All Posts By

Astrid

Ceres Allé 11

Ceres Allé 11

Reference / Bolig

Ceres Allé 11

Ceres Allé 11
Ceres Allé 11
Ceres Allé 11

Fakta

Bygherre
Olav de Linde

Arkitekt
C.F. Møller

Totalentreprenør
Dansk Boligbyg

Areal
11.000 kvm bolig

Periode
2019-2021

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning, projekteringsledelse, IKT-ledelse

Referenceperson
Heidi Lund Sørensen, Dansk Boligbyg

11.000 kvm boligkarré i hjertet af Aarhus

På det gamle bryggeri Ceres’ grund i det mest centrale Aarhus er området langt i omdannelsen fra industri til urbant miljø bestående af boliger, uddannelsesinstitutioner og erhverv. Ceres Allé 11 er en del af byudviklingen i området med sine 11.000 kvm og 131 boliger.

En klassisk boligkarré i nye klæder

Ceres Allé 11 udformes med inspiration fra den klassiske boligkarré. Med sine aftrappende bygningshøjder fra 8 til 4 etager bliver karréen et markant byggeri i området. Niveauspringene forbedrer lysforholdene i boligerne og gårdrummet.

Samtidig skabes der plads til både private og fælles tagterrasser for beboerne. Med tagterrassen bliver lejlighederne forlænget med udeliv og grønne arealer, der sammen med erhvervslejemålet i stueplan skaber en naturlig sammenhæng mellem by, bolig og grønne områder.

I den laveste del af bebyggelsen er boligerne planlagt som townhouses med små haver foran i åben forbindelse med gadeplanet. Karréen lukker sig om et fælles grønt gårdrum, og der etableres parkeringskælder under hele byggeriet på 3.000 kvm.

LB Consults ydelser

LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand inden for konstruktioner, afløb, VVS, ventilation, lyd, brand og el fra forslagsfasen til færdigt byggeri.

De indledende faser er udført for bygherre Olav de Linde, mens vi i myndigheds- og hovedprojekt er rådgiver for totalentreprenør Dansk Boligbyg. Derudover fungerer vi også som projekteringsleder og IKT-leder på projektet.

Karréen forventes at stå færdig i ultimo 2022.

Søparken i Ansager

Søparken

Reference / Bolig

Søparken i Ansager

Søparken
Søparken
Søparken

Fakta

Bygherre
Alfabo

Arkitekt
RUM Arkitekter

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
2.400 kvm

Periode
2019-2020

Sum
Ca. 33 mio. kr.

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Jakob Ivan Larsen, RUM Arkitekter

Søparken - 25 almene boliger i Ansager

I den lille by Ansager mellem Grindsted og Varde opfører Alfabo 25 almene familieboliger.

Boliger til alle

Boligerne varierer i tre størrelser; 89 kvm, 95 kvm og 104 kvm og henvender sig både til familier og seniorer. Husene er tre- eller fire-rums boliger med stue, køkken, bad og bryggers. Bebyggelsen fremstår som en kombination af to etagers dobbelthuse samt rækkebebyggelser i ét plan. Ved at udnytte grundens naturlige hældning mod syd og placeringen af de højeste boliger mod nord, har alle boligerne udsigt over Søparken i Ansager.

Mellem by og land

Boligerne ligger midt mellem by og land. Hele området holdes bilfri, og alle adgangsveje til boligerne etableres som grusveje og fælles grønne områder. Dette er med til at give området en “kolonihave” stemning og underbygge de bæredygtige principper som f.eks. naturlig nedsivning af regnvand og et rigt dyreliv.

Boligerne opføres i naturlige og gedigne materialer, der i farver og tekstur fremstår harmoniske i forhold til områdets karakter.

LB Consults ydelser

LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning inden for alle fag i alle faser. Arbejdet udføres i hovedentreprise, og der er forventet indflytning i januar 2021.

Åbyen i Grenaa

Åbyen Grenaa

Nyhed / Åbyen i Grenaa

29. januar 2020

30 nye almene boliger i Grenaa

For boligselskaber B45 og Aalsrode Tømrerfirma skal vi projektere 30 nye almene boliger i Grenaa.

