All Posts By

Lena

Ny Grønningen, Tinglev

Ny Grønningen, Tinglev

Reference / Plejecenter

Ny Grønningen, Tinglev

      

Fakta

Bygherre

Aabenraa Kommune

Arkitekt

Frost Larsen Arkitekter
Wad Landskabsarkitekter
RasmusRasmus

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

2.340 kvm

Periode

2019-2021

Sum

57,6 mio. kr.

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Christian Bøgh
christian@frostlarsen.dk
30 31 66 63

Mit hjem – vores hus

I Tinglev opføres 24 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer. Projektet indeholder også etablering af de tilhørende udearealer. Det er et centralt element i projektet, at plejeboligerne spiller sammen med omgivelserne og de eksisterende plejeboliger på nabogrunden, der alle er i ét plan.

De 24 plejeboliger har et samlet areal på 1.800 m2 og skal opføres i to huse med 12 boliger i hver. I indretningen af plejeboligerne er der fokus på nærhed og hjemlighed i kendte rammer. Boligerne skal afhjælpe et stigende antal ældre i byen og sikre plads til de borgere, der står på venteliste til en plejehjemsbolig og gerne vil blive i byen. Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter, ligesom der er fokus på nem adgang til fællesarealerne.

Udover boligerne indeholder projektet 540 m2 service, hvoraf størstedelen placeres i en servicebygning, som er i to etager. De tre bygninger danner tilsammen en trelænget gård, der rammer gårdmiljøet med små haver og stier ind.

Plejecentret er under udførelse og forventes at stå færdigt maj 2021. LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet for alle fagligheder.

Medarbejdernyt

Nyhed / Nye medarbejdere

23. august 2019

Medarbejdernyt

2 NYE MEDARBEJDERE I LB CONSULT

I LB Consult har vi efter sommerferien taget imod en praktikant og en bygningsingeniør. Mød dem her.

Anne Bojsen Norup
Konstruktionsingeniør
abn@lb-consult.dk + 24 60 29 17

Anne er konstruktionsingeniør og kommer til os fra en stilling i Orbicon, hvor hun har arbejdet gennem de seneste 5 år. Sideløbende med ansættelsen hos Orbicon har Anne uddannet sig til civilingeniør i bygningsdesign på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Annes specialer er stål og beton, og så har hun erfaring med projektering af et domicil, der er blevet DGNB-certificeret. Annes første projekt i LB Consult er Ny Grønningen – et plejecenter til 24 beboere i Tinglev under overskriften ”Mit hjem – vores hus”. Vi glæder os til samarbejdet og samværet med Anne og ønsker hende et konstruktivt samarbejde med kunderne. Anne er tilknyttet vores kontor i Kolding.

 

 

Amanda Beck Larson
Praktikant, konstruktioner
abl@lb-consult.dk + 86 20 60 91

Amanda Beck Larson er ingeniørpraktikant indenfor konstruktioner. Hun er hos os i efteråret 2019 og får efterhånden fingrene i flere projekter hos os. Indenfor sine første to uger har Amanda været med på en byggeplads og ude hos en kunde, hvor vi leverer bygherrerådgivning angående løbende vedligehold af bygningsmassen. Som kommende ingeniør ligger Amandas største interesse i samarbejdet mellem ingeniøren og arkitekten. Konstruktionen behøver ikke blot være en nødvendighed, som skal pakkes væk, men kan i stedet for være en aktiv del af arkitekturen. Hun vil gerne fortsætte som civilingeniør og håber at udvide sin horisont indenfor akustik, design og indretning. Amanda er tilknyttet vores kontor i Aarhus.

 

 

Marselisborghallen

Nyhed / Marselisborghallen

16. august 2018

Konkurrence vundet

Med om- og tilbygningen af Marselisborghallen er startskuddet gået for et aktivt efterår

Kort før sommerferien vandt LB Consult i samarbejde med Lyngby Entreprise A/S og Rubow Arkitekter A/S konkurrencen om at ombygge og udvide den eksisterende Marselisborghal med nye moderne publikums- og træningsfaciliteter. Med en lodret opstart og en afleveringsdato 1. september 2019 er vi i fuld sving med at forvandle den nedslidte atletikhal til et moderne centrum for idræts- og foreningsliv.

