Monthly Archives

oktober 2020

Her er mulighederne bare uendelige

Nyhed / Praktikophold

27. oktober 2020

HER ER MULIGHEDERNE BARE UENDELIGE 

Et interview med praktikanter fra efteråret 2020

Hos LB Consult har vi hvert semester praktikanter, som vi tager under vingerne og viser hverdagen i en rådgivende ingeniørvirksomhed.

Praktik med mening

I efteråret 2020 var Emilie Kristensen i praktik som konstruktionsingeniør og Søren Hoffmann Baun som bygningskonstruktør. Begge var de tilkoblet vores kontor i Aarhus C.

Man får rigtig stor indflydelse på, hvordan ens eget praktikforløb kommer til at være. Man kan være med i en større sammenhæng med fagligheder på kryds og tværs. Det synes jeg er en kæmpe fordel.

Således oplevede Emilie sit praktikophold. Søren tilføjede dertil; ”Her er mulighederne bare uendelige”. Hos LB Consult tilrettelægges dit praktikforløb efter dine ønsker og behov.

”Der er meget ansvar og mange muligheder, man kan gribe som praktikant hos os, men samtidig har vi et stort fokus på at møde de studerende, der hvor de er fagligt og personligt – og så hjælpe og støtte dem i deres udvikling derfra. Vi går meget op i løbende at tilpasse forløbet og vejlede praktikanterne, så det giver værdi for dem,” påpeger LB Consults direktør, Lars Bager.

Søren er uddannet snedker, men besluttede sig for at prøve kræfter med konstruktøruddannelsen. For ham er det ikke altid motiverende at sidde i skolen med fiktive opgaver. Praktikken har ifølge ham bidraget med noget andet til uddannelsen. Han sagde blandt andet;

Her bliver du smidt ud i en opgave, der skal bruges til noget med det samme, og det du laver det giver mening – og det synes jeg personligt er fedt!

Derudover forklarede han at; ”Det er det der med, at du får en større fornemmelse af et projekt, fordi det ikke bare er noget karaktergivende for dig. Du er faktisk en del af et større billede, hvor noget fysisk bliver opført, og du har et ansvar. Det er helt sikkert med til at motivere mig i at være i praktik.”

Ansvar i trygge rammer

Egne ansvarsområder, projekter og en stejl læringskurve er hverdagen for praktikanter hos LB Consult. Det store ansvar er en god og sund vej til læring, men samtidig kan det også være udfordrende. Emilie fortalte:

”Det mest udfordrende ved at være i praktik, er helt klart det ansvar man får. Man bliver kastet lige ud i det, får en opgave og sidder selv med det. Det har været lidt skræmmende, men det er virkelig også det, man lærer mest ved.”

Praktikanter hos LB Consult har under hele opholdet en praktikansvarlig, som fungerer som en hjælpende hånd. Herigennem sikres praktikanternes ønsker og forventninger til LB Consult som praktiksted.

“Vi har i mange år haft praktikanter i huset, og det er vigtigt for os, at vi giver de studerende en god oplevelse i praktikforløbet”, fortæller Astrid Mathilde Edberg, som er HR- og marketingsansvarlig hos LB Consult. Hertil tilføjer hun; “Vores mål er, at praktikanternes forløb hos os giver mening for dem, og at de lærer, hvordan det er at arbejde i en virksomhed som vores. De får en stor grad af ansvar og indgår på lige fod med de øvrige kollegaer i huset”. Læs mere om praktik ved LB Consult.

Søren påpegede, at der altid var hjælp at hente hos kollegaerne, hvis han havde brug for vejledning:

Jeg skal ikke være bange for at spørge, der sidder et hold til at gribe mig hvis jeg er i tvivl og ellers er det egentlig bare at knokle på. Det er fantastisk at møde op hver morgen. Det er gode kollegaer.