Åbyen Grenaa

Projektet hedder Åbyen, og i første omgang opføres én etageejendom i 5 etager med 6 lejligheder på hver etage. Senere følger endnu en etape, så der i alt opføres 60 almene boliger.

Vi forventer opstart i sensommeren 2020, og det er planen at projektet står færdigopført i slutningen af 2021.

Regionspsykiatri Randers

Regionspsykiatri Randers

Nyhed / Regionspsykiatri Randers

29. januar 2020

Konkurrence vundet: Regionspsykiatri Randers

Nyt ambulatorium til Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatri Randers

Sammen med SKALA Arkitekter og Arkitektfirmaet HS Brunsgaard Laursen har vi vundet totalrådgivningsopgaven om at etablere et nyt ambulatorium til Regionspsykiatrien Randers.

Ambulatoriet skal indrettes fra stueplan til og med 2. sal i en eksisterende 4-etagers ejendom. I alt skal ca. 1.800 kvm renoveres. Der skal foretages en gennemgribende renovering af ejendommen, der ryddes til råhus og efterfølgende bygges op igen med helt nye rum, overflader, installationer mm.

 

LB Consult yder ingeniørrådgivning og commissioning på projektet.

Storbylandsbyen

Nyhed / Storbylandsbyen

29. januar 2020

Nyt bæredygtigt boligområde i Århus

Århus får sin anden såkaldte storbylandsby i den nordlige del af byen. LB Consult er med på holdet, der realiserer projektet.

Storbylandsbyen

Fællesskab på tværs

I 2014 fik Århus sin første storbylandsby – og nu er en ny på vej. Aarhus Kommune og Østjysk Bolig er gået sammen om projektet. Den nye storbylandsby kommer til at ligge på Christiansbjerg i Århus N.

Begrebet storbylandsby dækker over et boligområde, hvor ”almindelige” borgere bor side om side med socialt udsatte borgere. Storbylandsbyen danner en ramme for et fællesskab, der støtter integration og kendskabet mellem beboerne.

Storbylandsbyer er en helt ny måde at tænke inklusion og sammenhold på, på tværs af sociale skel, og formålet med boligerne er at danne et socialt bæredygtigt boligområde.

Holdet er

Sammen med Aalsrode Tømrerfirma etablerer vi den nye storbylandsby, der består af 40 boliger i tæt lav byggeri og fælleslokaler.

Læs mere om storbylandsbyer her.

TEMPLATE – Nyheder

Åbyen

Nyhed / Havebyen

29. januar 2020

Havebyen i Åbyen

Omkranset af kolonihaver, industri og moderne lejlighedskomplekser vokser en lille by i byen frem. Havebyen, som området hedder, er en del af det nye boligområde Åbyen på Søren Frichs Vej i Århus.

Havebyen ligger imellem de nye, høje karrébebyggelser i 5-7 etager og de lave kolonihavehuse og rekreative arealer ved Brabrandstien og skal dermed danne en naturlig overgang mellem de to typer af bebyggelse.

Åbyen

Børn, byhaver og byliv

Havebyen er børnefamiliernes mekka. Her skal der være plads til børn i byen – både i lejlighederne og byrummene.

Som nyeste skud på stammen i Havebyen opføres 3 lejlighedsblokke med i alt 30 familievenlige boliger og én daginstitution.

 

Visionen for området er at skabe et trygt og behageligt sted at bo og opholde sig i. Havebyen består fortrinsvis af familieboliger og udearealerne skal derfor give plads til fællesophold og leg for børnefamilier. Områdets nye daginstitution ligger derfor her i Havebyen – tæt på familieboligerne og de grønne områder ved Århus Å.

Arkitektonisk finder Havebyen inspiration i kolonihavehusene, der med forskellige materialer og højder giver et livligt indtryk. Længst mod øst i området, der kranser op mod kolonihaverne, finder man Havebyens byhave, der skaber en glidende overgang til kolonihaverne og de grønne områder ved Brabrandstien.

Klimatilpasning er en integreret del af byrummene. Regnvandsbassiner og regnbede fungerer som rekreative elementer i park- og gaderum.

Roller

LB Consult fungerer som ingeniørrådgiver på projektet, der er tegnet af Arkitema. JCN Bolig er totalentreprenør.

