Bæredygtigt byggeri
Rådgivning i Aarhus, Kolding og Grenaa

Vi satser på bæredygtighed og en grønnere fremtid

Shape

Hvad er bæredygtigt byggeri?

Vi har en drøm om at gøre bæredygtighed gældende i alle vore projekter, hvor det skaber værdi for vores kunder.

Bæredygtigt byggeri handler om at bygge sunde boliger og bygninger, og samtidig have miljø og klima for øje. 

Vi arbejder med bæredygtighed i flere forskellige afskygninger, som blandt andet omfatter Svanemærkning, DGNB-certificering, solceller og Lokal Afledning af Regnvand.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i dine ønsker, behov og interesser, så vi kan bidrage med den mest nyttige og anvendelige viden for dit projekt. 

Læs om vores rådgivning inden for bæredygtighed

DGNB-certificering

I LB Consult tilbyder vi rådgivning indenfor DGNB-certificeret byggeri. 

I vores DGNB-rådgivning synliggør vi byggeriets levetidsomkostninger, miljøprofil og byggeriets sociale bæredygtighed. Derudover sikrer en certificering et godt indeklima, en god komfort og en generel høj sikkerhed for, at det planlagte projekt også fungerer efter hensigten i driftsfasen.

DGNB-standarden omfatter alle byggeriets faser. Vores konsulenter tager aktiv og inddragende del i dit projekt på lige fod med arkitekter, ingeniører og entreprenører. Vores konsulenter er højt kvalificerede, erfarne og opdaterede i forhold til den nyeste viden inden for bæredygtighed. Vores rådgivning omfatter garanti og dokumentation for, at et projekt er opført i bæredygtig kvalitet.

I LB Consult kan vi både tilbyde privatpersoner og virksomheder, samt kommuner og regioner rådgivning indenfor DGNB, og vi garanterer en uformel og professionel rådgivning.

Fremtidssikrede byggerier

Vi bestræber os på at fremtidssikre alle projekter. Det mener vi i høj grad skabes gennem DGNB-certificering.
En certificering giver en højere salgs- og udlejningsværdi, lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter og kan medvirke til at skabe trivsel samt velvære for beboere og brugere.

Vi rådgiver dig i hele byggeprocessen og hjælper med at opnå den DGNB-certificering, som du har sat dig som mål for byggeriet.

Svanemærkning

Vores fremtid er grøn. I LB Consult mener vi, at vores rådgivning skal give kunder og brugere maksimal værdi – også i forhold til den grønne dagsorden. 

I LB Consult rådgiver vi om Svanemærket byggeri, der fokuserer på at gøre et byggeri mere miljøvenligt.

Godt for sundheden, miljøet og økonomien

Et Svanemærket byggeri lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.

Et Svanemærket byggeri skal leve op til kriterier for hele byggeriets livscyklus og er blandt andet kendetegnet ved et lavt energiforbrug og et godt indeklima.

Vi sikrer dine grønne ønsker

I LB Consult har vi kompetente, certificerede konsulenter, der kan rådgive om Svanemærket byggeri.

De udfører screening af et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkningens krav og kriterier, arbejder effektivt med dokumentation, samt varetager rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærkningen.

Vores konsulenter sikrer, at dine ønsker til bæredygtighed og miljøcertificering medtænkes fra begyndelsen af et projekt og er implementeret i det færdige byggeri.

Med vores personlige rådgivning garanterer vi dig høj kvalitet og fokus på dine bæredygtige interesser.

LCA - Livscyklusanalyse

Der bliver løbende indfaset flere krav til bygningers klimaaftryk for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. Med en livscyklusanalyse får du et fuldt billede af byggeriets klimapåvirkning samt mulighederne for at reducere den. 

I LB Consult udarbejder og rådgiver vi om livscyklusanalyser, som er et vigtigt værktøj til at dokumentere og vurdere byggeriets klimapåvirkninger.

