Category

Bolig

Kolding Sky

Reference / Boligbyggeri

Kolding Sky, Design City – Kolding

Kolding Sky siteplan      Kolding Sky køkken-alrum

Fakta

Bygherre

AP Pension

Arkitekt

Arkitema

Totalentreprenør

5E BYG

Areal

9.680 kvm

Periode

2019-2021

Sum

125 mio. kr.

Energi

BR18

Certificering

Svanemærket

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Michaela Velin
miv@appension.dk

Bygherrerådgivning og svanemærket

19 etager, 70 meter og 99 lejligheder – i alt ca. 9.680 svanemærkede kvadratmeter skyder snart op tæt på Kolding centrum.

Kolding Sky bliver en mastodont ved siden af sine naboer i Design City og forventes at blive en attraktion i Koldings skyline. De kommende beboere får en enestående udsigt over både fjorden og byen. Projektet har ambitiøse målsætninger om at blive Koldings nye vartegn, der samtidig markerer visionen om Design City Kolding som en bydel, der vægter bæredygtig produktion og moderne løsninger.

Nederst fungerer et transparent stueplan, der bl.a. er karakteristisk ved et imødekommende ankomstområde, som er i visuel kontakt med pladsen lige uden for. Højhuset er placeret op til et fredet naturområde. Et motiv der integreres i huset, hvor bl.a. stueplanet åbner sig op mod det frodige skovområde via store vinduespartier. Foran huset bliver der parkering, og bag huset etableres der fælles opholdsarealer.

Højhuset skal svanemærkes. Det betyder, at huset i sit forbrug ikke må overstige 90% af energikravene i BR18-reglementet. Et svanemærket byggeri er godt for både sundhed, miljø og økonomi. Det lever op til skrappe krav i hele sin livscyklus og bruger fx vedvarende energi samt har et godt indeklima ved hjælp af krav til bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring. Desuden lever et svanemærket byggeri op til skrappe krav for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ. Et svanemærket byggeri bliver gennemgået af en uvildig tredjepart i både byggeproces og det færdige byggeri.

LB Consult yder bygherrerådgivning i de indledende faser samt følger projektet i dets byggetid med fagtilsyn.

Ny Grønningen, Tinglev

Reference / Plejecenter

Ny Grønningen, Tinglev

      

Fakta

Bygherre

Aabenraa Kommune

Arkitekt

Frost Larsen Arkitekter
Wad Landskabsarkitekter
RasmusRasmus

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

2.340 kvm

Periode

2019-2021

Sum

57,6 mio. kr.

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Christian Bøgh
christian@frostlarsen.dk
30 31 66 63

Mit hjem – vores hus

I Tinglev opføres 24 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer. Projektet indeholder også etablering af de tilhørende udearealer. Det er et centralt element i projektet, at plejeboligerne spiller sammen med omgivelserne og de eksisterende plejeboliger på nabogrunden, der alle er i ét plan.

De 24 plejeboliger har et samlet areal på 1.800 m2 og skal opføres i to huse med 12 boliger i hver. I indretningen af plejeboligerne er der fokus på nærhed og hjemlighed i kendte rammer. Boligerne skal afhjælpe et stigende antal ældre i byen og sikre plads til de borgere, der står på venteliste til en plejehjemsbolig og gerne vil blive i byen. Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter, ligesom der er fokus på nem adgang til fællesarealerne.

Udover boligerne indeholder projektet 540 m2 service, hvoraf størstedelen placeres i en servicebygning, som er i to etager. De tre bygninger danner tilsammen en trelænget gård, der rammer gårdmiljøet med små haver og stier ind.

Plejecentret er under udførelse og forventes at stå færdigt maj 2021. LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet for alle fagligheder.

Nørregade, Aarhus

Reference / Boligbyggeri

Nørregade 6, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Steen Mengel
Anders Linnet

Arkitekt

Arkitema Architects

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

3.600 kvm

Periode

2019-2020

Sum

Ukendt

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Rasmus Ansbjerg
91 33 87 56

Karakteristisk grund i Aarhus C bebygges

På Nørreport i Aarhus C har LB Consult overtaget projekteringen af nybyggeriet Nørregade 6.

Hjørnet af Nørrebrogade og Nørregade er genkendeligt på grund af den karakteristiske endegavl med sort beklædning og Aarhus Å belyst indefra, som slynger sig gennem gavlbeklædningen. Hjørnehuset rives ned og indlemmes i hjørnegrundens areal, hvorpå der bygges etageboliger.

Der bliver tale om en erhvervs- og boligejendom i fem etager med tagterrasser på 5. og 6. etage og kælder under det meste af bebyggelsen. Kælderen udnyttes til teknikrum, vaskeri, cykelparkering og depoter. Stueetagen hovedsageligt til erhverv og det resterende til beboelse. Der etableres elevator i bygningen.

Der er en del installationer på grunden som fx fjernvarme, gadelamper og ledninger til letbanen, som der skal tages hensyn til under projekteringen og i løbet af byggeriet. Byggefeltet ligger desuden i et stærkt trafikeret gadekryds, hvilket skaber udfordringer i forhold til etableringen af en byggeplads.

