All Posts By

tsking

Valdemarsgade 56, Aarhus

Reference / Bolig

Valdemarsgade 56, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Høgh og Rousing A/S

Arkitekt

Luplau & Poulsen Arkitekter

Hovedentreprenør

Dansk Boligbyg A/S

Areal

2.500 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Jannik Jensen, Dansk Boligbyg


Tilbage

MODERNE LEJLIGHEDER I BYHUSMILJØ

Som teknisk rådgiver på bygningsprojektet på Valdemarsgade 56, fik vi opgaven at projektere de bærende konstruktioner, afløb, energi, lyd, VVS og el. 2500 m2, som omfatter to blokke med i alt 40 lejligheder, blev opført med fokus på blandt andet energi, trafikstøj og indeklima.

Blokkene blev opført i henholdsvis tre og fire etager; den ene med en kælder og begge med en utraditionel tagkonstruktion. Lejlighederne er bygget med enten to eller tre rum, er forsynet med altaner, og alle beboere kan nyde de dejlige udendørs fællesarealer. Ejendommen har en attraktiv arkitektur, der matcher området med en blanding af en moderne stil og et traditionelt byhusmiljø.

FO Aarhus

Reference / Undervisningsbyggeri

FO Aarhus

      

Fakta

Bygherre

FO Aarhus

Arkitekt

Luplau & Poulsen

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

JCN A/S

Areal

1.200 m2

Periode

2012-2013

Energi

Lavenergiklasse 2020 iht. BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Erik Luplau, Luplau & Poulsen


Tilbage

Nybyggeri til undervisning

Frit Oplysningsforbund Aarhus (FO Aarhus) tilbyder aftenskoleundervisning for voksne og undervisningstilbud til arbejdsløse mm. I Aarhus lejer FO en større bygningsmasse af forskellig alder og stand. I 2012 projekterede LB Consult en ny undervisnings- og kontorbygning på fem etager med kælder i Frederiksgade 78B.

Bygningen blev placeret i den tidligere skolegård op ad en eksisterende afstivningsvæg mod syd og en eksisterende ejendom mod øst. Det skabte ændringer i eksisterende indgangsdøre til de andre bygninger samt antallet af parkeringspladser. Da byggeriet ligger blandt ældre bygninger i forskellige aldre, har arkitekterne tegnet en bygning med sit eget, moderne udtryk. Alle dørbredder i bygningen er fastlagt med henblik på, at kørestolsbrugere har adgang overalt. Alle etager har toiletfaciliteter, og en del af bygningen er gjort fleksibel, så lokalerne kan opdeles og sammenlægges i 2-6 lokaler pr. etage.

LB Consult har på ydet bistand på de bærende konstruktioner, tekniske installationer, energi og indeklima.

Når de mindste detaljer er altafgørende

Nyhed / Facadeprojekt

24. maj 2017

Detaljer er altafgørende

NÅR DE MINDSTE DETALJER ER
ALTAFGØRENDE

Vi plejer at sige, at LB Consult vinkler alle slags opgaver – store som små.
Nogle gange projekterer vi en stor ombygning af et sygehus, mens vi andre
gange bevæger os i et nicheområde, som blot er en lille del af et
stort projekt. Sidstnævnte er tilfældet denne gang.

Ø4 PÅ DEN NYE BYDEL AARHUS Ø VIL I DEN NÆRMESTE FREMTID KOMME TIL AT HUSE AARHUS.
AARhus bliver bygningen i Aarhus Ø, hvor du blandt andet vil finde lejligheder, erhvervslokaler, et udsigtstårn, restauranter, cafeer, et lille teater og små badehuse. 20 etager måler bygningen, når det er på sit højeste – en bygning, der bliver en by i en by, AARhus i Aarhus.
En bygning som denne er et projekt med mange lag, højder og dimensioner såvel som udfordringer, kombinationer og samarbejder. Bygningens størrelse er i sig selv en udfordring, men materialerne, arkitekturen og det omkringliggende miljø stiller ligeså høje krav til forberedelserne. Derfor er der også høje krav til den tekniske rådgivning, hvilket er grunden til, at vi hos LB Consult i sin tid blev en del af projektet.

KOMPETENTE MEDARBEJDERE MED VÆRDIFULDE VÆRKTØJER
Til den komplicerede bygningsfacade, der hovedsageligt består af glaspartier i forskellige formater, havde bygherrens facadeentreprenør Kai Andersen A/S behov for ingeniørrådgivning. Da vores facadeekspert Charlotte Jakobsen gik på barsel, blev vores unge konstruktionsingeniør Kirsten Lægaard koblet på projektet. Hendes opgave er derfor i dag at dimensionere facadekomponenterne i form af glas, lodposte og sprosser samt det bagvedliggende bæresystem for facaden, der består af diverse beslag og konsoller. Undervejs varetager hun dokumentationen i form af beregninger og statisk redegørelse – et arbejde, der kræver et detaljegen, en sans for vind og vejr og gode it-redskaber.

DER ER LAVET VINDTUNNELFORSØG OG EN UDFØRLIG RAPPORT OVER, HVOR MEGET VIND, DER PÅVIRKER DE FORSKELLIGE OMRÅDER

”Bygningen ligger i et eksponeret område for vind, så der er lavet vindtunnelforsøg og en udførlig rapport over, hvor meget vind, der påvirker de forskellige områder på bygningen. En af mine opgaver er så at dimensionere glasstørrelserne. Til facadeentreprenø- ren leverer jeg en oversigt over, hvor store vinduerne må laves de forskellige steder på facaden, så man er sikker på, at de kan holde til rapportens aktuelle vindlaster,” fortæller Kirsten. Når opgaven handler om at dimensionere beslag og konsoller, bliver udregningerne endnu mere komplicerede. Til dette formål bruger hun derfor programmet FEM-Design (Finite Element Meto-den), som gør det muligt at analysere på komplicerede konstruktioner, hvor mere traditionelle beregningsmetoder ellers er udfordret.

