Nyhed / BR18 – 5 væsentlige ændringer

31. oktober 2018

BR18 – 5 væsentlige ændringer

Fra 1. juli 2018 er det BR18, der er gældende. Derfor har vi samlet 5 væsentlige ændringer i bygningsreglementet, man skal være opmærksom på.

1. Ny struktur

Strukturen er ændret, så de tekniske kapitler er emnespecifikt opdelt i krav med seperate vejledninger. Formålet er at gøre det lettere at se hvilke krav, der skal overholdes i byggeriet. Vejledningerne udgives på bygningsreglementet.dk.

2. Standarter gør kravene tydeligere

Der bliver i større omfang henvist til konkrete standarter for at gøre kravene til byggeriet tydeligere. På den måde er det lettere at gennemskue, hvordan kravene overholdes og indfries. Nogle standarter er f.eks. flyttet fra vejledningsteksten til kravteksten for at præcisere kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder.

3. Ny certificeringsordning

BR18 stiller krav om, at der på brand- og konstuktionsområdet tilknyttes en eller flere certificerede rådgivere. Hermed fjerner man den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne. Formålet er at skabe en hurtigere byggesagsbehandling. De certificerede rådgivere (følger personen) skal gennemføre en videregående teoretisk uddannelse og have praktisk erfaring. Den administrative byggesagsbehandling ligger fortsat hos kommunen.

4. Nye konstruktions- og brandklasser

BR18 definerer 4 konstruktions- og brandklasser. Klasse 1 handler om simpelt byggeri, almindelige parcelhuse og sommerhuse. Byggerier i denne klasse kan opføres uden, at der tilknyttes certificerede rådgivere. Konstruktions- og brandklasse 4 er de komplicerede og komplekse byggerier. For byggeri i klasserne 2-4 skal der tilknyttes en eller flere certificeret rådgivere.

5. Funktionsafprøvning og performancetest

BR18 stiller krav om, at der skal gennemføres funktionsafprøvning inden ibrugtagning af følgende installationer: Ventilationsanlæg, varme- og køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer. Performancetest udføres på større, installationstunge byggerier. Performancetest er væsentlig mere end afprøvninger og dokumenteres i bygningernes styringssystemer (CTS).

Dokumentation for funktionsafprøvning og performancetest skal indsendes til kommunen. Opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.

 

Læs meget mere om BR18 og de nye krav, vejledninger og ændringer på www.bygningsreglementet.dk eller besøg Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens hjemmeside her.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os hos LB Consult.

 

 

Leave a Reply