Vi udarbejder en livscyklusanalyse ved at beregne, hvor meget CO2 byggeriet udleder over en periode på 50 år fra byggeriets færdigmelding. På den måde tager vi udgangspunkt i hele byggeriets livscyklus, hvilket omfatter:

  • Udvinding af råmaterialer til bygningen
  • Produktion/opførelse af bygningen
  • Bygningens drift og brug over tid
  • Bygningens løbende vedligehold og forbrug
  • Bortskaffelse eller genanvendelse af bygningens materialer ved nedrivning


Hvert element og fase tæller i byggeriets samlede klimaaftryk, og derfor bør en livscyklusanalyse integreres allerede i de tidlige designfaser for at opnå den største værdi. 

Læs mere og bliv klogere på de nye krav om LCA, der trådte i kraft d. 1. januar 2023.

Værdifulde løsninger

Med en livscyklusanalyse får du mere end bare dokumentation. Det er især brugbart til at sammenligne klimapåvirkninger ved forskellige løsninger. F.eks. kan livscyklusanalysen anvendes til at sammenligne byggeriets CO2-udledning ved brug af træ fremfor beton.

Vores konsulenter vurderer, hvilke løsninger der er mest værdifulde og rentable – både for dig som bygherre og for miljøet. Dermed kan du benytte livscyklusanalysen som et værktøj til at træffe de beslutninger, der sikrer et bæredygtigt og værdifuldt byggeri.

Du er i sikre hænder

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med byggetekniske valg og implementering af solceller i netop dit byggeri. Vores rådgivere bidrager blandt andet med kendskab til gældende love og regler, myndighedsbehandling, statiske beregninger i forhold til solcelleanlæggets laster, brandtekniske aspekter for opsætning og tilslutning af solcelleanlæg. Det er faktorer, der alle er vigtigt at have in mente inden et projekt igangsættes.
Du kan med andre ord føle dig tryg i vores hænder.

Solceller

Udnyttelse af solens energi er nu og i fremtiden en af løsningerne på klodens voksende energibehov.  

Vi oplever en stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri, som skal have lavt energiforbrug. En investering i solcelleanlæg er på lang sigt den bedste og billigste løsning til at nedbringe energiforbruget.

Solceller til dine behov

I LB Consult stræber vi efter at tilpasse solcelleløsningen til dine specifikke behov, krav og ønsker. Udover miljøet tager vi højde for økonomiske faktorer, så energioptimeringen kan mindske klimaaftrykket mest muligt.

Det er samtidig vigtigt for os, at løsningen tænkes sammen med det arkitekturen på den bygning, hvor solcelleanlægget skal integreres. Denne disciplin er en naturlig del af vores rådgivning, og her tænker vi altid kreativt for at integrere bæredygtighed i byggeriet uden at gå på kompromis med det arkitektoniske udtryk.

LAR – Lokal afledning af regnvand

I Danmark er regnvejrsdagene mange. Ser vi ind i fremtidens klimaændringer, vil den formentlig indebære hyppigere og kraftigere regnskyl og skybrud. Dette har store konsekvenser, for det miljø der påvirkes af det overskydende vand.

Håndtering af regnvand kaldes LAR (Lokal afledning af regnvand). 

Ud over at forsinke regnvand fra et område, kan LAR-tiltag skabe naturskønne omgivelser og biodiversitet. Derfor er LAR et centralt element for alle bygningsejere – store som små.

Skræddersyet regnvandshåndtering

I LB Consult fokuserer vi på, at vores løsninger skal være langtidsholdbare, solide og fleksible. 

Vi rådgiver og vurderer, om din ejendom er egnet til opsamling eller nedsivning af regnvand. Vi undersøger blandt andet eksisterende forhold i området, foretager vurdering af jordbundsforhold, og indhenter nødvendige tilladelser fra myndigheder og forsyningsselskaber.

Vi hjælper dig med at etablere:

  • Grønne tage
  • Nedsivning gennem faskiner, regnbede, permeable belægninger, græsplæner, grøfter mm.
  • Forsinkelse af regnvand i åbne og lukkede bassiner