All Posts By

yasmin

Langelandsgade 108, Aarhus

Reference / Bolig

Langelandsgade 108, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Boligkoncept A/S

Arkitekt

Novus Arkitekter

Hovedentreprenør

JJ Ejendomme ApS

Areal

655 m2

Periode

2015-2016

Energi

BR10, Energiklasse 2010

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Allan Jørgensen, JJ Ejendomme


Tilbage

ETAGEEJENDOM MED ALTANER OG KÆLDER

En ny etageejendom på Langelandsgade 108 blev i 2016 klar til indflytning. 12 lejligheder er fordelt på tre etager, hvortil der også er bygget en kælder og altaner.

Tilsammen udgør bygningen 655 m2, som vi hos LB Consult er stolte af at have været den tekniske rådgiver på. Vores rådgivning indebar projektering af de bærende konstruktioner, kloak, tekniske installationer og energi.

Børnehaven Snurretoppen

Reference / Institution

Børnehaven Snurretoppen

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen Kontur Arkitekter

Hovedentreprenør

PN Erhvervsbyg

Areal

750 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune


Tilbage

BØRNEHAVE MED FOKUS PÅ MOTORIK

På Bispevej 7 i Stavtrup er børnehaven Snurretoppen ved at blive opført. Snurretoppen er en motorikinstitution, hvor der er fokus på trivsel, udvikling og læring, hvorfor der blandt andet er lavet ekstra forstærkninger i tagkonstruktionen til motorikskinner.

Den primære bygning måler 650 m2, og dertil er der bygget nye skure til opbevaring på i alt 100 m2. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og et handicaptoilet.

Som den tekniske rådgiver havde vi hos LB Consult ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi.

Rejsegilde i Kolding

Nyhed / Rejsegilde

30. juni 2017

Rejsegilde i Kolding

BYGGERIET AF FINANS- OG KONTORHUSENE I KOLDING
ER GODT PÅ VEJ, OG FREMGANGEN BLEV FEJRET TIL REJSEGILDE.

TO FINANS- OG KONTORHUSE I DESIGN CITY KOLDING
I efteråret 2015 blev vi kontaktet af Martin Jensen, Bjert Invest A/S i Kolding med henblik på at yde in-house bygherrerådgivning på koncernens ejendomme med hovedvægt på byudviklingsområdet, Design City Kolding.

Design City Kolding er placeret centralt mellem havn og bycentrum – og kan bebygges med samlet 90.000 m2.  I februar 2016 indgik Design City aftale med KPC om at opføre to kontorhuse. Det ene et kontorhus i seks etager til Danske Bank-koncernen, hvor KPC selv har været bygherre. Sidenhen blev det solgt videre til Pension Danmark. Det andet kontorhus er i ni etager til bl.a. Sydbank, BDO, Penta Advokater samt Bjert Invest – med Bjert Invest som bygherre, LB Consult som bygherrerådgiver og senere med Self Invest A/S som hovedaktionær.

Byggeriet er i dag godt på vej, og den 29. juni blev der afholdt rejsegilde for alle involverede. Trods en grå himmel var det et succesfuldt arrangement med mad, drikke og taler fra blandt andet Koldings Borgmester, Jørn Pedersen.

BYGHERRERÅDGIVNING DER SKABER MERVÆRDI
De to finans- og kontorhuse bygges på én stor fælles p-kælder og deler også de fælles opholdsarealer på terræn. Alle etager rummer kontorer eller kontorlandskaber, møderum og birum. Derudover er der etableret en kantine og køkken på en række af etagerne. I de fire nederste etager, hvor Sydbank har være lejer fra start, er der indrettet fælles lyst atrium mod vest. De fem øverste etager er og bliver løbende indrettet i takt med byggeriets fremdrift.

Lars Bager, direktør hos LB Consult, har været bygherrerådgiveren på det 9-etagers kontorhus, og om rådgivningen udtaler Martin Jensen:

UDOVER AT UDØVE PROFESSIONEL TEKNISK RÅDGIVNING FORMÅR FIRMAET AT INDLEVE SIG I VORES FORRETNINGSMÆSSIGE BEHOV OG DERIGENNEM SKABE MERVÆRDI

”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. Vi betragter faktisk Lars Bager og hans team som en slags interne medarbejdere i vores lille organisation. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult netop kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Nye kunstgræsbaner i ASA og HEI

Nyhed / Kunstgræs

20. juni 2017

Nye kunstgræsbaner

ASA’S KUNSTGRÆSBANER
ER NU KLAR TIL BRUG

Fodboldbanerne omkring Ingerslevs Boulevard i Aarhus har i mange år været populære. Det slider på banerne, og for at skabe kapacitet i området er der nu etableret et nyt 17.000 m2 stort kunstgræsanlæg.

