Brandsikkerhed er vejen frem

Alle Danmarks kommuner har i de seneste år haft skærpet fokus på brandsikkerheden på alle plejecentre.

Det gælder også for Silkeborg Kommune. I den forbindelse har kommunen udarbejdet en overordnet plan for at forbedre brandsikkerheden på kommunens plejecentre. LB Consult har på 3 plejecentre haft ansvar for projekterne, udbud og udførelse af brandtekniske forbedringer, samt andet planlagt vedligeholdelsesarbejde.

Bofællesskabet Multihuset er et af de 3 omfattede plejecentre. Bostedet består af 10 plejeboliger, fællesarealer og aktivitetscentre. Multihuset er et bofællesskab for voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede og autisme. Plejecentret stod over for en renovering med fokus på opgradering af de brandtekniske installationer, herunder særligt de el-tekniske. LB Consult har i den sammenhæng bistået Silkeborg Kommune med teknisk rådgivning inden for el-, VVS-installationer og brandsikkerhed, herunder installation af ABA-anlæg og sikkerhedsbelysning.

OM DENNE NYHED

DEL NYHED