All Posts By

Ditte Agerholm

Rådhuspladsen, Hørning

Reference / Bolig

Rådhuspladsen, Hørning

Visualisering
Vue
Parkeringsoversigt

Fakta

Bygherre
Bach Invest

Arkitekt
Aarstiderne Arkitekter

Totalentreprenør
LPH Byg

Areal
8.469 kvm

Periode
2018-2020

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Steen Gissel, Aarstiderne Arkitekter

4 etageejendomme som del af byudvikling

Tidligere lå der et rådhus i Hørning, men med kommunesammenlægningen er bygninger blevet overflødige, og nu ønsker et lokalt forankret team at omdanne pladsen omkring det gamle rådhus og selve rådhuset til en rambla-lignende plads.

Som en del af planen indgår også det eksisterende kommunebibliotek samt ny bebyggelse med både leje- og ejerboliger og erhverv bl.a. en dagligvarebutik samt engagerende udearealer. Der er tale om bygninger i 3-4 etager. Den første bygning har 28 lejligheder, dagligvarebutik og kælder og bliver 3 etager høj. Den anden og tredje bygning har 12 lejligheder og bliver 4 etager.
Den sidste bygning har 12 lejligheder og bliver 3 etager.

Boligerne indrettes med åben planløsning, og alle lejligheder får egen altan. Boligerne bliver en blanding af ejer- og lejelejligheder.

LB Consults ydelser
LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med byggeriet, der kommer til at rumme 69 boliger og erhverv og en underjordisk parkeringskælder. Aftalen omfatter projektering af bærende konstruktioner, afløb, vvs og el. Derudover yder LB Consult rådgivning i forbindelse mad LAR, da der etableres lavninger i terræn for opsamling af ekstrem regn.

Brofæstet i Viborg Baneby

Reference / Bolig

Brofæstet i Viborg Baneby

viborg
viborg4
viborg5

Fakta

Bygherre
AP Pension

Arkitekt
Arkitema Architecs

Ingeniør
Cowi A/S

Totalentreprise
Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Areal
ca. 10.900 kvm

Periode
2020-2022

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Toke Larsen
AP Pension

OPFØRELSE AF UNGDOMSBOLIGER, RÆKKEHUSE,
LEJLIGHEDER OG LIBERAL ERHVERV I VIBORG

AP Pension har købt en byggegrund på ca. 8.000 kvm i Viborg Baneby. Her vil pensionskassen opføre rækkehuse, lejligheder og erhvervslokaler med et samlet areal på ca. 10.900 m2 samt tilhørende parkeringsareal.

Byggeriet udgører 140 svanemærkede boliger som fordeler sig på 4 bygninger op til 6 etager. Udearealet bærer præg af fællesskab, idet bebyggelsen samles omkring et hævet fælles terrassedok med haveanlæg, som ligger på niveau med 1. salen. Dette bidrager med et samlingspunkt for de kommende beboere.

Grunden er en del af Brofæstet i Viborg Baneby. Brofæstet ligger tæt ved stationen og midtbyen, hvor det afgrænses af Vilhelm Ehlerts Alle og Middagshøjvej. Byggeriet på Brofæstet kobles direkte til Hærvejsbroen, som forbinder Banebyen og midtbyen.

LB Consults ydelser
LB Consult bistår AP Pension med bygherrerådgivning i alle faser af projektet.

På besøg hos Kolding Sky

Nyhed / Kolding Sky

15. januar 2021

På besøg hos Kolding Sky

I Kolding opføres et ikonisk højhus med udsigt ud over Kolding Fjord og kig til Lillebælt. Kombinationen af hav og by skaber en dejlig stemning og atmosfære for området. Vi var på besøg hos Kolding Sky, for at opleve udsigten.

Koldings nye vartegn

LB Consult var på besøg hos Kolding Sky. Byggeriet er en del af ’Design City’, som er et byudviklingsprojekt i Kolding, der fokuserer på bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design. Kolding Sky opføres af 5E Byg og LB Consult er bygherrerådgiver for AP Pension. Arkitema står bag arkitekturen, der får højhuset til at fremstå simpelt og let med slanke proportioner. Med sine 19 etager indeholder Kolding Sky ca. 100 lejligheder, som varierer i størrelsen. Derfor appellerer boligerne til en bred målgruppe, da lejlighederne kan opfylde forskellige behov.

Læs mere om projektet her!

2nyblxk4vtey2m6b
Hovedindgang

Illustrationerne er produceret af Arkitema.

