All Posts By

tsking

Template – reference

Reference / Bolig

Inger Christensens Gade, Gellerup

Skærmbillede 2021-04-19 080309
Skærmbillede r-04-07 141123
Skærmbillede 2021-04-19 082143

Fakta

Bygherre
PKA

Arkitekt
CEBRA

Totalentreprenør
A. Enggaard

Areal
4.800 kvm

Periode
2020-

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Sikkerhedskoordinering

Referenceperson
Dennis Thranum, A. Enggaard

76 MODERNE BOLIGER I GELLERUP

På Inger Christensens Gade i Gellerup, Aarhus Vest, skal et nyt boligbyggeri opføres. Projektet er en del af delområde 5 i Lokalplan 1014 for Aarhus Kommune. Projektet skal være en del af et blandet byområde i Gellerup.

Bebyggelsen består af 4 bygninger, bygning A, B, C og D. Bygningerne skal opføres i 4 etager, fra stue til 3. sal, samt med kælder. Bygning A og B er bygget sammen på 1.–3. sal og har en port-gennemgang i stueplan. Det samme er gældende for bygning C og D. I alt omfatter byggeriet 4.800 m2. Kældrene rummer plads til depot og cykelparkering.

Hver bygning består af 19 lejligheder, hvilket vil sige, at der i alt opføres 76 boliger. Efter planen skal projektet indeholde lejligheder fordelt på 1-4 værelser. Lejlighederne har enten egen terrasse, fransk altan eller alm. altan. Gårdmiljøet er indrettet med fælles cykelskure og grønne oaser. Derudover bliver et parkeringsareal etableret.

Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri, med vægge og dæk, i betonelementer. Bygningerne udføres med spring i tagkonstruktionerne og enkelte spring i facaden. Det giver bygningen karakter og udtryk.

LB Consults ydelser
LB Consults opgaver omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med blandt andet konstruktioner, el, VVS, ventilation, kloak, brand og energi.
Derudover agerer LB Consult sikkerhedskoordinator i projekteringsfasen.

Skanderborg Gymnasium

Reference / Fast rådgiver

Skanderborg Gymnasium

   

Fakta

Bygherre

Skanderborg Gymnasium

Entrepriseform

Fagentrepriser

Periode

2012-

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning, bygherrerådgivning
og fagtilsyn

Kontaktperson

Kim Sole, Skanderborg Gymnasium


Tilbage

Fast rådgiver siden 2012

På Skanderborg Gymnasium har LB Consult siden 2012
været fast rådgiver på gymnasiets bygningsmasse.

2012-2013
Bygherrerådgiver på om- og tilbygning af hal og omklædningsfaciliteter. Hallen indeholder blandt andet fuld håndboldbane og springgrav. I alt 2.000 m2.

2013
Ingeniørbistand vedrørende etablering af nye belægninger og beach volley-bane på udendørs aktivitetsplads mellem eksisterende bygninger.

2014-2016
Rådgivningsbistand ved gennemgribende renovering og ombygning af ventilationsanlæg og tilhørende styring.

2017
Ingeniørbistand vedrørende tilbygning til eksisterende samlingssal. I alt 150 m2.

Praktikken har gjort mig voksen

Nyhed / Praktikophold

23. juni 2017

Praktikken har gjort mig voksen

PRAKTIKKEN HAR GJORT
MIG 
VOKSEN

Hos LB Consult ansættes to praktikanter om året, og i dag bliver endnu et praktikophold afsluttet. I februar 2017 startede Michael Kjærgaard Kastberg, som i forvejen er udlært tømrer, sit praktikophold som konstruktionsingeniør, og i dag – fem måneder senere – tager han herfra med en god portion modenhed, stærkere kvalifikationer og mod på en fremtid som rådgivende ingeniør.

AFKLARING PÅ FREMTIDEN
”Som tømrersvend var jeg vant til at gå ude på byggepladser, og der er stor forskel på det og på at sidde foran computeren. Derfor håbede jeg, at praktikken ville hjælpe med at få afklaret, hvad jeg skulle – og det har den. Jeg synes helt sikkert, at jeg er blevet bekræftet i, at jeg gerne vil sidde som den rådgivende,” siger Michael, og fortsætter: ”Jeg kan godt lide at nørde med tallene, og så er det fedt at være med til den første fase af byggeriet.”