Marselisborghallen har med sine sorte balustre og ikoniske modernistiske udtryk stået i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. Vi er stolte af at være en del af det team, der skal sikre, at hallen og dens omgivelser også i fremtiden bliver et moderne centrum for idræt og bevægelse.

DET ER ALTID FEDT AT VINDE KONKURRENCER OG SÆRLIGT NÅR BEDØMMELSEN AF VORES TEKNISKE ARBEJDE MED INDEKLIMA, ENERGIDESIGN OG DET STATISKE SYSTEM BLIVER VÆGTET HØJT, LIGESOM VORES INGENIØRRÅDGIVNING MED FOKUS PÅ KVALITET OG FUNKTIONALITET PÅ DEN LANGE BANE HAR VIST SIT VÆRD.

Fortæller Lennart Mark Noppenau, der har været ansvarlig for projektet.

Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten.

“Vores ingeniørfaglige arbejde ligger i at sikre, at de skitser, arkitekten fremlægger, også kan lade sig gøre i virkeligheden. Det gælder for os både om at garantere, at konstruktionsarbejdet er i orden, men også om at tage højde for at der er forskel på rum. I møde- og opholdsrum samt fitnessområder er luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener væsentlige faktorer. Derfor har vi haft stort fokus på at bruge ordentlige materialer og gode ventilationssystemer, der også tager højde for at minimere energiforbruget og driftsøkonomien fremadrettet. På den måde får vi den bedste løsning for brugerne og bygherren,” forklarer Lennart Mark Noppenau.

LB Consults arbejde på Marselisborghallen løber fra juli til slut september 2018. Den nye Marselisborghal skal stå færdig primo september 2019.

Ledende konstruktionsingeniør søges, Aarhus

Nyhed / Erfarne medarbejdere søges

16. maj 2018

Ledende konstruktionsingeniør søges til Aarhus-kontoret

VI ØNSKER DIALOG MED ERFARNE INGENIØRER

”Også hos os går det stærkt! Derfor mander vi løbende op på flere fronter – både med nyligt uddannede og erfarne profiler.

Ledende konstruktionsingeniør, Aarhus
Vi har arbejdsopgaver i Aarhus til endnu en person, som formår og kan lide at guide kolleger i faggruppen gennem projekterne og selv vil varetage projektledelse på alle typer projekter. Karrieremuligheden rummer indflydelse i virksomheden på topplan, ledelsesansvar, projektledelse, tæt kundekontakt og dig som fagligt anker for kvaliteten i de løsninger, vi leverer.

Erfaren VVS-ingeniør og EL-installatør/-ingeniør, Kolding
Vi ønsker også at tilknytte to erfarne, fagligt stærke og selvstændigt arbejdende personer til vores Kolding-afdeling, hvor man i et team bestående af én fra hver faggruppe løser opgaver for kunder primært i det syd- og sønderjyske.

Vi ønsker dialog først og fremmest og håndterer alle henvendelser fortroligt. Du kan læse mere om stillingernes indhold her.

Nye medarbejdere – marts-maj 2018

Nyhed / Nye medarbejdere fra marts til og med maj

16. maj 2018

Nye medarbejdere

ONBOARDING I LB CONSULT

I marts, april og maj er vi blevet flere kolleger rigere i LB Consult. Som en del af vækststrategien har vi valgt at tilføre to konstruktionsingeniører, Louise og Jesper. Derudover har vi ansat tre bygningskonstruktører, Svend, Søren og Andreea, så der også er folk nok til at tegne det materiale, som de projekterende ingeniører beregner.