Det sociale

LB Consult har et stort fokus på det sociale, fordi vi tror på, at de gode relationer smitter af på de faglige præstationer. Det gælder også forholdet til praktikanterne, som bliver taget i mod med fælles morgenmad. For både Emilie og Søren betød det meget at have det godt socialt blandt kollegaerne. Praktikanter inviteres til personalearrangementer på lige fod med alle andre medarbejdere. I den forbindelse fortalte Søren:

”Her ved LB Consult går de meget op i, at man som medarbejder har det godt, og at du ikke skal lægge fingre imellem. Du skal bare være ærlig og sige det som det er”. Emilie var enig og forklarede at fokusset på medarbejdernes velvære gjorde hende mere tilpas i hendes praktikperiode.

_L9A0631 web

Myretuen, Tørring

Reference / Uddannelse og institutioner

Myretuen, Tørring

IMG_0197
arkitektskitse
IMG_5058

Fakta

Bygherre
Hedensted Kommune

Arkitekt
Frost Larsen Arkitekter

Entrepriseform
Fagentreprise

Areal
570 kvm

Periode
2018-2019

Sum
60,4 mio. kr.

Energi
Energiklasse 2020
Bygges efter DGNB-principper inkl. commissioning

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning og bæredygtighedsledelse

Referenceperson
Christian Bøgh Jensen, Frost Larsen Arkitekter

Ny naturbørnehave, Tørring

I Tørring nedrives en eksisterende naturbørnehave af ældre dato, så der kan opføres en ny daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Den nuværende ældre hovedbygning nedrives, hvorefter den nye bygning opføres og udearealerne reetableres.

Bygherren ønskede at opføre et større og mere moderne byggeri, der skal opfylde krav til bæredygtighed, så naturprofilen ses hele vejen igennem institutionens DNA. Derfor blev der bygget efter DGNB-principper, og udover et optimalt indeklima anvendtes der bl.a. FSC-certificeret træ, afvanding via grønt tag og lokal afledning af regnvand (LAR) på udearealerne, solcelleanlæg til egenforsyning og mekanisk ventilation. Indvendigt har Myretuen som måske den eneste børnehave i landet en masseovn centreret i bygningskernen. For at implementere de bæredygtige løsninger bedst muligt har der løbende i processen været fokus på de rigtige tekniske løsninger.
Indflytning oktober 2019.

Hos LB Consult har vi ansvaret for alle ingeniørdiscipliner, bæredygtighedsledelsen og IKT-koordineringen.

Grindsted Sygehus

Reference / Sundhed

Grindsted Sygehus

referencebillede oversigt passende størrelse32
referencebillede oversigt passende størrelse12
referencebillede oversigt passende størrelse2

Fakta

Bygherre
Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark

Arkitekt
DAI, Esbjerg

Entrepriseform
Fagentrepriser

Periode
2017

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Svend Erik Nielsen, projektchef, Sydvestjysk Sygehus

Flytning af friklinik fra Give til Grindsted Sygehus

Med Region Sydjyllands beslutning om at flytte Friklinikken fra Give Sygehus til Grindsted Sygehus flyttes ca. 100 medarbejdere og funktioner indenfor kirurgi, smertebehandling med mere til ny lokalitet. Bygningerne Give Sygehus tages dermed ud af drift.

Under hele ombygningen på Grindsted Sygehus har alle funktioner på sygehuset været i funktion. Når det drejer sig om hospitalsfaciliteter, kræver arbejdet tit en del koordinering i forhold til special- og særinstallationer i de forskellige lokaletyper. Ligeledes koordineres sådan en ombygning tæt med det arbejdende personale for patienternes skyld, og der er et stort fokus på renholdelse og hygiejne.

Friklinikken er en selvstændig institution under det offentlige sundhedsvæsen, som er til for at aflaste ventelister indenfor kirurgiske og medicinske områder. Det betyder, at operationsfaciliteter er blevet flyttet med. Desuden har bygningen fået installeret en ny indvendig elevator.

LB Consult har forestået først ingeniørrådgivningen og siden også bygherrerådgivningen som projekteringsleder af de ændringer i installationer, som flytningen har medført. Installationerne rummer ventilation, VVS, luftarter og el.