Vundne rammeaftaler for Aarhus Kommune

Nyhed / Vundne rammeaftaler

12. januar 2021

Vundne rammeaftaler for Aarhus Kommune

I december 2020 vandt LB Consult rammeaftaler for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme. Disse udgør delaftaler omhandlende byggeteknisk rådgivning i forbindelse med projekter inden for el og solceller.

LB Consult har gennem den seneste årrække samarbejdet en del med Aarhus Kommune. Opgaverne har blandt andet omfattet renovering af skoler, samt opførelser og ombygninger af institutioner og idrætsanlæg, med fokus på energioptimering og indeklima. Derudover har vi skiftet el-tavler og udført udbud og byggeledelse på solcelleanlæg.

Ud over dette har vi arbejdet med projekter, hvor belysningsanlæg er blevet energirenoveret. Det indebærer udskiftning af gamle belysningsarmaturer, som erstattes med LED belysningsarmaturer og dagslysstyring. Belysningsprojekterne udføres under Aa+ projekterne ved Aarhus Kommune og har hovedsageligt forekommet på Lokalcentre, herunder: Vejlby Lokalcenter, Lokalcenter Møllestien, Lokalcenter Skelager og Lokalcenter Trøjborg.

Det glæder os derfor at have vundet rammeaftalerne, da vores ambition er at arbejde målrettet og ambitiøst med vellykkede projekter for Aarhus Kommune. Vi leverer høj kvalitet til tiden, en god byggeøkonomi samt et sundt og solidt samarbejde.

Rådgivning i forbindelse med el- og solcelleprojekter

Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning til Aahus Kommune, Ejendomme, der udfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver, renovering og energirenovering på en række forskellige bygningstyper, som Aarhus Kommune råder over. Dette kan for eksempel være på skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, administrationsbygninger, lokalcentre, boliger og væresteder. LB Consult varetager rådgiverrollen for Ejendomme i forbindelse med projektering, håndtering af udbudsproces, byggeledelse, PSS og brandrådgivning.

IMG_0981
IMG_0973

LB Consults ydelser

Delaftalen vedrørende teknisk rådgivning af el-projekter dækker over ydelser i form af nyetablering og udvidelse af elinstallationer, ombygning eller renovering af eksisterende elinstallationer samt belysning og energioptimering. Opgaverne kan derfor både være rådgivning af generelle elinstallationer, fejlfinding, tavleudskiftninger osv.

I forhold til delaftalen omhandlende solcelle-projekter bistår LB Consult med rådgivning i hele udbudsprocessen og med byggeledelse. Desuden rådgives der i forbindelse med nyetablering af solcelleanlæg, samt om- og udbygning af eksisterende solcelleanlæg. Vi bidrager blandt andet med kendskab til gældende love og regler for opsætning og tilslutning af solcelle-anlæg, hvilket er vigtigt at have in mente inden projektet igangsættes.

I begge delaftaler bidrager vi med kendskab til den nyeste teknologi inden for både el- og solceller.

Åbyen, Grenaa

Reference / Bolig

Åbyen, Grenaa

Skærmbillede 2020-12-14 085817
Skærmbillede 2020-12-14 091529
Skærmbillede 2020-12-14 085743

Fakta

Bygherre
B45

Arkitekt
P+P Arkitekter A/S

Totalentreprise
Rasmus Jakobsen A/S

Areal
1. Etape: 2.830 m² bolig,
550 m² parkering

Periode
2020-2022

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Klaus Jakobsen,
Rasmus Jakobsen A/S

60 lejligheder i Åbyen

I Grenaa opfører B45 60 lejligheder fordelt på to punkthuse, som hver skal rumme 30 boliger. LB Consult er med på første etape som udgør det ene punkthus. Byggeriet omfatter 4 forskellige størrelser lejligheder, som skal være mellem 90 og 105 m2. Alle lejligheder har enten altan eller terrasse.

Punkthusene ligger midt imellem by og et rekreativt område. Dette afspejles i udformningen af byggeriet, idet selve byggeriet orienterer sig 360º. Med 5 etager ovenpå en ankomst- og parkeringsplint tilbydes kig til både Grenaa midtby og Sundet vest for byen.

Byggeriet opføres i mørk tegl med subtile detaljer. Alle steder hvor man er i kontakt med bygningen – f.eks. ved indgange og altaner er der indarbejdet trælister som kontrast til teglen. Der er arbejdet med store vinduespartier der inviterer lys og udsigt ind i boligerne. Beplantning og fælles udearealer skal skabe overgangen mellem byggeriet og naturen.