KLAR TIL MANGE AKTIVE TIMER
Anlægget er etableret på de daværende bold- og grusbaner og består i dag af en 11-mandsbane med kunstigt lys, to 5-mandsbaner, fire 3-mands-kunstgræsbaner og en multibane. Alle baner er nu klar til mange aktive timer i den travle klub. I forbindelse med dette projekt har vi hos LB Consult været bygherrerådgiver for fodboldklubben ASA, som både er bygherre og ejer af anlægget. Vores opgave

var at dimensionere og projektere kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar blandt andet jordarbejde, opbygning af bærelag, dræningsog belysningsanlæg. Herudover har vi haft byggeledelsen frem til og med afleveringen af anlægget.

FØRSTE SPADESTIK PÅ HEI’S KUNSTGRÆSBANE

I de kolde og våde vintermåneder må naturlige græsbaner ofte bukke under for vand og frost. Det kræver en hvilepause, og derfor har sportsklubben HEI ofte brugt deres grusbane for at holde liv i fodboldaktiviteterne i løbet af vinteren.

Men i HEI bliver det snart muligt at spille fodbold på græs året rundt, når første spadestik nu er taget til en 11.000 m2 kunstgræsbane, der skal ligge oven på grusbanen på Skæring Skoles område. På det projekt har vi hos LB Consult været den tekniske rådgiver og bidraget med blandt andet et projekt for terræn og underlag, dræningsanlæg for banen, belysningsanlæg, hegn og skur. ”Michael Høyer Østergaard fra LB Consult har fungeret som vores rådgiver i hele forløbet og har bistået Kunstgræsudvalget i HEI med såvel skitseforslag, myndighedskontakt, projektering, udbud, kontrahering og under udførelsen med tilsyn og kontrol af arbejdet. Hele vejen igennem har vi oplevet en kompetent og løsningsorienteret rådgivning, som i alle sammenhænge har fungeret fortrinligt,” fortæller bygherre Morten Reher-Langberg fra HEI Kunstgræs.

HELE VEJEN IGENNEM HAR VI OPLEVET EN KOMPETENT OG LØSNINGSORIENTERET RÅDGIVNING.

EN LANG PROCES
Særlige myndighedsforhold i forbindelse med strandbeskyttelseslinjen i Egå endte med at forsinke processen mere end forventet. ”I sommeren 2014 indgik vi aftale med LB Consult om rådgivning på projektet og igangsatte de første skitser og myndighedsansøgninger. Først i 2016 fik vi de nødvendige dispensationer og tilladelser, hvorefter udbud og kontrahering med entreprenøren blev igangsat,” fortæller Morten Reher-Langberg. Kunstgræsbanerne har derfor været længe undervejs, men eftersom første spadestik blev taget den 2. maj, kan det nu endelig annonceres, at banerne forventes at stå klar til indvielse omkring 1. oktober 2017.

Ny sengebygning med patienten i centrum

Nyhed / Hospitalsbyggeri

20. maj 2017

Bygherrerådgivning i Esbjerg

NY SENGEBYGNING I SYDVESTJYSK SYGEHUS I ESBJERG:
PATIENTEN I CENTRUM

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er i løbet af de kommende 10 år under forandring til et akutsygehus. Da hjertet i sygehuset, Fælles Akut Modtagelse (FAM), var færdigbygget, blev den næste store del af projektet den 14.900 m² stor sengebygning.

Sengebygningen skal stå klar i 2019 og bestå af bl.a. et ankomstområde, mødecenter, ambulante funktioner, auditorium og 158 enkeltsengsstuer. Sengestuerne er en nytænkning i patientforløbet, og de er derfor indrettet med henblik på selvhjælp. Målsætningen er, at patienten skal være i centrum.

Kurt Haudrum Mark, partner i LB Consult, er tilknyttet projektet som ekstern bygherrerådgiver. Her er opgaven at kvalitetssikre udbudsmateriale til totalentrepriseudbud, medvirke ved evaluering og bedømmelse af totalentreprisetilbud samt ved teknisk afklaring af det vindende totalentreprisetilbud. Under udførelsen er Kurt H. Mark den interne projektleder for projektafdelingen på sygehuset med ansvar for, at totalentreprenøren opfylder kontraktens bestemmelser for tid, økonomi og kvalitet. LB Consult varetager desuden bygherretilsynet for ingeniørdisciplinerne.