Vonsild Sognehus

Reference / Erhverv og kultur

Vonsild sognehus

IMG_2635
IMG_4875
IMG_4862

Fakta

Bygherre
Vonsild Kirkes menighedsråd

Arkitekt
CUBO Arkitekter

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
466 kvm

Periode
2018-2019

Sum
13 mio. kr.

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning, fagtilsyn og byggeledelse

Referenceperson
Thomas Kranz, CUBO Arkitekter

Gul klassicistisk kirke får nyt sognehus

Det nye gule sognehus på 466 m2 erstatter en ældre bygning på 103 m2. Den gule farve kendetegner al træbeklædning samt alle vinduer samt ud- og indvendige døre. På den måde taler det nye sognehus sammen med den gamle kirke.

Sognehuset er en bygning i ét plan, hvor der er fokus på indbydende indgangspartier og lysindfald i fællessrum såvel som kontorer og undervisningsfaciliteter. Derudover rummer bygningen også sognets kapel. Funktionerne i den aflange bygning er delt op i to. Kapel og graverfaciliteter til kirkegårdens personale ligger i den ene ende. Herefter følger et gennemgående uderum i bygningens bredde med overdækning. I bygningens anden ende er der placeret kontorer og undervisningsfaciliteter. Langs bygningens front er der et bredt, overdækket terasse- og adgangsparti med rampe og siddepladser.

Byggepladsen blev etableret udenom en fredet blodbøg, som gårdspladsen foran det nye sognehus nu centrerer sig om. I byggeprocessen blev den nuværende graverbygning delvist stående, da installationer mellem graverbygning og kirkerum var sammenkoblede. Gammelt er veget for nyt efterhånden.

LB Consult bistod med ingeniørrådgivningen for alle bærende konstruktioner, el og VVS på projektet. Dertil fagtilsyn og byggeledelse.

Rye Mølle

Reference / Bolig

Rye Mølle, Ry

Møllen
Udklip
Længe

Fakta

Bygherre
A. Enggaard

Arkitekt
Schmidt, Hammer og Lassen

Totalentreprenør
Vestergaard Konstruktion

Areal
2.834 kvm

Periode
2018

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning ifm. projektforslag og bygherrerådgivning

Referenceperson
Kristoffer Sørensen, A. Enggaard

20 nye rækkehuse ved Gudenåen

I udkanten af Ry ved Gudenåen ligger Rye Mølle, hvis oprindelse kan dateres tilbage til 1500-tallet. Til møllen hører en del ældre stald- og administrationsbygninger, der i dag bl.a. er ombygget til boliger. Området skal i følge lokalplanen bruges til blandede boligformål samt naturområde, så stedets unikke karakter så vidt muligt bevares.

LB Consult fungerer som underrådgiver for A. Enggaard på opførelsen af 20 nye rækkehuse fordelt på 4 blokke i to etager på grunden. I forbindelse med projektet rives en af de ældre bygninger ned.

Byggeriet bliver et traditionelt betonelementbyggeri, der fremtræder som muret byggeri, hvor facader og gavle er skalmurede. På grund af nærheden til vandet står grundvandsspejlet højt, og det udfordrer byggeprocessen.

LB Consult yder bygherrerådgivning under hovedprojekteringen og bistår med ingeniørrådgivning inden for alle fag ved udarbejdelse af projektforslag.

Nørregade, Aarhus

Reference / Bolig

Nørregade 6, Aarhus

Tegnet overflade
Foto google maps
Tegnet facade

Fakta

Bygherre
Steen Mengel
Anders Linnet

Arkitekt
Arkitema Architects

Areal
3.600 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Rasmus Ansbjerg
+45 9133 8756

Karakteristisk grund i Aarhus C bebygges

På Nørreport i Aarhus C har LB Consult overtaget projekteringen af nybyggeriet Nørregade 6.

Hjørnet af Nørrebrogade og Nørregade er genkendeligt på grund af den karakteristiske endegavl med sort beklædning og Aarhus Å belyst indefra, som slynger sig gennem gavlbeklædningen. Hjørnehuset rives ned og indlemmes i hjørnegrundens areal, hvorpå der bygges etageboliger.

