Category

Bolig

Ceres Allé 11

Ceres Allé 11

Reference / Bolig

Ceres Allé 11

Ceres Allé 11
Ceres Allé 11
Ceres Allé 11

Fakta

Bygherre
Olav de Linde

Arkitekt
C.F. Møller

Totalentreprenør
Dansk Boligbyg

Areal
11.000 kvm bolig

Periode
2019-2021

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning, projekteringsledelse, IKT-ledelse

Referenceperson
Heidi Lund Sørensen, Dansk Boligbyg

11.000 kvm boligkarré i hjertet af Aarhus

På det gamle bryggeri Ceres’ grund i det mest centrale Aarhus er området langt i omdannelsen fra industri til urbant miljø bestående af boliger, uddannelsesinstitutioner og erhverv. Ceres Allé 11 er en del af byudviklingen i området med sine 11.000 kvm og 131 boliger.

En klassisk boligkarré i nye klæder

Ceres Allé 11 udformes med inspiration fra den klassiske boligkarré. Med sine aftrappende bygningshøjder fra 8 til 4 etager bliver karréen et markant byggeri i området. Niveauspringene forbedrer lysforholdene i boligerne og gårdrummet.

Samtidig skabes der plads til både private og fælles tagterrasser for beboerne. Med tagterrassen bliver lejlighederne forlænget med udeliv og grønne arealer, der sammen med erhvervslejemålet i stueplan skaber en naturlig sammenhæng mellem by, bolig og grønne områder.

I den laveste del af bebyggelsen er boligerne planlagt som townhouses med små haver foran i åben forbindelse med gadeplanet. Karréen lukker sig om et fælles grønt gårdrum, og der etableres parkeringskælder under hele byggeriet på 3.000 kvm.

LB Consults ydelser

LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand inden for konstruktioner, afløb, VVS, ventilation, lyd, brand og el fra forslagsfasen til færdigt byggeri.

De indledende faser er udført for bygherre Olav de Linde, mens vi i myndigheds- og hovedprojekt er rådgiver for totalentreprenør Dansk Boligbyg. Derudover fungerer vi også som projekteringsleder og IKT-leder på projektet.

Karréen forventes at stå færdig i ultimo 2022.

Søparken i Ansager

Søparken

Reference / Bolig

Søparken i Ansager

Søparken
Søparken
Søparken

Fakta

Bygherre
Alfabo

Arkitekt
RUM Arkitekter

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
2.400 kvm

Periode
2019-2020

Sum
Ca. 33 mio. kr.

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Jakob Ivan Larsen, RUM Arkitekter

Søparken - 25 almene boliger i Ansager

I den lille by Ansager mellem Grindsted og Varde opfører Alfabo 25 almene familieboliger.

Boliger til alle

Boligerne varierer i tre størrelser; 89 kvm, 95 kvm og 104 kvm og henvender sig både til familier og seniorer. Husene er tre- eller fire-rums boliger med stue, køkken, bad og bryggers. Bebyggelsen fremstår som en kombination af to etagers dobbelthuse samt rækkebebyggelser i ét plan. Ved at udnytte grundens naturlige hældning mod syd og placeringen af de højeste boliger mod nord, har alle boligerne udsigt over Søparken i Ansager.

Mellem by og land

Boligerne ligger midt mellem by og land. Hele området holdes bilfri, og alle adgangsveje til boligerne etableres som grusveje og fælles grønne områder. Dette er med til at give området en “kolonihave” stemning og underbygge de bæredygtige principper som f.eks. naturlig nedsivning af regnvand og et rigt dyreliv.

Boligerne opføres i naturlige og gedigne materialer, der i farver og tekstur fremstår harmoniske i forhold til områdets karakter.

LB Consults ydelser

LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning inden for alle fag i alle faser. Arbejdet udføres i hovedentreprise, og der er forventet indflytning i januar 2021.

Rønde Hovedgade

Rønde Hovedgade

Reference / Seniorbofællesskab

Rønde Hovedgade

Rønde Hovedgade
Rønde Hovedgade
Rønde Hovedgade

Fakta

Bygherre
djursBO

Arkitekt
Schwarz Arkitekter A/S

Totalentreprenør
Aalsrode Tømrerfirma

Areal
3.300 kvm

Periode
2018-2019

Sum
33 mio. kr.

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning for alle fag

Referenceperson
Klaus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma. kla@aat.dk

Fællesskab for seniorer

På hovedgaden i Rønde opføres et nyt stort seniorfællesskab. De 30 nye almene familieboliger skal bidrage til byens nye seniorområde og udgør en nyetableret afdeling for det almene boligselskab djursBO. De to punkthuse i 4 etager tilbyder byens seniorer en ny mulighed for et boligfællesskab. I stueetagen af det ene hus findes et stort fællesrum, der indbyder til fællesskab for alle beboerne.