Louise Krag (25 år) er kommet til fra en stilling hos EKJ (tidl. Balslev) i Aalborg. Hun har tidligere været praktikant hos os, og derfor var vi ikke i tvivl om, at hun ville tilføre solid faglighed til vores konstruktionsgruppe i Aarhus.
Svend Ajken Jensen (27 år) er projekterende bygningskonstruktør og stærk til projektering i Revit. Han kommer fra en stilling i Airteam, Viby Jylland, og er tilknyttet vores Aarhus-afdeling.
Søren Bøgh Hjort (30 år) er ligeledes bygningskonstruktør og er vendt tilbage til den projekterende del af tegningsarbejdet fra sin tidligere stilling hos Arkitektfirmaet Vallentin Haugland i Horsens. Søren tilknyttes med tiden både Kolding- og Aarhus-kontoret.
Andreea Munteanu (25 år) er uddannet bygningskonstruktør og nyligt færdig med kandidatuddannelsen Bygningers Energidesign fra Aalborg Universitet. Andreea tilknyttes vores Aarhus-afdeling.
Jesper Juul Hansen (27 år) kommer fra en stilling hos Hundsbæk og Henriksen i Vejle, og skal hos os i Aarhus arbejde som projekterende konstruktionsingeniør.

Louise Krag
Konstruktionsingeniør
lok@lb-consult.dk
20 15 98 37

 

 

 

 

Svend Ajken Jensen
Bygningskonstruktør
saj@lb-consult.dk
86 20 62 62

 

 

 

 

Søren Bøgh Hjort
Bygningskonstruktør
sbh@lb-consult.dk
21 82 69 89

Andreea Munteanu
Bygningskonstruktør
amu@lb-consult.dk
86 20 68 68

Jesper Juul Hansen
Konstruktionsingeniør
jjh@lb-consult.dk
24 81 97 42

Fordi vi siden medio 2017 har taget og fortsat tager mange nye ansigter ind, har vi et stærkt fokus på at videregive kulturen i virksomheden, når vi introducerer nye medarbejdere til LBC. Derfor sagde vi ja tak til et hold kandidatstuderende fra Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet, da de tilbød at udføre et projekt om onboarding i virksomheder hos os. Onboarding betyder den organisatoriske socialisering, der helst skal finde sted, når nye medarbejdere begynder i en virksomhed, for at blive effektive organisatoriske medlemmer af virksomheden. De kandidatstuderende har observeret og interviewet tre medarbejdere igennem et par uger i april, og vi glæder os til at høre resultaterne fra projektet senere på forsommeren.

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER
LENA BRYDER
LENA@LB-CONSULT.DK

lena-bryder

Vonsild Sognehus – byggeri for folkekirken

Nyhed / Vonsild Sognehus

2. maj 2018

Byggeri for den danske folkekirke

GUL KLASSICISTISK KIRKE FRA 1800-TALLET SKAL HAVE NYT SOGNEHUS

”Udfordringerne er jo ingeniørmæssigt for så vidt de samme som ved ethvert andet nybyggeri. Det specielle ved sognehuset i Vonsild er, at akustik tages i betragtning i forhold til borgernes fortrolige samtaler med præster og kirkens personale. Derudover er forsyningen sammenkoblet mellem kirke og graverbygning, hvorfor vi har planlagt nedrivningen af den nuværende graverbygning i to etaper, så kirken på intet tidspunkt er ude af drift.

Ved Vonsild Kirke i Kolding Kommune skal der opføres et nyt sognehus. Det er en speciel opgave, fordi der ikke er tale om en folkekirke i Danmark, som de er flest af. Vonsild Kirke er ikke en hvid middelalderkirke, men en gul nyklassicistisk bygning fra 1824 tegnet af arkitekt C.F. Hansen, som blev bygget, da den middelalderkirke, der lå på stedet, var faldefærdig i begyndelsen af 1800-tallet.

MAN SKAL HELDIGVIS IKKE GRAVE KIRKEGULVET OP, MEN DER SKAL KOORDINERES LIDT I FORHOLD TIL OVERGANG FRA DET ENE TIL DET ANDET SYSTEM. DERFOR NEDRIVES DEN NUVÆRENDE GRAVERBYGNING I TO ETAPER, SÅ FORSYNINGEN MELLEM KIRKE OG GRAVERFACILITETER OPRETHOLDES I HELE BYGGEPERIODEN.

Hvilket look giver man en bygning, der skal matche en gul kirke?
Sognehuset er en bygning i ét plan, hvor der er fokus på indbydende indgangspartier og lysindfald, ligesom der selvfølgelig skal være kontorer og undervisningsfaciliteter. Derudover rummer bygningen også sognets kapel. Funktionerne i den aflange bygning er delt op i to. Kapel og graverfaciliteter til kirkegårdens personale ligger i den ene ende. Herefter følger et gennemgående uderum i bygningens bredde.

