Category

Bolig

Risskov Brynet 9, Aarhus

Reference / Bolig

Risskov Brynet 9, Aarhus

Indretning af området - kort
Facade øst
oversigt

Fakta

Bygherre
Bryg K/S

Arkitekt
Arkitema Architects

Totalentreprenør
Ukendt

Areal
3.750 m²

Periode
2019-2020

Energi
DGNB Guld og LE2020

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Thorkild Petersen, Bryg K/S

DGNB Guld-byggeri i Risskov

Risskov Brynet er et bæredygtigt byudviklingsprojekt med både leje- og ejerboliger, ungdomsboliger, kontorbyggeri og butikker – i alt 130.000 m² fordelt på 10 byggefelter, hvoraf LB Consult er involveret i ét af byggefelterne.

LB Consult projekterer 48 boliger med tilhørende kælderrum og overdækket P-areal på grunden. Boligerne består af tre blokke, der hver indeholder 16 boliger. Boligerne dækker 3.757 m². Dertil kommer kælder på i alt 1.499 m².

Bæredygtighed
Byggeriet skal certificeres med DGNB Guld. For at opnå certifikatet har vi et stort fokus på, at boligerne udmærker sig som et bæredygtigt byggeri, der både har fokus på minimering af klimabelastninger, god totaløkonomi med fokus på bæredygtig drift samt gode og sunde rammer for beboerne.

LB Consults ydelser
LB Consult opgave omfatter teknisk rådgivning i forbindelse med bærende konstruktioner, kloak og afløb, VVS, ventilation, el og automatik, energi samt lyd og akustik i alle projektfaser.

Ketting Parkvej, Harlev

Reference / Bolig

Ketting Parkvej, Harlev

_L9A7487 web
_L9A7488 web
_L9A7417 web

Fakta

Bygherre
Ketting Parkvej 7-9 Aps

Arkitekt
Ådalens Tegnestue

Totalentreprenør
Knudsgaard A/S

Areal
3.800 kvm

Periode
2017-2018

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Preben Geer
Byggefirmaet Knudsgaard

Dobbelt-, række- og punkthuse

I det sydlige Harlev bliver grunde byggemodnet til boliger pga. stigende efterspørgsel på gode, billige boliger tæt på Aarhus. De 29 boliger på Ketting Parkvej er fordelt på 13 rækkehuse i ét plan, seks dobbelthuse i to plan med i alt 12 boliger samt fire punkthuse i to plan.

Der er fælles indkørsel til området, fælles skraldeø samt haver og hække i ens design. Alle boliger har egen carport og eget skur og ligger tæt på busforbindelse til Aarhus.

LB Consult har ydet ingeniørrådgivning på projektering af bærende konstruktioner og afløb. VVS, ventilation og EL bliver udført som funktionsudbud.

Karlslunde Strand

Reference / Bolig

Karlslunde Strand

Udklip3

Fakta

Bygherre
GreenLiving

Arkitekt
PSL Arkitekter A/S

Totalentreprenør
5E-Byg

Areal
8.100 m²

Periode
2020-

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Henrik Broe, 5E-Byg

108 BOLIGER VED KARLSLUNDE STRAND

LB Consult er ingeniørrådgiver på opførelsen af 108 boliger i 4 etager på i alt
8.100 m².

Bebyggelsen består af 4 bygninger, alle i 4 etager, der placeres på grunden,
så de skaber et bymæssigt rum med gadeforløb og med parkering tæt på
boligen.

Bebyggelsen udformes i et moderne og tidløst formsprog med rødder i den
nordiske stil, så den fremstår lys, venlig og imødekommende.

Adgangen til området og boligerne sker fra øst eller nordsiden og de private
haver eller store altaner, som afskærmes mod indblik, orienteres mod syd og
vest. Der etableres elevator i alle bygninger, mens indgang til den enkelte bolig sker fra altangange, som virker som fællesskabsskabende mødesteder.

Boligerne varierer fra 2-rums boliger på 49 m² over 3-rums boliger på ca. 75
m² brutto til 4-rums boliger på ca. 102 – 120 m².

LB Consults ydelser
LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for projektering af bærende
konstruktioner, afløb, VVS, ventilation, el-automatik og brand samt
certificering af statik.

Rye Mølle

Reference / Bolig

Rye Mølle, Ry

Møllen
Udklip
Længe

Fakta

Bygherre
A. Enggaard

Arkitekt
Schmidt, Hammer og Lassen

Totalentreprenør
Vestergaard Konstruktion

Areal
2.834 kvm

Periode
2018

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning ifm. projektforslag og bygherrerådgivning

Referenceperson
Kristoffer Sørensen, A. Enggaard

20 nye rækkehuse ved Gudenåen

I udkanten af Ry ved Gudenåen ligger Rye Mølle, hvis oprindelse kan dateres tilbage til 1500-tallet. Til møllen hører en del ældre stald- og administrationsbygninger, der i dag bl.a. er ombygget til boliger. Området skal i følge lokalplanen bruges til blandede boligformål samt naturområde, så stedets unikke karakter så vidt muligt bevares.

