All Posts By

yasmin

Bjellerupparken, Randers

Reference / Bolig

Bjellerupparken, Randers

      

Fakta

Bygherre

A/B Andelsbo

Arkitekt

KPF Arkitekter A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

16.013 m2

Periode

2014-2017

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Henning Pedersen, KPF Arkitekter A/S


Tilbage

STOR OMBYGNING I BJELLERUPPARKEN

Som underrådgiver til Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S bistod vi med ingeniørrådgivning indenfor vvs og el samt fagtilsyn i renoveringen af Bjellerupparken. Bjellerupparken bestod af 214 lejligheder med et samlet bruttoetageareal på 16.013 m², men efter gennemførelsen af renoverings- og ombygningsarbejdet består afdelingen nu af 206 lejligheder.

Lejlighedskomplekset er blevet isoleret udvendigt og forsynt med helt nye facader, alle vinduer er udskiftet, og der er lavet større, lukkede altaner. Samtlige lejligheder har fået nye badeværelser og køkkener, ligesom entréerne er blevet renoveret og fået nye skabe. Desuden er der i tre opgange indsat nye indvendige elevatorer med adgang til 24 totalistandsatte tilgængelighedslejligheder.

PET/CT-scanner, AUH

Reference / Sundhed

PET/CT-scanner, AUH

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Universitetshospital, Teknisk Afdeling

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

Ca. 80 m2

Periode

2016

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Lars Poulsen Tolbod, Aarhus Universitetshospital


Tilbage

NY PET/CT-SCANNER PÅ AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

På Aarhus Universitetshospitals Nuklearmedicinsk Afdeling blev der i efteråret 2016 installeret en ny PET/CT-scanner. Scannerrummet og de tilstødende rum skulle i den forbindelse ombygges. Ombygningen omfattede CT-rummet, kontrolrum, teknikrum, kontor og forberedelsesrum, og dertil bidrog vi hos LB Consult med de statiske beregninger, projektering af murværk og dækslast samt tilpasning og ændring af ventilation-, køle- og elinstallationerne m.m.

Eftersom en PET/CT-scanner udsender stråling, var en stor del af projektet at strålebeskytte området og medarbejderne, som arbejder på afdelingen. Derfor blev de lette gipsvægge erstattet med tunge murstensvægge. Derudover var det vores opgave at udføre og tilpasse blandt andet elinstallationer og føringsvejene for scannerleverandørens udstyr samt planlægge, hvordan den tunge scanner skulle transporteres ind i bygningen. Endeligt skulle vi i projekteringen af ombygningen tage hensyn til, at afdelingen stadig var i drift, og der skulle derfor være plads til, at personale og patienter frit kunne færdes på gangen omkring ombygningsområdet.

PostNord

Reference / Industri

PostNord

      

Fakta

Bygherre

PostNord

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

14.500 m2

Periode

2015-2016

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Ivan J. Jensen, PostNord


Tilbage

FRA BREVSORTERINGSANLÆG TIL PAKKETERMINAL

Teknologien udvikler sig hurtigt, og nye tendenser kommer til. Det har blandt andet betydet, at antallet af afsendte breve er faldet, hvilket PostNord bestemt har mærket. Derimod er internethandel på sit højeste, og derfor er brevene blevet erstattet med større pakker. Med en udvikling som denne mærkede PostNord et behov for nye logistiske systemer og en ny og moderne indretning af postterminalen i Risskov. Dette resulterede i, at vi hos LB Consult var med til at ændre postcentret fra et brevsorteringsanlæg til en pakketerminal med håndtering af op til 10.000 pakker i timen.

Vores opgave i projektet var at stå for projektering og udbud af konstruktioner, VVS, ventilation, EL og brand samt tilsyn og byggeledelse. En stor udfordring i projektet var at få nedrivning, ombygning og opsætning af pakkemaskine samt en terminal i drift til at kunne fungere på samme tid.