”Det er et meget værdifuldt værktøj for os. I Ø4-projektet bruger jeg det f.eks., når behovet er at analysere en mekanisk samling i en aluminiumsfacadekomponent eller et punktunderstøttet glasparti, der er udsat for vindlast. Det er et værktøj, der giver mig mulighed for at modellere kompleks geometri med de præcise lasttilfælde, materialeparametre og understøtningsforhold,” fortæller Kirsten.

Ud fra ingeniørens modellering kan man udtrække detaljerede fordelinger af spændinger og deformationer og dermed lokalisere de kritiske punkter i en konstruktion samt optimere denne fuldt ud. Muligheden for at bruge FEM-Design gør derfor medarbejdernes arbejde både nemmere, mere effektivt, og det minimerer eventuelle regnefejl.

EN LILLE MEN BETYDNINGSFULD DEL
For en bygherre er der mange parametre, der spiller ind i et projekt som dette. Bortset fra bygningens design og bæredygtighed skal økonomien også hænge sammen. Derfor skal der for hvert facadestykke afleveres udregninger for forskellige kombinationer af materialer, så facadeentreprenøren derudfra kan vurdere, hvordan og med hvilke materialer produktionen bedst optimeres.

JEG GIVER FACADEENTREPRENØREN RAMMERNE FOR, HVAD DER KAN LADE SIG GØRE I HVILKE KOMBINATIONER

”Jeg giver facadeentreprenøren rammerne for, hvad der kan lade sig gøre i hvilke kombinationer, og så bruger de det til at kontrollere, hvilken type materiale og komponent der skal til. Det er i virkeligheden en lille del af det store billede, men alligevel betyder de små detaljer rigtig meget. Det er også derfor FEM-Design er et rigtig godt værktøj,” siger Kirsten og afslutter: ”Der er ikke så mange, der ved, at vi også beskæftiger os med facader, men det er et spændende område, hvor vi har en masse at bidrage med, så jeg håber, at der i fremtiden vil komme flere facadeprojekter.”

KONSTRUKTIONSINGENIØR
KIRSTEN LÆGAARD
KIL@LB-CONSULT.DK

Kirsten

VUC & HF Aabybro

Reference / Uddannelse

VUC & HF Aabybro

      

Fakta

Bygherre

VUC & HF Nordjylland

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Totalentreprenør

Dansk Boligbyg A/S

Areal

2.000 m2

Periode

2015-2016

Energi

Opfylder lavenergiklasse 2015 iht. BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning, tilsyn og commissioning

Referenceperson

Gert Gregersen, Dansk Boligbyg


Tilbage

MODERNE UNDERVISNINGSBYGNING I AABYBRO

Den knap 2.000 kvadratmeter store bygning i Teknologiparken i Aabybro er byens moderne VUC- & HF-bygning. Med åbne læringsmiljøer, en fælles kantine, 100 parkeringspladser samt et stort udeareal med terrasser kan byen glæde sig over en undervisningsbygning, der kan rumme fremtidens undervisningsformer.

Hos LB Consult bistod vi med ingeniørrådgivning i forbindelse med denne 2-etages bygning, der for os var en spændende opgave, hvor der skulle findes tekniske løsninger og statiske principper til det åbne byggeri. LB Consult har også stået for commissioning, hvor indkøring og løbende vedligehold planlægges i byggeprocessen, så bygningen er gennemtestet og personalet uddannet til at drifte den straks efter ibrugtagning.

Disse løsninger indebar blandt andet et åbent læringsmiljø, udvendig aktiv solafskærmning, CTS-styret mekanisk ventilation, varmeanlæg opdelt i zoner og brandventilation.

VID Science, Viden Djurs, Grenaa

Reference / Undervisningsbyggeri

Viden Djurs, Grenaa

      

Fakta

Bygherre

Viden Djurs

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Areal

1.650 m2

Periode

2012-2013

Energi

Skal opfylde BR2020

LB Consults ydelser

Totalrådgivning, projektering, byggeledelse & tilsyn

Medarbejder

info@lb-consult.dk


Tilbage

VID Science nybyggeri med teorilokaler og åbne værksteder

LB Consult har for Viden Djurs, som udbyder tekniske og merkantile ungdomsuddannelser samt erhvervsuddannelser i Grenaa og Rønde, løst opgaven med at projektere et nybyggeri i Grenaa.

I forbindelse med sammenlægningen af HTX og HHX i eksisterende lokaler, blev den cylinderformerede bygning opført i tre etager med solceller, jordvarmeanlæg og tagterasse. Præmissen var, at bygningen skulle lægge op til samarbejde mellem naturvidenskabelige fag og samtidig styrke samarbejdet mellem teori og praksis. Derfor består bygningen af amfiteaterlignende teorilokaler og åbne værksteder. Selve bygningen og dens installationer ønskes integreret i undervisningen.

LB Consult har ydet totalrådgivning og bistået med projektering af konstruktioner og installationer, byggeledelse samt tilsyn. Siden bygningen blev afleveret, har LB Consult bistået med rådgivning på Viden Djurs’ andre bygninger i form af et nyt ventilationsanlæg (2016), en samlingshal (2015) og en facaderenovering (2014).