LB Consult fungerer som underrådgiver for A. Enggaard på opførelsen af 20 nye rækkehuse fordelt på 4 blokke i to etager på grunden. I forbindelse med projektet rives en af de ældre bygninger ned.

Byggeriet bliver et traditionelt betonelementbyggeri, der fremtræder som muret byggeri, hvor facader og gavle er skalmurede. På grund af nærheden til vandet står grundvandsspejlet højt, og det udfordrer byggeprocessen.

LB Consult yder bygherrerådgivning under hovedprojekteringen og bistår med ingeniørrådgivning inden for alle fag ved udarbejdelse af projektforslag.

Nørregade, Aarhus

Reference / Bolig

Nørregade 6, Aarhus

Tegnet overflade
Foto google maps
Tegnet facade

Fakta

Bygherre
Steen Mengel
Anders Linnet

Arkitekt
Arkitema Architects

Areal
3.600 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Rasmus Ansbjerg
+45 9133 8756

Karakteristisk grund i Aarhus C bebygges

På Nørreport i Aarhus C har LB Consult overtaget projekteringen af nybyggeriet Nørregade 6.

Hjørnet af Nørrebrogade og Nørregade er genkendeligt på grund af den karakteristiske endegavl med sort beklædning og Aarhus Å belyst indefra, som slynger sig gennem gavlbeklædningen. Hjørnehuset rives ned og indlemmes i hjørnegrundens areal, hvorpå der bygges etageboliger.

Der bliver tale om en erhvervs- og boligejendom i fem etager med tagterrasser på 5. og 6. etage og kælder under det meste af bebyggelsen. Kælderen udnyttes til teknikrum, vaskeri, cykelparkering og depoter. Stueetagen hovedsageligt til erhverv og det resterende til beboelse. Der etableres elevator i bygningen.

Der er en del installationer på grunden som fx fjernvarme, gadelamper og ledninger til letbanen, som der skal tages hensyn til under projekteringen og i løbet af byggeriet. Byggefeltet ligger desuden i et stærkt trafikeret gadekryds, hvilket skaber udfordringer i forhold til etableringen af en byggeplads.

Grundplan er på ca. 700 kvm. Det samlede areal for bygningen bliver ca. 3.600 kvm, hvoraf godt 400 kvm er kælder.

LB Consult yder fuld ingeniørrådgivning og -projektering i alle projektfaser inkl. fagtilsyn.

Lighthouse 2.0

Lighthouse 2

Reference / Bolig

Lighthouse 2.0

Lighthouse 2
Lighthouse 2
Lighthouse 2

Fakta

Kunde
Kai Andersen A/S

Arkitekt
3xN Arkitekter A/S

Totalentreprenør
Per Aarsleff A/S

Periode
2018-2022

LB Consults ydelser
Teknisk rådgivning og bistand ifm. facadeentreprise

Referenceperson
Carsten Lybech, Kai Andersen A/S

Facader, altaner og beklædning på Aarhus' nye fyrtårn

Lighthouse-projektet på spidsen af Aarhus havn bliver Danmarks højeste bygning. Med sit unikke udtryk pryder det visionære byggeprojekt Aarhus’ nye havnemiljø, og den bølgende facadekonstruktion henter inspiration fra havet.

Bølgende facader
Arkitektonisk er havet og bølgerne integreret i bygningen gennem de bølgende facader. Men de bølgende facader og bygningernes krumning skaber en masse detajler, der ændrer sig lidt fra gang til gang og skaber en høj kompleksitet i facadeløsningen.

Projektet består af tre bygninger; de to sidebygninger kaldet hhv. Kanalhuset og Promenadehuset samt selve fyrtårnet; Light House Tower. Foden af tårnet kaldes Basen.

LB Consult yder teknisk rådgivning i forbindelse med facadeentreprisen på Basen og de to trappeformede sidebygninger, der går op til 10 etagers højde og bøjer sig mod hinanden. Derudover bistår vi med tekisk rådgivning ifm. udvendige beklædninger af altaner og glasværn på hele byggeriet.

LB Consults ydelser
LB Consult dimensionerer beslag, glas, profiler, bæresystem og konsoller til facadepartiet på basen og de to sidebygninger, ligesom vi statisk dokumenterer de behandlede emner og udarbejder projektgrundlag for facadeentreprisen på Basen, Kanalhuset og Promenadehuset.
Derudover dimensionerer og dokumenterer vi altaner og den udvendige beklædning af bl.a. altaner, gesimser mv. på hele byggeriet inkl. Light House Tower.

AARhus

AARhus Ø

Reference / Bolig

Facader på ikonisk BIG-projekt på Aarhus Ø

AARhus Ø
AARhus Ø
AARhus Ø

Fakta

Kunde
Kai Andersen A/S

Arkitekt
BIG Arkitekter

Totalentreprenør
MT Højgaard

Areal
16.000 kvm facader

Periode
2016-2018

Sum
60,4 mio. kr.

