Monthly Archives

september 2020

ASP Friplejehjem

Reference / Sundhed

Asp Friplejehjem

Oversigts, grøn
Model, GPP
Model

Fakta

Bygherre
Danske Diakonhjem

Arkitekt
GPP Arkitekter

Totalentreprenør
Penta Byg A/S

Areal
2.900 kvm

Periode
2020-2022

Sum i DKK
32,3 mio. ekskl. moms

Energi
BR20

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Thomas Lindegaard, Penta Byg
tl@pentabyg.dk
+45 41 71 09 51

Om- og tilbygning af Asp Friplejehjem

LB Consult er del af totalentrepriseteamet til om- og tilbygning af Asp Friplejehjem for Danske Diakonhjem.

Opgaven består i nedrivning, om- og tilbygning af et eksisterende plejehjem, hvor der i dag er 24 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter.

De 24 eksisterende 1-rums boliger er utidssvarende og skal nedrives, mens fællesfaciliteterne bevares og skal gennemgå en renovering og ombygning, så der skabes moderne og sunde rammer for beboere og personale.

Der opføres 27 nye 2-rumsboliger som kobler sig på den eksisterende bygningsstruktur. De nye boliger placeres rundt om en indre gårdhave, hvor beboerne trygt kan opholde sig.
Alle bygninger er i et plan og indeholder ud over plejeboligerne stue, anretterkøkken og orangeri.

I projektet er der et stort fokus på at skabe hjemlige og trygge rammer for borgerne samt gode arbejdsforhold for medarbejderne.

LB Consults ydelser
LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand til totalentreprenør og projekterer bærende konstruktioner, afløb, VVS, ventilation, energi og el.

Til projektet er knyttet vores certificerede statiker til KK2.

Hovedprojekt er afleveret til bygherregranskning.

Regionspsykiatrien Randers

Reference / Sundhed

Regionspsykiatrien Randers

psyk
10
Foto

Fakta

Bygherre
Region Midtjylland

Arkitekt
SKALA Arkitekter
Arkitektfirmaet HS Brunsgaard

Entrepriseform
Totalentreprise

Areal
1.800 kvm

Periode
2020-2022
Status: udbudsfasen er afsluttet 11. september 2020. Udførelse påbegyndes 1. oktober 2020.

Sum i DKK
16,8 mio.

Energi
BR20

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Brandstrategi
Commissioning

Kontaktperson
Søren Kusk Godiksen
Regionpsykiatrien Randers
Teknisk Afdeling
soegod@rm.dk
+45 24 82 78 97

Gennemgribende renovering og ombygning til psykiatrisk ambulatorium

LB Consult har bistået Regions Midtjylland med ingeniørrådgivning ifm. en gennemgribende renovering og indretning af psykiatrisk ambulatorium i Randers.
Ambulatoriet indrettes fra stueplan til og med 2. sal i en eksisterende 4-etagers ejendom. I alt skal ca. 1.800 m2 renoveres.
Der skal foretages en gennemgribende renovering af ejendommen, der ryddes til råhus og efterfølgende bygges op igen med helt nye rum, overflader, installationer mm.

El-tekniske ydelser
LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for alle fag; statik, VVS, ventilation, indeklima, energi, brand og el.

I samarbejde med totalrådgiver Skala Arkitekter har vi projekteret og udarbejdet det komplette udbudsmateriale i forbindelse med renoveringen i tæt dialog med bygherre, Region Midtjylland.

LB Consult har i denne sammenhæng ligeledes arbejdet tæt sammen med bygherre og rådgivet denne i forbindelse med udbud på bygherreleverancer, herunder bl.a. AV-anlæg og installationer, ADK-anlæg og trådløst netværk

Projektet omfatter store dele af de el-tekniske discipliner, herunder projektering af belysningsanlæg og lysberegninger samt udarbejdelse af belysningsplaner og udbudsbeskrivelser.

LB Consult fungerer derudover som CX-leder i forbindelse med idriftsætning af de tekniske installationer.

Bofællesskabet Multihuset

Reference / Sundhed

Bofællesskabet Multihuset

Multihuset Sindingsgade Kjellerup
20200309_091019
Multihuset

Fakta

Bygherre
Silkeborg Kommune

Entrepriseform
Fagentreprise

Areal
2.718 kvm

Periode
2020-2021

Sum
3,5 mio. kr.

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Projekteringsledelse
Arbejdsmiljøkoordinator P+B
Byggeledelse

Kontaktperson
Iwo Jensen, Silkeborg Kommune
iwo.jensen@silkeborg.dk
+45 29 45 01 02

Renovering og brandforbedring af bofællesskab

Multihuset er et bofællesskab til voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede, autisme og en psykiatrisk overbygning til nogle af disse funktionsnedsættelser.

Multihuset består af 10 plejeboliger, fællesarealer og aktivitetscentre.

I de senere år er der kommet et øget fokus på brandsikkerheden på landets plejecentre, og Multihuset i Silkeborg Kommune stod derfor over for en renovering med fokus på opgradering af de brandtekniske installationer, herunder særligt de el-tekniske installationer.

