All Posts By

Ditte Agerholm

121 nye boliger i Englund, Herlev

Nyhed / Englund, Herlev

5. juli 2021

121 nye boliger i Englund, Herlev

I Herlev skal 5 boligblokke skabe det nye såkaldte Englund. De nye boliger placerer sig tæt på dagligvareindkøb, bymidten og uddannelsesinstitutioner.

Centralt beliggende i Herlev skal 5 etagebyggerier opføres for ejendomsselskabet, Englunden ApS. I alt indeholder etagebyggeriet 121 boliger, som består af 2 og 4-værelslejligheder samt 2 etagers rækkehuse.

Vi er i samarbejde med Arkitema Architects underrådgivere for totalentreprenør JCN Bolig. Sammen har vi et godt, konstruktivt og tæt samarbejde, som skal imødekomme Englunden ApS’ ønsker og behov. Med detaljeret forberedelse, løbende dialog og omhyggelig forventningsafstemning er vi sikrer på at give projektet høj værdi, kvalitet og god personlig rådgivning, som vi kan være stolte af.

Visualisering: Arkitema Architects

121 stilrene boliger

Alle lejligheder har adgang til frisk luft og uderum enten i form af tagterrasser, almindelige terrasser eller altaner. Blokkene danner ramme om bebyggelsens gårdrum, som er anlagt med stisystemer og grøn beplantning. Små, hyggelige opholdssteder er desuden også prioriteret i gårdmiljøet, fordi beboerne skal kunne nyde det dejlige vejr i hjemlige og rolige omgivelser.

Under den ene blok er der etableret opvarmet kælder på 578 m2 til depot- og teknikrum. Rækkehusene har eget depotrum i boligen. Derudover etableres der parkeringskælder i terræn på ca. 2200 m2 med dertilhørende tilkørselsrampe. Der skal i alt være plads til ca. 66 parkeringspladser samt gode forhold til cykelparkering. Det samlede byggeri er 10.977 m2.

Boligernes facader er opført i en varm, lysegul teglsten, som skaber kontrast til vinduer, udvendige døre og rammer, idet disse er i et mørkt materiale der markerer åbningerne i facaden. Det samme er gældende for altanerne, da de har en rå, galvaniseret overflade. Denne stil resulterer i, at boligblokkene naturligt falder i med de omkringliggende bygningers arkitektur.

Visualisering: Arkitema Architects

Nye uddannelsesfaciliteter til DEKRA

Nyhed / DEKRA

29. juni 2021

Nye uddannelsesfaciliteter til DEKRA

Nye uddannelsesfaciliteter til DEKRA skal kvalitetssikre undervisningen til kursister. LB Consult er bygherrerådgiver på projektet.

Midt i Logistikparken i Brabrand opfører DEKRA nye og funktionelle uddannelsesfaciliteter, hvor kursister kan tage kørekort til alt fra bus og gaffeltruck til last- og varebil. I Danmark har DEKRA fokus på at undervise og hjælpe mennesker sikkert gennem uddannelse. Kompetente og erfarne faglærere underviser i flere forskellige transportkurser på dag-, aften- og weekendhold. Derfor er det vigtigt, at kvaliteten af læringsmiljøerne er i top. Det er vores vision, at vi, som rådgivere, altid stræber efter at give kunden maksimal værdi. Med kvalitetsbevidste kompetencer og DEKRAs ønsker i højsædet, ved vi, at vi kan løfte denne spændende opgave.

Byggeriet skal være i en god gedigen kvalitet, fordi faciliteterne skal gøre DEKRA attraktiv som skole. Opførelsen omfatter moderne og lyse undervisningslokaler fordelt på 3 etager, kantineområde og en kold lagerhal. Bebyggelsen har sammenlagt et areal på 2748 m2.

Udearealet er tiltænkt parkeringsmuligheder, hvorfor belægning hovedsageligt anlægges som parkeringsplads, som både kan benyttes af DEKRAs personale og deres kursister.

Som bygherrerådgiver på projektet hjælper LB Consult med en lang række opgaver. Opgaverne omfatter blandt andet udarbejdelse og kontrol af byggeprogram og totalentreprisekontrakt, kontrahering samt deltagelse i diverse bygherremøder og tilsyn. Vores rådgivning bærer præg af høj faglighed og personlig rådgivning, hvor vi stræber efter at opfylde og sikre DEKRAs ønsker og behov.

