All Posts By

Lena

Troldhedestien

Reference / Anlæg

Troldhedestien, Kolding

      

Fakta

Bygherre

Kolding Kommune

Arkitekt

Møller og Grønborg

Hovedentreprenør

Ukendt

Strækning

10 km

Periode

2018-

Sum

9,8 mio. kr.

Energi

Ikke relevant

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Anne Hartvig Mogensen
61270181
ahm@mgarkitekter.dk

Naturen binder os sammen

Troldhedestien er en genfortolkning af Troldhedebanen, som engang snoede sine togvogne gennem landskabet mellem Ferup Station – Bramdrupdam – Dybvadbro – Skovløber Station – Kolding. Området bruges allerede af mange naturelskere, og Troldhedestien skal derfor binde området og mulighederne for naturudfoldelse endnu mere sammen.

Projektekt bygges i træ og funderes på pæle som en let terrassekonstruktion, der bevæger sig ud over skrænterne og hen over enge og vådområder, hvor den flere steder poser ud og skaber steder til ophold og aktiviteter. Undervejs på ruten etableres der udkigsposter, shelters, toiletfaciliter og lignende.

Projektet er under udvikling, hvorfor flere faktorer stadig er ukendte. LB Consult yder ingeniørrådgivning indenfor alle fag på projektet.

Trailcenter Seest

Reference / Anlæg

Trailcenter Seest

      

Fakta

Bygherre

Kolding Kommune

Arkitekt

Tegnestuen Mejeriet

MECO architects

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

480 kvm overdækket

Periode

2019-2020

Sum

5,8 mio. kr.

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Finn Smidt, Tegnestuen Mejeriet
20114780
fs@mejeriet.dk

Porten til naturen

Projektforslaget til det kommende trailcenter i Seest er blevet til i et samarbejde mellem Kolding Kommune og forskellige grupper, der alle har det til fælles, at de færdes på spor i naturen. Trailcenteret skal være et aktiv i alle former for udendørs aktiviteter.

Trailcenteret skal være et lokalt mødested, der samler både foreningslivet og især også den selvorganiserede idræt, som boomer. Det skal skabe grundlag for at give flere borgere mulighed for et sundere og mere aktivt liv gennem tanken: “Bevæg dig for livet”.

For indeværende er det cyklister, løbere, petanque-spillere, Dansk Landroverklub, Seest Boldklub og de lokale spejdere, der forventes at bruge trailcenterets faciliteter. Desuden er Kolding by allerede værter for Rigtige mænd-løb og den årlige Grøn Koncert-turné, hvor trailcenterets faciliteter i fremtiden også kan komme i spil.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet.

Ny Grønningen, Tinglev

Ny Grønningen, Tinglev

Reference / Plejecenter

Ny Grønningen, Tinglev

      

Fakta

Bygherre

Aabenraa Kommune

Arkitekt

Frost Larsen Arkitekter
Wad Landskabsarkitekter
RasmusRasmus

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

2.340 kvm

Periode

2019-2021

Sum

57,6 mio. kr.

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Christian Bøgh
christian@frostlarsen.dk
30 31 66 63

Mit hjem – vores hus

I Tinglev opføres 24 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer. Projektet indeholder også etablering af de tilhørende udearealer. Det er et centralt element i projektet, at plejeboligerne spiller sammen med omgivelserne og de eksisterende plejeboliger på nabogrunden, der alle er i ét plan.

De 24 plejeboliger har et samlet areal på 1.800 m2 og skal opføres i to huse med 12 boliger i hver. I indretningen af plejeboligerne er der fokus på nærhed og hjemlighed i kendte rammer. Boligerne skal afhjælpe et stigende antal ældre i byen og sikre plads til de borgere, der står på venteliste til en plejehjemsbolig og gerne vil blive i byen. Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter, ligesom der er fokus på nem adgang til fællesarealerne.

Udover boligerne indeholder projektet 540 m2 service, hvoraf størstedelen placeres i en servicebygning, som er i to etager. De tre bygninger danner tilsammen en trelænget gård, der rammer gårdmiljøet med små haver og stier ind.

Plejecentret er under udførelse og forventes at stå færdigt maj 2021. LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet for alle fagligheder.

Nørregade, Aarhus

Reference / Boligbyggeri

Nørregade 6, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Steen Mengel
Anders Linnet

Arkitekt

Arkitema Architects

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

3.600 kvm

Periode

2019-2020

Sum

Ukendt

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Rasmus Ansbjerg
91 33 87 56

Karakteristisk grund i Aarhus C bebygges

På Nørreport i Aarhus C har LB Consult overtaget projekteringen af nybyggeriet Nørregade 6.