”Uderummet har en overdækning af fiberbetonelementer. Det ser tungt ud uden at være det”, fortæller Louise Krag, konstruktionsingeniør på sagen. ”Uderummet får form og leger med lys og skygge, fordi der er placeret mange søjler tæt på hinanden, som bærer overdækningen.”

I bygningens anden ende er der placeret kontorer og undervisningsfaciliteter. Langs bygningens front er der et bredt, overdækket terrasse- og adgangsparti med rampe og siddepladser.

Det nye sognehus på 466 m2 erstatter en ældre bygning på 103 m2, som nedrives i etaper for at gøre plads til det nye sognehus. Den nuværende forsyning ligger mellem kirke og graverbygning og forsyner begge. ”Man skal heldigvis ikke grave kirkegulvet op, men der skal koordineres lidt i forhold til overgang fra det ene til det andet system. Derfor nedrives den nuværende graverbygning i to etaper”, siger Louise. Byggepladsen etableres også rundt om en fredet blodbøg, som kommer til at danne gårdsplads foran det nye sognehus.

Sammenhæng mellem kirke og sognehus
Placeringen af sognehuset lige uden for kirkegården bibeholdes. Samtidig etableres der stiadgang fra kirkegården og direkte til sognehuset til gavn for både kirkegårdens medarbejdere og gæster med ærinder i sognehuset. Den nye facade vender ud mod parkering og vej og orienterer sig ligesom kirkens indgang ud mod lokalsamfundet, men er tilbagetrukket og nedsunket i terræn for ikke at tage fokus fra kirken. Ligeså er der valgt hvid beton og lysgul træbeklædning til sognehuset, som på den måde sikrer sammenhæng med kirkens ydre farveskala. På bagsiden af sognehuset er der også en udgang, som går direkte ud til det offentlige stisystem.

Louise fortæller om tidsplanen: ”Efter sommerferien begynder gravearbejdet. Noget af graverbygningen fjernes tidligt i forløbet, men kapel og installationer findes der, så resten fjernes først senere. Ved at fjerne halvdelen får vi plads til byggepladsen, så byggeriet kan gå i gang. Vi regner med at bygningen kan tages i brug i maj 2019.”

KONSTRUKTIONSINGENIØR

LOUISE KRAG
LOK@LB-CONSULT.DK

Børnehave efter DGNB-principper

Myretuen

Nyhed / Børnehave efter DGNB-principper

1. maj 2018

Prækvalifikation og konkurrence vundet sammen med Arkitektfirmaet Frost Larsen

NYE RAMMER FOR DET GODE BØRNELIV

”I Tørring, Hedensted Kommune, skal der bygges en ny børnehave efter DGNB-principper. Vi er stolte af sammen med Arkitektfirmaet Frost Larsen at have deltaget i prækvalifikationen og vundet totalrådgivningen af projektet. Succeskriteriet for byggeriet er, at det og dets omgivelser skal danne rammerne for det gode børneliv i et velfungerende og bæredygtigt lavenergibyggeri.

Både LB Consult Rådgivende Ingeniører og Arkitektfirmaet Frost Larsen udfører mange nybyggerier og renoveringsopgaver på daginstitutionsområdet og er vant til inddragelse af brugerne i processen. På det ingeniørfaglige område dækker det fx over, at teknisk personale ved nøgleoverdragelsen allerede ved, hvordan bygningen fungerer, fordi de har været med i processen. Den proaktive kvalitetsstyring fokuserer på et samspil mellem totaløkonomi og installationer, så bygningen er driftsklar til tiden.

DGNB ER JO GRUNDLÆGGENDE AT TÆNKE SIG OM FRA STARTEN AF. AT TÆNKE I HELHEDER. IKKE AT STILLE ALT PÅ FORMEL, MEN AT TÆNKE TANKERNE HELE VEJEN RUNDT OM ET PROJEKT. DET SKULLE JO GERNE GIVE ET BILLIGERE TOTALØKONOMISK BYGGERI I DET LANGE LØB. MÅSKE ER DET DYRERE I EN OPFØRELSESFASE, MEN DET TJENER PRISEN IND IGEN I VEDLIGEHOLDELSESFASEN.”

