All Posts By

mette

Tulipgrunden, Brabrand – 1. og 2. Etape

Reference / Bolig

Tulipgrunden, Brabrand – 1. og 2. Etape

      

Fakta

Bygherre

A. Enggaard A/S

Arkitekt

Aarstiderne Arkitekter A/S

Totalentreprenør

Penta Byg A/S

Areal

16.800 kvm

Periode

2017-2020

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Lindegaard, Penta Byg


Tilbage

Dobbelthuse og rækkehuse

Første spadestik og grundstensnedlæggelsen har fundet sted i december 2017. Første spadestik for etableringen af dobbelt- og rækkehuse i Gl. Brabrand, Aarhus, fandt sted i december 2017. På den naturskønne grund oprettes boliger tilegnet primært familier og seniorer.

Dobbelthusene, som har udkig til Brabrand Sø, har et areal på 7.800 m2 og udgør 52 boliger fordelt på 26 dobbelthuse. Hvert hus er ca. 150 m2. Rækkehusene strækker sig over et 9.000 m2 stort areal og består af 84 rækkehuse. Rækkehusene står i to typer på henholdsvis 100 og 120 m2.

LB Consults ydelser
LB Consults opgave indebærer teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med byggeriet. Aftalen omfatter beregning af bærende konstruktioner, afløb, samt redegørelse for VVS, ventilation og el.

Fleksible og mobile boliger, Midtjylland

Reference / Bolig

Fleksible og mobile boliger, Midtjylland

      

Fakta

Bygherre

Region Midtjylland

Arkitekt

Pluskontoret Arkitekter

Hovedentreprenør

JYTAS

Areal

26 boliger

Periode

2015-2016

Energi

Lavenergiklasse 2020, BR20

LB Consults ydelser

bistand og ingeniørrådgivning angående energiramme, statik og indeklima.

Referenceperson

Christian Torp, JYTAS

Opførelse af mobile boliger til voksne med autisme

LB Consult har i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter og totalentreprenør JYTAS udført fleksible og mobile boliger til voksne med autisme for Region Midtjylland. Boligens grundmodul er 37 m2, og der kan tilføjes et tillægsmodul på 16 m2. Resultatet er en individuelt tilpasset boligløsning, som kan flyttes og opstilles i tilknytning til et eksisterende botilbud eller i behørig afstand af beboelse afhængigt af beboerens behov. Beboeren beholder altså sin trygge base, selvom omgivelserne måtte ændre sig.
Konkret er vinduespartiet lavet med brøstning således, at det interne varmetilskud er reduceret i forhold til, hvis der havde været vindue til gulv. Samtidig prioriteres opholdsplads i vindueskarmen, som flere beboere fremhæver positivt.
I første omgang bliver de mobile boliger placeret i tilknytning til eksisterende afdelinger i Region Midtjyllands Specialområde Autisme. Da boligerne let kan tilpasses forskellige behov og er lette at forbinde til vand- og elforsyning, er de ideelle som fx sommerhuse, studieboliger eller som en midlertidig beboelsesløsning.

 

Link til Region Midtjyllands artikel om indvielsen

Link til nyhedsindslag på TV2 Østjylland

Laboratorier, Klinisk Biokemi, AUH

Reference / Sundhed

Laboratorier, Klinisk Biokemi, AUH

      

Fakta

Bygherre

Region Midtjylland

Areal

311 m2

Periode

2009-2011

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning


Tilbage

Modernisering af børneafdeling og klinisk biokemisk afdeling

I forbindelse med en ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby, havde LB Consult til opgave at modernisere både en børneafdeling og en klinisk biokemisk afdeling. På børneafdelingen blev der etableret nye sengestuer, ambulatorier og kontorer.

I klinisk biokemisk afdeling etablerede LB Consult sammen med partnere nye laboratorier. Det drejede sig i alt om ca. 20 lokaler på til sammen 311 m2.

Byggeaktiviteterne i hvert rum varierede i forhold til rummenes daværende funktioner og deres fremtidige anvendelse. Generelt blev ombygningen dog tilrettelagt, så flest mulige installationstunge rum forblev uændrede.

I alle de berørte rum er der lagt vægt på brugernes ønsker. Rummene er indrettet i nøje samarbejde med afdelingen under hensyntagen til de arbejdsmiljømæssige- og ergonomiske forhold. Ligeledes tilgodeser den valgte indretning brugernes adfærd og arbejdsrutiner. Der kan i den forbindelse nævnes at alle de berørte rum opgraderes med tidssvarende materialer, dette omfatter blandt andet, at alle lofter og lysarmaturer blev udskiftet.

Botilbuddet Kragelund

Reference / Plejebolig

Botilbuddet Kragelund, Højbjerg

      

Fakta

Bygherre
Aarhus Kommune Magistraten

Arkitekt

Pluskontoret arkitekter

Totalentreprenør

CJ Group Aarhus

Areal

870 etagemeter2

Periode

2014-2015

Energi

2015 iht. BR10

LB Consults ydelser

Projektering af bærende konstruktioner, energi, vvs, ventilation, brand og el


Tilbage

2 etagers institutionsbyggeri

Opgaven omfatter genopbygning efter brand af Botilbuddet Kragelund, som er et botilbud til mennesker med psykiske problemer, beliggende Dybrovej 19, 8270 Højbjerg.

Den nye bygning, som LB Consult projekterede, indeholder:
• 12 stk. 2-rums boliger
• Fællesrum, fælleskøkken og fælles opholdsrum
• Personalefaciliteter
• Udearealer
• 18 stk. depotrum i eksisterende anneks.

Målet med designet af de bærende konstruktioner har været at skabe et
enkelt og bygbart konstruktionsprincip med kendte løsninger og bygningsdele, der samtidig giver en robust bygning i fremtiden. Bygningen er forsynet med selvstændige ventilationsanlæg i hver bolig, og indeklimaet blev projekteret
efter en høj komfortstandard i erhvervs- og boligdelen.

Som altid, når LB Consult bygger, er der fokus på solide løsninger, som også sikrer, at bygningens drift og vedligeholdelsesudgifter holdes nede i fremtiden. LB Consult har projekteret alle bærende konstruktioner, energiforhold, VVS, ventilation samt de forhold, der vedrører brandsikkerhed og el-installationer.