, skal et nyt boligbyggeri opføres. Projektet er en del af delområde 5 i Lokalplan 1014 for Aarhus Kommune. Projektet skal være en del af et blandet byområde i Gellerup.

Bebyggelsen består af 4 bygninger, bygning A, B, C og D. Bygningerne skal opføres i 4 etager, fra stue til 3. sal, samt med kælder. Bygning A og B er bygget sammen på 1.–3. sal og har en port-gennemgang i stueplan. Det samme er gældende for bygning C og D. I alt omfatter byggeriet 4.800 m2. Kældrene rummer plads til depot og cykelparkering.

Hver bygning består af 19 lejligheder, hvilket vil sige, at der i alt opføres 76 boliger. Efter planen skal projektet indeholde lejligheder fordelt på 1-4 værelser. Lejlighederne har enten egen terrasse, fransk altan eller alm. altan. Gårdmiljøet er indrettet med fælles cykelskure og grønne oaser. Derudover bliver et parkeringsareal etableret.

Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri, med vægge og dæk, i betonelementer. Bygningerne udføres med spring i tagkonstruktionerne og enkelte spring i facaden. Det giver bygningen karakter og udtryk.

LB Consults ydelser
LB Consults opgaver omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med blandt andet konstruktioner, el, VVS, ventilation, kloak, brand og energi.
Derudover agerer LB Consult sikkerhedskoordinator i projekteringsfasen.