Monthly Archives

november 2020

SHIP, Aarhus Ø

Reference / Bolig

SHIP, Aarhus Ø

KIJZ3czh8tWbnsWnw3lmzzdZf6o2AigK.jpg-1140x650-1024x584
SHIP-1024x683
ship-gaardhave

Fakta

Bygherre
Olav De Linde A/S

Arkitekt
Arkitema Architects

Hovedentreprise
JFP

Areal
25.000 kvm i alt

Periode
2018-2021

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Kontaktperson
Direktør Esben Kjeldsen
Olav de Linde A/S

Bygherrerådgivning på Aarhus Ø

På Aarhus Ø opføres 202 lejligheder fordelt på 2, 3 eller 4 værelser. Lejlighederne er tegnet med fokus på god indretning, udsigt og sollys. Alle lejligheder har deres eget udeareal. Lejlighederne i stueetagen har hver deres terrasse, og lejlighederne på de øvrige etager har alle store og lyse altaner, som skaber det bølgende udtryk på facaden.

SHIP omfatter ca. 3.500 kvm erhvervslokaler, hvor resten er fordelt på lejligheder, samt en kælder på ca. 11.800 kvm. Et gårdareal opføres med flere grønne oaser, beplantninger og gårdrum.

Anlæggelsen af området er påbegyndt i sommeren 2018.

LB Consults ydelser
LB Consult har siden november 2019 været bygherrerådgiver på projektet. Opgaven omfatter at understøtte Olav de Lindes interne projektorganisation i at varetage bygherrerollen i et omfattende og krævende projekt. Der er løbende behov for projektopfølgning med de involverede rådgivere samt projekt- og forventningsafstemning med hovedentreprenøren, JFP.

Udover deltagelse i de løbende bygherremøder, bygherretilsyn og i løbende projektafklaringsmøder – er den omfattende proces i forhold til mangelgennemgange og etapevis aflevering allerede i fuld gang.

De første købere skal efter planen overtager deres lejlighed pr. 1. februar 2021.

Malling Dampmølle

Reference / Bolig

Malling Dampmølle

Skærmbillede 2020-11-24 080020
Skærmbillede 2020-11-24 075914
Skærmbillede 2020-11-24 080141

Fakta

Bygherre
Urbanus A/S

Arkitekt
Cebra Arkitekter

Ingeniør
Arne Elkjær

Totalentreprise
CJ Group A/S

Areal
5.500 kvm

Periode
2020-2022

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Kontaktperson
Michael Just
Urbanus A/S

Opførelse af 53 boliger i Malling Dampmølle

I Malling opføres 53 lejeboliger, som både består af rækkehuse i to plan, loftlejligheder og seniorboligere. Med andre ord skabes der plads til både enlige, unge, par, seniorer og familier.

Boligerne er indrettet med et praktisk og funktionelt køkkenalrum og en stue. En terrasse eller altan danner ramme for boligernes udeareal. Boligerne opføres i nordiske farver, der gør boligerne åbne og trækker lyset ind i boligen hele året.

Derudover opføres og projekteres fællesarealer, et fælleshus og en gæstebolig, som kan benyttes af beboerne i Malling Dampmølle.

Hele projektet har et areal på ca. 5.500 m2, inkl. 170 m2 porte og en tidligere anvendt transformerbygning på ca. 10 m2.

LB Consults ydelser
LB Consult er bygherrerådgiver for Urbanus A/S. Opgaven omfatter bygherrerådgivning vedrørende opførelse af 53 boliger, samt fællesarealer, fælleshus, gæstebolig og renovering af eksisterende transformerstation. Desuden yder LB Consult bistand i forbindelse med gennemgang af totalentreprisetilbud og kontrahering for at verificere TE-ydelse.