Østergade 1, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Østergade 1, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

ER Invest A/S

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Hovedentreprenør

Bytømreren A/S

Areal

1.100 m2

Periode

2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Jan Rasmussen, ER Invest A/S


Tilbage

MANGE HENSYN UNDER OMBYGNING

På Østergade 1 havde vi ansvaret for den tekniske rådgivning i forbindelse med indretningen af nye lejligheder og erhvervslejemål. Lokalerne blev bygget i den eksisterende erhvervsejendom, og derfor var analysen af de tidligere boliger en stor del af projektet. Herunder blev der vurderet, hvilke installationer der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke slags lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde være køkkener på nogle af etagerne.

Projektet indebar, at 1.100 m2 erhvervslejemål på 2. og 3. sal blev ombygget til 12 lejligheder, som stod klar medio november 2016. Denne opgave krævede, at vores ingeniører skulle finde på ekstra fleksible løsninger – især til de tekniske installationer og de bærende konstruktioner. Udfordringerne lå nemlig i, at driften af Normal-butikken i stueetagen, en lægepraksis på 1. sal samt erhvervslejemål på 2. sal skulle fungere uden unødige gener fra ombygningen gennem hele perioden. Samtidig skulle bygningen optimeres af hensyn til både funktion og økonomi.

Kontorhuse, Design City Kolding

Reference / Erhverv

Kontorhus, Design City Kolding

      

Fakta

Bygherre

Bjert Invest A/S

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Totalentreprenør

KPC

Areal

7.000 m2

Periode

2016-2018

Energi

BR15

Certificering

LEED

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Martin Jensen, Bjert Invest


Tilbage

BYGHERRERÅDGIVNING DER SKABER MERVÆRDI

LB Consult har ydet in-house bygherrerådgivning på Bjert Invests ejendomme i byudviklingsområdet Design City Kolding. Der er tale om opførelsen af to kontorhuse til henholdsvis Danske Bank og Sydbank. De to kontorhuse er bygget på én fælles p-kælder, og de deler opholdsarealer på terrænet. Sydbank-bygningens ni etager, som er LEED-certificeret, er netop i april 2018 taget i brug. Etagerne rummer kontorer, kontorlandskaber, møderum og birum. Derudover er der etableret kantine og køkken på en række af etagerne. Bygningerne har et moderne udtryk skabt i stål, beton og glas.

Martin Jensen udtaler: ”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Design City Koldings grundareal er 45.500 m2, og området har et æstetisk fokus med blandt andet en tunnel med interaktivt lys, der skal være med til fortsat at kendetegne Kolding som designby.

Søndergade 43, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Søndergade 43, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Peter Hildebrandt

Arkitekt

Ardess

Totalentreprenør

Q-Construction

Areal

620 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Morten R. Jakobsen, Q-Construction


Tilbage

EJENDOMMEN FORØGES OG OMBYGGES

I november 2016 startede samarbejdet med Søndergade 43. Ved hjælp af store om- og tilbygninger bliver ejendommens 520 m2 til 620 m2, og arealet vil omfavne både erhvervslokaler og lejligheder, der får adgang via Amaliegade.

Hos LB Consult har vi fornøjelsen af at rådgive kunden vedrørende konstruktionerne, kloak, brandsikring, elinstallationer og VVS-arbejdet, hvilket vil resultere i, at stueetagen bliver udvidet med 34 m2 til butikker, og første til tredje etage ombygges til lejligheder med en altangang. I stedet for det eksisterende trapperum og elevator bliver der tilføjet et udvendigt trappetårn, og hver lejlighed får et depotrum i kælderen.

Ny Munkegade 2

Reference / Bolig

Ny Munkegade 2

      

Fakta

Bygherre

Ejendomsselskabet Nørre Allé 54 ApS

Arkitekt

Claus Jensen ApS

Totalentreprenør

Lyngby Entreprise A/S

Areal

1308 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Lund, Lyngby Entreprise


Tilbage

BOLIGBYGGERI MED STORE HENSYN TIL NABOBYGNINGER

På Ny Munkegade 2 projekterer vi opførelsen af 1308 m2 boliger fordelt på fem etager. Arealet skal rumme 19 toværelses lejligheder, som alle skal forsynes med altaner. Derudover vil beboerne kunne gøre brug af en kælder med cykelparkering og pulterrum.