Hjørnet af Nørrebrogade og Nørregade er genkendeligt på grund af den karakteristiske endegavl med sort beklædning og Aarhus Å belyst indefra, som slynger sig gennem gavlbeklædningen. Hjørnehuset rives ned og indlemmes i hjørnegrundens areal, hvorpå der bygges etageboliger.

Der bliver tale om en erhvervs- og boligejendom i fem etager med tagterrasser på 5. og 6. etage og kælder under det meste af bebyggelsen. Kælderen udnyttes til teknikrum, vaskeri, cykelparkering og depoter. Stueetagen hovedsageligt til erhverv og det resterende til beboelse. Der etableres elevator i bygningen.

Der er en del installationer på grunden som fx fjernvarme, gadelamper og ledninger til letbanen, som der skal tages hensyn til under projekteringen og i løbet af byggeriet. Byggefeltet ligger desuden i et stærkt trafikeret gadekryds, hvilket skaber udfordringer i forhold til etableringen af en byggeplads.

Grundplan er på ca. 700 kvm. Det samlede areal for bygningen bliver ca. 3.600 kvm, hvoraf godt 400 kvm er kælder.

LB Consult yder fuld ingeniørrådgivning og -projektering i alle projektfaser inkl. fagtilsyn.

Medarbejdernyt

Nyhed / Nye medarbejdere

23. august 2019

Medarbejdernyt

2 NYE MEDARBEJDERE I LB CONSULT

I LB Consult har vi efter sommerferien taget imod en praktikant og en bygningsingeniør. Mød dem her.

Anne Bojsen Norup
Konstruktionsingeniør
abn@lb-consult.dk + 24 60 29 17

Anne er konstruktionsingeniør og kommer til os fra en stilling i Orbicon, hvor hun har arbejdet gennem de seneste 5 år. Sideløbende med ansættelsen hos Orbicon har Anne uddannet sig til civilingeniør i bygningsdesign på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Annes specialer er stål og beton, og så har hun erfaring med projektering af et domicil, der er blevet DGNB-certificeret. Annes første projekt i LB Consult er Ny Grønningen – et plejecenter til 24 beboere i Tinglev under overskriften ”Mit hjem – vores hus”. Vi glæder os til samarbejdet og samværet med Anne og ønsker hende et konstruktivt samarbejde med kunderne. Anne er tilknyttet vores kontor i Kolding.

 

 

Amanda Beck Larson
Praktikant, konstruktioner
abl@lb-consult.dk + 86 20 60 91

Amanda Beck Larson er ingeniørpraktikant indenfor konstruktioner. Hun er hos os i efteråret 2019 og får efterhånden fingrene i flere projekter hos os. Indenfor sine første to uger har Amanda været med på en byggeplads og ude hos en kunde, hvor vi leverer bygherrerådgivning angående løbende vedligehold af bygningsmassen. Som kommende ingeniør ligger Amandas største interesse i samarbejdet mellem ingeniøren og arkitekten. Konstruktionen behøver ikke blot være en nødvendighed, som skal pakkes væk, men kan i stedet for være en aktiv del af arkitekturen. Hun vil gerne fortsætte som civilingeniør og håber at udvide sin horisont indenfor akustik, design og indretning. Amanda er tilknyttet vores kontor i Aarhus.

 

 

Marselisborghallen

Nyhed / Marselisborghallen

16. august 2018

Konkurrence vundet

Med om- og tilbygningen af Marselisborghallen er startskuddet gået for et aktivt efterår

Kort før sommerferien vandt LB Consult i samarbejde med Lyngby Entreprise A/S og Rubow Arkitekter A/S konkurrencen om at ombygge og udvide den eksisterende Marselisborghal med nye moderne publikums- og træningsfaciliteter. Med en lodret opstart og en afleveringsdato 1. september 2019 er vi i fuld sving med at forvandle den nedslidte atletikhal til et moderne centrum for idræts- og foreningsliv.

Marselisborghallen har med sine sorte balustre og ikoniske modernistiske udtryk stået i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. Vi er stolte af at være en del af det team, der skal sikre, at hallen og dens omgivelser også i fremtiden bliver et moderne centrum for idræt og bevægelse.

