Omlasteplads, Aabenraa

Reference / Anlæg

Omlasteplads, Aabenraa

Fakta

Bygherre
Arwos Deponi

Arkitekt
Zolo Arkitekter
Wainø Frandsen Landskabsarkitekter

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
540 kvm

Periode
2020-2021

Sum
4,8 mio. kr.

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Totalrådgiver
Ingeniørrådgivning
Udarbejdelse af udbudsmateriale

Ny omlasteplads

For forsyningsselskabet Arwos Deponi har LB Consult projekteret en ny omlasteplads i to etager.

Niveau 0 er opbygget som en stålrammehal, der er åben i den ene side, hvor renovationsbiler kører ind og læsser affald af fra det øvre terrænniveau. Dækket over kælder er udført med huldæk.
En mindre del af dette niveau er indrettet med basale velfærdsfaciliteter.

Niveau -1 er opbygget som in-situ støbt kælder. I kælderen er komprimatoranlægget placeret med direkte udgang til det nedre terrænniveau, hvor det komprimerede affald læsses på containere.

LB Consults ydelser
LB Consult har været totalrådgiver på projektet og udført ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS, kloak, el og energi.
Efterfølgende har vi udarbejdet udbudsmaterialet og bistået bygherre med at udbyde projektet i hovedentreprise.

Trailerparkeringer

Reference / Anlæg

Trailerparkeringer

IMG_0938
IMG_0947
IMG_0942

Fakta

Bygherre
DACHSER Denmark A/S

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
5.000 kvm

Periode
Kolding: 2020
Hvidovre: 2020-2021

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning
Projektledelse
Kontrahering
Myndighedsbehandling
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Byggeledelse
Fagtilsyn
1-års gennemgang

Udvidelse af parkeringsarealer

For DACHSER A/S har LB Consult projekteret udvidelse af et eksisterende trailer parkeringsareal i Kolding og i Hvidovre.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med DACHSERs tyske byggeafdeling, og en stor del af opgaven har bestået i at omsætte opgaven til danske forhold og regler.

I Kolding har vi projektet ca. 1.400 kvm trailerparkering med tilhørende mundighedsbehandling.

I Hvidovre bestod projektet i en udvidelse af et eksisterende parkeringsareal med ca. 2.400 kvm betonplade og 1.200 kvm belægning til trailerpark samt udvidelse af eksisterende regnvandsbassin.

LB Consults ydelser
LB Consult har udført projektering, kontrahering, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn. LB Consult har lavet den samlede myndighedsansøgning.

Udvidelse af parkeringshus, SVS Esbjerg

Reference / Anlæg

Udvidelse af P-hus, SVS Esbjerg

p-hus
p-hus
20190403_101937

Fakta

Bygherre
Region Syddanmark

Arkitekt
TKT Arkitekter

Entrepriseform
Fagentreprise

Areal
18.000 kvm

Periode
2020-2021

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Jens Ravn, projektleder
jens.ravn@rsyd.dk

Om- og tilbygning af parkeringshus

Parkeringshuset, der er tilknyttet Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, står overfor en omfangsrig om- og tilbygning. Det eksisterende parkeringshus i 3 niveauer udvides med yderligere 3 niveauer. Disse udføres ovenpå det eksisterende parkeringshus.

Det eksisterende etageareal udgør ca. 18.000 m2, som udvides med yderligere 18.000 m². Det samlede byggeri vil dermed udgøre ca. 36.000 kvm. Indretningen af de nye etager vil blive identisk med de eksisterende etager. Den eksisterende gangbro og trappe til Nørrebrogade bibeholdes.

LB Consults ydelser
Tilbygningen omfatter både et installations- og konstruktionsprojekt. De nye etager får egen fundering og stabilitet, så det eksisterende parkeringshus ikke belastes mere.

LB Consult har bistået med teknisk ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering af tekniske installationer, belysningsanlæg, ladestandere, nye elevatorer, afledning af regnvand m.m. Der udarbejdes dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsforslag, udbudsprojekt og udførelsesprojekt m.m. for tilbygningen til det eksisterende parkeringshus.

Trailcenter, Seest

Reference / Anlæg

Trailcenter, Seest

placering 2
visualisering 2
visualisering 3

Fakta

Bygherre
Kolding Kommune

Arkitekt
Tegnestuen Mejeriet
MECO architects

Areal
480 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Finn Smidt, Tegnestuen Mejeriet
+45 2011 4780
fs@mejeriet.dk

Porten til naturen

Projektforslaget til det kommende trailcenter i Seest er blevet til i et samarbejde mellem Kolding Kommune og forskellige grupper, der alle har det til fælles, at de færdes på spor i naturen. Trailcenteret skal være et aktiv i alle former for udendørs aktiviteter.