 

Det er ambitionen, at uddannelsescenteret skal stå klar til ibrugtagning medio 2022.

Læs mere om vores projekter

Rejsegilde for Pingvinanlægget i Kattegatcentret

Nyhed / Kattegatcentret

28. juni 2021

Rejsegilde for Pingvinanlægget i Kattegatcentret

Snart kan pingvinerne boltre sig i det nye, attraktive pingvinanlæg. 

Vi er nu godt i gang med om- og tilbygningen af Pingvinanlægget i Kattegatcentret. Begivenheden blev markeret med et rejsegilde i fantastisk sommervejr, hvor vi sammen med samarbejdspartnerne kunne fejre projektet.

I samarbejde med Kattegatcentret og arkitektfirmaet Kjær&Richter har vi udviklet en masterplan i 3 etaper, hvor vi fastholder og udvikler Kattegatcentrets status som en moderne oplevelsesattraktion med en bred palet af lærerige oplevelser, aktiviteter og samarbejdsflader med havet og naturen som omdrejningspunkt. I 1. etape skal tilbygningen primært indeholde et pingvinanlæg i to niveauer, mens ombygningen og istandsættelsen blandt andet skal indeholde skoletjeneste og nye formidlingsfaciliteter.

Nyt seniorbofællesskab i Roholmparken, Albertslund

Nyhed / Roholmparken, Albertslund

11. maj 2021

Nyt seniorbofællesskab i Albertslund

I Roholmparken opføres der et nyt seniorbofællesskab med 56 seniorboliger og et fælleshus. Det danner ramme for dyrkelse af det sociale og praktiske fællesskab blandt de kommende beboere.

Fællesskab er en af kerneværdierne for opførelsen af de 56 seniorboliger i Roholmparken i Albertslund. Det er et mål, at Roholmparkens fællesskab skal skabe værdi for beboerne. Derfor har vi kombineret vores høje faglighed og en dyb forståelse for kundens behov, for at skabe et godt og værdsat resultat. Alle boliger har en naturlig kobling til de grønne omgivelser og fælleshuset, der placerer sig centralt imellem boligerne. Gårdrummet og fælleshuset giver beboerne mulighed for at dyrke fællesskabet ved blandet andet at holde køkkenhaver. Det er dog også en prioritering, at alle beboere har adgang til udendørs privatliv i form af enten en terrasse eller en altan, som er vendt væk fra gårdmiljøet.

Visualiseringer: gpp arkitekter

Boligerne, der i alt omfatter ca. 3900 m2, er placeret i klynger á 3 bygninger med hhv. 20 eller 16 boliger. Centralt mellem de 3 boligklynger ligger fælleshuset, som er ca. 180 m2 stort. På den måde understreges det, at fællesskab er omdrejningspunkt for Roholmparken. Efter planen skal bygningerne opføres i 2 etager, hvor boligerne enten har et areal på ca. 58 m2 eller 80 m2. Boligerne henvender sig derfor især til enlige eller par.

Det skal være nemt for beboerne at komme til og fra deres bolig. Derfor er der sikret niveaufri adgang for alle beboere. Dem der bor på 1. sal har adgang til elevatorer. På den måde undgås det at bruge den udvendige trappeopgang og svalegang. Svalegangene er minimum 1,5 meter brede, og er nogle steder udvidet yderligere. Det skaber nogle små opholdssteder, hvor beboerne kan gøre ophold og møde naboen, samt nyde udsigten ud over det fælles gårdmiljø. Blankt grågult murværk og olieret træ skaber et smukt spil i facaderne, hvilket giver boligerne sjæl.

facade
luftfoto

Visualiseringer: gpp arkitekter

Holdet bag

Teamet består af GRÅKJÆR, der er totalentreprenør for Roholmparken ApS, og gpp arkitekter. LB Consult er ingeniør på projektet og bistår med teknisk rådgivning og bistand.

