All Posts By

Lena

Skovkvarteret, Brabrand

Reference / Bolig

Skovkvarteret, Brabrand

Fakta

Bygherre

Skovkvarteret Holding Aps

Arkitekt

Arkitema

Totalentreprenør

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Areal

2.800 m² bolig

Periode

2018-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Preben Geer, Knudsgaard A/S

Nye boliger i helhedsplan Gellerup

LB Consult står for ingeniørrådgivningen af nybyggeriet af 26 boliger på 1-2 etager med et samlet etageareal på 2.800 m2 på Gudrunsvej i Brabrand, Aarhus.

Projektet er en del af helhedsplan Gellerup, hvor man med et storstilet byudviklingsprojekt ønsker at transformere det, som mange kender som en ghetto. Helhedsplanen omfatter infrastruktur, nedrivninger, nybyggerier, erhverv og sportsfaciliteter. Skovkvarteret ligger mellem det nuværende Gellerup og Åby Ringvej, hvor et grønt område inddrages til boligformål og naturen bevares omkring boligerne.

LB Consults ydelser omfatter statik, energi, ventilation og VVS.

Amager Strandvej 58, København

Reference / Bolig og erhverv

Amager Strandvej 58, København

      

Fakta

Bygherre

Gefion Group A/S

Arkitekt

Vandkunsten

Totalentreprenør

Q-Construction

Areal

6.650 m² bolig og erhverv
1.900 m2 parkeringskælder

Periode

2017-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Daugaard, Q-Construction

Etageejendom i byudviklingsområde

På Amager Strandvej 58 på det østlige Amager kommer en etageejendom til at skyde op som en del af byudviklingen i området.

LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med byggeriet, der kommer til at rumme 69 boliger og erhverv og en underjordisk parkeringskælder. Aftalen omfatter projektering af bærende konstruktioner, afløb, vvs og el.

Ejendommen får etagespring fra 5-7 etager. Til taglejlighederne hører der tagterrasser, og til stuelejlighederne er der haver eller terrasser. Bygningen lukker sig om et grønt fælles gårdrum. Til hver bolig hører et depotrum på 3 m2, som afhængig af boligtype er placeret i kælder, direkte i boligen eller i opgang ved boligen. Der etableres elevator i alle opgange, og hver etage i alle opgange får affaldsskakt tilkoblet mobilsug. Der bliver 49 forskellige typer fordelt på de i alt 69 boliger, og derfor tages der i projekteringsfasen individuelt stilling til el, ventilation og afløb i hver type bolig.

Amager Strandvej 58 – Ét projekt set fra mange vinkler

Nyhed / Amager Strandvej 58

19. februar 2018

Ét projekt set fra mange vinkler

ETAGEEJENDOM MED 69 BOLIGER, AMAGER

”LB Consult er netop gået i gang med projekteringen af Amager Strandvej 58, som er et stort nybyggeri med lejligheder og gårdmiljø ud til vandet Amager. Vi har mange medarbejdere på sagen, og i denne artikel fortæller de hver især om deres rolle og arbejdsopgaver.

Vi begynder hos Camilla Pedersen, som er én ud af tre konstruktionsingeniører på sagen: ”Vores arbejdsgiver, totalentreprenør Q-Construction, vil gerne snart i jorden. Derfor fokuserer vi lige nu på de beregninger, der skal til, for at få en grave-/støbetilladelse fra myndighederne, så maskinerne kan komme i gang.”

”Vi tre, der står for beregningerne på hele projektet, har delt opgaverne mellem os. Lige nu regner jeg fundamenterne. Jeg står senere i projektet for robustheden, mens de to andre står for hhv. den lodrette lastnedføring og stabiliteten. Det lodrette og det vandrette skal regnes, så vi kan sikre stabiliteten i bygningen.”

”Én af de ting, vi tager særlige hensyn til, er grundvandet. Det står højt i området. Det betyder, at hele bundpladen i byggeriet skal designes, så den kan modstå et højt vandtryk.”

OG SÅ ER DER LIGE DET SÆRLIGE VED AMAGER STRANDVEJ 58, AT BYGGERIET HAR EN HØJ KONSEKVENSKLASSE. PÅ GRUND AF HØJDEN SKAL ALLE BEREGNINGER TJEKKES IGENNEM AF EN ANERKENDT STATIKER

BEREGNINGER OVERFØRES TIL 3D-MODEL
På Amager Strandvej-projektet arbejder LB Consults medarbejdere samtidigt. Det vil sige, at der er et tæt samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Hos konstruktørerne er det Anders Grosen Madsen, der laver de tekniske tegninger.

