Åbyen, Grenaa

FAKTA

Totalentreprenør
Rasmus Jakobsen A/S

Areal
ca. 6000 kvm inkl. parkeringskælder

Periode
2020-2022

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Klaus Jakobsen, Rasmus Jakobsen A/S

60 lejligheder i Åbyen

I Grenaa opfører B45 60 lejligheder fordelt på to punkthuse, som hver skal rumme 30 boliger.

LB Consult er med på begge etaper. Byggeriet omfatter 4 forskellige størrelser lejligheder, som skal være mellem 90 og 105 m2. Alle lejligheder har enten altan eller terrasse.

Punkthusene ligger midt imellem by og et rekreativt område. Dette afspejles i udformningen af byggeriet, idet selve byggeriet orienterer sig 360º. Med 5 etager ovenpå en ankomst- og parkeringsplint tilbydes kig til både Grenaa midtby og Sundet vest for byen.

Byggeriet opføres i mørk tegl med subtile detaljer. Alle steder hvor man er i kontakt med bygningen – f.eks. ved indgange og altaner er der indarbejdet trælister som kontrast til teglen. Der er arbejdet med store vinduespartier der inviterer lys og udsigt ind i boligerne. Beplantning og fælles udearealer skal skabe overgangen mellem byggeriet og naturen.

LB Consults ydelser
LB Consults opgave omfatter projektering og ingeniørrådgivning inden for statik, kloak, VVS, ventilation og el fra projektforslag og myndighedsprojekt til udførelsesprojekt og efterfølgende projektopfølgning.
Derudover er lyd og brand også inkluderet, ligesom vi skal udføre fagtilsyn på byggeriet.