De nybyggede boliger er indrettet som familieboliger og henvender sig til de +60-årige seniorer. Boligerne udføres med almindelige tilgængelighedsregler og under hensyntagen til, at selvhjulpne borgere kan blive boende, så længe som muligt i boligerne.

I projektet er der et stort fokus på at opføre et moderne og bæredygtigt byggeri med et lavt energiforbrug. Ud over de nye boliger bidrager projektet også med nye udenomsarealer som sammen med de øvrige nyopførte bygningers arealer skal danne en grøn oase for beboerne. Udearealerne spiller sammen med byggeriet og skal åbne op for alle områdets beboere, der skal føle sig velkomne og få lyst til at bruge faciliteterne.

Byggeriet er en del af et moderne senior hjemsted i Rønde, som er udarbejdet af GPP Arkitekter. Det samlede byggeri fremstår som en levende, naturlig og dynamisk del af Rønde, sådan at borgere udefra føler sig indbudt til området. I samarbejde med bl.a. Aalsrode Tømrerfirma overtog og færdiggjorde vi projektet, der er afleveret i 2019.

Kolding Sky

Kolding Sky

Reference / Bygherrerådgivning

Kolding Sky

Kolding Sky
Kolding Sky
Kolding Sky

Fakta

Bygherre
AP Pension

Arkitekt
Arkitema Architets

Totalentreprenør
5E Byg

Areal
9.680 kvm

Periode
2019-2021

Sum
125 mio.

Energi
BR18, Svanemærkning

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Michala Velin, miv@appension.dk

Kolding Sky: Bygherrerådgivning i Design city

19 etager, 70 meter og 99 lejligheder – i alt ca. 9.680 svanemærkede kvadratmeter skyder snart op tæt på Kolding centrum.

Kolding Sky bliver en mastodont ved siden af sine naboer i Design City og forventes at blive en attraktion i Koldings skyline. De kommende beboere får en enestående udsigt over både fjorden og byen. Projektet har ambitiøse målsætninger om at blive Koldings nye vartegn, der samtidig markerer visionen om Design City Kolding som en bydel, der vægter bæredygtig produktion og moderne løsninger.

Nederst fungerer et transparent stueplan, der bl.a. er karakteristisk ved et imødekommende ankomstområde, som er i visuel kontakt med pladsen lige uden for. Højhuset er placeret op til et fredet naturområde. Et motiv der integreres i huset, hvor bl.a. stueplanet åbner sig op mod det frodige skovområde via store vinduespartier. Foran huset bliver der parkering, og bag huset etableres der fælles opholdsarealer.

LB Consult yder bygherrerådgivning i de indledende faser samt følger projektet i dets byggetid med fagtilsyn.

Ny Grønningen, Tinglev

Reference / Plejecenter

Ny Grønningen, Tinglev

      

Fakta

Bygherre

Aabenraa Kommune

Arkitekt

Frost Larsen Arkitekter
Wad Landskabsarkitekter
RasmusRasmus

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

2.340 kvm

Periode

2019-2021

Sum

57,6 mio. kr.

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Christian Bøgh
christian@frostlarsen.dk
30 31 66 63

Mit hjem – vores hus

I Tinglev opføres 24 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer. Projektet indeholder også etablering af de tilhørende udearealer. Det er et centralt element i projektet, at plejeboligerne spiller sammen med omgivelserne og de eksisterende plejeboliger på nabogrunden, der alle er i ét plan.

De 24 plejeboliger har et samlet areal på 1.800 m2 og skal opføres i to huse med 12 boliger i hver. I indretningen af plejeboligerne er der fokus på nærhed og hjemlighed i kendte rammer. Boligerne skal afhjælpe et stigende antal ældre i byen og sikre plads til de borgere, der står på venteliste til en plejehjemsbolig og gerne vil blive i byen. Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter, ligesom der er fokus på nem adgang til fællesarealerne.

Udover boligerne indeholder projektet 540 m2 service, hvoraf størstedelen placeres i en servicebygning, som er i to etager. De tre bygninger danner tilsammen en trelænget gård, der rammer gårdmiljøet med små haver og stier ind.

Plejecentret er under udførelse og forventes at stå færdigt maj 2021. LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet for alle fagligheder.

