All Posts By

Astrid

Risskov Brynet 9, Aarhus

Reference / Bolig

Risskov Brynet 9, Aarhus

Indretning af området - kort
Facade øst
oversigt

Fakta

Bygherre
Bryg K/S

Arkitekt
Arkitema Architects

Totalentreprenør
Ukendt

Areal
3.750 m²

Periode
2019-2020

Energi
DGNB Guld og LE2020

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Thorkild Petersen, Bryg K/S

DGNB Guld-byggeri i Risskov

Risskov Brynet er et bæredygtigt byudviklingsprojekt med både leje- og ejerboliger, ungdomsboliger, kontorbyggeri og butikker – i alt 130.000 m² fordelt på 10 byggefelter, hvoraf LB Consult er involveret i ét af byggefelterne.

LB Consult projekterer 48 boliger med tilhørende kælderrum og overdækket P-areal på grunden. Boligerne består af tre blokke, der hver indeholder 16 boliger. Boligerne dækker 3.757 m². Dertil kommer kælder på i alt 1.499 m².

Bæredygtighed
Byggeriet skal certificeres med DGNB Guld. For at opnå certifikatet har vi et stort fokus på, at boligerne udmærker sig som et bæredygtigt byggeri, der både har fokus på minimering af klimabelastninger, god totaløkonomi med fokus på bæredygtig drift samt gode og sunde rammer for beboerne.

LB Consults ydelser
LB Consult opgave omfatter teknisk rådgivning i forbindelse med bærende konstruktioner, kloak og afløb, VVS, ventilation, el og automatik, energi samt lyd og akustik i alle projektfaser.

Konsulenter i svanemærket byggeri

Nyhed / Svanemærket byggeri

23. september 2020

Konsulenter i svanemærket byggeri

VVS-ingeniør og DGNB-konsulent Stinna S. Pierdola og bygningskonstruktør Andreea Munteanu er netop blevet certificeret som konsulenter i svanemærket byggeri.

De to konsulenter kan rådgive om Svanemærket byggeri – uanset om det er etagebyggeri, parcel-, række- eller sommerhuse, skoler og daginstitutioner.

Stinna og Andreea vil fremover rådgive vores samarbejdspartnere om Svanemærkningen. De vil udføre screening af et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav og kriterier, arbejde effektivt med dokumentation samt varetage rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærket.

De sikrer dermed, at ønsker til bæredygtighed og miljøcertificering tænkes ind fra begyndelsen af et projekt og er implementeret i det færdige byggeri.

 

Kurset som Konsulent i Svanemærket byggeri er taget hos Molio.

 

Baggrund

Svanemærket byggeri har aldrig været så populært som nu. Der er nu er mere end 8.000 Svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner i Norden og yderligere 18000 er under opførelse. Det er mere end en firedobling på bare tre år, og både private og offentlige bygherrer viser en stærkt stigende interesse for Svanemærket byggeri.

Svanemærket byggeri er godt for både sundhed, miljø og økonomi.
Et Svanemærket byggeri lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ. Samtidig skal et Svanemærket byggeri leve op til skrappe kriterier for hele byggeriets livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug (inkl. præmiering for brug af vedvarende energi) og et godt indeklima.

 

LB Consult opfører bl.a. Svanemærket byggeri i Kolding, hvor det 19 etagers højhus, Kolding Sky, skal Svanemærkes.

 

Skal dit projekt Svanemærkes?

Så tag endelig fat i Stinna eller Andreea. Du finder deres kontaktinformationer her.

COVID19: Vi tager ansvar og arbejder hjemme

Nyhed / Covid19

12. august 2020

Covid19: Vi tager ansvar og arbejder hjemme

Coronasmitte fortsætter med at sprede sig i Aarhus-området. For at beskytte os selv og jer har vi valgt at sende de fleste af vores medarbejdere på hjemmearbejde de kommende uger. Vores kontorer vil fortsat være bemandet i begrænset omfang.

Samtidig har vi taget en række initiativer til at sikre afstand og god hygiejne mellem de medarbejdere, der fortsat vil komme på vores kontorer.