Vi søger en afdelingsleder

Nyhed / Ledig stilling

16. maj 2017

Vi søger en afdelingsleder til nyt kontor i Kolding

KONTORET ER DESIGN CITY KOLDING, FIRMAET ER LB CONSULT, AFDELINGSLEDEREN ER DIG!

Har du lommerne fulde af visitkort og de helt rigtige kontakter?
LB Consult har brug for dig til at starte en ny afdeling op i Kolding. Tænker du, at det
lyder som en spændende mulighed – så læg oveni, at du kan præge stillingen inden din
første dag, da du sammen med firmaets ledelse udvikler et setup for kontoret i Kolding,
der indeholder strategi, handlingsplan, budget og det praktiske.

STARTER MAN PÅ BAR BUND?
Nej, bestemt ikke! LB Consult har gennem et par år opbygget et tæt samarbejde med en lokal ejendomsudvikler og -besidder, Bjert Ejendomme, og er derigennem involveret i udviklingen af et nyt byområde, Design City Kolding. Dette skal sammen med dine kontakter og netværk danne fundamentet for afdelingens opbyggelse og udvikling. Er du tillidsvækkende, ambitiøs og kan se dig selv tage ansvar i denne karrieremulighed, så læs videre, og se hvordan du helt konkret kommer til at gøre en forskel for LB Consults udvikling – og din egen:

6 måneder inde i ansættelsen:

 • Du etablerer i samarbejde med LB Consults ledelse et kontor i løbet af 2. halvår 2017.
 • Du markedsfører fra dag 2 LB Consult blandt kunderne i Trekantsområdet. Dit opsøgende arbejde samt netværk og relationer i branchen gør, at du får 10-20 små som store projekter i gang. Projekterne bliver løst i tæt samarbejde med Aarhuskontoret.
 • Derudover laver du tilbud og konkurrenceprojekter på især ejendomsmarkedet, kontor/undervisning og sygehusbyggeri.
 • I samarbejde med LB Consult, har du ansat de første 2-3 mand i afdelingen.
 • Du vil i rigt omfang få mulighed for at håndplukke dit team, så det helt rigtige team er på plads!

1 år inde i ansættelsen:

 • Du har sikret en god opstart for kontoret i Kolding, og har skabt et solidt fundament for afdelingens fremtid. Den positive udvikling gør, at afdelingen nu er oppe på 5 medarbejdere.
 • Du har leveret et positivt resultat, som dog også afspejler, at der er foretaget solide investeringer i afdelingen.
 • Gennem dine opsøgende indsatser og opgaver, I har løst til kundens fulde tilfredshed, er LB Consult nu blevet en kendt rådgiver i det geografiske område.
 • Du har landet 1-2 større opgaver (Hvis du har vundet minimum én konkurrence eller lavet rammeaftaler med kunder, har du klaret det til bravur!)

PÅ DEN LANGE BANE HAR DU OM TO ÅR OPBYGGET EN AFDELING PÅ 10 MEDARBEJDERE OG EN OMSÆTNING I NÆRHEDEN AF 10 MIO. KRONER. 

Hvis du tænker dette lyder interessant, er du sikkert:

 • Uddannet ingeniør (og en erfaren én af slagsen). Alternativt er du bygningskonstruktør, eller måske har du en handelsfaglig uddannelse, advokat eller lignende.
 • Du har i en årrække beskæftiget dig med byggeri som bygherrerådgiver, med projektledelse og/eller ingeniørprojektering, og har derfor en stor forståelse for dét at drive forretning i denne branche – både de udfordringer og muligheder som den byder på.
 • Du forstår kerneudfordringerne i den aktuelle rolle som opstarter og leder af et nyt kontor – synlighed, proaktiv og tillidsvækkende – vigtigheden af god ledelse samt det at drive en forretning og sikre opgavetilstrømningen. Her kommer dit store netværk i spil.
 • Som person har du et højt drive og er konkurrenceminded, og måske har du en lille iværksætter gemt i maven.
 • Du er bosiddende i området.

Nysgerrig på din kommende arbejdsplads?
Hos LB Consult bliver du en del af et dynamisk, uformelt og åbent miljø. LB Consult består af et team på ca. 30 mand bestående af kvalitetsbevidste, ambitiøse og engagerede medarbejdere, som i dag sidder på kontor i Aarhus og et par stykker i Grenaa. LB Consult er kendetegnet ved en flad organisationskultur med korte beslutningsveje. I rollen bliver du en del af ledelsesteamet sammen med de tre eksisterende partnere,
og du refererer direkte til direktør Lars Bager. I denne stilling er det ikke et spørgsmål om at gøre din indflydelse gældende, men at sætte dagsordenen sammen med partnerteamet.