”Lige nu sidder jeg og tegner fundamenterne ud fra Camillas beregninger”, fortæller Anders. ”Jeg får en grov skitse med mål på, og den fører jeg så ind i en 3D-model i tegneprogrammet REVIT. Hendes skitse er åben på min ene skærm og modellen i REVIT på den anden. Så sidder jeg og overfører hendes tegning til en model, som kan bruges på byggepladsen. Med modellen kan vi lave et snit igennem fundamenterne, så vi kan angive, hvor meget armering, der skal i betonpladerne, som fundamenterne består af.”

Udfordringen i et projekt som Amager Strandvej er, at mange ting køres sideløbende. ”Projektet er blevet godkendt i et myndighedsprojekt tidligere, og det er det projekt, vi nu er ved at gøre konkret”, forklarer Anders. ”Men det betyder, at vægge, som vi tidligere troede stod et sted, måske er blevet flyttet eller helt slettet. Når jeg opdager det i arkitektens tegninger, giver jeg besked til Camilla, så hun kan rette beregningerne til.”

Camilla supplerer: ”Og så er der lige det særlige ved Amager Strandvej 58, at byggeriet har en høj konsekvensklasse. På grund af højden skal alle beregninger tjekkes igennem af en anerkendt statiker. Det arbejde vi laver nu, er i høj grad forarbejde til resten af processen.”

VAND, VARME OG SANITET
Udover de tekniske tegninger og fundamentsberegningerne rådgiver LB Consult også om el-installationer, VVS og energi. Ligesom for Camilla og Anders, forholder VVS-ingeniør Luis Lorente Carreras sig også til det eksisterende myndighedsprojekt, når han regner på, hvordan kloakken skal placeres og forløbe. ”Kloakken er vigtigst lige nu, hvor det er grave- og støbetilladelsen, det drejer sig om at få i hus. Rørene skal have et vist fald for, at spildevand og regnvand løber den rigtige vej. Så hvor højt grundvandsspejlet står, har stor betydning for byggeriet og de installationer, der skal være plads til under jorden.”

”Når vi kommer længere frem i processen, sørger jeg for de installationer, der skal holde beboerne varme, give dem mulighed for at gå i bad og så videre”, smiler Luis. ”Det omhandler alle vandbærende installationer fra teknikrum til føringsvejene ind i lejlighederne samt ventilation.”

”Samtidig arbejder jeg med energiberegningen”, fortsætter han, ”som er et udtryk for bygningens energiforbrug. Beregningen er ’global’, fordi den tager hensyn til den samlede bygning: konstruktionstyper, installationer, orientering. Der er flere udfordringer ved det globale perspektiv. Blandt andet skal jeg sørge for en balance mellem energiforbruget og indeklimaet. Man vil udnytte så meget gratis energi fra solen som muligt, hvilket betyder, at bygningen er designet med store glasarealer. Samtidig skal vi undgå overtemperatur i rummene, hvilket medfører mere ventilation og en form for solafskærmning.”

”I et nybyggeri som dette forsøger vi at skabe en bygning med et lavt energiforbrug. Vi vælger god isolering og lavenergivinduer, så indeklimaet bliver godt. Der er et minimumskrav i Bygningsreglementet, og vi forsøger altid at skabe noget, der er bedre end minimumskravet. I sidste ende er det totalentreprenøren, der skal sige god for vores løsning.”

I ET NYBYGGERI SOM DETTE FORSØGER VI AT SKABE EN BYGNING MED ET LAVT ENERGIFORBRUG. VI VÆLGER GOD ISOLERING OG LAVENERGIVINDUER, SÅ INDEKLIMAET BLIVER GODT. DER ER ET MINIMUMSKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET, OG VI FORSØGER ALTID AT SKABE NOGET, DER ER BEDRE END MINIMUMSKRAVET.

ELEKTRISKE INSTALLATIONER
På EL-siden er det Anders Søgaard, der anbefaler løsninger for lys og andre elektriske installationer. Ligesom tegnere og konstruktionsingeniører arbejder tæt sammen, gør El og VVS det også. ”Vi arbejder temmelig meget sammen her i startfasen, fordi alle installationer deler føringsveje. Mine elkabler skal samme vej ind som ventilationsrørene. Og nu, hvor det er bundpladen i byggeriet, det drejer sig om, skal vi først og fremmest have styr på kablerne i jorden. Det er første etape.”

