Monthly Archives

februar 2021

Bæredygtige boliger i Bendixminde

Nyhed / Bendixminde

25. februar 2021

Bæredygtige boliger i Bendixminde

Bendixminde er et bæredygtigt byområde i Odder, hvor naturen omkranser boligerne. Bæredygtighed og klimahensyn er nøgleordene på de i alt 83 boliger, som opføres af Brdr. Thybo Ejendomsudvikling. LB Consult er bygherrerådgiver på projektet.

Den blandede boligbebyggelse, som opføres af Brdr. Thybo Ejendomsudvikling, bliver gennemført i to etaper. Etape 1 er døbt Terrassehusene og består af 35 familievenlige rækkehuse, mens etape 2 er et moderne seniorbofællesskab kaldet Nabolagene.

Netop mangfoldigheden i beboersammensætningen er et af fokusområderne bag projektet. Mellem husene vil biodiversiteten få lov at blomstre. En lille dam og regnvandskanaler, varieret vild beplantning og stendiger til insekter er indtænkt i fællesarealerne, der også tæller shelters, en legeplads og et fælleshus. Tilsammen skaber det nogle mangfoldige rammer med et inkluderende fællesskab.

Terrassehusene og Nabolagene er eksempler på fremtidens boliger, fordi der er stort fokus på at belaste klimaet så lidt som overhovedet muligt.

Terrassehusene – Svanemærkning og EU-blomsten

I Bendixminde er man i fuld gang med at opføre 35 bæredygtige rækkehuse fordelt på 20 stk. 1-plans boliger á 86 m2 og 15 stk. 1-plans boliger på 103 m2. Rækkehusene er opdelt i 4 rækker som placeres forskudt af hinanden.

Boligerne skal leve op til høje krav for bæredygtighed, og projektet er tildelt Den frivillige bæredygtighedsklasse. Derudover skal rækkehusene Svanemærkes, hvilket blandt andet indebærer at alle byggematerialer skal godkendes og leve op til en række krav.

Boligerne fremstår grønne og klimavenlige med energiløsninger der i høj grad tager højde for miljøet. Derudover er der tænkt i bæredygtige baner på flere parametre. Boligerne skal blandt andet have egne varmepumper og solcelleanlæg. Et opladestik til elbiler er prioriteret til samtlige rækkehuse.

Projektet efterlever de kriterier, som er nødvendige for at få tildelt EU-blomsten – den bedst mulige certificering. Desuden er det ambitionen, at boligernes indeklima skal have den laveste miljøbelastning som muligt. Derfor har man valgt, at FSC-certificeret træ skal bruges som bærende konstruktionssystem.

Sedumplanter pryder alle hustagene. Synlige kanaler og smågrøfter fører regnvandet mod de nyetablerede regnvandsbassiner. På den måde går ingen ressourcer til spilde, men gavner derimod den omkringliggende natur i Bendixminde

Nabolagene – Fællesskab og livsglæde

Nabolagene består af 48 bæredygtige seniorboliger med øje for bevægelighed og tilgængelighed for de kommende beboere.

Byggeriet omfatter både rækkehuse og lejligheder samt et fælleshus. Boligerne placerer sig i en cirkellignende formation. Arealet i midten er tiltænkt fælles opholdsarealer hvor fællesskab og nærvær er i højsædet. Hvert hus har sin egen terrasse, som giver mulighed for afslapning, samvær og privatliv.

Nabolagene indeholder 2 boligstørrelser på hhv. 16 stk. 1-plans boliger á 86 m2 og 32 stk. lejligheder á 65 m2.

 

Visualiseringer: Brdr. Thybo Ejendomsudvikling

Atletikstjerne skal styrke LB Consult

Sara Slott

Nyhed / Samarbejde med Sara Slott Petersen

11. februar 2020

Atletikstjerne skal styrke LB Consult

LB Consult går nye veje med et samarbejde med atletikstjernen Sara Slott Petersen. Hun skal styrke medarbejdernes motivation, trivsel og udvikling.

LB Consult har taget initiativ til et strategisk samarbejde med Sara Slott Petersen for at give medarbejdernes arbejdsglæde og udvikling et boost.

Året ud skal atletikstjernen med mellemrum facilitere aktiviteter og holde oplæg, der er skræddersyet til LB Consults medarbejdergruppe:

Sara har tidligere holdt oplæg for vores medarbejdere om sin måde at træne og udvikle sig på, og hun har leveret inspirerende indspark om, hvordan man med en fokuseret indsats kan nå de mål, man sætter sig. Som elitesportsudøver kender hun alt til værdien af at finde og styrke motivationen, ligesom hun ved, at personlig og faglig udvikling forudsætter en målrettet, disciplineret og dedikeret indsats. Med afsæt i egne erfaringer kan hun give LB Consults medarbejdere redskaber og inspiration, de kan bruge til at understøtte deres egen udvikling og arbejdsglæde. Jeg er helt sikker på, at vi i erhvervslivet kan tage ved lære af elitesportsfolk, og derfor er vi også stolte over, at Sara nu samarbejder med os” fortæller Lars Bager, direktør i LB Consult.