Der bliver tale om en erhvervs- og boligejendom i fem etager med tagterrasser på 5. og 6. etage og kælder under det meste af bebyggelsen. Kælderen udnyttes til teknikrum, vaskeri, cykelparkering og depoter. Stueetagen hovedsageligt til erhverv og det resterende til beboelse. Der etableres elevator i bygningen.

Der er en del installationer på grunden som fx fjernvarme, gadelamper og ledninger til letbanen, som der skal tages hensyn til under projekteringen og i løbet af byggeriet. Byggefeltet ligger desuden i et stærkt trafikeret gadekryds, hvilket skaber udfordringer i forhold til etableringen af en byggeplads.

Grundplan er på ca. 700 kvm. Det samlede areal for bygningen bliver ca. 3.600 kvm, hvoraf godt 400 kvm er kælder.

LB Consult yder fuld ingeniørrådgivning og -projektering i alle projektfaser inkl. fagtilsyn.

Trailcenter, Seest

Reference / Anlæg

Trailcenter, Seest

placering 2
visualisering 2
visualisering 3

Fakta

Bygherre
Kolding Kommune

Arkitekt
Tegnestuen Mejeriet
MECO architects

Areal
480 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Finn Smidt, Tegnestuen Mejeriet
+45 2011 4780
fs@mejeriet.dk

Porten til naturen

Projektforslaget til det kommende trailcenter i Seest er blevet til i et samarbejde mellem Kolding Kommune og forskellige grupper, der alle har det til fælles, at de færdes på spor i naturen. Trailcenteret skal være et aktiv i alle former for udendørs aktiviteter.

Trailcenteret skal være et lokalt mødested, der samler både foreningslivet og især også den selvorganiserede idræt, som boomer. Det skal skabe grundlag for at give flere borgere mulighed for et sundere og mere aktivt liv gennem tanken: “Bevæg dig for livet”.

For indeværende er det cyklister, løbere, petanque-spillere, Dansk Landroverklub, Seest Boldklub og de lokale spejdere, der forventes at bruge trailcenterets faciliteter. Desuden er Kolding by allerede værter for Rigtige mænd-løb og den årlige Grøn Koncert-turné, hvor trailcenterets faciliteter i fremtiden også kan komme i spil.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet.

Troldhedestien

Reference / Anlæg

Troldhedestien, Kolding

Rute
sivshelters
Udklip

Fakta

Bygherre
Kolding Kommune

Arkitekt
Møller og Grønborg

Strækning
10 km

Periode
2018

Sum
9,8 mio. kr.

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Anne Hartvig Mogensen
+45 6127 0181
ahm@mgarkitekter.dk

Naturen binder os sammen

Troldhedestien er en genfortolkning af Troldhedebanen, som engang snoede sine togvogne gennem landskabet mellem Ferup Station – Bramdrupdam – Dybvadbro – Skovløber Station – Kolding. Området bruges allerede af mange naturelskere, og Troldhedestien skal derfor binde området og mulighederne for naturudfoldelse endnu mere sammen.

Projektet bygges i træ og funderes på pæle som en let terrassekonstruktion, der bevæger sig ud over skrænterne og hen over enge og vådområder, hvor den flere steder poser ud og skaber steder til ophold og aktiviteter. Undervejs på ruten etableres der udkigsposter, shelters, toiletfaciliter og lignende.

Projektet er under udvikling, hvorfor flere faktorer stadig er ukendte. LB Consult yder ingeniørrådgivning indenfor alle fag på projektet.

Tulip-grunden tager form

Tulip-grunden

Nyhed / Tulip-grunden

5. oktober 2020

Tulip-grunden tager form

MODERNE BOLIGBYGGERI I HARMONI MED RÅ INDUSTRIHISTORIE

På den gamle industrigrund i Brabrand, hvor Tulip-fabrikkerne – oprindeligt JAKA – havde til huse frem til 2008, er et moderne boligområde vokset frem. LB Consult har ydet ingeniørrådgivning i alle projektfaser i forbindelse med etableringen af 26 dobbelthuse, 84 rækkehuse, samt 68 almene boliger.

