Brædstrup Sognehus

FAKTA

Bygherre
Brædstrup Menighedsråd

Arkitekt
Arkitektfirmaet Frost Larsen

Areal
130 kvm

Periode
2020-2021

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Rasmus Ove Schmidt, Brædstrup Menighedshus

UDVIDELSE FREMTIDSSIKRER SOGNEHUS

Brædstrup Sognehus er blevet udvidet med 130 m2.

Med udvidelsen er der blevet plads til en ekstra  konfirmandstue og kontorer til de tre præster i pastoratet.

Sognehuset i Brædstrup blev bygget i 1995, og det blev udvidet senest i 2012. Det er således anden gang, at huset udvides.

Plads til alle
Udvidelsen af sognehuset har været flere år undervejs. De nye kvadratmeter indeholder en ekstra konfirmandstue, depot, grupperum inkl. toiletter, ny indgang og et handicaptoilet.
Med udvidelsen har sognehuset fået den plads, som de har brug for i fremtiden.

Også de tre præster har nu fået hver sit kontor, da et mødelokale i det eksisterende sognehus er blevet ombygget til formålet.
Stilmæssigt vil det nye byggeri blive helt som det eksisterende, så det ikke skulle være til at se forskel på det nye og det gamle.
Også indvendigt er stilen holdt. Det er alt fra gulve, lamper og vinduer, der bliver helt ens. Det skal gerne give bygningen en helhed.

LB Consults ydelser
En tilbygning til et eksisterende byggeri kræver altid et ekstra fokus på at sikre sammenhæng i materialer, statik og de tekniske løsninger. Vi har sikret, at statik og sammenbygning mellem eksisterende byggeri og tilbygningen er tæt og holdbar.

I LB Consult har vi projekteret konstruktioner, VVS, ventilation, el og energi. Vi har i projekteringen haft et særligt fokus på at overholde budgetramme og finde økonomisk robuste løsninger, der overholder krav til energi, men samtidig opfylder bygherres ønsker og økonomiske ramme.