Bofællesskabet Multihuset

FAKTA

Bygherre
Silkeborg Kommune

Entrepriseform
Fagentrepriser

Areal
2.718 m2

Periode
2020-2021

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning, projekteringsledelse og byggeledelse

Kontaktperson
Iwo Jensen, Silkeborg Kommune

RENOVERING OG BRANDFOREBYGGELSE

Multihuset er et bofællesskab til voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede, autisme og en psykiatrisk overbygning til nogle af disse funktionsnedsættelser.

Multihuset består af 10 plejeboliger, fællesarealer og aktivitetscentre.

I de senere år er der kommet et øget fokus på brandsikkerheden på landets plejecentre, og Multihuset i Silkeborg Kommune stod derfor over for en renovering med fokus på opgradering af de brandtekniske installationer, herunder særligt de el-tekniske installationer.

LB Consults ydelser
LB Consult har bistået bygherre med teknisk rådgivning inden for el- og VVS-installationer og brandsikkerhed, herunder installation af ABA-anlæg og sikkerhedsbelysning.

LB Consult har rådgivet Silkeborg Kommune i valg af løsningen, stået for hele udbudsprocessen, herunder udarbejdet tegnings- og udbudsmateriale, tidplan og tilbudsliste samt kontrahering mm.
LB Consult har derudover screenet og udskiftet ældre og energikrævende belysningsarmaturer til mere energieffektive belysningsarmaturer.
Arbejdet har omfattet udarbejdelse af belysningsplaner med indtegnede belysningsarmaturer, sensorstyring, afbrydere mm.

Derudover udfører vi projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinator P+B samt byggeledelse.

Renoveringen foretages, mens bofællesskabet er beboet og faciliteterne er i brug, hvilket kræver nærværende byggeledelse og koordinering, så gener for borgere og personale minimeres.

Projektet er under udførelse og stod færdig i maj 2021.