Alle medarbejdere er blevet bedt om primært at holde online møder frem for fysiske møder. I de tilfælde hvor det ikke kan lade sig gøre, sikrer vi afstand og god hygiejne for vores samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere. Vi har indkøbt mundbind til medarbejderne, og vi undgår intern udveksling mellem afdelinger.  Samtidig bliver vores lokaler rengjort dagligt og alle kritiske kontaktpunkter sprittes af flere gange dagligt.

Vi har heldigvis prøvet det før, og der er derfor fortsat fuld fart på projekterne. I kan altid kontakte os på vores sædvanlige telefonnumre.
Find direkte kontaktinfo her.

Ny Sengebygning

Reference / Ny Sengebygning

Ny Sengebygning, Sydvestjysk Sygehus

20190830_141854
20190301_130455
20190830_125942

Fakta

Bygherre
Region Syddanmark
Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Arkitekt
Arkitema Architects

Totalentreprenør
MT Højgaard

Areal
14.900 kvm

Periode
Rådgivning: 2014-2020
Byggeri: 2016-2019

Energi
Lavenergiramme 2020

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Svend Erik Nielsen, projektchef SVS

Ny Sengebygning, Sydvestjysk sygehus

Da hjertet i det nye akutsygehus i Esbjerg, Fælles Akut Modtagelse, var færdigbygget, blev den næste store del af projektet, den 14.900 m2 store sengebygning, igangsat.
Sengebygningen stod klar i august 2019 og består blandt andet af et ankomstområde, mødecenter, ambulante funktioner, auditorium med plads til op til 150 personer og 158 enkeltsengsstuer. Sengestuerne er en nytænkning af patientforløbet, og de er derfor indrettet med henblik på selvhjælp og sætter patienten i centrum. Ambitionen var at ændre sygehusets indretning til patienternes perspektiv og sengebygningen understøtter denne ambition ved at sikre trivsel for den enkelte patient og omsorgsfulde patientforløb.

Flytteplanlægning
Efter aflevering har LB Consult sammen med en stab på SVS Esbjerg planlagt, koordineret og gennemført indflytning og idriftsættelse af de forskellige afdelinger på alle fem etager. I denne forbindelse afholdt vi brugermøder, hvor arbejdsprocessen ift. rum og inventar, indkøb af inventar og indflytning blev koordineret internt og eksternt mellem de forskellige aktører og brugergrupper.

LB Consults ydelser
LB Consult er tilknyttet projektet som ekstern bygherrerådgiver og har haft til opgave at kvalitetssikre udbudsmaterialet til totalentrepriseudbud, ligesom vi har deltaget i evaluering og bedømmelse af totalentreprisetilbuddene og afklaret de tekniske aspekter af det vindende tilbud.
Ved en gennemgående granskning af projektmaterialet ved hver faseovergang og udarbejdelse af faseovergangsdokumenter har LB Consult i projekteringsfasen sikret at totalentreprenørens rådgiverteam leverede iht. kontrakten.
LB Consult har under udførelsen af Ny Sengebygning været intern projektleder for projektafdelingen på SVS Esbjerg med ansvar for, at totalentreprenøren opfylder kontraktens bestemmelser for tid, økonomi og kvalitet.

LB Consult har varetaget bygherretilsynet under opførelsen, ligesom vi har udført bygherrens mangelgennemgang og efterfølgende sikret at registrerede fejl og mangler blev udbedret inden aflevering.

Sydvestjysk Sygehus

Sydvestjysk Sygehus

Nyhed / Vundet rammeaftale Sydvestjysk Sygehus

6. juli 2020

LB Consult fortsætter som rådgiver for Sydvestjysk Sygehus de kommende fire år

Sammen med Ravn Arkitektur og Tekt skal vi de kommende fire år fortsat levere bygherrerådgivning og mindre tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med realiseringen af den sidste etape af Sydvestjysk Sygehus’ ombygning og modernisering af bygningerne i Esbjerg og Grindsted.
Sydvestjysk Sygehus

Patienten i centrum

Sydvestjysk Sygehus udarbejdede i 2010 en generalplan for fremtidssikring af sygehuset via en række større og mindre projekter med visionen om at sikre et bedre patientflow og -oplevelse opsummeret i mottoet ”patienten i centrum”. Sydvestjysk Sygehus skal i de kommende fire år i mål med sidste etape af ombygningen og moderniseringen.