DGNB SOM BYGGEGRUNDLAG
DGNB er en bæredygtighedsordning, der sikrer, at alle aspekter vedrørende bæredygtighed på en systematisk måde bliver vurderet i forbindelse med et byggeri. Børnehaven Ny Myretue skal ikke DGNB-certificeres, men ønskes bygget efter DGNB-principper. Derfor er det LB Consults to DGNB-konsulenter Kurt Haudrum Mark og Lennart Mark Noppenau, der står for projektet.

”DGNB er jo grundlæggende at tænke sig om fra starten af”, udbryder Lennart Mark Noppenau. ”At tænke i helheder. Ikke at stille alt på formel, men at tænke tankerne hele vejen rundt om et projekt. Det skulle jo gerne give et billigere totaløkonomisk byggeri i det lange løb. Måske er det dyrere i en opførelsesfase, men det tjener prisen ind igen i vedligeholdelsesfasen.”

I Tørring nedrives en eksisterende naturbørnehave af ældre dato, så der kan opføres en ny daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Den nuværende ældre hovedbygning nedrives, hvorefter den nye bygning opføres og udearealerne reetableres. I den forbindelse ønsker man at opføre et større og mere moderne byggeri, der skal opfylde krav til bæredygtighed, så naturprofilen ses hele vejen igennem institutionens DNA.

Når DGNB implementeres på Myretuen, betyder det eksempelvis:

  • et udeareal med lokal håndtering af regnvand.
  • en åben og indbydende institution, hvor tilgængelighed er i fokus og hvor naturen trækkes med indenfor.
  • anvendelse af FSC-certificeret træ fra bæredygtigt skovbrug i byggeriet.
  • et grønt tag til lokal afledning af regnvand samt et mindre bygningsintegreret solcelleanlæg til egenforsyning.
  • naturlig ventilation via bygningens design.
  • et godt indeklima uden overophedning og blænding, hvor brugerne selv kan styre temperatur og afskærmning.
  • en totaløkonomisk velfungerende institution, hvor der er skabt balance mellem anlægsudgifter og driftsudgifter.

Du kan læse mere om Myretuen her.

LB Consult flytter til nye lokaler

Nyhed / LB Consult flytter

20. april 2018

LB Consult flytter til nye lokaler

FLYTTEDAG I BÅDE APRIL OG MAJ

”I løbet af april og maj 2018 flytter LB Consult kontorer på 2 af vores 3 lokaliteter. Vækststrategien i virksomheden har betydet, at vores lokaler er blevet for små.

I løbet af april og maj flytter LB Consult kontorer på 2 af vores 3 lokaliteter. Vækststrategien i virksomheden har betydet, at vores dejlige lokaler i Østergade, Aarhus er blevet for små. Derfor har vi lejet nye i Klostergade 30. Det er et baghus i 2 etager, som vi har været rådgiver på renoveringen af i løbet af foråret. Vi får egen indgang, de to etager forbindes med en indvendig trappe, og vi kommer til at sidde i åbne kontormiljøer ligesom nu.

VI FLYTTER, FORDI VI MANGLER PLADS EFTER FIRE GODE ÅR I ØSTERGADE

PLADS TIL EKSPANSION I DE KOMMENDE ÅR
”Vi flytter, fordi vi mangler plads efter fire gode år i Østergade”, fortæller direktør Lars Bager. ”Og så har vi i Klostergade fundet nogle lokaler, som opfylder vores kriterier om at have sjæl, være centralt placeret i Aarhus og have nogle rum, der passer til den måde, vi arbejder på. Derudover er der i lokalerne en fleksibilitet i forhold til fremtidig ekspansion.”

 

 

 

 

 

 

Som gæst vil du kunne se husets arv som tidligere håndværksforening afspejlet i udsmykningen, ligesom beliggenheden i Klostergades tidligere industrielle baggårde også er synlig. Med os flytter det nystartede Arkitektfirmaet RasmusRasmus.