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning ifm. facadeentreprisen

Referenceperson
Carsten Lybech, Kai Andersen A/S

Facader på AARhus

AARhus er navnet på det ikoniske byggeri på Aarhus Ø, som arkitektfirmaet BIG har tegnet.
AARhus-projektet består af en bygning formet som to A’er, der på sit højeste er 65 meter, men som med sine aftrappende bygningshøjder sikrer, at alle 250 lejligheder får mest mulig sol og havudsigt fra terrasser og taghaver.

Facader
De iøjefaldende facader på AARhus-byggeriet består primært af (spejl)glas og aluminium.
Terrasserne består af et hav af tekniske detaljer, der ændrer sig lidt fra gang til gang, og samlet er der 48 forskellige udformninger af terrassefacaderne, hvilket skaber en høj grad af kompleksitet i facadeløsningen.

LB Consults ydelser
LB Consult har ydet teknisk rådgivning i forbindelse med facadeentreprisen og dimensionerer beslag, glas, profiler, bæresystem og konsoller til fadacepartierne inklusiv statisk dokumentation.

 

Visualiseringer fra AARhus i Aarhus

Peder Skrams Gade

Peder Skrams Gade

Reference / Bolig

Peder Skrams Gade

Peder Skrams Gade
Peder Skrams Gade
Peder Skrams Gade

Fakta

Bygherre
Løgten Invest A/S

Arkitekt
Luplau & Poulsen Arkitekter

Totalentreprenør
Q-Construction

Areal
981 kvm nybyggeri
695 kvm renovering

Periode
2018-2021

Energi
2020

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Sonni R. Madsen, Løgten Invest A/S

Nybyg og renovering af lejligheder

På Peder Skrams Gade i Aarhus opføres 12 nye boliger og ni boliger i ejendommen ved siden af beliggende i Steen Billes Gade renoveres.

Nybyggeri og renovering
Projektet omfatter opførelse af et nyt lejlighedsbyggeri med 12 boliger fordelt med én to-rums bolig på ca. 55 kvm og 11 tre-fire-rums boliger i varierende størrelser.
To af boligerne i stueetagen får egen indgang fra gaden. Alle boliger får et udendørs opholdsareal enten som tagterrasse, terrasse eller altan, der er placeret mod gården.

Boligerne i det eksisterende byggeri på Steen Billes Gade 2 får nedlagt en bagtrappe. Det giver plads til at erstatte de meget små og forældede toiletter med større badeværelser og nye køkkener i lejlighederne.

LB Consults ydelser
LB Consult har ydet teknisk rådgivning inden for konstruktioner, afløb, VVS, ventilation og el fra forprojekt til projektopfølgning.

Det er planen, at de to matrikler sammenlægges til én, og byggeriet forventes at stå færdigt primo 2021.

Ryomgård Midtby

Ryomgård Midtby

Reference / Bolig

Ryomgård Midtby

Ryomgård Midtby
Ryomgård Midtby
Ryomgård Midtby

Fakta

Bygherre
djursBO

Arkitekt
ArcHus

Totalentreprenør
Aalsrode Tømrerfirma

Areal
3.600 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning i totalentreprise
Fagtilsyn

Referenceperson
Klaus Allermann, Aalsrode Tømrerfirma

Alment etagebolig-byggeri

Etagebyggeriet opføres som tre separate boligblokke i tre etager med et samlet areal på 3.600 kvm. Alle lejligheder får egen altan eller udgang til de fælles grønne områder, og der etableres elevator i bygningerne.

Projektet er nybyggeri for den almene boligforening djursBO, der satser på en øget befolkningstilvækst på Djursland som følge af letbanen og de mange børnefamilier, der flytter til området.

LB Consults ydelser
LB Consult yder teknisk rådgivning fra projektforslag til projektopfølgning inden for konstruktioner, VVS, ventilation, kloak og el – inkl. fagtilsyn for alle fag.

Carl Th. Dreyers Vej

Carl Th. Dreyers vej

Reference / Bolig

Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft

Carl Th. Dreyers vej
Carl Th. Dreyers vej
Carl Th. Dreyers vej

Fakta

Bygherre
djursBO

Arkitekt
ArcHus

Totalentreprenør
Aalsrode Tømrerfirma

Areal
1.900 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning i totalentreprise

Referenceperson
Klaus Allermann, Aalsrode Tømrerfirma

18 almene række- og dobbelthuse i Ebeltoft

I Ebeltoft opfører det almene boligselskab djursBO 18 række- og dobbelthuse med et samlet boligareal på 1.900 kvm.
Der opføres 11 to-værelses huse på 55 kvm og syv fire-værelses boliger på 85 kvm.

Bebyggelsen er placeret spredt i landskabet med små klynger, der åbner sig op ud mod skov og natur. Hver klynge består af 1-4 boliger.

Der er disponeret med parkeringspladser hele vejen rundt langs ankomstvejen for at sikre at alle boliger får kortest mulig afstand til en parkeringsplads. Parkeringspladserne skal fremstå som en naturlig del af det grønne areal.

LB Consults ydelser

LB Consult yder ingeniørrådgivning i myndigheds- og hovedprojekt samt projektopfølgning inden for konstruktioner, afløb, VVS, ventilation og el.