Et moderne og attraktivt boligområde tæt på by og skov

Efter Tulips nedlukning af produktionen i Brabrand, har det store fabriksområde siden stået stille hen. Efter forvandlingen af området er det sidste tegn fra slagteriet den centrale hovedbygning, der ligger centralt mellem de moderne boliger og grønne områder. Det nye kvarter – Høiriisparken – ligger tæt ved dag- og uddannelsesinstitutioner, foreningsliv, indkøb, spisesteder, kulturaktiviteter og et stenkast fra Aarhus centrum.

Moderne række- og dobbelthuse

I den første og anden etape af byggeriet på den naturskønne Tulip-grund, er der opført dobbelt- og rækkehuse, som primært appellerer til familier og seniorer. Naturen er integreret mellem husene, hvilket betyder at beboerne let kan tilbringe tid i skønne omgivelser.

De 26 dobbelthuse, som har udkig til Brabrand Sø, udgør 52 boliger. De arkitekttegnede dobbelthuse har hver 150 kvm, som man kan boltre sig på. Herudover er dobbelthusene opført i to forskudte plan og har sydvendte vinduespartier, der giver optimalt lysindfald og skøn udnyttelse af udsigten mod naturen. Husene tilegner sig bl.a. familier, idet boligerne er placeret med den karakteristiske og naturskønne Brabrand-skrænt som baghave. Her kan børn og barnlige sjæle udforske naturen og gå på opdagelse. Med andre ord danner området en perfekt ramme for både børn og voksnes oplevelser.

Derudover er der opført 84 rækkehuse i to plan som står i to forskellige typer på henholdsvis 100 og 120 kvm. Rækkehusene er beliggende i den attraktive bydel og omsluttes af små stikveje der forbinder boligerne med de grønne fællesarealer. Hver bolig har enten sin egen lille have eller terrasse.

Den gamle centrale fabriksbygning

Centralt placeret mellem boliger og grønne fællesarealer ligger Tulip-fabrikkens gamle hovedbygning. Den er bevaret for at bibeholde områdets historie og dermed inkorporere en lille bid af den daværende industrielle æstetik og kultur. Ombygningen af fabrikken omfavner beboernes interesser og behov, da denne skal huse fællesfaciliteter og hermed skabe mangfoldighed og fællesskabsfølelse for beboerne. Beboerne i området vil igennem processen blive inddraget for netop at imødekomme idéer til fabriksbygningens fremtidige funktioner. Projektet er endnu ikke fastlagt.

68 almene boliger

I tredje etape af det moderne nybyg på Tulips gamle slagterigrund, opføres 68 almene boliger, der netop har haft første spadestik. Boligerne skal bestå af en kombination af både familie- og ungdomsboliger, hvilket indbyder til at en mangfoldig gruppe mennesker er velkommen i det nye grønne boligkvarter. Området dækker nemlig både behov for unge, familier, enlige og ældre.

Ungdomsboligerne opføres i tre blokke, der hver er i to etager, og som tilsammen rummer 40 boliger. Hver lejlighed er 50 kvm store. De 28 rækkehuse, også i to plan, skal rumme hver 100 kvm, og henvender sig i høj grad til unge børnefamilier, enlige og ældre. Projektet er sendt i EU-udbud.

LB Consult yder rådgivning inden for alle ingeniørfag

“Vi yder ingeniørrådgivning i alle projektfaser, og alle ingeniørfaggrupper er involveret i de enkelte projektfaser. Både el, vvs, ventilation og konstruktionsingeniører er i gang for at sikre bygherren et solidt og gennemtænkt projekt. Derudover yder vi også bygherrerådgivning i forbindelse med de kommende projektfaser”, forklarer Tim Hviid, der er konstruktionsingeniør og projektleder på Tulip-grunden.

Ungdomsboliger facade3
Dubbelthuse
visualisering placering