”Der, hvor jeg lærte allermest, var på et projekt på Skovvangsvej, hvor jeg var den eneste konstruktionsingeniør. Her havde jeg en del kontakt med arkitekterne, hvilket var meget lærerigt. Jeg havde pludselig ansvaret, skulle tage stilling, forklare videre og komme med fordele og ulemper,” fortæller Michael, som i de fleste tilfælde har kunnet gøre brug af sin håndværksmæssige baggrund.

JEG HAVDE PLUDSELIG ANSVAR, SKULLE TAGE STILLING OG FORKLARE VIDERE

”Der er tit et stykke vej fra tegning til virkelighed, men min tid som tømrer har givet mig kendskab til materialerne, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal tages hensyn til. Den viden kunne jeg for eksempel bruge i mit arbejde med tegningerne, vi fik fra arkitekterne på Skovvangsvej,” siger Michael, der peger på endnu et område, hvor praktikken har været frugtbar:

”På skolen plejer vi at få udleveret opgaver, hvor tegningerne er klar til at blive regnet på. Her skal man se på bygningen i den virkelige verden og derefter simplificere tingene, pille delene fra hinanden, så det kan blive til tegninger, vi kan regne på. Dét har jeg lært utrolig meget af.”

UDFORDRINGER KOMMER MAN IKKE UDENOM
Et praktikophold er fyldt med både udfordringer og succesoplevelser. En af de store udfordringer, Michael har oplevet, var at skulle formidle sit arbejde på en forståelig og præsentabel måde.

”Det er nemt bare at kradse noget ned, men det skal jo også videre til nogle, der skal kunne arbejde ud fra det, så jeg skulle vænne mig til at formidle mine udregninger og dokumentation, så det var til at arbejde videre med,” siger Michael og fortæller, at andre udfordringer i praktikopholdet – naturligt nok – oftest opstod i opgaver, han ikke havde lavet før. Derudover stødte han løbende ind i faglige områder, han endnu ikke har lært om i skolen.

Men på kontoret i Aarhus sidder 30 medarbejdere – en blanding af erfarne og grønne folk, der sparrer med hinanden på kryds og tværs. Derfor var der altid kollegaer, der var klar til at hjælpe, når udfordringerne opstod. For Michael vejer dette tungt, når han som kommende færdiguddannet ingeniør skal vælge arbejdsplads.

”Det er helt sikkert et sted, hvor jeg kunne finde på at søge arbejde, når jeg bliver færdig. Det er fedt, at der både var unge og rutinerede medarbejdere, som jeg kunne lære af og sparre med, ” siger Michael og fortæller, at han har mødt en god portion tillid. Derfor gik der ikke længe, før Michael fik sin første opgave, som ikke blot var en lille del, men et helt projekt, han kunne kaste sig ud i.

”Jeg er blevet mere voksen af at være i praktik. Det at have kundekontakt og have fået noget erfaring som rådgiver gør, at jeg tør at tage stilling og ansvar. Og fordi jeg jo har haft mange af de samme opgaver, som de færdiguddannede ingeniører får, føler jeg mig i dag på lige fod med dem. Så jeg føler mig helt sikkert mere moden,” fortæller Michael konkluderende.

FORDI JEG HAR HAFT MANGE AF DE SAMME OPGAVER, SOM DE FÆRDIGUDDANNEDE INGENIØRER FÅR, FØLER JEG MIG PÅ LIGE FOD MED DEM

ARBEJDER BEDST, NÅR ISEN ER BRUDT
Udover mulighederne for faglig udvikling, har de sociale arrangementer og gode personlige relationer haft stor betydning for Michael. I løbet af praktikperioden har han deltaget i alt fra sommerfest til badmintonturnering, som firmaets personaleforening havde planlagt.

”Vi har det rigtig godt sammen, og de sociale arrangementer, der bliver planlagt, er med til at bryde isen, fordi man ser hinanden fra andre sider. Og så er det altid nemmere at arbejde sammen, når man har det godt socialt.”

KONSTRUKTIONSINGENIØR
MIKAEL KJÆRGAARD KASTBERG
MKK@LB-CONSULT.DK

Michael-K

Grenaa Havn

Reference / Bygherrerådgivning

Grenaa Havn

      

Fakta

Bygherre

Grenaa Havn A/S

Medrådgivere

Møller & Grønborg Oxford Research A/S

Periode

2012-2013

Energi

Efter gældende standarder

LB Consults ydelser

Delløsninger og overordnet koordinering af masterplan 2013-2030

Medarbejder

Lars Bager, LB Consult A/S


Tilbage

Masterplan Grenaa Havn 2013-2030

I 2010 fuldførtes Grenaa Havns perspektivplan fra 2001, som bl.a. indeholdt en havneudvidelse. Derefter fokuserede man fra havnens side på at skabe vækst lokalt som regionalt via udvikling af de havnenære erhvervsarealer inkl. trafikale forhold. Dette udmønter sig i en Masterplan 2030 for Grenaa Havn.