”Anden etape er så at designe løsningerne for lejlighederne”, fortsætter han. ”Vi har en arkitekttegning, der fortæller, hvordan rummene ser ud indretningsmæssigt med møbler og det hele, og så skal jeg sørge for logisk placering af stikkontakter i hvert rum”.

”Selvom der er mange forskellige typer lejligheder i byggeriet, er det eltekniske forholdsvis ens”, forklarer Anders. ”Udfordringerne er i stedet sådan noget som skydedøre. Hvis der skal være skydedøre i væggene, må vi finde andre placeringsmuligheder til el.”

LB CONSULT BIDRAGER TIL BYUDVIKLING
Amager Strandvej er et byggeri, der bliver spændende at følge. Både fordi der i store byggerier ofte sker ændringer fra de første tegninger og til den færdige bygning står klar, og fordi området mod vandet på det østlige Amager bliver et område i udvikling mange år endnu. LB Consult glæder sig over at kunne bidrage til denne udvikling.

Nye medarbejdere

Nyhed / 7 nye medarbejdere på 2 måneder

8. februar 2018

Nye medarbejdere

7 NYE MEDARBEJDERE PÅ 2 MÅNEDER

Pr. 1. januar og 1. februar 2018 tog vi i LB Consult imod syv nye medarbejdere. De bliver præsenteret herunder. Vi byder alle hjerteligt velkommen og ønsker jer et godt samarbejde med vores kunder.

Karsten Lund
Bygningskonstruktør
kal@lb-consult.dk + 23 84 11 40

Karsten er 44 år og bor i Kolding. Han er primært tilknyttet LB Consults kontor i Kolding og har 12 års erfaring som konstruktør med byggeledelse, bygherrerådgivning og projekteringsledelse fra bl.a. ID Arkitekter, Danhaus og selvstændig virksomhed.

 

 

Lennart Johansen
Konstruktionsingeniør
lej@lb-consult.dk + 21 33 57 77

Lennart er 32 år og bosiddende i Horsens. Han kommer senest fra Give Stålspær A/S og har med sin anciennitet på seks år erfaring med især stål og projektstyring af underentreprenører og interne tegnere.

 

 

Thomas Waldgren Larsen
El-installatør
twl@lb-consult.dk + 21 77 25 00

Thomas, som er 45 år og bosat i Hørning, er kommet til LB Consult efter 11,5 år som EL-installatør hos DSB og inden da som projektleder hos Bravida. Han har erfaring fra både entreprenørsiden og som bygherrerådgiver for driftsafdeling.

Lennart Mark Noppenau
Civilingeniør, energi og indeklima (VVS-ingeniør)
lmn@lb-consult.dk + 24 25 76 49

Lennart er 34 år og kommer fra en stilling i Orbicon og før det fra Esbensen Rådgivende Ingeniører. Han har syv års erfaring med energi- og indeklimaberegninger, udarbejdelse af konkurrencer og tilbud samt projektledelse.

 

 

Kaare Lava Paaske
VVS-ingeniør
kpa@lb-consult.dk + 26 85 95 33

Kaare på 34 kommer fra stillinger i Orbicon og Moe. Han er bosat i Skanderborg og skal hos LB Consult varetage projektlederansvar samt projektere VVS og ventilation.

 

 

Orinta Astrauskaite
Bygningskonstruktør
oas@lb-consult.dk + 66 20 60 99

Orinta er bosat i Horsens, er 23 år gammel og kommer fra en stilling i Build Solutions IVS, Horsens. Hos LB Consult skal hun varetage tekniske tegninger i REVIT sammen med vores andre konstruktører. Orinta er oprindeligt fra Litauen.

 

 

Monica Christiansen
Konstruktionsingeniørpraktikant
moc@lb-consult.dk + 86 20 6863

Monica er i praktik som konstruktionsingeniør hos LB Consult fra februar til og med juni 2018. Hun studerer til dagligt til diplomingeniør i bygningsdesign på Ingeniørhøjskolen Aarhus, Aarhus Universitet.

FORRETNINGS- OG PERSONALECHEF
MARTIN LYSKJÆR NIELSEN
MLN@LB-CONSULT.DK

martin--nielsen2

Nordlandet

Reference / Bolig

Nordlandet, Vejlby-Risskov

      

Fakta

Bygherre

Greenliving

Arkitekt

PSL Arkitekter A/S

Landskabsarkitekt Niels Boldt

Totalentreprenør

JCN Bolig

Areal

5.800 m2 boliger

2.800 m2 kælder inkl. P-kælder

Periode

2017-2018

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Klaus Thomassen, Greenliving

Tilbage

70 boliger i spritny lokalplan

LB Consult står for ingeniørrådgivningen af nybyggeriet af 70 boliger fordelt på seks bygninger på 2-4 etager med et samlet etageareal på 5.800 m2 samt kælderarealer på 2.800 m2 på Nordlandsvej 68 i Vejlby-Risskov, Aarhus.