Trailcenteret skal være et lokalt mødested, der samler både foreningslivet og især også den selvorganiserede idræt, som boomer. Det skal skabe grundlag for at give flere borgere mulighed for et sundere og mere aktivt liv gennem tanken: “Bevæg dig for livet”.

For indeværende er det cyklister, løbere, petanque-spillere, Dansk Landroverklub, Seest Boldklub og de lokale spejdere, der forventes at bruge trailcenterets faciliteter. Desuden er Kolding by allerede værter for Rigtige mænd-løb og den årlige Grøn Koncert-turné, hvor trailcenterets faciliteter i fremtiden også kan komme i spil.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet.

Troldhedestien

Reference / Anlæg

Troldhedestien, Kolding

Rute
sivshelters
Udklip

Fakta

Bygherre
Kolding Kommune

Arkitekt
Møller og Grønborg

Strækning
10 km

Periode
2018

Sum
9,8 mio. kr.

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Anne Hartvig Mogensen
+45 6127 0181
ahm@mgarkitekter.dk

Naturen binder os sammen

Troldhedestien er en genfortolkning af Troldhedebanen, som engang snoede sine togvogne gennem landskabet mellem Ferup Station – Bramdrupdam – Dybvadbro – Skovløber Station – Kolding. Området bruges allerede af mange naturelskere, og Troldhedestien skal derfor binde området og mulighederne for naturudfoldelse endnu mere sammen.

Projektet bygges i træ og funderes på pæle som en let terrassekonstruktion, der bevæger sig ud over skrænterne og hen over enge og vådområder, hvor den flere steder poser ud og skaber steder til ophold og aktiviteter. Undervejs på ruten etableres der udkigsposter, shelters, toiletfaciliter og lignende.

Projektet er under udvikling, hvorfor flere faktorer stadig er ukendte. LB Consult yder ingeniørrådgivning indenfor alle fag på projektet.

Skanderborg Gymnasium

Reference / Fast rådgiver

Skanderborg Gymnasium

   

Fakta

Bygherre

Skanderborg Gymnasium

Entrepriseform

Fagentrepriser

Periode

2012-

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning, bygherrerådgivning
og fagtilsyn

Kontaktperson

Kim Sole, Skanderborg Gymnasium


Tilbage

Fast rådgiver siden 2012

På Skanderborg Gymnasium har LB Consult siden 2012
været fast rådgiver på gymnasiets bygningsmasse.

2012-2013
Bygherrerådgiver på om- og tilbygning af hal og omklædningsfaciliteter. Hallen indeholder blandt andet fuld håndboldbane og springgrav. I alt 2.000 m2.

2013
Ingeniørbistand vedrørende etablering af nye belægninger og beach volley-bane på udendørs aktivitetsplads mellem eksisterende bygninger.

2014-2016
Rådgivningsbistand ved gennemgribende renovering og ombygning af ventilationsanlæg og tilhørende styring.

2017
Ingeniørbistand vedrørende tilbygning til eksisterende samlingssal. I alt 150 m2.

HEI Kunstgræsbane

Reference / Anlæg

HEI Kunstgræsbane

      

Fakta

Bygherre

HEI Fodbold ApS

Hovedentreprenør

WGS – Wellness Group A/S

Areal

11.000 m2

Periode

2014-2017

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Referenceperson

Morten Reher-Langberg, HEI Kunstgræs


Tilbage

Ny kunstgræsbane i HEI

I de kolde og våde vintermåneder må naturlige græsbaner ofte bukke under for vand og frost. Det kræver en hvilepause, og derfor har sportsklubben HEI ofte brugt deres grusbane for at holde liv i fodboldaktiviteterne i løbet af vinteren. Men i HEI er en 11.000 m2 kunstgræsbane nu opført, og det er derfor muligt at spille fodbold på græs året rundt. LB Consult har været teknisk rådgiver og bidraget med blandt andet et projekt for terræn og underlag, dræningsanlæg for banen, belysningsanlæg, hegn og skur.

