Monthly Archives

april 2021

Tryghed og hjemlige rammer på Malling Plejehjem

Nyhed / Om- og tilbygning af Malling Plejehjem

26. april 2021

Tryghed og hjemlige rammer på Malling Plejehjem

Centralt placeret i Malling finder man Malling Plejehjem. Plejehjemmet står overfor en om- og tilbygning, som skal sikre tryghed, funktionalitet og hjemlige rammer for beboerne.

Sammen med totalentreprenør JORTON, arkitekterne RasmusRasmus, Proces Arkitekter og Wad Landskabsarkitekter har LB Consult vundet konkurrencen angående den gennemgribende om- og tilbygning af Malling Plejehjem for Aarhus Kommune.

Det oprindelige Malling Plejehjem blev opført i 1935. Gennem årene er der sket enkelte om- og tilbygninger. Formålet med projektet er derfor at skabe sammenhæng mellem eksisterende bygninger, ombygninger og nye plejeboliger. I dommerbetænkningen står der blandt andet:

“Arkitekturen vurderes både inde og ud at være god, og koblingen mellem nybyggeriet og det eksisterende byggeri vurderes at være god”

Tankerne er at skabe et projekt, som ud over at være et lokalt forankret plejehjem, også skal bidrage til at styrke Malling som lokalsamfund. Projektet skal skabe værdi for mennesker.

Visualiseringer: RasmusRasmus

Sammenhæng og rummelighed i fokus

En af de centrale ændringer for plejehjemmet er ombygning og renovering af den gamle hovedbygning. Formålet er at skabe gode rammer for aktiviteter, kontorer og omklædningsfaciliteter for personalet. Det er planen, at man vil nedrive boligfløjene fra 1935.

Ombygningen sikrer og skaber sammenhæng mellem plejehjemmets funktioner, fordi der er fokus på ”hverdagslogistikken”. Gangforbindelser forener de eksisterende og nye boliggrupper, og fører op til den nye hovedindgang via et rampeforløb. På den måde garanterer man mobilitet for både beboer, pårørende, besøgende og personalet. I dommerbetænkning står der desuden, at “lokalernes funktionalitet understøttes på god vis af de tilbudte løsninger”.

I hver af de to eksisterende gårdhavehuse er der 10 boliger. Man ønsker at øge boligernes rummelighed gennem renovering og udvidelse mod gårdhaven og gadesiden. Boligerne sikrer herved den størst mulige funktionalitet, tryghed og hjemlighed. Det er vigtigt, at boligerne er velfungerende for beboerne.

Visualiseringer: RasmusRasmus

Beboerne i centrum

Den nye boenhed omfatter 18 plejeboliger fordelt på to plan. Derudover får beboerne adgang til moderne og stemningsfulde fællesarealer, som danner ramme om et roligt opholdsrum. Personalet får desuden adgang til funktionelle servicelokaler. Boenheden placerer sig midt imellem de to eksisterende gårdhavehuse. Det sikrer den sammenhæng, der skal være i beboernes hjem.

Boligerne ligger to og to i en struktur med korte afstande. Et fællesrum befinder sig så centralt som muligt, fordi det er et ønske, at beboerne har både nem og naturlig adgang til rummet. Indretningen af fællesarealet har beboernes behov i højsædet.

Boligerne og opholdsrummene i stueplan har direkte udgang til terrasser, hvor beboere, pårørende og besøgende kan nyde vejret og de grønne omgivelser. Boligerne på 1. sal har franske altaner, som sikrer nem adgang til frisk luft og fuglesang. Derudover vil man anlægge nye frodige udearealer og optimale parkeringsforhold.

Hovedindgangen placerer sig centralt i nybygningen og har fri adgang til de eksisterende boliggrupper. Et åbent torv tager imod alle brugere af plejehjemmet. Torvet er omdrejningspunkt for sammenhængen i plejehjemmet.

ankomst1

Visualiseringer: RasmusRasmus

Holdet bag

JORTON varetager totalentreprisen, og man forventer at være færdig i foråret 2023. RasmusRasmus, Proces Arkitekter og Wad Landskabsarkitekter er arkitekter på projektet, mens LB Consult varetager rollen som ingeniør.