Risskov Brynet 9, Aarhus

Reference / Bolig

Risskov Brynet 9, Aarhus

Indretning af området - kort
Facade øst
oversigt

Fakta

Bygherre
Bryg K/S

Arkitekt
Arkitema Architects

Totalentreprenør
Ukendt

Areal
3.750 m²

Periode
2019-2020

Energi
DGNB Guld og LE2020

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Thorkild Petersen, Bryg K/S

DGNB Guld-byggeri i Risskov

Risskov Brynet er et bæredygtigt byudviklingsprojekt med både leje- og ejerboliger, ungdomsboliger, kontorbyggeri og butikker – i alt 130.000 m² fordelt på 10 byggefelter, hvoraf LB Consult er involveret i ét af byggefelterne.

LB Consult projekterer 48 boliger med tilhørende kælderrum og overdækket P-areal på grunden. Boligerne består af tre blokke, der hver indeholder 16 boliger. Boligerne dækker 3.757 m². Dertil kommer kælder på i alt 1.499 m².

Bæredygtighed
Byggeriet skal certificeres med DGNB Guld. For at opnå certifikatet har vi et stort fokus på, at boligerne udmærker sig som et bæredygtigt byggeri, der både har fokus på minimering af klimabelastninger, god totaløkonomi med fokus på bæredygtig drift samt gode og sunde rammer for beboerne.

LB Consults ydelser
LB Consult opgave omfatter teknisk rådgivning i forbindelse med bærende konstruktioner, kloak og afløb, VVS, ventilation, el og automatik, energi samt lyd og akustik i alle projektfaser.

Ketting Parkvej, Harlev

Reference / Bolig

Ketting Parkvej, Harlev

_L9A7487 web
_L9A7488 web
_L9A7417 web

Fakta

Bygherre
Ketting Parkvej 7-9 Aps

Arkitekt
Ådalens Tegnestue

Totalentreprenør
Knudsgaard A/S

Areal
3.800 kvm

Periode
2017-2018

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Preben Geer
Byggefirmaet Knudsgaard

Dobbelt-, række- og punkthuse

I det sydlige Harlev bliver grunde byggemodnet til boliger pga. stigende efterspørgsel på gode, billige boliger tæt på Aarhus. De 29 boliger på Ketting Parkvej er fordelt på 13 rækkehuse i ét plan, seks dobbelthuse i to plan med i alt 12 boliger samt fire punkthuse i to plan.

Der er fælles indkørsel til området, fælles skraldeø samt haver og hække i ens design. Alle boliger har egen carport og eget skur og ligger tæt på busforbindelse til Aarhus.

LB Consult har ydet ingeniørrådgivning på projektering af bærende konstruktioner og afløb. VVS, ventilation og EL bliver udført som funktionsudbud.

Marselisborghallen

Reference / Kultur og Idræt

Marselisborghallen

_L9A7307 web
_L9A7368 web
_L9A7339 web

Fakta

Bygherre
Aarhus Kommune
Aarhus 1900

Arkitekt
RUBOW Arkitekter

Totalentreprenør
Lyngby Entreprise A/S

Areal
Nybyggeri: 1.265 kvm
Renovering: 100 kvm

Periode
2018-2019

Sum
Ca. 20 mio.

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Fagtilsyn
Brandstrategirapport

Kontaktperson
Ole Hald, Lyngby Entreprise
oh@lyngby-as.dk
+45 2964 6253

Om- og tilbygning af Marselisborghallen

Marselisborghallen står i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. Bygningen er oprindeligt fra 1967 og har med sine sorte balustre udstrålet modernistisk bygningskunst. Hallen og dens faciliteter har dog længe trængt til en modernisering og renovering med respekt for den særlige arkitektur og funktion, som stedet repræsenterer.

LB Consult var en del af totalentrepriseteamet, der skulle ombygge og modernisere Marselisborghallen og dens omgivelser, så den også i fremtiden er et moderne centrum for idræt og bevægelse.

Centrum for kultur- og foreningsliv
Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten, og som trækker folk ind og giver dem lyst til at tage del i aktiviteterne.