LB Consult har siden 2011 ydet bygherrerådgivning til Grenaa Havn/Norddjurs Kommune i denne forbindelse.

Grenaa Havns fysiske størrelse udgjorde i 2010:

  • ca. 142,5 ha jord (ejet af Grenaa Havn)
  • ca. 2.500 meter kajlængde
  • 11 meters vanddybde
  • 3 færgelejer
  • 3 ro-ro lejer
  • 37.000 m3 tanke til flydende bulk.

De traditionelle forretningsområder ønskes evt. udvidet med rollen som energihavn samt miljø- og genindvindingshavn.

Sjællandsgade 3, København

Reference / Bolig

Sjællandsgade 3, København

      

Fakta

Bygherre

Høgh & Rousing

Arkitekt

Lars Gitz maa

Totalentreprenør

Q-Construction

Areal

1.381 m2 boliger + 594 m2 kælder

Periode

2013-2014

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Kontaktperson

Mads Høegh, Høegh og Rousing


Tilbage

Udfyldningsopgave, København

På Sjællandsgade 3, København N ligger en nyopført ejendom fra 2015 med 14 lejemål fordelt på 2-5-værelses lejligheder mellem 60-137 m2. Der er tale om en såkaldt udfyldningsopgave i en traditionel karré, hvor et ældre hus er blevet revet ned og erstattet af et nyt, som huser P-kælder og depotrum under bygningen, 4 etager samt en penthouseetage.

I penthousen er der etableret én stor lejlighed, mens de øvrige etager består af boliger med adgang via en udvendig svalegang på gårdsiden. I stueetagen er der en portåbning om til baggårdens fællesareal. Parkeringskælderen har 13 p-pladser fordelt på 594 m2, og hele bygningen ligger på en 1.905 m2 stor grund.

Ejendommen ligger tæt på Søerne, Assistens Kirkegård samt de populære Jagtvej og Nørrebrogade. Der er gode busforbindelser lige om hjørnet og ca. en lille kilometer til den ny Nørreport Metrostation.

Hos LB Consult var opgaven at stå for den tekniske rådgivning og projektering samt tegning af de bærende konstruktioner, afløb, energi, VVS og el. Dertil fagtilsyn.

Mølleparken, Blok 1 + 2, Skanderborg

Reference / Bolig

Mølleparken, Blok 1 + 2, Skanderborg

      

Fakta

Arkitekt

Sahl Arkitekter

Bygherre

Privat udvikler

Totalentreprenør

Penta byg A/S

Areal

3.200 m2

Periode

2014-2015

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Projektering af bærende konstruktioner, energi, vvs, ventilation, brand og el

Referenceperson

Thomas Lindegaard, Penta Byg


Tilbage

Nybyggeri i Skanderborg

Mølleparken, Skanderborg er et nybyggeri bestående af 30 boliger fordelt på to blokke med 15 boliger i hver. Byggeriet er et skalmuret betonelementbyggeri med adgang til lejlighederne via en udvendig altangang.

LB Consult har projekteret med gode standardprodukter efter ønske fra bygherren. Under den ene blok er der etableret kælder med depotrum til beboerne, mens teknik og elevator-/trappetårn er etableret i forbindelse med den anden blok.

LB Consult har ydet ingeniørrådgivning inden for alle fag – projektering af bærende konstruktioner, energi, vvs, ventilation, brand og el.

Elmelyhaven, Solrød Strand

Reference / Bolig

Elmelyhaven, Solrød Strand

      

Fakta

Bygherre

Klaus Thomassen, Green Living

Arkitekt

PSL Arkitekter

Totalentreprenør

Dansk Boligbyg A/S

Areal

3.702 m2

Periode

2014-2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Klaus Thomassen, Green Living


Tilbage

38 ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER I SOLRØD STRAND

I samarbejde med Klaus Thomassen fra Green Living, PSL Arkitekter og totalentreprenør Dansk Boligbyg A/S har vi hos LB Consult udarbejdet projektet på 38 nye lejligheder i Solrød Strand.