Læs om lignende projekter

Specialsygehus Sønderborg tager form

Nyhed / Specialsygehus Sønderborg tager form

26. april 2021

Specialsygehus Sønderborg tager form

LB Consult varetager rollen som totalrådgiver med hjælp fra Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson ifm. renovering og ombygning af underetagen på Specialsygehus Sønderborg.

Funktioner i underetagen

Projektet omfatter gennemgribende ombygning af funktionerne i underetagen. Dette er som led i transformation fra sygehuset til specialsygehus. LB Consult skal i samarbejde med Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson planlægge, projektere og lede ombygningen. Der er i alt tale om et areal på ca. 5.400 m2 sygehus.

Sygehuset i Sønderborg udgør én helhed. Dog adskiller de enkelte afdelinger og funktioner sig fra hinanden, da de enkeltvis har unikke personale- og patientgrupper, der skal tages hensyn til. Derfor er det vigtigt, at omgivelserne og miljøet på sygehusgangene opfylder de behov der stilles til dagligdagens praksis og drift.

“For os er det en udfordrende og spændende opgaver, som vi ser meget frem til at løse sammen med bygherren Sygehus Sønderjylland og vores stærke team, der består af Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson. I teamet er vi meget opmærksomme på at planlægge ombygningen på ca. 5.400 m² i underetagen med omhyggelig og grundig brugerinddragelse. Vi har stort fokus på at planlægge byggearbejdet, så sygehusdriften får minimale gener under udførelsen”, fortæller projektleder Kurt Haudrum Mark fra LB Consult.

Ombygningerne omhandler flere delprojekter i både den kliniske og den servicerende del af sygehusdriften. LB Consult skal sammen med teamet bl.a. rådgive i forbindelse at indrette en ny medicinsk modtagelse, et Cytostatika laboratorium, en ny skadeklinik og en lang række andre funktioner, der kræver de rigtige tekniske løsninger og stærke rådgivningskompetencer.

Projektet har lodret opstart og er opdelt i etaper, hvortil sidste etape forventes at blive taget i brug i 3. kvartal 2022.

Et engageret team

At ombygge et sygehus, der er i drift, er en af de mest spændende – og fagligt udfordrende – opgaver at planlægge og udføre. Et sygehus er en by af liv, funktioner og systemer, der alle på en eller anden måde har indflydelse på hinanden. I LB Consult ved vi ud fra erfaring, at det kræver et helt særligt overblik og kendskab til interne funktioner og afhængigheder for at kunne udføre den type opgave. Derfor er vi stolte af, at Sygehus Sønderjylland har valgt teamet til at varetage rådgiverrollen i forbindelse med ombygningerne.

Teamet har stor og succesfuld erfaring inden for teknisk krævende byggeri og ombygningsopgaver på sygehuse. Denne fagligt krævende disciplin har en særlig plads hos hele rådgiverteamet. Sammen har vi et stort kendskab til sygehuses organisering og funktioner. Hver for sig har hhv. Cubo Arkitekter, Arkitekterne Blaavand & Hansson og LB Consult været med til at gøre flere sygehus- og sundhedstilbud til de bygninger de fremstår som i dag. Teamets alsidighed bidrager med helhedsløsninger og solide kompetencer.

Læs også om vores andre projekter:

Ny Sengebygning, Dagkirurgisk Center og Grindsted Sygehus

Inger Christensens Gade, Gellerup

Reference / Bolig

Inger Christensens Gade, Gellerup

Skærmbillede 2021-04-19 080309
Skærmbillede r-04-07 141123
Skærmbillede 2021-04-19 082143

Fakta

Bygherre
PKA

Arkitekt
CEBRA

Totalentreprenør
A. Enggaard

Areal
4.800 kvm

Periode
2020-

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Sikkerhedskoordinering

Referenceperson
Dennis Thranum, A. Enggaard

76 MODERNE BOLIGER I GELLERUP

På Inger Christensens Gade i Gellerup, Aarhus Vest, skal et nyt boligbyggeri opføres. Projektet er en del af delområde 5 i Lokalplan 1014 for Aarhus Kommune. Projektet skal være en del af et blandet byområde i Gellerup.