Ombygning og modernisering
I projektet blev den lave sidebygning på 385 m2 revet ned og erstattet af en to-etagers sidebygning på 1.265 m2 med faciliteter til publikum, træning, administration og en multihal. Derudover blev facaderne renoveret.
Facaden er efter renoveringen åben og indbydende og synliggører den aktivitet, der foregår inde i huset, og skaber dermed en visuel forbindelse fra gade til hal.

LB Consults ydelser
I projektet har LB Consult ydet ingeniørrådgivning inden for alle ingeniørfaggrupper. LB Consult har projekteret konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, el og energi samt udarbejdet brandstrategirapport.

Derudover har projektgruppen haft særligt fokus på luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener i de forskellige opholds,- møde- og træningsrum, ligesom der er taget højde for, at de store vinduespartier i facaden kan give problemer med for høje temperaturer.

Den nye, moderniserede Marselisborghal stod færdig i september 2019.

Karlslunde Strand

Reference / Bolig

Karlslunde Strand

Udklip3

Fakta

Bygherre
GreenLiving

Arkitekt
PSL Arkitekter A/S

Totalentreprenør
5E-Byg

Areal
8.100 m²

Periode
2020-

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Henrik Broe, 5E-Byg

108 BOLIGER VED KARLSLUNDE STRAND

LB Consult er ingeniørrådgiver på opførelsen af 108 boliger i 4 etager på i alt
8.100 m².

Bebyggelsen består af 4 bygninger, alle i 4 etager, der placeres på grunden,
så de skaber et bymæssigt rum med gadeforløb og med parkering tæt på
boligen.

Bebyggelsen udformes i et moderne og tidløst formsprog med rødder i den
nordiske stil, så den fremstår lys, venlig og imødekommende.

Adgangen til området og boligerne sker fra øst eller nordsiden og de private
haver eller store altaner, som afskærmes mod indblik, orienteres mod syd og
vest. Der etableres elevator i alle bygninger, mens indgang til den enkelte bolig sker fra altangange, som virker som fællesskabsskabende mødesteder.

Boligerne varierer fra 2-rums boliger på 49 m² over 3-rums boliger på ca. 75
m² brutto til 4-rums boliger på ca. 102 – 120 m².

LB Consults ydelser
LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for projektering af bærende
konstruktioner, afløb, VVS, ventilation, el-automatik og brand samt
certificering af statik.

Brandsikkerhed er vejen frem

Nyhed / Brandrådgivning

23. november 2020

Brandsikkerhed er vejen frem

Alle Danmarks kommuner har i de seneste år haft skærpet fokus på brandsikkerheden på alle plejecentre.

Det gælder også for Silkeborg Kommune. I den forbindelse har kommunen udarbejdet en overordnet plan for at forbedre brandsikkerheden på kommunens plejecentre. LB Consult har på 3 plejecentre haft ansvar for projekterne, udbud og udførelse af brandtekniske forbedringer, samt andet planlagt vedligeholdelsesarbejde.

Bofællesskabet Multihuset er et af de 3 omfattede plejecentre. Bostedet består af 10 plejeboliger, fællesarealer og aktivitetscentre. Multihuset er et bofællesskab for voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede og autisme. Plejecentret stod over for en renovering med fokus på opgradering af de brandtekniske installationer, herunder særligt de el-tekniske. LB Consult har i den sammenhæng bistået Silkeborg Kommune med teknisk rådgivning inden for el-, VVS-installationer og brandsikkerhed, herunder installation af ABA-anlæg og sikkerhedsbelysning.

Bygherrerådgivning på stævnen af Aarhus Ø

Nyhed / SHIP

16. november 2020

SHIP på Aarhus Ø

Bygherrerådgivning på stævnen af Aarhus Ø

Omkranset af Aarhus Øs hyggelige havneliv, pulserende byliv, Riis Skovs skønne natur og Aarhus bugt finder du det topmoderne SHIP, som LB Consult er bygherrerådgiver for. Byggeriet omfavner godt håndværk, havneliv og er i god harmoni med omgivelserne.
SHIP

Håndværk, havneliv og harmoni

På Aarhus Ø opføres 202 eksklusive lejligheder fordelt på 2, 3 eller 4 værelser. Derfor henvender SHIP sig både til enlige, familier og par.

