Balle Friskole, Musik- og -Idrætsefterskole

FAKTA

Bygherre
Balle Friskole, Musik- og Idrætsefterskole

Arkitekter
Pro Arkitekter

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
2965 kvm nybyggeri
461 kvm ombygning

Periode
August 2021 – Marts 2024

Energi og bæredygtighed
BR18

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Per Mikkelsen
Pro Arkitekter

OM- OG TILBYGNING AF FRI- OG EFTERSKOLE

Om- og tilbygningen af skolerne skaber optimale læringsmiljøer, bedre sammenhæng samt større fokus på fællesskab og nærvær.

Ombygningen omfatter etablering af en ny dansesal, et pedelværksted, undervisningslokaler, fælles læringsområder og en administrationsgang. Fra dansesalen er en ny gangforbindelse, som binder skolen sammen som helhed.

I tilbygningen tager en ny hovedindgang imod elever, forældre og personalet. Derudover omfatter tilbygningen en ny foredragssal. Friskolens tilbygning indeholder nye fællesområder og læringsrum.

Skolen udvider også med en ny elevfløj, som skaber gode rammer for elevernes efterskoleophold. Derfor fokuserer vi på at skabe et sundt indeklima, hvor ventilationen sikrer et godt miljø for både intellektuel og fysisk læring i den nye dansesal, foredragssalen og undervisningslokalerne.

I alt omfatter det samlede byggeareal ca. 2965 kvm tilbygning og ca. 461 kvm ombygning. I forbindelse med om- og tilbygningen nedriver man noget af den eksisterende bygning, så man herigennem kobler byggeriet sammen som én helhed.

Fokus på indeklima og ventilation

Vi har særligt fokus på udfordringen med at få løst føringsvejene for ventilationen i de nye tilbygninger. Det er udfordrende, fordi det eksisterende byggeri har lave rumhøjder, hvilket påvirker rumhøjden i tilbygningen.
Derudover prioriterer vi at løse og optimere ventilationsanlægget i foredragssalen. Her kan sidde op til 204 personer, så af den grund er det altafgørende, at ventilationen er optimal.

LB Consults ydelser

I dette projekt er det helt centralt, at indeklimaet og ventilationen er optimal. Vi bidrager derfor med vores personlige ingeniørrådgivning, der opfylder skolens ønsker og krav til bl.a. indeklima. Med vores faglige sparring og erfaringsudveksling bidrager vi med merværdi til løsningerne – især i forbindelse med løsningen af ventilationen.

Som ingeniør på projektet står vi også for projektering af bærende konstruktioner, herunder statik til KK2, VVS, kloak, energi samt el. Derudover bidrager vi med brandrådgivning til BK2.