LB Consults ydelser
LB Consults opgave omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med nybyggeriet på første etape, der ca. består af 2.830 m² boligbyggeri og 550 m2 parkering i stueplan. LB Consult projekterer bærende konstruktioner, afløb, VVS, ventilation og el.

SHIP, Aarhus Ø

Reference / Bolig

SHIP, Aarhus Ø

KIJZ3czh8tWbnsWnw3lmzzdZf6o2AigK.jpg-1140x650-1024x584
SHIP-1024x683
ship-gaardhave

Fakta

Bygherre
Olav De Linde A/S

Arkitekt
Arkitema Architects

Hovedentreprise
JFP

Areal
25.000 kvm i alt

Periode
2018-2021

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Kontaktperson
Direktør Esben Kjeldsen
Olav de Linde A/S

Bygherrerådgivning på Aarhus Ø

På Aarhus Ø opføres 202 lejligheder fordelt på 2, 3 eller 4 værelser. Lejlighederne er tegnet med fokus på god indretning, udsigt og sollys. Alle lejligheder har deres eget udeareal. Lejlighederne i stueetagen har hver deres terrasse, og lejlighederne på de øvrige etager har alle store og lyse altaner, som skaber det bølgende udtryk på facaden.

SHIP omfatter ca. 3.500 kvm erhvervslokaler, hvor resten er fordelt på lejligheder, samt en kælder på ca. 11.800 kvm. Et gårdareal opføres med flere grønne oaser, beplantninger og gårdrum.

Anlæggelsen af området er påbegyndt i sommeren 2018.

LB Consults ydelser
LB Consult har siden november 2019 været bygherrerådgiver på projektet. Opgaven omfatter at understøtte Olav de Lindes interne projektorganisation i at varetage bygherrerollen i et omfattende og krævende projekt. Der er løbende behov for projektopfølgning med de involverede rådgivere samt projekt- og forventningsafstemning med hovedentreprenøren, JFP.

Udover deltagelse i de løbende bygherremøder, bygherretilsyn og i løbende projektafklaringsmøder – er den omfattende proces i forhold til mangelgennemgange og etapevis aflevering allerede i fuld gang.

De første købere skal efter planen overtager deres lejlighed pr. 1. februar 2021.

Malling Dampmølle

Reference / Bolig

Malling Dampmølle

Skærmbillede 2020-11-24 080020
Skærmbillede 2020-11-24 075914
Skærmbillede 2020-11-24 080141

Fakta

Bygherre
Urbanus A/S

Arkitekt
Cebra Arkitekter

Ingeniør
Arne Elkjær

Totalentreprise
CJ Group A/S

Areal
5.500 kvm

Periode
2020-2022

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Kontaktperson
Michael Just
Urbanus A/S

Opførelse af 53 boliger i Malling Dampmølle

I Malling opføres 53 lejeboliger, som både består af rækkehuse i to plan, loftlejligheder og seniorboligere. Med andre ord skabes der plads til både enlige, unge, par, seniorer og familier.

Boligerne er indrettet med et praktisk og funktionelt køkkenalrum og en stue. En terrasse eller altan danner ramme for boligernes udeareal. Boligerne opføres i nordiske farver, der gør boligerne åbne og trækker lyset ind i boligen hele året.

Derudover opføres og projekteres fællesarealer, et fælleshus og en gæstebolig, som kan benyttes af beboerne i Malling Dampmølle.

Hele projektet har et areal på ca. 5.500 m2, inkl. 170 m2 porte og en tidligere anvendt transformerbygning på ca. 10 m2.

LB Consults ydelser
LB Consult er bygherrerådgiver for Urbanus A/S. Opgaven omfatter bygherrerådgivning vedrørende opførelse af 53 boliger, samt fællesarealer, fælleshus, gæstebolig og renovering af eksisterende transformerstation. Desuden yder LB Consult bistand i forbindelse med gennemgang af totalentreprisetilbud og kontrahering for at verificere TE-ydelse.