Læs om vores andre projekter

Ombygning og udvidelse af Haderslev Sundhedscenter

Nyhed / Ombygning og udvidelse af Haderslev Sundhedscenter

3. maj 2021

Ombygning og udvidelse af Haderslev Sundhedscenter

Ombygningen og udvidelsen af Haderslev Sundhedscenter styrker og optimerer de praktiserende lægers tilstedeværelse, den somatiske del af sundhedsvæsnet og flere sundhedsplejefunktioner.

I 2018 stod 1. etape af Haderslev Sundhedscenter færdigt. Nu står centeret overfor 2. etape, som omfatter en udvidelse på 650 kvm og en ombygning af dele af kælderen, stueplan og 1. salen.

Haderslev Kommune skrev i marts under på en totalentreprisekontrakt med Ommen A/S. LB Consult er ingeniør på projektet, og skal sammen med Ommen og A78 Arkitekter løse den spændende opgave.

Nye faciliteter og funktioner

Tilbygningen omfatter 650 kvm fordelt på 3 plan, og placerer sig i forlængelse af den eksisterende bygning mod sydøst. Arkitektonisk fremstår tilbygningen i naturlig forlængelse af det eksisterende byggeri.

Udvidelsen af Haderslev Sundhedscenter betyder, at kommunens borgere bliver tilbudt et bredere felt af sundhedstilbud samlet det samme sted. Tilbygningen kommer blandt andet til at give plads til nye lægeklinikker, mammografiscreening, videokonsultationslokaler og den kommunale sygeplejeklinik.

Byggeriet forventes at blive taget i brug i 2022.

Sundhedscenteret da det stod færdigt i 2018, Foto: Haderslev Kommune

Foto: Haderslev Kommune

Det eksisterende sundhedscenter

En rokering af lokaler og funktioner skal finde sted i den eksisterende bygning. En ombygning af kælderens lokaler skal gøre det muligt at anvende lokalerne på anden vis. I stueplan ombygger man lokalerne, der ellers bliver anvendt til almen praksis for eksterne lejere, til sygeplejeklinik og klinikker til udlejning for nye lejere. Det samme er gældende for psykiatriens lokaler på 1. salen. Disse bliver til klinikker for nye lejere.

Fælles for ombygningen på alle tre niveauer er, at sundhedscenteret er i brug mens projektering og udførelsen står på. Det medfører nogle ekstra udfordringer, som er vigtige at tage højde for. Personalet, patienter og brugere af sundhedscenteret skal generes så lidt som overhovedet muligt under udførelsen af projektet. I LB Consult har vi stor erfaring med netop dette aspekt. Derfor kan vi håndtere opgaven på den mest funktionelle og optimale måde, så der tages højde for alle behov.

Tryghed og hjemlige rammer på Malling Plejehjem

Nyhed / Om- og tilbygning af Malling Plejehjem

26. april 2021

Tryghed og hjemlige rammer på Malling Plejehjem

Centralt placeret i Malling finder man Malling Plejehjem. Plejehjemmet står overfor en om- og tilbygning, som skal sikre tryghed, funktionalitet og hjemlige rammer for beboerne.

Sammen med totalentreprenør JORTON, arkitekterne RasmusRasmus, Proces Arkitekter og Wad Landskabsarkitekter har LB Consult vundet konkurrencen angående den gennemgribende om- og tilbygning af Malling Plejehjem for Aarhus Kommune.

Det oprindelige Malling Plejehjem blev opført i 1935. Gennem årene er der sket enkelte om- og tilbygninger. Formålet med projektet er derfor at skabe sammenhæng mellem eksisterende bygninger, ombygninger og nye plejeboliger. I dommerbetænkningen står der blandt andet:

“Arkitekturen vurderes både inde og ud at være god, og koblingen mellem nybyggeriet og det eksisterende byggeri vurderes at være god”

Tankerne er at skabe et projekt, som ud over at være et lokalt forankret plejehjem, også skal bidrage til at styrke Malling som lokalsamfund. Projektet skal skabe værdi for mennesker.

Visualiseringer: RasmusRasmus

Sammenhæng og rummelighed i fokus

En af de centrale ændringer for plejehjemmet er ombygning og renovering af den gamle hovedbygning. Formålet er at skabe gode rammer for aktiviteter, kontorer og omklædningsfaciliteter for personalet. Det er planen, at man vil nedrive boligfløjene fra 1935.