 

Et engageret og stærkt team

LB Consult, RAVN Arkitektur og TEKT har sammen og hver for sig rådgivet bygherre på en lang række projekter. Bl.a. har vi været bygherrerådgiver på opførelsen af Ny Sengebygning, stået i spidsen for flere interne rokeringer samt renoveret og ombygget ambulatorier og operationsstuer på sygehuse i drift.

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted har derfor en helt særlig plads hos os. Vi har tilsammen stået i spidsen for eller rådgivet Sydvestjysk Sygehus til de sygehuse, de er i dag. Og vi er stolte over resultaterne og samarbejdet.

 

De kommende projekter drejer sig bl.a. om renovering af Bygning E og interne rokader af afdelinger samt opførelse af et parkeringsanlæg i Esbjerg til patienter og pårørende.

LB Consult udvider partnerkredsen

Partnerkreds

Nyhed / LB Consult udvider partnerkredsen

12. maj 2020

LB Consult udvider partnerkredsen

LB Consult udvider partnerkredsen med nuværende salgs- og afdelingschef i Kolding, Søren Skjold Eckhoff. Derudover optages projektlederne Tim Hviid og Simon Ragnar Lautrup som associerede partnere.
Partnerkreds
Fra venstre: Søren Skjold Eckhoff, Simon Ragnar Lautrup, Tim Hviid, Lars Bager, Nicolai Juul og Kurt Haudrum Mark

Udvidelse af partnerkredsen styrker LB Consult

Det er godt og vel 13 år siden, at LB Consult sidst udvidede partnerkredsen. Nu sker det igen, med et velkendt ansigt, når vores salgs- og afdelingschef i Kolding, Søren Skjold Eckhoff (50), nu kan tilføje partner til sin titel.

Det er med stor glæde, at Søren nu er en del af vores partnerkreds. Søren har siden sin første dag for halvandet år siden siddet med i vores ledergruppe, hvor han har bidraget til at udvikle LB Consult på flere fronter. Dels via hans mange personlige relationer og stærke netværk i det syd- og sønderjyske, og dels kulturelt, som for os er et vigtigt parameter. Søren er meget vellidt blandt sine kollegaer, og han har de fornødne kompetencer samt en god portion erfaring med i bagagen, som vi allerede har nydt godt af, og som kommer til at gavne os og vores kunder de næste mange år. Derfor har det også været et helt naturligt skridt for os at indlemme Søren i partnerkredsen,” udtaler direktør Lars Bager.

 

Søren indtrådte i LB Consults partnerkreds i marts 2020, som foruden ham selv tæller direktør og stifter Lars Bager samt partnerne Nicolai Juul og Kurt Haudrum Mark.

 

Partnerkreds

Om sin nye rolle og titel udtaler Søren:

Jeg har arbejdet tæt sammen med de øvrige partnere i halvandet år og elsker mit arbejde. LB Consult-teamet har en unik kultur – både menneskeligt og organisatorisk – og med holdningen ”at vi holder, hvad vi lover” er tilgangen til markedet og kunderelationerne unik. Den mentalitet smitter af på de løsninger, vi leverer, hvor engagement, faglighed og kvalitet altid er i fokus. Det er jeg meget stolt af at være en del af. Vi har allerede opnået meget, og jeg glæder mig til at fortsætte denne udvikling sammen med hele holdet.”

Søren har siden sin begyndelse i LB Consult arbejdet målrettet med at udvide vores Kolding-afdeling med flere nye opgaver og medarbejdere, så kontoret i dag fungerer som et selvstændigt team, der løser opgaver inden for alle vores kernekompetencer.

Søren er en stærk kapacitet, og hans faglighed og erfaring bidrager unægtelig til vores forretning. Vi skal fortsætte med at levere høj kvalitet og merværdi for vores kunder, og med Søren ombord føler jeg, at partnerkredsen og LB Consult som helhed er rigtig godt rustet til at løfte denne opgave,” udtaler direktør Lars Bager.

 

Associerede partnere

Som et led i organisationsændringen har LB Consult endvidere udnævnt to associerede partnere.