Ketting Parkvej, Harlev

Reference / Bolig

Ketting Parkvej, Harlev

_L9A7487 web
_L9A7488 web
_L9A7417 web

Fakta

Bygherre
Ketting Parkvej 7-9 Aps

Arkitekt
Ådalens Tegnestue

Totalentreprenør
Knudsgaard A/S

Areal
3.800 kvm

Periode
2017-2018

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Preben Geer
Byggefirmaet Knudsgaard

Dobbelt-, række- og punkthuse

I det sydlige Harlev bliver grunde byggemodnet til boliger pga. stigende efterspørgsel på gode, billige boliger tæt på Aarhus. De 29 boliger på Ketting Parkvej er fordelt på 13 rækkehuse i ét plan, seks dobbelthuse i to plan med i alt 12 boliger samt fire punkthuse i to plan.

Der er fælles indkørsel til området, fælles skraldeø samt haver og hække i ens design. Alle boliger har egen carport og eget skur og ligger tæt på busforbindelse til Aarhus.

LB Consult har ydet ingeniørrådgivning på projektering af bærende konstruktioner og afløb. VVS, ventilation og EL bliver udført som funktionsudbud.

Marselisborghallen

Reference / Kultur og Idræt

Marselisborghallen

_L9A7307 web
_L9A7368 web
_L9A7339 web

Fakta

Bygherre
Aarhus Kommune
Aarhus 1900

Arkitekt
RUBOW Arkitekter

Totalentreprenør
Lyngby Entreprise A/S

Areal
Nybyggeri: 1.265 kvm
Renovering: 100 kvm

Periode
2018-2019

Sum
Ca. 20 mio.

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Fagtilsyn
Brandstrategirapport

Kontaktperson
Ole Hald, Lyngby Entreprise
oh@lyngby-as.dk
+45 2964 6253

Om- og tilbygning af Marselisborghallen

Marselisborghallen står i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. Bygningen er oprindeligt fra 1967 og har med sine sorte balustre udstrålet modernistisk bygningskunst. Hallen og dens faciliteter har dog længe trængt til en modernisering og renovering med respekt for den særlige arkitektur og funktion, som stedet repræsenterer.

LB Consult var en del af totalentrepriseteamet, der skulle ombygge og modernisere Marselisborghallen og dens omgivelser, så den også i fremtiden er et moderne centrum for idræt og bevægelse.

Centrum for kultur- og foreningsliv
Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten, og som trækker folk ind og giver dem lyst til at tage del i aktiviteterne.

Ombygning og modernisering
I projektet blev den lave sidebygning på 385 m2 revet ned og erstattet af en to-etagers sidebygning på 1.265 m2 med faciliteter til publikum, træning, administration og en multihal. Derudover blev facaderne renoveret.
Facaden er efter renoveringen åben og indbydende og synliggører den aktivitet, der foregår inde i huset, og skaber dermed en visuel forbindelse fra gade til hal.

LB Consults ydelser
I projektet har LB Consult ydet ingeniørrådgivning inden for alle ingeniørfaggrupper. LB Consult har projekteret konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, el og energi samt udarbejdet brandstrategirapport.

Derudover har projektgruppen haft særligt fokus på luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener i de forskellige opholds,- møde- og træningsrum, ligesom der er taget højde for, at de store vinduespartier i facaden kan give problemer med for høje temperaturer.

Den nye, moderniserede Marselisborghal stod færdig i september 2019.

Karlslunde Strand

Reference / Bolig

Karlslunde Strand

Udklip3

Fakta

Bygherre
GreenLiving

Arkitekt
PSL Arkitekter A/S

Totalentreprenør
5E-Byg

Areal
8.100 m²

Periode
2020-

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Henrik Broe, 5E-Byg

108 BOLIGER VED KARLSLUNDE STRAND

LB Consult er ingeniørrådgiver på opførelsen af 108 boliger i 4 etager på i alt
8.100 m².

Bebyggelsen består af 4 bygninger, alle i 4 etager, der placeres på grunden,
så de skaber et bymæssigt rum med gadeforløb og med parkering tæt på
boligen.

Bebyggelsen udformes i et moderne og tidløst formsprog med rødder i den
nordiske stil, så den fremstår lys, venlig og imødekommende.

Adgangen til området og boligerne sker fra øst eller nordsiden og de private
haver eller store altaner, som afskærmes mod indblik, orienteres mod syd og
vest. Der etableres elevator i alle bygninger, mens indgang til den enkelte bolig sker fra altangange, som virker som fællesskabsskabende mødesteder.

Boligerne varierer fra 2-rums boliger på 49 m² over 3-rums boliger på ca. 75
m² brutto til 4-rums boliger på ca. 102 – 120 m².

LB Consults ydelser
LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for projektering af bærende
konstruktioner, afløb, VVS, ventilation, el-automatik og brand samt
certificering af statik.