Monthly Archives

marts 2020

Lighthouse 2.0

Lighthouse 2

Reference / Bolig

Lighthouse 2.0

Lighthouse 2
Lighthouse 2
Lighthouse 2

Fakta

Kunde
Kai Andersen A/S

Arkitekt
3xN Arkitekter A/S

Totalentreprenør
Per Aarsleff A/S

Periode
2018-2022

LB Consults ydelser
Teknisk rådgivning og bistand ifm. facadeentreprise

Referenceperson
Carsten Lybech, Kai Andersen A/S

Facader, altaner og beklædning på Aarhus' nye fyrtårn

Lighthouse-projektet på spidsen af Aarhus havn bliver Danmarks højeste bygning. Med sit unikke udtryk pryder det visionære byggeprojekt Aarhus’ nye havnemiljø, og den bølgende facadekonstruktion henter inspiration fra havet.

Bølgende facader
Arkitektonisk er havet og bølgerne integreret i bygningen gennem de bølgende facader. Men de bølgende facader og bygningernes krumning skaber en masse detajler, der ændrer sig lidt fra gang til gang og skaber en høj kompleksitet i facadeløsningen.

Projektet består af tre bygninger; de to sidebygninger kaldet hhv. Kanalhuset og Promenadehuset samt selve fyrtårnet; Light House Tower. Foden af tårnet kaldes Basen.

LB Consult yder teknisk rådgivning i forbindelse med facadeentreprisen på Basen og de to trappeformede sidebygninger, der går op til 10 etagers højde og bøjer sig mod hinanden. Derudover bistår vi med tekisk rådgivning ifm. udvendige beklædninger af altaner og glasværn på hele byggeriet.

LB Consults ydelser
LB Consult dimensionerer beslag, glas, profiler, bæresystem og konsoller til facadepartiet på basen og de to sidebygninger, ligesom vi statisk dokumenterer de behandlede emner og udarbejder projektgrundlag for facadeentreprisen på Basen, Kanalhuset og Promenadehuset.
Derudover dimensionerer og dokumenterer vi altaner og den udvendige beklædning af bl.a. altaner, gesimser mv. på hele byggeriet inkl. Light House Tower.

AARhus

AARhus Ø

Reference / Bolig

Facader på ikonisk BIG-projekt på Aarhus Ø

AARhus Ø
AARhus Ø
AARhus Ø

Fakta

Kunde
Kai Andersen A/S

Arkitekt
BIG Arkitekter

Totalentreprenør
MT Højgaard

Areal
16.000 kvm facader

Periode
2016-2018

Sum
60,4 mio. kr.

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning ifm. facadeentreprisen

Referenceperson
Carsten Lybech, Kai Andersen A/S

Facader på AARhus

AARhus er navnet på det ikoniske byggeri på Aarhus Ø, som arkitektfirmaet BIG har tegnet.
AARhus-projektet består af en bygning formet som to A’er, der på sit højeste er 65 meter, men som med sine aftrappende bygningshøjder sikrer, at alle 250 lejligheder får mest mulig sol og havudsigt fra terrasser og taghaver.

Facader
De iøjefaldende facader på AARhus-byggeriet består primært af (spejl)glas og aluminium.
Terrasserne består af et hav af tekniske detaljer, der ændrer sig lidt fra gang til gang, og samlet er der 48 forskellige udformninger af terrassefacaderne, hvilket skaber en høj grad af kompleksitet i facadeløsningen.

LB Consults ydelser
LB Consult har ydet teknisk rådgivning i forbindelse med facadeentreprisen og dimensionerer beslag, glas, profiler, bæresystem og konsoller til fadacepartierne inklusiv statisk dokumentation.

 

Visualiseringer fra AARhus i Aarhus

Ny ambulancemodtagelse på blot 18 timer

Ny ambulancemodtagelse, SVS

Nyhed / Ny ambulancemodtagelse på blot 18 timer

23. marts 2020

Ny ambulancemodtagelse: Hasteopgave for Sydvestjysk Sygehus’ corona-beredskab

18 timer. Mere skulle der ikke til før Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg havde fået en ny ambulancemodtagelse til corona-patienter.
Ny ambulancemodtagelse, SVS

Et team bestående af medarbejdere fra projektafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, entreprenør, arkitekt og LB Consult, har på blot 18 timer projekteret og hasteopført en ny ambulancemodtagelse til tre ambulancer.