Grundplan er på ca. 700 kvm. Det samlede areal for bygningen bliver ca. 3.600 kvm, hvoraf godt 400 kvm er kælder.

LB Consult yder fuld ingeniørrådgivning og -projektering i alle projektfaser inkl. fagtilsyn.

Stenslundcentret

Reference / Bolig og sundhed

Stenslundcentret, Odder Kommune

      

Fakta

Bygherre

OK-fonden

Arkitekt

GPP Arkitekter

Totalentreprenør

Høgh og Sønberg A/S

Areal

2.100 kvm

Periode

2018-2020

Sum i DKK

31 mio.

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS og kloak

Referenceperson

Michael Loft Nielsen, Høgh og Sønberg A/S


Tilbage

30 nye plejeboliger i Odder

I Odder opføres 30 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer. Hertil kommer en mindre ombygning af ca. 30 kvm serviceareal. Projektet indeholder også etablering af de tilhørende udearealer, og det er et centralt element i projektet, at plejehjemmet spiller sammen med omgivelserne og de eksisterende plejeboliger på nabogrunden, der alle er i ét plan.

De 30 plejeboliger har et samlet areal på 2.100 kvm og skal opføres i to etager. Boligerne skal afhjælpe et stigende antal ældre i byen og sikre plads til de borgere, der står på venteliste til en plejehjemsbolig og gerne vil blive i byen. Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet inden for konstruktioner, VVS og kloak.

Plejecentret forventes at stå færdigt medio juni 2020.

Tak til GPP Arkitekter for lån af visualiseringer.

Almene boliger, Høiriisparken, Brabrand

Reference / Bolig

Almene boliger, Høiriisparken, Brabrand

      

Fakta

Bygherre

Lejerbo

Arkitekt

Aarstiderne Arkitekter A/S

Hovedentreprenør

 –

Areal

Etape 1: 16.800 m2 | Etape 3: 4.800 m2

Periode

Etape 1: 2017-2018 | Etape 3: 2018

Sum i DKK

Etape 1: 150 mio | Etape 3: 67 mio

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS, ventilation, kloak og el.

Referenceperson

Søren Thorning, Aarstiderne Arkitekter A/S


Tilbage

Høiriisparken – Den tidligere Tulipgrund

66 almene boliger

Som en del af udviklingen af Tulips gamle slagterigrund i Gl. Brabrand ved Aarhus, opfører Lejerbo 66 almene boliger. Boligerne består af en blanding af ungdomsboliger og familievenlige rækkehuse.

Opførelsen af de almene boliger er 3. etape af udviklingen af den såkaldte Tulipgrund, der nu er omdøbt Høiriisparken. De 3 blokke med ungdomsboliger rummer tilsammen 36 boliger på 50 m2 hver, mens de 28 familievenlige rækkehuse bliver 100 m2 hver. Alle 8 blokke opføres i 2 plan.

LB Consult projekterer inden for alle ingeniørfag, dvs konstruktioner, VVS, ventilation og el. Hovedentreprisen sendes i EU-udbud.

Tidligere byggefase

Som første led i omdannelsen af Tulipgrunden projekterede LB Consult dobbelthuse og rækkehuse for A. Enggaard – begge dele målrettet børnefamilier og seniorer. Totalentreprenøren er Penta Byg.

Dobbelthusene har et samlet areal på 7.800 m2, og rækkehusenes areal er 9.000 m2. Der bliver hhv. 26 dobbelthuse, som rummer 52 boliger, og 84 rækkehuse. I alt 136 boliger.

LB Consults ingeniører projekterede konstruktioner (og udarbejdede arbejdstegninger heraf til totalentreprenøren), VVS, el, ventilation og kloak.

Læs mere om projektet her.

Juelsminde Andelsboligforening

Reference / Bolig og erhverv

Juelsminde Andelsboligforening

      

Fakta

Bygherre

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946

Totalrådgiver

Ginneruparkitekter A/S

Entrepriseform

Fag/storentreprise

Periode

Etape 1: 2017-2018 | Etape 2: 2018-2019

Sum i DKK

50 mio.

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS, ventilation og el samt byggeledelse.

Referenceperson

Janus Mouritsen, Ginneruparkitekter A/S

Renovering, ombygning og modernisering af boligblokke

Juelsminde Andelsboligforening af 1946 har på strandvejen 10-12 i Juelsminde to boligblokke med i alt 48 boliger fra hhv. 1947 og 1964. Boligblokkene er midt i en gennemgribende renovering og modernisering, som indebærer en ny klimaskærm, nye vinduer og udvendige døre, etablering af elevatoradgang, nye altaner, sammenlægning, ombygning og modernisering af lejligheder, nye badeværelser og køkkener samt nye ventilationsanlæg, der sikrer optimalt indeklima i alle lejligheder.

Derudover etableres yderligere en ny etage på hver af de to blokke, som skal indeholde en ny selvstændig almen boligafdeling med 12 nye familieboliger. Blok 1 blev afleveret i december 2018, mens blok 2 forventes at blive afsluttet i løbet af 2019.

