Ambulatorieklynge 242, SVS Esbjerg

FAKTA

Bygherre
Region Syddanmark

Totalentreprenør
NemByg

Areal
1.800 m2

Rådgivningsperiode
2016-2018

Ydelser og ansvar
Bygherre- og ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Svend Erik Nielsen, Projektchef SVS

OMBYGNING AF SENGESTUEMILJØ TIL AMBULATORIEKLYNGE

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har der de sidste år foregået en række om- og nybygninger, som LB Consult har hjulpet med at realisere.

Ét af projekterne omhandler en renovering og ombygning af et eksisterende sengestuemiljø til en ambulatorieklynge med 14 ambulatorier, 6 skopi-stuer,  en observationsafdeling på 250 m2 samt fællesområder med  personalefaciliteter, reception mm.

Ambulatorieklyngen skal sikre en fleksibel udnyttelse af lokalerne. Fokus er på patienten, og indretningen skal derfor støtte op om optimale rammer for patientforløbet og den daglige drift.

LB Consults ydelser
I projektets indledende fase har LB Consult ydet ingeniørrådgivning inden  for alle fag med alt, hvad det indeholder af tekniske løsninger, optimeret indretning og indeklima mv. Efterfølgende havde vi ansvaret for at udbyde i totalentreprise.
Efter udbuddet overtog vi bygherrerådgivningsrollen, hvor vi havde ansvaret for kontraktforhandlinger, brugerinddragelse, opfølgning med totalentreprenør samt indkøb af alle bygherreleverancer.
Samtidig varetog vi projektlederrollen gennem hele forløbet.
Efter ombygningen var færdig fik vi ansvaret for at koordinere indflytningen.

Projektet er afsluttet og afleveret i januar 2018..