LB Consults ydelser
LB Consult har bistået bygherre med teknisk rådgivning inden for el- og VVS-installationer og brandsikkerhed, herunder installation af ABA-anlæg og sikkerhedsbelysning.

LB Consult har rådgivet Silkeborg Kommune i valg af løsningen, stået for hele udbudsprocessen, herunder udarbejdet tegnings- og udbudsmateriale, tidplan og tilbudsliste samt kontrahering mm.
LB Consult har derudover screenet og udskiftet ældre og energikrævende belysningsarmaturer til mere energieffektive belysningsarmaturer.
Arbejdet har omfattet udarbejdelse af belysningsplaner med indtegnede belysningsarmaturer, sensorstyring, afbrydere mm.

Derudover udfører vi projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinator P+B samt byggeledelse.

Renoveringen foretages, mens bofællesskabet er beboet og faciliteterne er i brug, hvilket kræver nærværende byggeledelse og koordinering, så gener for borgere og personale minimeres.

Projektet er under udførelse og står færdigt i maj 2021.

Konsulenter i svanemærket byggeri

Nyhed / Svanemærket byggeri

23. september 2020

Konsulenter i svanemærket byggeri

VVS-ingeniør og DGNB-konsulent Stinna S. Pierdola og bygningskonstruktør Andreea Munteanu er netop blevet certificeret som konsulenter i svanemærket byggeri.

De to konsulenter kan rådgive om Svanemærket byggeri – uanset om det er etagebyggeri, parcel-, række- eller sommerhuse, skoler og daginstitutioner.

Stinna og Andreea vil fremover rådgive vores samarbejdspartnere om Svanemærkningen. De vil udføre screening af et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav og kriterier, arbejde effektivt med dokumentation samt varetage rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærket.

De sikrer dermed, at ønsker til bæredygtighed og miljøcertificering tænkes ind fra begyndelsen af et projekt og er implementeret i det færdige byggeri.

 

Kurset som Konsulent i Svanemærket byggeri er taget hos Molio.

 

Baggrund

Svanemærket byggeri har aldrig været så populært som nu. Der er nu er mere end 8.000 Svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner i Norden og yderligere 18000 er under opførelse. Det er mere end en firedobling på bare tre år, og både private og offentlige bygherrer viser en stærkt stigende interesse for Svanemærket byggeri.

Svanemærket byggeri er godt for både sundhed, miljø og økonomi.
Et Svanemærket byggeri lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ. Samtidig skal et Svanemærket byggeri leve op til skrappe kriterier for hele byggeriets livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug (inkl. præmiering for brug af vedvarende energi) og et godt indeklima.

 

LB Consult opfører bl.a. Svanemærket byggeri i Kolding, hvor det 19 etagers højhus, Kolding Sky, skal Svanemærkes.

 

Skal dit projekt Svanemærkes?

Så tag endelig fat i Stinna eller Andreea. Du finder deres kontaktinformationer her.

Skt. Nikolaigården

Reference / Kontor og erhverv

Skt. Nikolaigården, Aarhus

Foto
Oversigt indretning
Forside disp.

Fakta

Bygherre
Vor Frue Kirke Menighedsråd

Arkitekt
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen

Areal
790 kvm

Periode
2020-2021

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Bruno Viuf Larsen,
Arkitektfirmaet VMB
bvl@vmb-arkitekter.dk
+45 40 96 15 67

Om- og tilbygning af Skt. Nikolaigården

Den historiske og charmerende sognegård, Skt. Nikolaigården, fungerer som kirkekontor, derfor er det vigtigt at bygningen opfylder både gæsters og personalets behov.

Med sin smukke, men tillukkede facade mod Vestergade, den labyrintagtige indretning og behovet for mere plads og åbenhed er LB Consults og VMB Arkitekters opgave at løse disse udfordringer.

Et lyst og åbent miljø
Skt. Nikolaigården består af to ældre, sammenhængende huse, som med sine 590 kvm ikke opfylder både nuværende og fremtidige behov. Om- og tilbygningens opfylder ønsket om at skabe mere plads til især konfirmationsundervisning, men i den grad også at åbne og lysne lokalerne og kontormiljøet.

De eksisterende lokalers ombygning skal skabe tilgængelighed og lyse lokaler, som ønsket. Tilbygningen, som består af 200 kvm mod syd skal give god plads til tre moderne undervisningslokaler til sognets konfirmander. Det nye indgangsparti har åbenhed og kig gennem huset fra gade til sognegården i højsædet.

LB Consults ydelser
I arbejdet med tilbygningen er der lagt stor vægt på at balancere mellem de historiske værdier og arkitekturen i området samtidig med at kontor- og undervisningsmiljøerne lever op til en tidssvarende og moderne indretning.

LB Consults opgave omfatter at levere teknisk rådgivning og bistand i en lang række rådgivningsfaser med fokus til forskellige ingeniøropgaver, herunder; konstruktion, energiberegninger, VVS, ventilation, el og brand.