DET ER ALTID FEDT AT VINDE KONKURRENCER OG SÆRLIGT NÅR BEDØMMELSEN AF VORES TEKNISKE ARBEJDE MED INDEKLIMA, ENERGIDESIGN OG DET STATISKE SYSTEM BLIVER VÆGTET HØJT, LIGESOM VORES INGENIØRRÅDGIVNING MED FOKUS PÅ KVALITET OG FUNKTIONALITET PÅ DEN LANGE BANE HAR VIST SIT VÆRD.

Fortæller Lennart Mark Noppenau, der har været ansvarlig for projektet.

Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten.

“Vores ingeniørfaglige arbejde ligger i at sikre, at de skitser, arkitekten fremlægger, også kan lade sig gøre i virkeligheden. Det gælder for os både om at garantere, at konstruktionsarbejdet er i orden, men også om at tage højde for at der er forskel på rum. I møde- og opholdsrum samt fitnessområder er luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener væsentlige faktorer. Derfor har vi haft stort fokus på at bruge ordentlige materialer og gode ventilationssystemer, der også tager højde for at minimere energiforbruget og driftsøkonomien fremadrettet. På den måde får vi den bedste løsning for brugerne og bygherren,” forklarer Lennart Mark Noppenau.

LB Consults arbejde på Marselisborghallen løber fra juli til slut september 2018. Den nye Marselisborghal skal stå færdig primo september 2019.

Rye Mølle

Reference / Bolig og erhverv

Rye Mølle

      

Fakta

Bygherre

A. Enggaard

Arkitekt

Schmidt, Hammer og Lassen

Totalentreprenør

Vestergaard Konstruktion

Areal

2.834 m2

Periode

2018-

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning ifm. projektforslag og bygherrerådgivning

Referenceperson

Kristoffer Sørensen, A. Enggaard

20 nye rækkehuse ved Gudenåen

I udkanten af Ry ved Gudenåen ligger Rye Mølle, hvis oprindelse kan dateres tilbage til 1500-tallet. Til møllen hører en del ældre stald- og administrationsbygninger, der i dag bl.a. er ombygget til boliger. Området skal i følge lokalplanen bruges til blandede boligformål samt naturområde, så stedets unikke karakter så vidt muligt bevares.

LB Consult fungerer som underrådgiver for A. Enggaard på opførelsen af 20 nye rækkehuse fordelt på 4 blokke i to etager på grunden. I forbindelse med projektet rives en af de ældre bygninger ned.

Byggeriet bliver et traditionelt betonelementbyggeri, der fremtræder som muret byggeri, hvor facader og gavle er skalmurede. På grund af nærheden til vandet står grundvandsspejlet højt, og det udfordrer byggeprocessen.

LB Consult yder bygherrerådgivning under hovedprojekteringen og bistår med ingeniørrådgivning inden for alle fag ved udarbejdelse af projektforslag.

Vonsild Sognehus

Reference / Erhverv og kontor

Vonsild Sognehus

      

Fakta

Bygherre

Vonsild Kirkes menighedsråd

Arkitekt

CUBO Arkitekter

Entrepriseform

Hovedentreprise

Areal

466 m2

Periode

2018-2019

Sum

13 mio. kr.

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning, fagtilsyn og byggeledelse

Referenceperson

Thomas Kranz, CUBO Arkitekter

Gul klassicistisk kirke får nyt sognehus

Det nye gule sognehus på 466 m2 erstatter en ældre bygning på 103 m2. Den gule farve kendetegner al træbeklædning samt alle vinduer samt ud- og indvendige døre. På den måde taler det nye sognehus sammen med den gamle kirke.

Sognehuset er en bygning i ét plan, hvor der er fokus på indbydende indgangspartier og lysindfald i fællessrum såvel som kontorer og undervisningsfaciliteter. Derudover rummer bygningen også sognets kapel. Funktionerne i den aflange bygning er delt op i to. Kapel og graverfaciliteter til kirkegårdens personale ligger i den ene ende. Herefter følger et gennemgående uderum i bygningens bredde med overdækning. I bygningens anden ende er der placeret kontorer og undervisningsfaciliteter. Langs bygningens front er der et bredt, overdækket terasse- og adgangsparti med rampe og siddepladser.

Byggepladsen blev etableret udenom en fredet blodbøg, som gårdspladsen foran det nye sognehus nu centrerer sig om. I byggeprocessen blev den nuværende graverbygning delvist stående, da installationer mellem graverbygning og kirkerum var sammenkoblede. Gammelt er veget for nyt efterhånden.

LB Consult bistod med ingeniørrådgivningen for alle bærende konstruktioner, el og VVS på projektet. Dertil fagtilsyn og byggeledelse.