De to erfarne projektledere Tim Hviid (32) og Simon Ragnar Lautrup (30) vil fremover fungere som teamledere og varetage ressourceplanlægningen for hvert sit team af medarbejdere, ligesom de aktivt deltager i den fortsatte forretningsudvikling i LB Consult. Både Tim og Simon er velkendte ansigter i LB Consult, hvor de gennem en årrække har varetaget projektlederrollen på en række af vores projekter.

Både Tim og Simon er loyale og dygtige medarbejdere, der besidder de faglige og menneskelige egenskaber, der kendetegner LB Consult. De er blandt vores mest efterspurgte projektledere, og de er begge vellidte – både blandt kunder, samarbejdspartnere og kollegaer. Gennem de seneste år har de begge etableret en række stærke netværksrelationer, ligesom de begge selvstændigt har haft ansvaret for at få en række af vores største projekter sikkert i mål. Jeg er derfor helt sikker på, at de kan løfte opgaven og bidrage til LB Consults fremdrift og videreudvikling de kommende år,” slutter Lars Bager.

 

 

Partnerkreds

Læs pressemeddelelsen her.

Asp Friplejehjem

Asp Friplejehjem

Nyhed / Asp Friplejehjem

21. april 2020

Konkurrence vundet: Asp Friplejehjem

LB Consult vinder sammen med Penta Byg og GPP Arkitekter om- og tilbygning af Asp Friplejehjem.
Asp Friplejehjem

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi sammen med Penta Byg og GPP Arkitekter har vundet totalentrepriseopgaven om 27 nye plejeboliger i forbindelse med Asp Friplejehjem for Danske Diakonhjem.

Opgaven består i nedrivning, om- og tilbygning af et eksisterende plejehjem, hvor der i dag er 24 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter.

De 24 eksisterende 1-rums boliger er utidssvarende og skal nedrives, mens fællesfaciliteterne bevares og ombygges. Der opføres 27 nye 2-rumsboliger som kobler sig på den eksisterende bygningsstruktur. De nye boliger placeres rundt om en indre gårdhave, hvor beboerne trygt kan opholde sig.

I projektet er der stor fokus på at skabe hjemlige og trygge rammer for borgerne samt gode arbejdsforhold for medarbejderne.

 

Vi glæder os meget til det videre forløb og ikke mindst samarbejdet med Danske Diakonhjem og vores samarbejdspartnere.

Torvehuset klar til indflytning

Torvehuset

Nyhed / Torvehuset klar til indflytning

1. april 2020

De første beboere er flyttet ind i Torvehuset i Åbyen i Aarhus

Torvehuset er seneste skud på stammen af beboelsesejendomme i Åbyen, den nye bydel på Søren Frichs Vej i Aarhus. Beboerne er netop begyndt at flytte ind i ejendommen, som LB Consult har udført bygherrerådgivning og tilsyn på for Koncenton i forbindelse med deres overtagelse af det markante byggeri fra bygherre.

Torvehuset i den nye bydel Åbyen, der i disse år skyder op mellem den populære bydel Åbyhøj og det grønne område ned mod Aarhus Å, er næsten afleveret, og de 156 lejligheder er nu ved at tage imod de kommende beboere.

Beboersammensætningen består fortrinsvis af studerende og nyuddannede, der ønsker at bo tæt på uddannelse og byliv. Lejlighederne er en blanding af et- og toværelseslejligheder, der alle har egen altan. I stueplan kommer butikker, frisører eller caféer til at skabe et blandet bybillede fyldt med liv.

 

Torvehuset

Tagterrasser med udsigt

Torvehuset er opført i syv etager, men med glidende nedtrapning i højden til fem etager. Det giver både giver variation i ejendommens arkitektoniske udtryk, og samtidig skaber det plads til integrerede udendørs opholdsrum for beboerne.

På taget etableres der en fælles tagterrasse, der kan benyttes frit af ejendommens beboere. De 400 kvm tagterrasse indbyder til mange timers grill og hygge med udsigt over byen og de grønne områder langs Aarhus Å.

På en anden tagterrasse er det planen at indrette en indhegnet boldbane og skabe plads til fysiske aktiviteter.

Også i stueplan er udemiljøet tænkt ind som en del af livet i ejendommen. Her er der plads til torvemiljø og grønne afskærmninger, så der er opholds- og passagemulighed for alle, ligesom det er tanken at caféer i stueplan kan tilbyde udeservering, så områdets udearealer bliver fyldt med liv.