Ombygningen sikrer og skaber sammenhæng mellem plejehjemmets funktioner, fordi der er fokus på ”hverdagslogistikken”. Gangforbindelser forener de eksisterende og nye boliggrupper, og fører op til den nye hovedindgang via et rampeforløb. På den måde garanterer man mobilitet for både beboer, pårørende, besøgende og personalet. I dommerbetænkning står der desuden, at “lokalernes funktionalitet understøttes på god vis af de tilbudte løsninger”.

I hver af de to eksisterende gårdhavehuse er der 10 boliger. Man ønsker at øge boligernes rummelighed gennem renovering og udvidelse mod gårdhaven og gadesiden. Boligerne sikrer herved den størst mulige funktionalitet, tryghed og hjemlighed. Det er vigtigt, at boligerne er velfungerende for beboerne.

Visualiseringer: RasmusRasmus

Beboerne i centrum

Den nye boenhed omfatter 18 plejeboliger fordelt på to plan. Derudover får beboerne adgang til moderne og stemningsfulde fællesarealer, som danner ramme om et roligt opholdsrum. Personalet får desuden adgang til funktionelle servicelokaler. Boenheden placerer sig midt imellem de to eksisterende gårdhavehuse. Det sikrer den sammenhæng, der skal være i beboernes hjem.

Boligerne ligger to og to i en struktur med korte afstande. Et fællesrum befinder sig så centralt som muligt, fordi det er et ønske, at beboerne har både nem og naturlig adgang til rummet. Indretningen af fællesarealet har beboernes behov i højsædet.

Boligerne og opholdsrummene i stueplan har direkte udgang til terrasser, hvor beboere, pårørende og besøgende kan nyde vejret og de grønne omgivelser. Boligerne på 1. sal har franske altaner, som sikrer nem adgang til frisk luft og fuglesang. Derudover vil man anlægge nye frodige udearealer og optimale parkeringsforhold.

Hovedindgangen placerer sig centralt i nybygningen og har fri adgang til de eksisterende boliggrupper. Et åbent torv tager imod alle brugere af plejehjemmet. Torvet er omdrejningspunkt for sammenhængen i plejehjemmet.

ankomst1

Visualiseringer: RasmusRasmus

Holdet bag

JORTON varetager totalentreprisen, og man forventer at være færdig i foråret 2023. RasmusRasmus, Proces Arkitekter og Wad Landskabsarkitekter er arkitekter på projektet, mens LB Consult varetager rollen som ingeniør.

Læs om lignende projekter

Specialsygehus Sønderborg tager form

Nyhed / Specialsygehus Sønderborg tager form

26. april 2021

Specialsygehus Sønderborg tager form

LB Consult varetager rollen som totalrådgiver med hjælp fra Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson ifm. renovering og ombygning af underetagen på Specialsygehus Sønderborg.

Funktioner i underetagen

Projektet omfatter gennemgribende ombygning af funktionerne i underetagen. Dette er som led i transformation fra sygehuset til specialsygehus. LB Consult skal i samarbejde med Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson planlægge, projektere og lede ombygningen. Der er i alt tale om et areal på ca. 5.400 m2 sygehus.

Sygehuset i Sønderborg udgør én helhed. Dog adskiller de enkelte afdelinger og funktioner sig fra hinanden, da de enkeltvis har unikke personale- og patientgrupper, der skal tages hensyn til. Derfor er det vigtigt, at omgivelserne og miljøet på sygehusgangene opfylder de behov der stilles til dagligdagens praksis og drift.

“For os er det en udfordrende og spændende opgaver, som vi ser meget frem til at løse sammen med bygherren Sygehus Sønderjylland og vores stærke team, der består af Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson. I teamet er vi meget opmærksomme på at planlægge ombygningen på ca. 5.400 m² i underetagen med omhyggelig og grundig brugerinddragelse. Vi har stort fokus på at planlægge byggearbejdet, så sygehusdriften får minimale gener under udførelsen”, fortæller projektleder Kurt Haudrum Mark fra LB Consult.

Ombygningerne omhandler flere delprojekter i både den kliniske og den servicerende del af sygehusdriften. LB Consult skal sammen med teamet bl.a. rådgive i forbindelse at indrette en ny medicinsk modtagelse, et Cytostatika laboratorium, en ny skadeklinik og en lang række andre funktioner, der kræver de rigtige tekniske løsninger og stærke rådgivningskompetencer.