Bygningen er designet og bliver opført med hensyn til de omkringliggende bygninger og gadens nedtrapning, som den nye bebyggelse følger. På grund af vanskelige funderingsforhold og af hensyn til nabobygningerne er ejendommen funderet på borede pæle og sekantvægge, som er en funderingsmetode, der på bedste vis tager hensyn til vibrationsfølsomme eller dårligt funderede gamle byhuse.

Som teknisk rådgiver på bebyggelsen har vi ansvaret for de bærende konstruktioner, energi, vvs, ventilation, el, lyd og brand.

ASA Kunstgræsanlæg

Reference / Anlæg

ASA Kunstgræsanlæg

      

Fakta

Bygherre

ASA kunstgræs ApS

Hovedentreprenør

Nordisk Kunstgræs NKI

Areal

17.000 m2

Periode

2015-2017

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Anders Pilegaard Hansen, ASA


Tilbage

STORT KUNSTGRÆSANLÆG TIL
POPULÆR SPORTSKLUB

ASA’s fodboldbaner ved Ingerslevs Boulevard i Aarhus har i mange år været populære. Det slider på banerne, og for at skabe kapacitet i området er der etableret et nyt 17.000 m2 stort kunstgræsanlæg. Anlægget er etableret på de daværende bold- og grusbaner og består i dag af en 11-mandsbane med kunstigt lys, to 5-mandsbaner, fire 3-mandsbaner og en multibane.

I forbindelse med dette projekt har vi hos LB Consult været bygherrerådgiver for fodboldklubben ASA, som både er bygherre og ejer af anlægget. Vores opgave var at dimensionere og projektere kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar blandt andet jordarbejde, opbygning af bærelag, drænings- og belysningsanlæg. Herudover har vi haft byggeledelsen frem til og med afleveringen af anlægget.

Nannas Vænge, Hornslet

Reference / Bolig

Nannas Vænge, Hornslet

      

Fakta

Bygherre

Boligforeningen DjursBo

Arkitekt

GPP Arkitekter A/S

Totalentreprenør

Risskov Entreprise A/S

Areal

2.280 m2

Periode

2016-2017

Energi

Energiklasse 2010

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Niels Christian Eriksen, Risskov Entreprise A/S


Tilbage

NYE BOLIGER I HORNSLET

I forbindelse med opførelsen af 26 nye boliger for Boligselskabet DjursBo i Hornslet var vi hos LB Consult tilknyttet som teknisk rådgiver. Lejlighederne blev fordelt på fem dobbelthuse og to etageboliger. Dobbelthusene indeholder 10 lejligheder på i alt 840 m2, og i etageboligerne er der 16 lejligheder på i alt 1440 m2.

Vores opgave var at projektere bebyggelsens kloak, bærende konstruktioner, kloak, tekniske installationer og energi. Derudover bistod vi også med hjælp til løsning af brand- og lyddetaljer.

Projektering og koordinering af installationerne blev lavet i tæt samarbejde med Risskov Entreprises underentreprenører.

Kløvermarksvej 7

Reference / Bolig

Kløvermarksvej 7

      

Fakta

Bygherre

A/S TLK af 1971, v. Preben Kjær

Arkitekt

Arkitektfirmaet Claus Jensen

Totalentreprenør

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal

506 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR10, Lavenergiklasse 2015

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Preben Kjær


Tilbage

ETAGEEJENDOM PÅ KLØVERMARKSVEJ

På Kløvermarksvej 7 er en etageejendom på 506 m2 opført. Ejendommen indeholder en kælder på 35 m2, en stueplan på 157 m2 samt 1. og 2. sal på 157 m2 hver. Etageejendommen rummer i alt ni boliger med tre lejligheder på hver etage. Alle lejligheder er forsynet med en altan, og kælderen indeholder depoter, værksted og teknikrum.

I forbindelse med dette projekt havde vi hos LB Consult til opgave at projektere og rådgive om de bærende konstruktioner, VVS, tekniske installationer, afløb, ventilation og energi.