Arkitema Architects er arkitekter på SHIP og har tegnet lejlighederne med fokus på god indretning, udsigt og sollys. De høje glaspartier indfanger det særlige lys, som Aarhus Bugt bidrager med. Alle lejligheder har deres eget udeareal. Lejlighederne i stueetagen har hver deres terrasse, og lejlighederne på de øvrige etager har alle store og lyse altaner, som skaber det bølgende udtryk på facaden. Desuden huser en del af stueetagen erhvervslokaler.

Et gårdareal opføres med flere grønne oaser, beplantninger og gårdrum, som kan danne ramme for ophold, leg og aktiviteter. Anlæggelsen af det grønne område er netop påbegyndt.

ship
ship-gaardhave

LB Consults rolle

LB Consult har siden november 2019 været bygherrerådgiver på SHIP. Opgaven omfatter at understøtte Olav de Lindes interne projektorganisation i at varetage bygherrerollen i et omfattende og krævende projekt. Der er løbende behov for projektopfølgning med de involverede rådgivere samt projekt- og forventningsafstemning med hovedentreprenøren, JFP.  Hos LB Consult varetager direktør, Lars Bager, funktionen som bygherrerådgiver.

Udover deltagelse i de løbende bygherremøder, bygherretilsyn og i løbende projektafklaringsmøder – er den omfattende proces i forhold til mangelgennemgange og etapevis aflevering allerede i fuld gang.

Vi fokuserer på, at SHIP bliver udført i en god og gedigen kvalitet, hvor de enkelte købere har haft mulighed for at lave en række individuelle købertilvalg. Det er et stort plus for køberne, men samtidig udfordrer det rådgivere og ikke mindst de involverede entreprenører i forhold til at sikre et optimalt produktionsflow. De udfordringer løser vi i tæt samarbejde.

De første købere skal efter planen overtager deres lejlighed pr. 1. februar 2021.

Certificeret brandrådgiver til BK2 og statiker til KK2

Nyhed / Medarbejderudvikling

4. november 2020

Certificeret brandrådgiver til BK2 og statiker til KK2

Bygningskonstruktør Helle Senius Madsen er netop blevet certificeret brandrådgiver i brandklasse 2. Derudover blev konstruktionsingeniør Jesper Juul Hansen certificeret statiker i KK2 i marts 2020.

Konsulent i brandrådgivning

Byggerier skal ifølge BR18 indplaceres i en brandklasse – BK1 til BK4. I oktober 2020 blev Helle certificeret brandrådgiver i BK2. Det betyder, at Helle kan rådgive i udviklingsfasen af et byggeri med viden om brandforhold. Det er vigtigt at have brandsikring med i projektet fra forprojekt og frem til udførelse.

Helle varetager nu en udførende og kontrollerende rolle i brandsikring, med særligt ansvar for start- og sluterklæring med tilhørende brandteknisk dokumentation. Denne omfatter brandstrategi, funktionsbeskrivelse, brand- og kontrolplan, samt drift, kvalitet og vedligeholdelse.

helle og jesper

Statiker i konstruktionsklasse 2

Fra 1. januar 2020 blev det et krav, at alle byggeprojekter skal indplaceres i en konstruktionsklasse – KK1 til KK4. Jesper blev i den sammenhæng certificeret statiker til KK2 i marts 2020.

Jesper kan nu fremover rådgive i alle bærende konstruktioner i KK2 – herunder udførelse af de nødvendige statiske beregninger. Som statiker skal han enten udarbejde eller kontrollere projekter ved at udføre en start- og sluterklæring til brug for bygge- og ibrugtagningstilladelse.

Hvis du har brug for en brandrådgiver eller en statiker, så giv Helle eller Jesper et kald og kontakt dem her.