Projektet har lodret opstart og er opdelt i etaper, hvortil sidste etape forventes at blive taget i brug i 3. kvartal 2022.

Et engageret team

At ombygge et sygehus, der er i drift, er en af de mest spændende – og fagligt udfordrende – opgaver at planlægge og udføre. Et sygehus er en by af liv, funktioner og systemer, der alle på en eller anden måde har indflydelse på hinanden. I LB Consult ved vi ud fra erfaring, at det kræver et helt særligt overblik og kendskab til interne funktioner og afhængigheder for at kunne udføre den type opgave. Derfor er vi stolte af, at Sygehus Sønderjylland har valgt teamet til at varetage rådgiverrollen i forbindelse med ombygningerne.

Teamet har stor og succesfuld erfaring inden for teknisk krævende byggeri og ombygningsopgaver på sygehuse. Denne fagligt krævende disciplin har en særlig plads hos hele rådgiverteamet. Sammen har vi et stort kendskab til sygehuses organisering og funktioner. Hver for sig har hhv. Cubo Arkitekter, Arkitekterne Blaavand & Hansson og LB Consult været med til at gøre flere sygehus- og sundhedstilbud til de bygninger de fremstår som i dag. Teamets alsidighed bidrager med helhedsløsninger og solide kompetencer.

Læs også om vores andre projekter:

Ny Sengebygning, Dagkirurgisk Center og Grindsted Sygehus

Inger Christensens Gade, Gellerup

Reference / Bolig

Inger Christensens Gade, Gellerup

Skærmbillede 2021-04-19 080309
Skærmbillede r-04-07 141123
Skærmbillede 2021-04-19 082143

Fakta

Bygherre
PKA

Arkitekt
CEBRA

Totalentreprenør
A. Enggaard

Areal
4.800 kvm

Periode
2020-

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Sikkerhedskoordinering

Referenceperson
Dennis Thranum, A. Enggaard

76 MODERNE BOLIGER I GELLERUP

På Inger Christensens Gade i Gellerup, Aarhus Vest, skal et nyt boligbyggeri opføres. Projektet er en del af delområde 5 i Lokalplan 1014 for Aarhus Kommune. Projektet skal være en del af et blandet byområde i Gellerup.

Bebyggelsen består af 4 bygninger, bygning A, B, C og D. Bygningerne skal opføres i 4 etager, fra stue til 3. sal, samt med kælder. Bygning A og B er bygget sammen på 1.–3. sal og har en port-gennemgang i stueplan. Det samme er gældende for bygning C og D. I alt omfatter byggeriet 4.800 m2. Kældrene rummer plads til depot og cykelparkering.

Hver bygning består af 19 lejligheder, hvilket vil sige, at der i alt opføres 76 boliger. Efter planen skal projektet indeholde lejligheder fordelt på 1-4 værelser. Lejlighederne har enten egen terrasse, fransk altan eller alm. altan. Gårdmiljøet er indrettet med fælles cykelskure og grønne oaser. Derudover bliver et parkeringsareal etableret.

Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri, med vægge og dæk, i betonelementer. Bygningerne udføres med spring i tagkonstruktionerne og enkelte spring i facaden. Det giver bygningen karakter og udtryk.

LB Consults ydelser
LB Consults opgaver omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med blandt andet konstruktioner, el, VVS, ventilation, kloak, brand og energi.
Derudover agerer LB Consult sikkerhedskoordinator i projekteringsfasen.

Udvikling af kompetente medarbejdere

Nyhed / Medarbejderudvikling

7. april 2021

Udvikling af kompetente medarbejdere

Branchen udvikler sig hele tiden. Derfor har medarbejderne hos LB Consult løbende mulighed for at løfte deres kompetencer, så kunderne fortsat får den bedste rådgivning på markedet.

I marts kunne vi endnu engang lykønske en medarbejder med certificeringen som statiker til konstruktionsklasse 2. Denne gang er det konstruktionsingeniør Anni Vestfall Høj, der har arbejdet hårdt for at blive certificeret statiker til KK2. Til dagligt sidder Anni på vores kontor i Kolding, og hun kan nu rådgive i alle bærende konstruktioner i KK2. Sammen med Jesper Juul Hansen danner hun et stærkt team af certificerede statikere hos LB Consult.