Ledende konstruktionsingeniør søges, Aarhus

Nyhed / Erfarne medarbejdere søges

16. maj 2018

Ledende konstruktionsingeniør søges til Aarhus-kontoret

VI ØNSKER DIALOG MED ERFARNE INGENIØRER

”Også hos os går det stærkt! Derfor mander vi løbende op på flere fronter – både med nyligt uddannede og erfarne profiler.

Ledende konstruktionsingeniør, Aarhus
Vi har arbejdsopgaver i Aarhus til endnu en person, som formår og kan lide at guide kolleger i faggruppen gennem projekterne og selv vil varetage projektledelse på alle typer projekter. Karrieremuligheden rummer indflydelse i virksomheden på topplan, ledelsesansvar, projektledelse, tæt kundekontakt og dig som fagligt anker for kvaliteten i de løsninger, vi leverer.

Erfaren VVS-ingeniør og EL-installatør/-ingeniør, Kolding
Vi ønsker også at tilknytte to erfarne, fagligt stærke og selvstændigt arbejdende personer til vores Kolding-afdeling, hvor man i et team bestående af én fra hver faggruppe løser opgaver for kunder primært i det syd- og sønderjyske.

Vi ønsker dialog først og fremmest og håndterer alle henvendelser fortroligt. Du kan læse mere om stillingernes indhold her.

Nye medarbejdere – marts-maj 2018

Nyhed / Nye medarbejdere fra marts til og med maj

16. maj 2018

Nye medarbejdere

ONBOARDING I LB CONSULT

I marts, april og maj er vi blevet flere kolleger rigere i LB Consult. Som en del af vækststrategien har vi valgt at tilføre to konstruktionsingeniører, Louise og Jesper. Derudover har vi ansat tre bygningskonstruktører, Svend, Søren og Andreea, så der også er folk nok til at tegne det materiale, som de projekterende ingeniører beregner.

Louise Krag (25 år) er kommet til fra en stilling hos EKJ (tidl. Balslev) i Aalborg. Hun har tidligere været praktikant hos os, og derfor var vi ikke i tvivl om, at hun ville tilføre solid faglighed til vores konstruktionsgruppe i Aarhus.
Svend Ajken Jensen (27 år) er projekterende bygningskonstruktør og stærk til projektering i Revit. Han kommer fra en stilling i Airteam, Viby Jylland, og er tilknyttet vores Aarhus-afdeling.
Søren Bøgh Hjort (30 år) er ligeledes bygningskonstruktør og er vendt tilbage til den projekterende del af tegningsarbejdet fra sin tidligere stilling hos Arkitektfirmaet Vallentin Haugland i Horsens. Søren tilknyttes med tiden både Kolding- og Aarhus-kontoret.
Andreea Munteanu (25 år) er uddannet bygningskonstruktør og nyligt færdig med kandidatuddannelsen Bygningers Energidesign fra Aalborg Universitet. Andreea tilknyttes vores Aarhus-afdeling.
Jesper Juul Hansen (27 år) kommer fra en stilling hos Hundsbæk og Henriksen i Vejle, og skal hos os i Aarhus arbejde som projekterende konstruktionsingeniør.

Louise Krag
Konstruktionsingeniør
lok@lb-consult.dk
20 15 98 37

 

 

 

 

Svend Ajken Jensen
Bygningskonstruktør
saj@lb-consult.dk
86 20 62 62

 

 

 

 

Søren Bøgh Hjort
Bygningskonstruktør
sbh@lb-consult.dk
21 82 69 89

Andreea Munteanu
Bygningskonstruktør
amu@lb-consult.dk
86 20 68 68

Jesper Juul Hansen
Konstruktionsingeniør
jjh@lb-consult.dk
24 81 97 42

Fordi vi siden medio 2017 har taget og fortsat tager mange nye ansigter ind, har vi et stærkt fokus på at videregive kulturen i virksomheden, når vi introducerer nye medarbejdere til LBC. Derfor sagde vi ja tak til et hold kandidatstuderende fra Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet, da de tilbød at udføre et projekt om onboarding i virksomheder hos os. Onboarding betyder den organisatoriske socialisering, der helst skal finde sted, når nye medarbejdere begynder i en virksomhed, for at blive effektive organisatoriske medlemmer af virksomheden. De kandidatstuderende har observeret og interviewet tre medarbejdere igennem et par uger i april, og vi glæder os til at høre resultaterne fra projektet senere på forsommeren.

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER
LENA BRYDER
LENA@LB-CONSULT.DK

lena-bryder