Bebyggelsen består af 4 bygninger, bygning A, B, C og D. Bygningerne skal opføres i 4 etager, fra stue til 3. sal, samt med kælder. Bygning A og B er bygget sammen på 1.–3. sal og har en port-gennemgang i stueplan. Det samme er gældende for bygning C og D. I alt omfatter byggeriet 4.800 m2. Kældrene rummer plads til depot og cykelparkering.

Hver bygning består af 19 lejligheder, hvilket vil sige, at der i alt opføres 76 boliger. Efter planen skal projektet indeholde lejligheder fordelt på 1-4 værelser. Lejlighederne har enten egen terrasse, fransk altan eller alm. altan. Gårdmiljøet er indrettet med fælles cykelskure og grønne oaser. Derudover bliver et parkeringsareal etableret.

Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri, med vægge og dæk, i betonelementer. Bygningerne udføres med spring i tagkonstruktionerne og enkelte spring i facaden. Det giver bygningen karakter og udtryk.

LB Consults ydelser
LB Consults opgaver omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med blandt andet konstruktioner, el, VVS, ventilation, kloak, brand og energi.
Derudover agerer LB Consult sikkerhedskoordinator i projekteringsfasen.

Udvikling af kompetente medarbejdere

Nyhed / Medarbejderudvikling

7. april 2021

Udvikling af kompetente medarbejdere

Branchen udvikler sig hele tiden. Derfor har medarbejderne hos LB Consult løbende mulighed for at løfte deres kompetencer, så kunderne fortsat får den bedste rådgivning på markedet.

I marts kunne vi endnu engang lykønske en medarbejder med certificeringen som statiker til konstruktionsklasse 2. Denne gang er det konstruktionsingeniør Anni Vestfall Høj, der har arbejdet hårdt for at blive certificeret statiker til KK2. Til dagligt sidder Anni på vores kontor i Kolding, og hun kan nu rådgive i alle bærende konstruktioner i KK2. Sammen med Jesper Juul Hansen danner hun et stærkt team af certificerede statikere hos LB Consult.

Jesper Juul Hansen blev sidste år ligeledes certificeret statiker til KK2.

Fagligheden i fokus

I LB Consult synes vi, at det et vigtigt at følge med den udviklende branche. Derfor prioriterer vi, at imødekomme vores medarbejderes ønsker om videreudvikling og opkvalificering af kompetencer. Vi giver gerne opbakningen til udvikling af kompetente medarbejdere, så de kan udvikle deres viden og ekspertise inden for deres fag.

Mange af vores medarbejdere er specialister indenfor deres område. Det betyder, at LB Consult kan tilbyde kvalificeret viden indenfor blandt andet statik, brand, bæredygtigt byggeri og mange andre områder.

Anni - KK2 (beskåret)

Brand og bæredygtighed

Også inden for brand og bæredygtighed har vi flere certificerede medarbejdere.

På brand-området får LB Consult snart endnu en certificeret brandrådgiver til brandklasse 2. Ud over vores brandrådgiver Helle Senius Madsen, færdiggør Rasmus Braüner Norup snart sin certificering. Helle og Rasmus varetager en udførende og kontrollerende rolle i brandsikring, med særligt ansvar for start- og sluterklæring til BK2. Derudover ser vi det som en styrke, at de har mulighed for at spare med hinanden i hverdagen.

Ligeledes kan vi fortælle at bygningskonstruktør og cand.tech., Andreea Munteanu, her i april begynder sin uddannelse som DGNB-konsulent. I september 2020 blev hun, sammen med VVS-ingeniør og DGNB-konsulent Stinna S. Pierdola, konsulent i Svanemærket byggeri.

Læs om vores projekter