Alle lejligheder er forsynet med egen altan eller have, og alle beboere kan i dag nyde en fælles tagterrasse og opholdsareal, gode depoter og parkeringsmuligheder. Dette betød, at lejlighederne var nemme at afhænde.

I dette projekt havde vi ansvaret for projektering af de bærende konstruktioner, kloak, tekniske installationer og energi.

Grønnegade 71, Aarhus

Reference / Bolig

Grønnegade 71, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Høgh & Rousing A/S

Arkitekt

Seier + Sølvsten

Totalentreprenør

Q-Construction

Areal

1.700 m2

Periode

2014 – 2016

Energi

LB Consults ydelser

Projektering af bærende konstruktioner samt energiberegninger

Referenceperson

Thomas Daugaard


Tilbage

Central byejendom i Aarhus

Byejendommen erstatter et ældre hus, der ikke længere var tidssvarende. Man har dog ønsket at beholde fordelingen, så det nye hus også indeholder et butikslejemål i stueetagen samt lejeboliger for resten. Boligerne har altaner og små uderum, ligesom tagetagen er udnyttet til uderum.

Bygningens ydre er i tegl og glas og fremstår monolit med større glaspartier imod gadehjørnet og vinduer til gulv. Den eksisterende facadelinje holdes og brydes kun på gadehjørnet, hvor bygningskroppen krager ud over butiksindgangen. Der er fra gaden adgang til et mindre gårdareal, cykelparkering samt kælderrum. Fra fællesopgang bliver lejlighederne betjent fra en udeliggende altangang. Der er i alt 19 lejeboliger varierende i størrelser fra 1-4 værelser. Friarealer tilvejebringes via fælles tagterrasse på godt 180 m2.

LB Consult har ydet ingeniørrådgivning inden for alle fag – projektering af bærende konstruktioner, energi, vvs, ventilation, brand og el.

Jens Baggesens Vej 39

Reference / Bolig

Jens Baggesens Vej 39

      

Fakta

Bygherre

Høgh & Rousing A/S

Arkitekt

Arkitema Architects

Totalentreprenør

NC Bolig A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Areal

1.306 m2

Periode

September 2015 – juli 2016

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning alle fag


Tilbage

Beskrivelse af projektet

Nyopført ejendom i 2016, med 23 stk. 2-værelses lejemål á 57 kvm, hvor der er både delevenlige lejemål og lejemål, der er tiltænkt par og singler. Der er elevator og god kælder med pulterrum til alle lejligheder samt gårdareal med hyggekroge.

Boligerne er bl.a. udstyret med flotte hvide køkkener fra HTH med alt i hårde hvidevarer, beboerne skal dog selv medbringe vaskemaskine og kondenstørretumbler.

Jens Baggesens Vej er et område i Aarhus Nord lige uden for centrum, hvor udviklingen er gået fra industri til boligformål. I løbet af en årrække er flere ældre erhvervsbygninger blevet revet ned fx en benzintank samt kontorer og fabriksfaciliteter. Området er populært, da beliggenheden er tæt på blandt andet Aarhus Universitets afdelinger.

Kolbøtten, Hasselager

Reference / Institution

Kolbøtten, Hasselager

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune, Børn & Unge

Arkitekt

Regnbuen Kontur Arkitekter

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

252 m2

Periode

December 2015 – juni 2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Lars Lisby, Regnbuen Arkitekter


Tilbage

FOKUS PÅ MOTORIK OG LEG

I Hasselager, sydvest for Aarhus, lå en 407 m2 børnehaveinstitution. I dag er den forøget med 252 m2, som omfatter børnehave, krybberum, indgangs- og garderobeområde – alt sammen på én etage.

Det pædagogiske fokus med dette projekt var at skabe gode muligheder for fysisk udfoldelse, fællesaktiviteter, leg i grupper eller bare for at være sig selv. Bygningen og indretningen skal dermed bidrage til en forbedring af motorikken samt have gode handikapforhold. Der er i projektet også blevet plads til at forbedre indeklimaet ved at etablere et mekanisk ventilationsanlæg, der lever op til de nye skrappe krav.

Tilbygningerne blev udført på den nordlige, vestlige og sydlige del af institutionen, og hos LB Consult havde vi til opgave at være den tekniske rådgiver på vvs-, el-, konstruktions- og ventilationsarbejdet.