Klar parat start – sæt i gang!
Har du spørgsmål til stillingen, LB Consult eller andet? Så kontakt direktør Lars Bager på telefon 21 70 61 61 / lb@lb-consult.dk

Samtaler afholdes løbende.

Ivinkel bliver elektronisk

Nyhed / Ivinkel

8. maj 2017

Ivinkel bliver elektronisk

IVINKEL BLIVER ELEKTRONISK

Fremover vil I høre fra os lidt oftere – en 8-10 gange om året. Det bliver på elektronisk vis, så vores nyhedsbrev Ivinkel lander i mailboksen i stedet for på skrivebordet.

Vi har ansat en dygtig kommunikationsmedarbejder, som står i spidsen for at give dig interessant viden om sidste nye projekter, hvad der sker på arbejdspladsen eller andet væsentligt fra branchen. Lyder det relevant og spændende for dig, og har du lyst til at vide lidt om, hvad vi foretager os og kan tilbyde, så tilmeld dig vores nyhedsbrev – nederst her på siden.

Vi glæder os til at sende spændende historier til dig, og indtil da kan vi altid fanges på info@lb-consult.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8625 3355 for en uforpligtende snak om, hvad LB Consult kan gøre for din virksomhed.

Viden Djurs Erhvervsakademi

Reference / Uddannelse

Viden Djurs Erhvervsakademi

      

Fakta

Bygherre

Viden Djurs

Arkitekt

Arkitektfirma APS Poul Erik Clausen

Hovedentreprenør

Allingåbro Total Byg A/S

Areal

233 m2

Periode

2015-2016

Energi

Mindste varmeisolering iht. BR15

LB Consults ydelser

Total- og ingeniørrådgivning samt byggeledelse

Referenceperson

Jesper Knudsen, Viden Djurs


Tilbage

NYT AUDITORIUM TIL SPILENTUSIASTER

I december 2016 stod et nyt auditorium klar som tilbygning til det eksisterende Erhvervsakademi Dania Games. Tilbygningen indebærer 233 m2, som rummer et auditorium, mellemgang, depotrum og teknikrum. Det nye auditorium er bygget med plads til 150 personer, som alle skal kunne tilgå en computer eller andre it-redskaber. Derfor var det vigtigt at sørge for, at der blandt andet var nok arbejdsstationer, og at internetforbindelsen var i top. Derfor var der også behov for gode ventilationsløsninger, der skaber et godt indeklima i et fyldt it-lokale.

På tilbygningens facade er der opsat en stor skærm, som kan bruges til blandt andet markedsføring og arrangementer. Eftersom de studerende er dygtige spilentusiaster, kan de via computeren selv kode indholdet til skærmen.

I dette projekt bistod vi som total- og ingeniørrådgiver med et yderligere ansvar for byggeledelsen. En del af udfordringen i projektet var at sørge for, at de eksisterende bygningsdele, bygværker, udearealer mv. ikke blev beskadiget i processen.

Modulbyggeri, Rigshospitalet København

Reference / Sundhed

Rigshospitalet, København

      

Fakta

Bygherre

Rigshospitalet

Arkitekt

Jytas A/S

Areal

5.300 m2

Periode

2013

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Byggeteknisk chef Torsten Lybeck

Beskrivelse af projektet

Med JYTAS som totalentreprenør og LB Consult som ingeniør er der i 2013 etableret en tilbygning til Rigshospitalet, som 15 år frem skal rumme patienter og personale, mens hospitalet gennemgår omfattende udvidelser, omrokeringer og moderniseringer.

Opførelsen af det midlertidige hospital på seks etager var på daværende tidspunkt det højeste modulbyggeri i Norden. Byggeriet består af 108 individuelle moduler, som er lavet ca. 80 % færdige på JYTAS’ fabriksanlæg ved Aarhus og derefter samlet på byggepladsen.

LB Consult har forestået projekteringen af de statiske beregninger, energiberegninger og vvs-installationer samt bistået med koordinering og projektering af special- og særinstallationer. Bygningen rummer laboratorier, sengestuer og øvrige faciliteter.

Projektet er muliggjort i let byggeri, fordi der er udviklet en ny BS 120 modulkonstruktion. Den sætter nye standarder for, hvor højt man kan bygge med præfabrikerede moduler. Et vellykket modulbyggeri kræver stor detaljeringsgrad i projekteringen samt en omhyggelig udførelse af modulerne på fabrikken, så det udførte passer 100 % sammen, når det monteres.

Fra indgåelse af totalentreprisekontrakt til aflevering af byggeriet er der gået ca. 13 måneder. LB Consult og JYTAS er med andre ord vant til tæt og effektivt samarbejde.