Nyhed / Amager Strandvej 58

19. februar 2018

Ét projekt set fra mange vinkler

ETAGEEJENDOM MED 69 BOLIGER, AMAGER

”LB Consult er netop gået i gang med projekteringen af Amager Strandvej 58, som er et stort nybyggeri med lejligheder og gårdmiljø ud til vandet Amager. Vi har mange medarbejdere på sagen, og i denne artikel fortæller de hver især om deres rolle og arbejdsopgaver.

Vi begynder hos Camilla Pedersen, som er én ud af tre konstruktionsingeniører på sagen: ”Vores arbejdsgiver, totalentreprenør Q-Construction, vil gerne snart i jorden. Derfor fokuserer vi lige nu på de beregninger, der skal til, for at få en grave-/støbetilladelse fra myndighederne, så maskinerne kan komme i gang.”

”Vi tre, der står for beregningerne på hele projektet, har delt opgaverne mellem os. Lige nu regner jeg fundamenterne. Jeg står senere i projektet for robustheden, mens de to andre står for hhv. den lodrette lastnedføring og stabiliteten. Det lodrette og det vandrette skal regnes, så vi kan sikre stabiliteten i bygningen.”

”Én af de ting, vi tager særlige hensyn til, er grundvandet. Det står højt i området. Det betyder, at hele bundpladen i byggeriet skal designes, så den kan modstå et højt vandtryk.”

OG SÅ ER DER LIGE DET SÆRLIGE VED AMAGER STRANDVEJ 58, AT BYGGERIET HAR EN HØJ KONSEKVENSKLASSE. PÅ GRUND AF HØJDEN SKAL ALLE BEREGNINGER TJEKKES IGENNEM AF EN ANERKENDT STATIKER

BEREGNINGER OVERFØRES TIL 3D-MODEL
På Amager Strandvej-projektet arbejder LB Consults medarbejdere samtidigt. Det vil sige, at der er et tæt samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Hos konstruktørerne er det Anders Grosen Madsen, der laver de tekniske tegninger.

”Lige nu sidder jeg og tegner fundamenterne ud fra Camillas beregninger”, fortæller Anders. ”Jeg får en grov skitse med mål på, og den fører jeg så ind i en 3D-model i tegneprogrammet REVIT. Hendes skitse er åben på min ene skærm og modellen i REVIT på den anden. Så sidder jeg og overfører hendes tegning til en model, som kan bruges på byggepladsen. Med modellen kan vi lave et snit igennem fundamenterne, så vi kan angive, hvor meget armering, der skal i betonpladerne, som fundamenterne består af.”

Udfordringen i et projekt som Amager Strandvej er, at mange ting køres sideløbende. ”Projektet er blevet godkendt i et myndighedsprojekt tidligere, og det er det projekt, vi nu er ved at gøre konkret”, forklarer Anders. ”Men det betyder, at vægge, som vi tidligere troede stod et sted, måske er blevet flyttet eller helt slettet. Når jeg opdager det i arkitektens tegninger, giver jeg besked til Camilla, så hun kan rette beregningerne til.”

Camilla supplerer: ”Og så er der lige det særlige ved Amager Strandvej 58, at byggeriet har en høj konsekvensklasse. På grund af højden skal alle beregninger tjekkes igennem af en anerkendt statiker. Det arbejde vi laver nu, er i høj grad forarbejde til resten af processen.”

VAND, VARME OG SANITET
Udover de tekniske tegninger og fundamentsberegningerne rådgiver LB Consult også om el-installationer, VVS og energi. Ligesom for Camilla og Anders, forholder VVS-ingeniør Luis Lorente Carreras sig også til det eksisterende myndighedsprojekt, når han regner på, hvordan kloakken skal placeres og forløbe. ”Kloakken er vigtigst lige nu, hvor det er grave- og støbetilladelsen, det drejer sig om at få i hus. Rørene skal have et vist fald for, at spildevand og regnvand løber den rigtige vej. Så hvor højt grundvandsspejlet står, har stor betydning for byggeriet og de installationer, der skal være plads til under jorden.”

”Når vi kommer længere frem i processen, sørger jeg for de installationer, der skal holde beboerne varme, give dem mulighed for at gå i bad og så videre”, smiler Luis. ”Det omhandler alle vandbærende installationer fra teknikrum til føringsvejene ind i lejlighederne samt ventilation.”

”Samtidig arbejder jeg med energiberegningen”, fortsætter han, ”som er et udtryk for bygningens energiforbrug. Beregningen er ’global’, fordi den tager hensyn til den samlede bygning: konstruktionstyper, installationer, orientering. Der er flere udfordringer ved det globale perspektiv. Blandt andet skal jeg sørge for en balance mellem energiforbruget og indeklimaet. Man vil udnytte så meget gratis energi fra solen som muligt, hvilket betyder, at bygningen er designet med store glasarealer. Samtidig skal vi undgå overtemperatur i rummene, hvilket medfører mere ventilation og en form for solafskærmning.”

”I et nybyggeri som dette forsøger vi at skabe en bygning med et lavt energiforbrug. Vi vælger god isolering og lavenergivinduer, så indeklimaet bliver godt. Der er et minimumskrav i Bygningsreglementet, og vi forsøger altid at skabe noget, der er bedre end minimumskravet. I sidste ende er det totalentreprenøren, der skal sige god for vores løsning.”

I ET NYBYGGERI SOM DETTE FORSØGER VI AT SKABE EN BYGNING MED ET LAVT ENERGIFORBRUG. VI VÆLGER GOD ISOLERING OG LAVENERGIVINDUER, SÅ INDEKLIMAET BLIVER GODT. DER ER ET MINIMUMSKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET, OG VI FORSØGER ALTID AT SKABE NOGET, DER ER BEDRE END MINIMUMSKRAVET.

ELEKTRISKE INSTALLATIONER
På EL-siden er det Anders Søgaard, der anbefaler løsninger for lys og andre elektriske installationer. Ligesom tegnere og konstruktionsingeniører arbejder tæt sammen, gør El og VVS det også. ”Vi arbejder temmelig meget sammen her i startfasen, fordi alle installationer deler føringsveje. Mine elkabler skal samme vej ind som ventilationsrørene. Og nu, hvor det er bundpladen i byggeriet, det drejer sig om, skal vi først og fremmest have styr på kablerne i jorden. Det er første etape.”

”Anden etape er så at designe løsningerne for lejlighederne”, fortsætter han. ”Vi har en arkitekttegning, der fortæller, hvordan rummene ser ud indretningsmæssigt med møbler og det hele, og så skal jeg sørge for logisk placering af stikkontakter i hvert rum”.

”Selvom der er mange forskellige typer lejligheder i byggeriet, er det eltekniske forholdsvis ens”, forklarer Anders. ”Udfordringerne er i stedet sådan noget som skydedøre. Hvis der skal være skydedøre i væggene, må vi finde andre placeringsmuligheder til el.”

LB CONSULT BIDRAGER TIL BYUDVIKLING
Amager Strandvej er et byggeri, der bliver spændende at følge. Både fordi der i store byggerier ofte sker ændringer fra de første tegninger og til den færdige bygning står klar, og fordi området mod vandet på det østlige Amager bliver et område i udvikling mange år endnu. LB Consult glæder sig over at kunne bidrage til denne udvikling.

Leave a Reply