Jesper Juul Hansen blev sidste år ligeledes certificeret statiker til KK2.

Fagligheden i fokus

I LB Consult synes vi, at det et vigtigt at følge med den udviklende branche. Derfor prioriterer vi, at imødekomme vores medarbejderes ønsker om videreudvikling og opkvalificering af kompetencer. Vi giver gerne opbakningen til udvikling af kompetente medarbejdere, så de kan udvikle deres viden og ekspertise inden for deres fag.

Mange af vores medarbejdere er specialister indenfor deres område. Det betyder, at LB Consult kan tilbyde kvalificeret viden indenfor blandt andet statik, brand, bæredygtigt byggeri og mange andre områder.

Anni - KK2 (beskåret)

Brand og bæredygtighed

Også inden for brand og bæredygtighed har vi flere certificerede medarbejdere.

På brand-området får LB Consult snart endnu en certificeret brandrådgiver til brandklasse 2. Ud over vores brandrådgiver Helle Senius Madsen, færdiggør Rasmus Braüner Norup snart sin certificering. Helle og Rasmus varetager en udførende og kontrollerende rolle i brandsikring, med særligt ansvar for start- og sluterklæring til BK2. Derudover ser vi det som en styrke, at de har mulighed for at spare med hinanden i hverdagen.

Ligeledes kan vi fortælle at bygningskonstruktør og cand.tech., Andreea Munteanu, her i april begynder sin uddannelse som DGNB-konsulent. I september 2020 blev hun, sammen med VVS-ingeniør og DGNB-konsulent Stinna S. Pierdola, konsulent i Svanemærket byggeri.

Læs om vores projekter

Fire moderne boligtårne på Kløvervej i Kolding

Nyhed / Fire moderne boligtårne på Kløvervej i Kolding

 

17. marts 2021

Fire moderne boligtårne på Kløvervej i Kolding

Med udsigt over Kolding Fjord og tæt på byens lystbådehavn ligger Kløvervej 46. En grøn oase, der tidligere har indgået som en del af Cirkuspladsen. Snart står der fire nye boligtårne på grunden.

LB Consult er bygherrerådgiver for DevelopNord, der opfører de fire moderne boligtårne.

Visualisering: Tegnestuen Mejeriet

Grønne åndehuller side om side med moderne lejligheder

Kløvervej 46 ligger ovenfor kystskråningen syd for Kolding fjord. På grunden bygges der fire boligtårne. To af højhusene bliver i 7 etager, og de resterende to bliver 12 etager høje. De fremtidige beboere får dermed udsigt over naturskønne områder, fjorden eller byen. Hver etage rummer fire lejligheder med egen altan. Samlet skal boligtårnene rumme 152 lejligheder fordelt på ca. 13.000 m2.

Arkitekturen finder inspiration i en traditionel dansk byggestil med murede facader i varme farver. Indtil videre er tanken, at mindre forskelle i tårnenes nuancer giver hvert enkelt boligtårn sin egen identitet – samtidig med at de fremstår som ét sammenhængende område.

De fire boligtårne kommer til at stå i en park af grønne åndehuller med stier, forskellige fælles- og opholdsområder og legezoner. Tårnene vil stå forskudt af hinanden og skaber en åben, grøn forbindelse til områdets øvrige boligkomplekser.

Skærmbillede 2021-02-04 101210
Cirkusgrunden
tegnetuen_mejeriet_klovervej_illustration_01

Visualiseringer: Tegnestuen Mejeriet

LB Consults ydelser

LB Consult fungerer som bygherrerådgiver i forbindelse med projektering og udførelse af de fire boligtårne.

Projektet skal opføres af totalentreprenør HP Byg A/S. Tegnestuen Mejeriet har tegnet og udviklet projektet, mens Ingeniør’ne er ingeniører på projektet.

Projektet er netop nu under projektering. Udførelsen begynder til maj, og vi forventer at alle fire boligtårne står færdige i maj 2023.

Læs mere om vores bygherrerådgivning