Projektet, der er ét af de første, kommer til at forme området, som er omfattet af den nyligt vedtagne lokalplan 1054. Lokalplanen omfatter en ambitiøs byfornyelse af det gamle industriområde med en samlet bebyggelse på 75.000 m2, hvor der stilles store krav til de nye bebyggelsers arkitektur samt udformningen af de grønne gårdmiljøer, fællesarealer samt søer mellem bebyggelserne.

Projektet omfatter karréhuse, punkthuse og byhuse. Bygningerne udføres i varierende udtryk, hvad angår tagformer, facader og højder.

LB Consults ydelser omfatter statik, energi, ventilation og VVS.

Grenaa Gymnasium

Reference / Undervisningsbyggeri

Grenaa Gymnasium

      

Fakta

Bygherre

Grenaa Gymnasium

Arkitekt

Kjaer og Richter A/S

Periode

2010-

Energi

Gældende bygningsreglement

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning og ingeniørrådgivning

Referenceperson

Vagn Rohde, Grenaa Gymnasium


Tilbage

LB Consult som fast rådgiver

Siden 2010 har LB Consult ydet ingeniør- og bygherrerådgivning for Grenaa Gymnasium efter behov. Vi kender gymnasiets bygningsmasse indgående og kan derfor levere relevant rådgivning på både store og små forandringer.

2017-2018
Ingeniørrådgivning
Tagrenovering

2014-2015
Ingeniørrådgivning alle fag inkl. fagtilsyn og byggeledelse
Udvidelse af 400 m2 kostafdeling + kælder tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og udbudt som hovedentreprise. I alt 7 mio. kr.

2012-2013
Totalrådgiver, projektering, byggeledelse og tilsyn
Tilbygning med solceller på 600 m2 til musikfaciliteter tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og udbudt i fagentrepriser. Tilbygningen opfylder lavenergiklasse 2020 i henhold til BR10.

2011-2012
Ingeniørrådgivning
Naturfagslokaler på 136 m2 udbudt som hovedentreprise.

2010-2011
Bygherrerådgivning
Renovering, vedligehold og kloakarbejder over 2.000 m2 udbudt i fagentrepriser.

Daginstitutionen Onsholtvej

Reference / Institution

Daginstitutionen Onsholtvej

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Entrepriseform

Sendt i udbud

Areal

930 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny børnehave, Aarhus

På Onsholtvej i Viby opføres en ny 6 gruppers børnehave for Aarhus Kommune grundet befolkningstilvækst og et øget børnetal.

Den primære bygning måler 930 m2. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og et handicaptoilet.

Som den tekniske rådgiver havde vi hos LB Consult ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi.

Daginstitutionen Kolt Østerparken

Reference / Institution

Daginstitutionen Kolt Østerparken

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Entreprenør

Høegh og Rousing A/S

Areal

700 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny børnehave

På Kolt Østerparken i Viby er der ved at blive opført en ny børnehave for Aarhus Kommune grundet befolkningstilvækst og et øget børnetal. Børnehaven er en teknisk institution, hvor der er fokus på teknologi.

Den primære bygning måler 700 m2, og dertil er der bygget nye skure til opbevaring på i alt 100 m2. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og et handicaptoilet.

Som den tekniske rådgiver havde vi hos LB Consult ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi.

Feriehytter i træerne ved Als Odde, Mariager Fjord

Nyhed / Treetop Hotel

22. januar 2018

Treetop Hotel på Als Odde, Mariager Fjord

TRÆHYTTER PÅ STYLTER

”Det er et megafedt projekt, som er sjovt og udfordrende. Der har været en rigtig god dialog med arkitekterne, som har været åbne over for vores forslag og løsninger”, fortæller Katrine Højbjerg, som projekterer en del af den statiske dokumentation til Treetop Hotel.