I Kolding-afdelingen er det ligeledes flyttedag i foråret, men her i anderledes stramt designede, moderne rammer. Efterhånden som bygningerne færdiggøres i Design City Kolding, flytter vi videre sammen med vores samarbejdspartner Bjert Invest, som vi deler kontorfællesskab med. Det er en ordning, som vi er meget tilfredse med.

Design City Kolding realiseres etape for etape, og i øjeblikket er der fokus på de trafikale strukturer i området inkl. en ny tunnel med interaktivt lys, som aktivt støtter op om Koldings vision om at forblive en attraktiv designby.

I KOLDING BOR LB CONSULT FREMOVER TIL LEJE I FINANSHUSET, SOM VI YDER BYGHERRERÅDGIVNING PÅ FOR BJERT INVEST, OG HVOR IBRUGTAGNINGSTILLADELSEN NETOP ER KOMMET I HUS. HER ER RAMMERNE MODERNE OG STRAMME ARKITEKTONISKE I STÅL OG GLAS

NYE ADRESSER
Pr. 20. april:
Kolding Åpark 8A, 8.th.
6000 Kolding
Tlf. 86 25 33 55
info@lb-consult.dk

Pr. 18. maj:
Klostergade 30
8000 Aarhus C
Tlf. 86 25 33 55
info@lb-consult.dk

Uændret:
Stationsplads 4
8500 Grenaa
Tlf. 86 30 03 55
info@lb-consult.dk

BYGHERRERÅDGIVER
LARS BAGER
LB@LB-CONSULT.DK

Lars

Det Nye Universitetshospital (DNU), Skejby

Reference / Sundhed

Det Nye Universitetshospital (DNU), Skejby

      

Fakta

Bygherre

Region Midtjylland

Areal

300.000 m2

Periode

2013-2019

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Majbritt Lillelund, Teknisk Afdeling, DNU

Det nye universitetshospital – 4 hospitaler på ét område

LB Consult har i mere end fem år ydet Teknisk Afdeling, AUH teknisk rådgivning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Rådgivningen har bl.a. bestået i at planlægge, projektere, kontrahere og byggestyre forskellige ombygninger/lokalerokader – lige fra den indledende dialog med brugergrupper til aflevering og drift. Det omhandler bl.a. rum med røntgenudstyr, CT- og MR-scannere samt interventionsudstyr og diverse andre tekniske opgaver og ombygninger.

Siden foråret 2013 har LB Consult endvidere været involveret i bl.a. indkøb af teknisk inventar til det nye DNU projekt (> dkr. 200 mio.). Opgaven omfatter alt lige fra registrering af eksisterende teknisk udstyr på AUHs tre hospitaler, dialog med brugergrupper, udarbejdelse af udbud- og kravsspecifikation, tilbudssupport, kontrahering samt koordinering i forbindelse med udførelse, fagtilsyn mm.

Ligeledes deltager LB Consult, som repræsentant for hospitalets tekniske afdeling, i projektgennemgangsmøder med hele projektafdelingen bag det nye hospital.

Hos LB Consult arbejder 2-3 ingeniører dagligt med hospitalsbyggeriet, hvor de også har delvist faste kontorpladser.

Skovkvarteret, Brabrand

Reference / Bolig

Skovkvarteret, Brabrand

Fakta

Bygherre

Skovkvarteret Holding Aps

Arkitekt

Arkitema

Totalentreprenør

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Areal

2.800 m² bolig

Periode

2018-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Preben Geer, Knudsgaard A/S

Nye boliger i helhedsplan Gellerup

LB Consult står for ingeniørrådgivningen af nybyggeriet af 26 boliger på 1-2 etager med et samlet etageareal på 2.800 m2 på Gudrunsvej i Brabrand, Aarhus.

Projektet er en del af helhedsplan Gellerup, hvor man med et storstilet byudviklingsprojekt ønsker at transformere det, som mange kender som en ghetto. Helhedsplanen omfatter infrastruktur, nedrivninger, nybyggerier, erhverv og sportsfaciliteter. Skovkvarteret ligger mellem det nuværende Gellerup og Åby Ringvej, hvor et grønt område inddrages til boligformål og naturen bevares omkring boligerne.

LB Consults ydelser omfatter statik, energi, ventilation og VVS.