”Der skal lyde en stor ros til hele teamet for det gode samarbejde. Uden fællesskabet havde vi ikke opnået et så hurtigt og godt resultat,” konkluderer Svend Erik Nielsen, projektchef hos Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Ny ambulancemodtagelse
Ny ambulancemodtagelse
Ny ambulancemodtagelse, SVS

Hvis man arbejder sammen, kan meget lade sig gøre

Som en del af Region Syddanmarks corona-beredskab har man på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg valgt at forberede flere sengeafsnit til corona-patienter i en eksisterende sengebygning, så man kan holde smittede og ikke-smittede patienter adskilt. I den forbindelse havde sygehuset akut brug for en ny ambulancemodtagelse med direkte adgang til sengeafsnittene.

”Vi fik alle opgaven med at opføre en ny ambulancemodtagelse til Corona-patienter sent sidste søndag aften og vidste allerede dér, at det var et projekt, der ville kræve en ekstraordinær indsats fra alle involverede. I tæt samarbejde med entreprenør, arkitekt og projektafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg blev der arbejdet målrettet fra mandag morgen klokken 7.00 med at få projekt og bygning op at stå i løbet af mandagen, så det har været klar til at modtage ambulancer med smitteramte fra tirsdag morgen.,” forklarer Kurt Haudrum Mark, partner og bygherrerådgiver i LB Consult, og fortsætter:

”I den forbindelse skal der lyde en stor ros til personalet i den interne projektafdeling, arkitekten og entreprenøren, der havde 16 håndværkere på opgaven, for at yde en yderst effektiv og flot indsats, der gjorde det muligt at løse opgaven på blot 18 timer. Det viser at med tillidsfuldt og tæt samarbejde, kan meget lade sig gøre.”

Den nye ambulancemodtagelse skal indtil videre rumme tre ambulancer. Men det fleksible statiske system kan hurtigt udvides og få plads til flere ambulancer, hvis sygehuset oplever et større behov.

 

Teamet

Entreprenør: NEM-BYG

Arkitekt: TEKT

haveHUSENE

havehusene

Nyhed / haveHUSENE

5. marts 2020

haveHUSENE – bæredygtige andelsboliger

Natur, fællesskab og mangfoldighed: Bæredygtige andelsboliger på vej i Lisbjerg ved Aarhus

Nu kan du snart bo billigt, bæredygtigt og bynært, når en ny andelsboligforening opføres i Lisbjerg nord for Aarhus. Andelsboligforeningen haveHUSENE består af 44 boliger, der bliver en blanding af rækkehuse og etageboliger i forskellige størrelser. Området bliver opført med natur, fællesskab og mangfoldighed som de bærende byggeklodser.

LB Consult er ingeniørrådgiver for totalentreprenøren, Aalsrode Tømrerfirma. Projektet er tegnet af Transform Arkitekter for Kuben Management.

havehusene

Den nye andelsboligforenings 44 boliger består af en blanding af townhouses, rækkehuse, etplansboliger og etageboliger i forskellige størrelser. Variationen understøtter visionen bag projektet om at skabe et attraktivt boligtilbud med en blandet beboersammensætning, hvor der er plads til alle, og hvor fællesskab og natur trives i forening.

Byliv med forstadskvaliteter

haveHUSENE finder inspiration i den klassiske karrébebyggelse, der rammer et grønt havemiljø ind. Mod gaderummet tilfører facaderækken bykarakter og stemning til kvarteret. Samtidig emmer haveHUSENE af forstadskvaliteter med små, hyggelige forhaver og grønne elementer, der binder området sammen.

Projektet ligger tæt på letbanestop og pendlermuligheder, og samtidig etableres der mulighed for parkering i nærområdet.