Treetop Hotel er et af de projekter, som LB Consult arbejder på for øjeblikket. Løvtag ApS er bygherre for projektet, hvor arkitektfirmaet Sigurd Larsen Design Architecture har udført designarbejdet, som er helt unikt, fordi man bygger ferieboliger oppe i træerne på Als Odde, en halvø ved udmundingen af Mariager Fjord.
”Der er i hvert fald andre forhold at tage stilling til end i så mange andre projekter”, siger Katrine. ”Fordi der skal være plads til et træ midt i hver hytte, laves der et ”hul” i konstruktionen i top og bund, hvor stammen kan gå igennem. Indvendigt i hytterne kan man røre ved træerne, som står helt frit, mens åbningerne i loft og gulv tætnes med en membran. På den måde er man virkelig tæt på naturen også inde i træhytten.”

FORDI DER SKAL VÆRE PLADS TIL ET TRÆ MIDT I HVER HYTTE, LAVES DER ET HUL I KONSTRUKTIONEN I TOP OG BUND, HVOR STAMMEN KAN GÅ IGENNEM

TRÆ OG STÅL
Membranen har også den funktion, at træerne som er eksisterende løvtræer i området, kan fortsætte deres vækst upåvirket af konstruktionen omkring stammerne.

”Hytterne opbygges af stålkassetter, som udfyldes og beklædes med træ. Hytterne skal stå på stålsøjler, og der er på den måde ingen fastgørelse til træerne. Vi var nødt til at foreslå et skifte fra træ til delvist stål, fordi hytterne blandt andet er otte meter over jorden og skal kunne klare en del vind, da beliggenheden er tæt på vandet”, forklarer Katrine. ”Derudover ville reglerne for brandkrav gøre dækkene meget tykke hver især, hvis alt skulle bygges i træ. I stedet beklædes hytterne udvendigt med lærketræ, så de visuelt bibeholder det rå, skov-look. Og indvendigt er bjælkelag og spær i træ.”

De bærende søjler står ikke alle lodret men skal efterligne træstammer. Det giver en udfordring i forhold til at fæstne dem i terrænet. Skruepælene er specielle og står i individuelt udregnede vinkler, og derfor er flere ting specialdesignet. ”Der findes ikke standardløsninger for den måde hytterne skal understøttes og funderes på. Det hele står på stylter så at sige”, smiler Katrine begejstret.

DER FINDES IKKE STANDARDLØSNINGER FOR DEN MÅDE, HYTTERNE SKAL UNDERSTØTTES OG FUNDERES PÅ. DET HELE STÅR PÅ STYLTER SÅ AT SIGE 

MIDT I SKOVEN OGSÅ INDENFOR
Treetop Hotel indeholder alle et lille køkken og et forbrændingstoilet. Hytterne er i flere plan, og med tagterrasser rækker den højeste ca. 13 meter op i luften. Hytternes vinduespartier er så store som muligt, så man har fornemmelsen af at være midt i skoven også inden for i hytterne.

NÆSTE FASE
Hos LB Consult dimensionerer man for øjeblikket spærbjælker, stålsøjler og bjælkelag. Dimensionerne og de statiske principper er ved at være fastlagt, mens der mangler det sidste på søjlerne. Hytterne forventes bygget i 2018. Du kan læse mere hos Løvtag.

KONSTRUKTIONSINGENIØRPRAKTIKANT
KATRINE HØJBJERG
INFO@LB-CONSULT.DK

katrine-hoejbjerg

Jyske Palæ og Brygmesterboligen, Ceres Aarhus

Reference / Erhverv og kontor

Jyske Palæ & Brygmesterboligen,
Ceres Aarhus

    

Fakta

Bygherre

A. Enggaard A/S

Arkitekt

Bascon

Entrepriseform

Fagentrepriser

Areal

1.442 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Jens Skinnebach, A. Enggaard A/S

Omdannelsen af Ceres

Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyg, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men i de to fredede bygninger Brygmesterboligen og Jyske Palæ har LB Consult bistået med ingeniørrådgivning fra top til bund i omdannelsen til kontordomicil og restaurant.

Den gamle, delvist glemte brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Renoveringen gav især udfordringer dér, fordi grundvandet blev ved med at stige op, fordi bygningerne ligger tæt på vandspejlet og lige op af Aarhus Å. Desuden skulle alt elarbejde og ventilationskanaler skjules, og derfor er mange kabler trukket gennem mure og gulve, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv ovenpå.

Alle elinstallationer blev fornyet, herunder forsyningsfor-
hold, føringsveje, eltavler, datainstallationer samt belysningsanlæg, hvor der bl.a. blev installeret komplet nye LED-belysningsarmaturer med lysstyring via on/off/lux-sensorer og tilstedeværelsessensorer med dagslysregulering for at opnå et energirigtigt belysningsanlæg med lang levetid og et minimum af vedligehold.