Ny brandstation i Aarhus N

Hjem, arbejdsplads og brandstation

LB Consult yder teknisk bygherrerådgivning på opførelsen af en ny brandstation i Aarhus Nord.

Ved Lisbjerg i Aarhus Nord etablerer Østjyllands Brandvæsen en ny brandstation, der dels skal sikre bedre dækning for borgerne i det nordlige Aarhus, dels fastholde robustheden i Aarhus Midtby og samtidig hurtigt kunne bistå de øvrige brandstationer i Østjylland. LB Consult yder teknisk bygherrerådgivning på projektet.

“Brandstationen skal være et forbillede for godt arbejdsmiljø. Via gennemtænkte indretningsløsninger skal arbejdsprocesserne understøttes. Områder med risiko for sod og farlige partikler skal adskilles fra de såkaldte rene rum. Samtidig skal brandstationen også være et attraktivt og behageligt hjem med et godt indeklima og gode opholdsarealer for de brandfolk, der er på vagt i 24 timer, 365 dage om året. Det stiller nogle særlige krav til byggeriet, som vi skal sikre os, bliver løst.”

TEKNISK BYGHERRERÅDGIVER MED MERVÆRDI

Den nye brandstation ved Lisbjerg i Aarhus Nord skal fungere som en af baserne for Østjyllands Brandvæsens fuldtidsansatte brandpersonale, der både skal bo, arbejde, motionere, sove og spise på brandstationen, samtidig med at bygningen skal fungere som en effektiv brandstation.

Som teknisk bygherrerådgiver afklarer vi bl.a. hvilke tekniske krav, der er til en moderne og fremtidssikret brandstation i samarbejde med både bygherre (Østjyllands Brandvæsen) og Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune, som vi løser bygherrerådgivningen sammen med.

Vi bistår Østjyllands Brandvæsen og hjælper dem med at træffe de rigtige beslutninger og stille de rigtige krav til den nye brandstation, så bygningen bliver fremtidssikret og lever op til Østjyllands Brandvæsens forventninger. Derudover skal de tekniske løsninger inden for alle ingeniørfagene beskrives og følges op på i de senere faser – både med hensyn til funktion, bæredygtighed og teknisk præcisering,” fortæller Nicolai Juul, partner og bygherrerådgiver hos LB Consult.

HJEM, ARBEJDSPLADS OG BRANDSTATION

Den nye brandstation skal både være et hjem, en arbejdsplads og en brandstation. Og de tre funktioner skal naturligt spille sammen i bygningen.

”Brandstationen skal være et forbillede for godt arbejdsmiljø. Via gennemtænkte indretningsløsninger skal arbejdsprocesserne understøttes. Områder med risiko for sod og farlige partikler skal adskilles fra de såkaldte rene rum. Samtidig skal brandstationen også være et attraktivt og behageligt hjem med et godt indeklima og gode opholdsarealer for de brandfolk, der er på vagt i 24 timer, 365 dage om året. Det stiller nogle særlige krav til byggeriet, som vi skal sikre os, bliver løst,” forklarer Nicolai Juul.

TRYGHED OG ROBUSTHED

Brandstation Aarhus Nord bliver en del af det nye byudviklingsområde ved Lisbjerg. Den store befolkningstilvækst i Aarhus og Østjylland kræver ikke blot et styrket beredskab, men også et strategisk bedre placeret beredskab, hvor der bliver behov for at rykke ud til endnu flere borgere og skabe sikkerhed i den nordlige del af Østjylland. Bygningen skal udstråle tryghed og robusthed og vise standarten for fremtidens brandstationer – både hvad angår effektiv udrykning, arbejdsmiljø, funktionalitet og faciliteter.

Brandstationen skal tegnes at CUBO Arkitekter og forventes at stå færdig i begyndelsen af 2021.

LB Consult har bistået Østjyllands Brandvæsen med etablering af midlertidig brandstation i Aarhus Syd.

OM DENNE NYHED

DEL NYHED