LB Consult er også en del af andre projekter i Åbyen. Se bl.a. Åbyen XXX og Torvehuset.

Underoverskrift

Rønde Hovedgade

Rønde Hovedgade

Reference / Seniorbofællesskab

Rønde Hovedgade

Rønde Hovedgade
Rønde Hovedgade
Rønde Hovedgade

Fakta

Bygherre
djursBO

Arkitekt
Schwarz Arkitekter A/S

Totalentreprenør
Aalsrode Tømrerfirma

Areal
3.300 kvm

Periode
2018-2019

Sum
33 mio. kr.

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning for alle fag

Referenceperson
Klaus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma. kla@aat.dk

Fællesskab for seniorer

På hovedgaden i Rønde opføres et nyt stort seniorfællesskab. De 30 nye almene familieboliger skal bidrage til byens nye seniorområde og udgør en nyetableret afdeling for det almene boligselskab djursBO. De to punkthuse i 4 etager tilbyder byens seniorer en ny mulighed for et boligfællesskab. I stueetagen af det ene hus findes et stort fællesrum, der indbyder til fællesskab for alle beboerne.

De nybyggede boliger er indrettet som familieboliger og henvender sig til de +60-årige seniorer. Boligerne udføres med almindelige tilgængelighedsregler og under hensyntagen til, at selvhjulpne borgere kan blive boende, så længe som muligt i boligerne.

I projektet er der et stort fokus på at opføre et moderne og bæredygtigt byggeri med et lavt energiforbrug. Ud over de nye boliger bidrager projektet også med nye udenomsarealer som sammen med de øvrige nyopførte bygningers arealer skal danne en grøn oase for beboerne. Udearealerne spiller sammen med byggeriet og skal åbne op for alle områdets beboere, der skal føle sig velkomne og få lyst til at bruge faciliteterne.

Byggeriet er en del af et moderne senior hjemsted i Rønde, som er udarbejdet af GPP Arkitekter. Det samlede byggeri fremstår som en levende, naturlig og dynamisk del af Rønde, sådan at borgere udefra føler sig indbudt til området. I samarbejde med bl.a. Aalsrode Tømrerfirma overtog og færdiggjorde vi projektet, der er afleveret i 2019.

Kolding Sky

Kolding Sky

Reference / Bygherrerådgivning

Kolding Sky

Kolding Sky
Kolding Sky
Kolding Sky

Fakta

Bygherre
AP Pension

Arkitekt
Arkitema Architets

Totalentreprenør
5E Byg

Areal
9.680 kvm

Periode
2019-2021

Sum
125 mio.

Energi
BR18, Svanemærkning

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Michala Velin, miv@appension.dk

Kolding Sky: Bygherrerådgivning i Design city

19 etager, 70 meter og 99 lejligheder – i alt ca. 9.680 svanemærkede kvadratmeter skyder snart op tæt på Kolding centrum.

Kolding Sky bliver en mastodont ved siden af sine naboer i Design City og forventes at blive en attraktion i Koldings skyline. De kommende beboere får en enestående udsigt over både fjorden og byen. Projektet har ambitiøse målsætninger om at blive Koldings nye vartegn, der samtidig markerer visionen om Design City Kolding som en bydel, der vægter bæredygtig produktion og moderne løsninger.

Nederst fungerer et transparent stueplan, der bl.a. er karakteristisk ved et imødekommende ankomstområde, som er i visuel kontakt med pladsen lige uden for. Højhuset er placeret op til et fredet naturområde. Et motiv der integreres i huset, hvor bl.a. stueplanet åbner sig op mod det frodige skovområde via store vinduespartier. Foran huset bliver der parkering, og bag huset etableres der fælles opholdsarealer.

LB Consult yder bygherrerådgivning i de indledende faser samt følger projektet i dets byggetid med fagtilsyn.

Fårvang Ældrecenter vundet

Fårvang Ældrecenter

Nyhed / Fårvang Ældrecenter vundet

9. december 2019

Fårvang Ældrecenter vundet

Vundet totalentreprise: Fårvang Ældrecenter

 

I samarbejde med Byggefirmaet Knudsgaard, Arkitektfirmaet Frost Larsen, Arkitektfirmaet RasmusRasmus og Landskabsarkitekt Birgitte Henningsen har vi vundet totalentreprisen på det nye Fårvang Ældrecenter i Silkeborg Kommune.

