Bygherrerådgivning
Rådgivning i Aarhus, Kolding og Grenaa

Vi guider dig trygt gennem hele dit byggeprojekt

Shape

Personlig rådgivning med en dyb forståelse for dine behov

Har du brug for professionel og personlig rådgivning til de krav der skal stilles til byggeriet? Så anbefaler vi vores kvalitetsbevidste bygherrerådgivning.

 

Som din bygherrerådgiver indgår vi i et tæt samarbejde med dig som bygherre, og tilbyder vores sparring. Det vigtigste for os er at skabe værdi for dig og dit projekt.

 

I kraft af vores mangeårige erfaring og ekspertviden, står vi på sidelinjen og sikrer dig tryghed og vejledning med netop dit projekt.

Kom trygt fra A til Z

Vi tilbyder bygherrerådgivning i hele processen – fra de første tanker og overvejelser til det færdige byggeri.

I LB Consult tror vi på, at høj faglighed kombineret med dyb forståelse for vores kunders behov skaber de mest værdifulde resultater. Vores tætte dialog og samarbejde med jer sikrer, at alle jeres ønsker og behov imødekommes. Ofte handler det om at stille de rette spørgsmål på de rigtige tidspunkter, for at kunne træffe den bedste beslutning.

Med vores personlige rådgivning har vi mulighed for at målrette bygherrerådgivningen og skabe en effektiv styring af processen.

Vores bygherrerådgivere er højt kvalificerede, erfarne og opdaterede i forhold til den nyeste viden inden for området. Bygherrerådgiverne bidrager med kvalificerede kompetencer og specialiseringer, der sikrer jer en kvalitetsbevidst bygherrerådgivning fra A til Z.

Drift- og vedligeholdelses-rådgivning

Drift- og vedligehold

En stor del af vores opgaver indebærer rådgivning i forbindelse med bygningers drift og vedligeholdelse. Selvom byggefasen ofte er lang og omkostningstung, vil drift og vedligeholdelse de efterfølgende år som oftest være omfattende.

Som din personlige rådgiver, sikrer vi et økonomisk, fordelagtigt byggeri i anlægsfasen, der giver dig totaløkonomisk merværdi uden at gå på kompromis med kvaliteten.

“Besparelser i projekterings- eller udførelsesfasen vil sandsynligvis medføre større driftsudgifter, mere vedligehold, kortere levetid osv. Vi ser det som vores pligt at oplyse om de totaløkonomiske betragtninger. Det gør vi med åbne øjne, så de involverede parter kender konsekvenserne og har mulighed for at være kritiske i forhold til valg af løsninger.”

– Lars Bager, direktør, LB Consult.

Vedligeholdelsesplaner

På baggrund af et årligt byggeteknisk tilsyn samt løbende tilsyn, udarbejder vi budgetter for drift og vedligeholdelse med henblik på at optimere ejendommens værdi.

Ofte er der tale om 5- eller 10-årige vedligeholdelsesplaner, som giver dig et overblik over budgettet for de kommende års opgaver på ejendommen. 

I samarbejde med dig, finder vi de mest rationelle og bedste løsninger, der giver mening for dit projekt. Vores ønske er, at projektet skal skabe maksimal værdi for dig – både nu og i fremtiden.

Investorrådgivning

Vores investorrådgivning sætter dig i fokus. Vi hjælper dig lige fra den første ide til det færdige projekt og tilpasser vores rådgivning til dine behov. Du vil opleve en værdiskabende og personlig rådgivning, som overholder både din tids- og prisramme. 

Vores investorrådgivning drager stor fordel af, at vi har en bred vifte af kompetente og erfarne fagingeniører indenfor byggetekniske fag, bæredygtighed og brand.

Den rette investering

Vi ønsker at sikre dig en god investering.

Vi vurderer blandt andet tilbud om køb af ejendomsprojekter, vurdering af købsaftaler og opfølgning og tilsyn under projektets realisering. Derudover bistår vi ved aflevering og overdragelse af det endelige, færdige projekt. 

Ved køb af en eksisterende bygning, udfører vi en teknisk due diligence, for at skabe et overblik over standen på ejendommen. 

På den måde hjælper vores rådgivere dig med at foretage en fornuftig investering på et oplyst grundlag.

Teknisk Due Diligence

Ofte kan du som investor stå overfor køb eller salg af en ejendom. Her er det vigtigt, at du skaber et godt overblik over ejendommens stand, muligheder og risici. Det hjælper vi dig med.

Vores bygherrerådgivere udfører teknisk due diligence, der er anvendelig for både køber og sælger.

Når vi foretager en teknisk due diligence, besigtiger vi ejendommen efter behov og afdækker både muligheder og risici, samt laver en rapport, der er brugbar i handlen mellem køber og sælger. Det giver det nødvendige overblik over ejendommens stand inden en overtagelse, renovering eller fremtidssikring af byggeriet.

Vi hjælper dig videre

En teknisk due diligence kan blandt andet omfatte:

  • Besigtigelse af ejendommen
  • Indsamling og gennemgang af eksisterende og manglende dokumenter
  • Vurdering af bygningens stand, kortlægning af ejendommens historiske vedligeholdelsesinitiativer
  • Rapportering
  • Økonomisk afrapportering
  • Eventuel indhentning af ekstra faglig ekspertise
  • Klima- og miljømæssige forhold
  • Overblik over fremtidige omkostninger til drift og vedligehold