 

havehusene

Et bæredygtigt lokalsamfund

Visionen om forskellige ejerformer og betalbare boliger danner grundlaget for haveHUSENE. I forlængelse af visionen vil projektet understøtte FNs verdensmål nr. 11, der blandt andet sætter fokus på at skabe inkluderende og bæredygtige lokalsamfund. Projektets forskellige boligvarianter favner en bred og blandet beboergruppe og understøtter den sociale bæredygtighed.

Andelstanken om fællesskab, økonomisk samarbejde og demokratiske værdier lever derfor videre i haveHUSENE i moderne rammer, hvor et bæredygtigt lokalsamfund forventes at appellere til unge, børnefamilier og seniorer.

Da projektet bidrager til en grønnere og mere bæredygtig omstilling og samtidig arbejder for at skabe en inkluderende og blandet beboergruppe er det ambitionen at projektet opnår DGNB-certificering.

 

havehusene

Regnskovssamarbejde

Udover Kuben Management og Transform Arkitekter har også Randers Regnskov deltaget i projektet. Randers Regnskov har kvalificeret projektets grønne naturtiltag, der skal fremhæve områdets landskabelige kvaliteter og styrke områdets natur og biodiversitet.

Med haveHUSENE er der blandt andet taget initiativ til en rekreativ grøn skovpassage med vild natur og lokale plantearter.

Fakta

Klient: Kuben Management A/S

Arkitekt: Transform Arkitekter A/S

Totalentreprenør: Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal: 4.500 kvm

Periode: 2020-

Ydelse: Ingeniørrådgivning

Samarbejdspartner: Randers Regnskov

 

Tak til Transform Arkitekter for lån af visualiseringsmateriale.

Skt. Nikolaigården

Skt. Nikolaigården

Nyhed / Skt. Nikolaigården

3. marts 2020

Om- og tilbygning af Skt. Nikolaigården

I skyggen af Vor Frue Kirke i Aarhus ligger den gamle sognegård Skt. Nikolaigården, der fungerer som Kirkekontor.
Sammen med VMB Arkitekter har LB Consult fået til opgave at genoplive og fremtidssikre Skt. Nikolaigårdens indretning.

Skt. Nikolaigården

Moderne kirkekontor i historiske rammer

Skt. Nikolaigården består af to ældre, sammenbyggede huse. Til trods for sine 590 kvm rummer sognegården ikke de funktioner, der understøtter det nuværende og fremtidige behov.

Udover et ønske om mere plads til især konfirmationsundervisning har menighedsrådet også et ønske om at komme af med den kringlede og lukkede indretning og i stedet få nogle åbne og lyse lokaler og kontormiljøer, der skaber et optimalt flow i huset – for både gæster og personale.

Skt. Nikolaigården

Skt. Nikolaigårdens smukke, men tillukkede facade mod Vestergade, den labyrintagtige indretning og behovet for mere plads og større åbenhed er kerneudfordringerne, som LB Consult og VMB Arkitekter skal hjælpe med at løse.

Ombygningen af de eksisterende lokaler skaber tilgængelige, lyse og åbne lokaler, mens tilbygningen mod syd giver plads til tre moderne undervisningslokaler til konfirmationsholdene i sognet.

Ved indgangspartiet skal åbenhed og kig gennem huset fra gade til gårdhave gøre sognegården mere imødekommende og lys.

 

I arbejdet med tilbygningen er der lagt stor vægt på at balancere mellem de historiske værdier og arkitekturen i området samtidig med at kontor- og undervisningsmiljøerne lever op til en tidssvarende og moderne indretning. Udvendigt underordner og respekterer tilbygningen derfor byggeskikken i området, mens den indvendige indretning fokuserer på åbenhed og flow.

Skt. Nikolaigården

Fakta

Arkitekt: VMB Arkitekter

Areal: 790 kvm i alt; 590 kvm ombygning og 200 kvm tilbygning.

Tidsplan: 2020-2021

LB Consults ydelser: Ingeniørrådgivning

 

Tak til VMB Arkitekter for lån af skitse- og billedmateriale.