Med sin placering centralt i Fårvang skal det nye ældrecenter i samspil med de eksisterende plejeboliger på grunden åbne op og flette café- og byliv sammen med boliger og ældrecenter. I projektgruppen har vi arbejdet med et bolig- og by-miljø, der respekterer byen og dens hverdagsliv. Fårvang Ældrecenter bliver endnu et boligområde i byen – ikke en institution.

Under mantraet “hjertet på det rette sted” sætter projektet hjemligheden og borgeren i centrum. Hverdagslivet for beboerne skal i materialevalg og arkitektur minde om den bolig, som de typisk kommer fra. Boenhederne udformes som en sammensætning af individuelle bygninger, hvor boenheden fremstår som en tydelig enhed. Mens boenhederne finder inspiration i tæt/lav boligbyggeri, rummer fælleshuset andre værdier. Aktivitetscentret orienterer sig mod udadvendte funktioner og giver mulighed for at inviterere byens borgere indenfor.

Fårvang Ældrecenter

 

Vi glæder os til samarbejdet.

 

Tak til Arkitektfirmaet Frost Larsen for lån af visualisering.


 

Vend tilbage til nyheder.

 

 

Jens Baggesens Vej

Jens Baggesens Vej

Nyhed / Jens Baggesens Vej 35-37

26. november 2019

Projekteringen af et nyt kombineret studie- og familiebolig-miljø i Aarhus er påbegyndt

Tæt på de aarhusianske uddannelsesinstitutioner.

I cykelafstand til byliv, skov og strand.

Med grønne oaser i baghaven.

Og ca. 125 nye studie- og familieboliger på vej.

 

Der er efterhånden noget at fortælle om det tidligere industriområde på Jens Baggesens Vej i Aarhus N.

Området er blomstret op som universitetsparkens lillebror og serverer med sine mange studieboliger, butikker, fitnesscenter og grønne frirum et attraktivt alternativ til Aarhus midtby. TDC Pensionskasse er efter endt lokalplansarbejde i færd med projektering af ca. 5.500 kvm ekstra studie- og familieboliger i forlængelse af deres eksisterende bygninger på Jens Baggesens vejs 35-37.

LB Consult er i samarbejde med Arkitektfirmaet Frost Larsen udpeget som totalrådgiver på projektet.

Jens Baggesens Vej

Boligkarré med grønne oaser

Med en udvidelse af bygningerne på Jens Baggesens Vej 35-37 vil bebyggelsen komme til at bestå af ca. 190 studie- og familieboliger i varierende størrelse. Boligerne fremstår i en klassisk karréstruktur med niveauspring i højden fra 3 til 5 etager.

Karréen åbner sig op mod nordvest og binder naturligt hele byområdet sammen med et centralt grønt og rekreativt område på karréens grønne udearealer.

De grønne uderum skal understøtte fællesskabet. Grillplads, bord/bænkesæt og plads til boldspil indgår derfor i ønskerne for, hvordan de grønne områder skal indrettes. Et stisystem forbinder de udendørs rum med de indendørs og åbner op til lokalområdet.

 

Fra industri til attraktivt boligområde

Med sin placering på Jens Baggesens Vej bliver den kommende boligkarré en del af et attraktivt boligområde i udvikling. Området er omkranset af Paludan-Müllers Vej, Finlandsgade, Helsingforsgade og Jens Baggesens Vej. Flere af ejendommene i området er inden for de seneste år omdannet fra kontor- og industriformål til boliger. Derudover opføres der almene boliger i området.

Vi har prøvet det før

Det er ikke første gang, at vi hos LB Consult projekterer boliger på Jens Baggesens Vej. Vi stod for ingeniørrådgivningen på hhv. Jens Baggesens Vej 39 og 41 tilbage i 2014-2016. Vi kender derfor området og kan rådgive bygherre om kendte udfordringer, ligesom vi forstår de visioner og ønsker, der er for bymiljøet her.


 

Læs også om boligprojektet Jens Baggesens vej 39 og 41.

 

Vend tilbage til nyheder.