Sara Slott

”Vi har de samme værdier”

Samarbejdsaftalen mellem Sara Slott Petersen og LB Consult gælder foreløbig året ud – i den periode støtter LB Consult Sara Slott Petersen med et sponsorat. LB Consult har i mange år støttet og engageret sig i idrætslivet og sponserer aktuelt blandt andet AGF Fodbold. Derfor faldt det også LB Consult helt naturligt, at indgå en sponsoraftale med atletikstjernen, fortæller Lars Bager:

Hun repræsenterer de samme værdier som LB Consult: Flid, dedikation, ambition og viljen til konstant læring og udvikling. Sara er en rigtig Aarhus-pige, og med hendes præstationer er hun blevet et både lokalt og nationalt brand. Jeg er overbevist om, at hun har meget at tilbyde vores medarbejdere, når det gælder deres trivsel og udvikling. Vi har store forventninger til samarbejdet og glæder os over, at vi kan hjælpe Sara med at komme først over målstregen, samtidig med at hun gør en positiv forskel for os“.

Sara Slott

Omlasteplads, Aabenraa

Reference / Anlæg

Omlasteplads, Aabenraa

Fakta

Bygherre
Arwos Deponi

Arkitekt
Zolo Arkitekter
Wainø Frandsen Landskabsarkitekter

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
540 kvm

Periode
2020-2021

Sum
4,8 mio. kr.

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Totalrådgiver
Ingeniørrådgivning
Udarbejdelse af udbudsmateriale

Ny omlasteplads

For forsyningsselskabet Arwos Deponi har LB Consult projekteret en ny omlasteplads i to etager.

Niveau 0 er opbygget som en stålrammehal, der er åben i den ene side, hvor renovationsbiler kører ind og læsser affald af fra det øvre terrænniveau. Dækket over kælder er udført med huldæk.
En mindre del af dette niveau er indrettet med basale velfærdsfaciliteter.

Niveau -1 er opbygget som in-situ støbt kælder. I kælderen er komprimatoranlægget placeret med direkte udgang til det nedre terrænniveau, hvor det komprimerede affald læsses på containere.

LB Consults ydelser
LB Consult har været totalrådgiver på projektet og udført ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS, kloak, el og energi.
Efterfølgende har vi udarbejdet udbudsmaterialet og bistået bygherre med at udbyde projektet i hovedentreprise.

Trailerparkeringer

Reference / Anlæg

Trailerparkeringer

IMG_0938
IMG_0947
IMG_0942

Fakta

Bygherre
DACHSER Denmark A/S

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
5.000 kvm

Periode
Kolding: 2020
Hvidovre: 2020-2021

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning
Projektledelse
Kontrahering
Myndighedsbehandling
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Byggeledelse
Fagtilsyn
1-års gennemgang

Udvidelse af parkeringsarealer

For DACHSER A/S har LB Consult projekteret udvidelse af et eksisterende trailer parkeringsareal i Kolding og i Hvidovre.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med DACHSERs tyske byggeafdeling, og en stor del af opgaven har bestået i at omsætte opgaven til danske forhold og regler.

I Kolding har vi projektet ca. 1.400 kvm trailerparkering med tilhørende mundighedsbehandling.

I Hvidovre bestod projektet i en udvidelse af et eksisterende parkeringsareal med ca. 2.400 kvm betonplade og 1.200 kvm belægning til trailerpark samt udvidelse af eksisterende regnvandsbassin.

LB Consults ydelser
LB Consult har udført projektering, kontrahering, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn. LB Consult har lavet den samlede myndighedsansøgning.

Udvidelse af parkeringshus, SVS Esbjerg

Reference / Anlæg

Udvidelse af P-hus, SVS Esbjerg

p-hus
p-hus
20190403_101937

Fakta

Bygherre
Region Syddanmark

Arkitekt
TKT Arkitekter

Entrepriseform
Fagentreprise

Areal
18.000 kvm

Periode
2020-2021

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Jens Ravn, projektleder
jens.ravn@rsyd.dk

Om- og tilbygning af parkeringshus

Parkeringshuset, der er tilknyttet Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, står overfor en omfangsrig om- og tilbygning. Det eksisterende parkeringshus i 3 niveauer udvides med yderligere 3 niveauer. Disse udføres ovenpå det eksisterende parkeringshus.

Det eksisterende etageareal udgør ca. 18.000 m2, som udvides med yderligere 18.000 m². Det samlede byggeri vil dermed udgøre ca. 36.000 kvm. Indretningen af de nye etager vil blive identisk med de eksisterende etager. Den eksisterende gangbro og trappe til Nørrebrogade bibeholdes.

LB Consults ydelser
Tilbygningen omfatter både et installations- og konstruktionsprojekt. De nye etager får egen fundering og stabilitet, så det eksisterende parkeringshus ikke belastes mere.

LB Consult har bistået med teknisk ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering af tekniske installationer, belysningsanlæg, ladestandere, nye elevatorer, afledning af regnvand m.m. Der udarbejdes dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsforslag, udbudsprojekt og udførelsesprojekt m.m. for tilbygningen til det eksisterende parkeringshus.