Projektet er yderligere kompliceret af, at boligblokkene vil være delvist beboet under renovering og ombygningen. Der skal derfor tages særligt hensyn til beboere og omgivelser i byggeprocessen.

LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for alle ingeniørfag og projekterer konstruktioner, VVS, ventilation og el samt udfører byggeledelse på byggeriet. Vi har særligt fokus på energioptimering og indeklimaforhold i moderniseringen af blokkene, så de opfylder gældende krav.

Rye Mølle

Reference / Bolig og erhverv

Rye Mølle

      

Fakta

Bygherre

A. Enggaard

Arkitekt

Schmidt, Hammer og Lassen

Totalentreprenør

Vestergaard Konstruktion

Areal

2.834 m2

Periode

2018-

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning ifm. projektforslag og bygherrerådgivning

Referenceperson

Kristoffer Sørensen, A. Enggaard

20 nye rækkehuse ved Gudenåen

I udkanten af Ry ved Gudenåen ligger Rye Mølle, hvis oprindelse kan dateres tilbage til 1500-tallet. Til møllen hører en del ældre stald- og administrationsbygninger, der i dag bl.a. er ombygget til boliger. Området skal i følge lokalplanen bruges til blandede boligformål samt naturområde, så stedets unikke karakter så vidt muligt bevares.

LB Consult fungerer som underrådgiver for A. Enggaard på opførelsen af 20 nye rækkehuse fordelt på 4 blokke i to etager på grunden. I forbindelse med projektet rives en af de ældre bygninger ned.

Byggeriet bliver et traditionelt betonelementbyggeri, der fremtræder som muret byggeri, hvor facader og gavle er skalmurede. På grund af nærheden til vandet står grundvandsspejlet højt, og det udfordrer byggeprocessen.

LB Consult yder bygherrerådgivning under hovedprojekteringen og bistår med ingeniørrådgivning inden for alle fag ved udarbejdelse af projektforslag.

Ketting Parkvej, Harlev

Reference / Bolig

Ketting Parkvej, Harlev

      

Fakta

Bygherre

Ketting Parkvej 7-9 Aps

Arkitekt

Ådalens Tegnestue

Totalentreprenør

Knudsgaard

Areal

3.800 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Preben Geer, Byggefirmaet Knudsgaard

Dobbelt-, række- og punkthuse

I det sydlige Harlev bliver grunde byggemodnet til boliger pga. stigende efterspørgsel på gode, billige boliger tæt på Aarhus. De 29 boliger på Ketting Parkvej er fordelt på 13 rækkehuse i ét plan, seks dobbelthuse i to plan med i alt 12 boliger samt fire punkthuse i to plan.

Der er fælles indkørsel til området, fælles skraldeø samt haver og hække i ens design. Alle boliger har egen carport og eget skur og ligger tæt på busforbindelse til Aarhus.

LB Consult har ydet ingeniørrådgivning på projektering af bærende konstruktioner og afløb. VVS, ventilation og EL bliver udført som funktionsudbud.

Rådhuspladsen, Hørning

Reference / Bolig og erhverv

Rådhuspladsen, Hørning

      

Fakta

Bygherre

Bach Invest

Arkitekt

Aarstiderne Arkitekter

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

5.900 m2 bolig og erhverv

Periode

2018-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Steen Gissel, Aarstiderne Arkitekter

Etageejendomme, byudvikling

Tidligere lå der et rådhus i Hørning, men med kommunesammenlægningen er bygninger blevet overflødige, og nu ønsker et lokalt forankret team at omdanne pladsen omkring det gamle rådhus og selve rådhuset til en rambla-lignende plads. Som en del af planen indgår også det eksisterende kommunebibliotek samt ny bebyggelse med både leje- og ejerboliger og erhverv bl.a. en dagligvarebutik samt engagerende udearealer. Der er tale om bygninger i 3-4 etager.

LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med byggeriet, der kommer til at rumme 69 boliger og erhverv og en underjordisk parkeringskælder. Aftalen omfatter projektering af bærende konstruktioner, afløb, vvs og el.

Skovkvarteret, Brabrand

Reference / Bolig

Skovkvarteret, Brabrand

Fakta

Bygherre

Skovkvarteret Holding Aps

Arkitekt

Arkitema

Totalentreprenør

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Areal

2.800 m² bolig

Periode

2018-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Preben Geer, Knudsgaard A/S

Nye boliger i helhedsplan Gellerup

LB Consult står for ingeniørrådgivningen af nybyggeriet af 26 boliger på 1-2 etager med et samlet etageareal på 2.800 m2 på Gudrunsvej i Brabrand, Aarhus.

Projektet er en del af helhedsplan Gellerup, hvor man med et storstilet byudviklingsprojekt ønsker at transformere det, som mange kender som en ghetto. Helhedsplanen omfatter infrastruktur, nedrivninger, nybyggerier, erhverv og sportsfaciliteter. Skovkvarteret ligger mellem det nuværende Gellerup og Åby Ringvej, hvor et grønt område inddrages til boligformål og naturen bevares omkring boligerne.

LB Consults ydelser omfatter statik, energi, ventilation og VVS.