Bygherre Morten Reher-Langberg fra HEI Kunstgræs beskriver samarbejdet således:

”Michael Høyer Østergaard fra LB Consult har fungeret som vores rådgiver i hele forløbet og har bistået Kunstgræsudvalget i HEI med såvel skitseforslag, myndighedskontakt, projektering, udbud, kontrahering og under udførelsen med tilsyn og kontrol af arbejdet. Hele vejen igennem har vi oplevet en kompetent og løsningsorienteret rådgivning, som i alle sammenhænge har fungeret fortrinligt.”

Første spadestik blev taget den 2. maj, og banerne stod klar til indvielse i oktober 2017.

ASA Kunstgræsanlæg

Reference / Anlæg

ASA Kunstgræsanlæg

      

Fakta

Bygherre

ASA kunstgræs ApS

Hovedentreprenør

Nordisk Kunstgræs NKI

Areal

17.000 m2

Periode

2015-2017

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Anders Pilegaard Hansen, ASA


Tilbage

STORT KUNSTGRÆSANLÆG TIL
POPULÆR SPORTSKLUB

ASA’s fodboldbaner ved Ingerslevs Boulevard i Aarhus har i mange år været populære. Det slider på banerne, og for at skabe kapacitet i området er der etableret et nyt 17.000 m2 stort kunstgræsanlæg. Anlægget er etableret på de daværende bold- og grusbaner og består i dag af en 11-mandsbane med kunstigt lys, to 5-mandsbaner, fire 3-mandsbaner og en multibane.

I forbindelse med dette projekt har vi hos LB Consult været bygherrerådgiver for fodboldklubben ASA, som både er bygherre og ejer af anlægget. Vores opgave var at dimensionere og projektere kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar blandt andet jordarbejde, opbygning af bærelag, drænings- og belysningsanlæg. Herudover har vi haft byggeledelsen frem til og med afleveringen af anlægget.

Grenaa Havn

Reference / Bygherrerådgivning

Grenaa Havn

      

Fakta

Bygherre

Grenaa Havn A/S

Medrådgivere

Møller & Grønborg Oxford Research A/S

Periode

2012-2013

Energi

Efter gældende standarder

LB Consults ydelser

Delløsninger og overordnet koordinering af masterplan 2013-2030

Medarbejder

Lars Bager, LB Consult A/S


Tilbage

Masterplan Grenaa Havn 2013-2030

I 2010 fuldførtes Grenaa Havns perspektivplan fra 2001, som bl.a. indeholdt en havneudvidelse. Derefter fokuserede man fra havnens side på at skabe vækst lokalt som regionalt via udvikling af de havnenære erhvervsarealer inkl. trafikale forhold. Dette udmønter sig i en Masterplan 2030 for Grenaa Havn.

LB Consult har siden 2011 ydet bygherrerådgivning til Grenaa Havn/Norddjurs Kommune i denne forbindelse.

Grenaa Havns fysiske størrelse udgjorde i 2010:

  • ca. 142,5 ha jord (ejet af Grenaa Havn)
  • ca. 2.500 meter kajlængde
  • 11 meters vanddybde
  • 3 færgelejer
  • 3 ro-ro lejer
  • 37.000 m3 tanke til flydende bulk.

De traditionelle forretningsområder ønskes evt. udvidet med rollen som energihavn samt miljø- og genindvindingshavn.

BMI Kunstgræsbane, Beder og Malling

Reference / Anlæg

BMI Kunstgræsbane, Beder og Malling

      

Fakta

Bygherre

B.M.I Kunstgræs ApS og BMI Støtteforening

Hovedentreprenør

WGS – Wellness Group A/S

Areal

11.000 m2

Periode

2014-2015

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Referenceperson

Claus Pedersen, BMI


Tilbage

Grønt græs året rundt

Beder-Malling Idrætsforening, BMI, er ligesom så mange andre klubber tvunget til at forlade deres græsbaner om vinteren og enten spille på grus, indenfor eller holde vinterpause. En kunstgræsbane gør det muligt at spille fodbold på græs året rundt. Derfor valgte BMI i 2014 LB Consult til at omdanne deres grusbane til en kunstgræsbane.

LB Consult har været eneste rådgiver i både myndigheds- og hovedprojekt og har bidraget med et samlet projekt, der drejer sig om jordarbejde og opbygning af bærelag, dræningsanlæg, belysningsanlæg, et hegn og et skur på 30 m2 til vedligeholdelsesmateriel. Desuden var der i LB Consults tilbud indeholdt byggeledelse med afholdelse af nødvendige byggemøder, udarbejdelse af byggeregnskab samt to fagtilsyn og en afsluttende mangelgennemgang.

Kunstgræsbanen er en officiel 11-mandsbane på 11.000 m2.