Nørregade, Aarhus

Reference / Boligbyggeri

Nørregade 6, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Steen Mengel
Anders Linnet

Arkitekt

Arkitema Architects

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

3.600 kvm

Periode

2019-2020

Sum

Ukendt

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Rasmus Ansbjerg
91 33 87 56

Karakteristisk grund i Aarhus C bebygges

På Nørreport i Aarhus C har LB Consult overtaget projekteringen af nybyggeriet Nørregade 6.

Hjørnet af Nørrebrogade og Nørregade er genkendeligt på grund af den karakteristiske endegavl med sort beklædning og Aarhus Å belyst indefra, som slynger sig gennem gavlbeklædningen. Hjørnehuset rives ned og indlemmes i hjørnegrundens areal, hvorpå der bygges etageboliger.

Der bliver tale om en erhvervs- og boligejendom i fem etager med tagterrasser på 5. og 6. etage og kælder under det meste af bebyggelsen. Kælderen udnyttes til teknikrum, vaskeri, cykelparkering og depoter. Stueetagen hovedsageligt til erhverv og det resterende til beboelse. Der etableres elevator i bygningen.

Der er en del installationer på grunden som fx fjernvarme, gadelamper og ledninger til letbanen, som der skal tages hensyn til under projekteringen og i løbet af byggeriet. Byggefeltet ligger desuden i et stærkt trafikeret gadekryds, hvilket skaber udfordringer i forhold til etableringen af en byggeplads.

Grundplan er på ca. 700 kvm. Det samlede areal for bygningen bliver ca. 3.600 kvm, hvoraf godt 400 kvm er kælder.

LB Consult yder fuld ingeniørrådgivning og -projektering i alle projektfaser inkl. fagtilsyn.

Stenslundcentret

Reference / Bolig og sundhed

Stenslundcentret, Odder Kommune

      

Fakta

Bygherre

OK-fonden

Arkitekt

GPP Arkitekter

Totalentreprenør

Høgh og Sønberg A/S

Areal

2.100 kvm

Periode

2018-2020

Sum i DKK

31 mio.

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS og kloak

Referenceperson

Michael Loft Nielsen, Høgh og Sønberg A/S


Tilbage

30 nye plejeboliger i Odder

I Odder opføres 30 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer. Hertil kommer en mindre ombygning af ca. 30 kvm serviceareal. Projektet indeholder også etablering af de tilhørende udearealer, og det er et centralt element i projektet, at plejehjemmet spiller sammen med omgivelserne og de eksisterende plejeboliger på nabogrunden, der alle er i ét plan.

De 30 plejeboliger har et samlet areal på 2.100 kvm og skal opføres i to etager. Boligerne skal afhjælpe et stigende antal ældre i byen og sikre plads til de borgere, der står på venteliste til en plejehjemsbolig og gerne vil blive i byen. Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet inden for konstruktioner, VVS og kloak.

Plejecentret forventes at stå færdigt medio juni 2020.

Tak til GPP Arkitekter for lån af visualiseringer.

Almene boliger, Høiriisparken, Brabrand

Reference / Bolig

Almene boliger, Høiriisparken, Brabrand

      

Fakta

Bygherre

Lejerbo

Arkitekt

Aarstiderne Arkitekter A/S

Hovedentreprenør

 –

Areal

Etape 1: 16.800 m2 | Etape 3: 4.800 m2

Periode

Etape 1: 2017-2018 | Etape 3: 2018

Sum i DKK

Etape 1: 150 mio | Etape 3: 67 mio

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS, ventilation, kloak og el.

Referenceperson

Søren Thorning, Aarstiderne Arkitekter A/S


Tilbage

Høiriisparken – Den tidligere Tulipgrund

66 almene boliger

Som en del af udviklingen af Tulips gamle slagterigrund i Gl. Brabrand ved Aarhus, opfører Lejerbo 66 almene boliger. Boligerne består af en blanding af ungdomsboliger og familievenlige rækkehuse.

Opførelsen af de almene boliger er 3. etape af udviklingen af den såkaldte Tulipgrund, der nu er omdøbt Høiriisparken. De 3 blokke med ungdomsboliger rummer tilsammen 36 boliger på 50 m2 hver, mens de 28 familievenlige rækkehuse bliver 100 m2 hver. Alle 8 blokke opføres i 2 plan.

LB Consult projekterer inden for alle ingeniørfag, dvs konstruktioner, VVS, ventilation og el. Hovedentreprisen sendes i EU-udbud.

Tidligere byggefase

Som første led i omdannelsen af Tulipgrunden projekterede LB Consult dobbelthuse og rækkehuse for A. Enggaard – begge dele målrettet børnefamilier og seniorer. Totalentreprenøren er Penta Byg.

Dobbelthusene har et samlet areal på 7.800 m2, og rækkehusenes areal er 9.000 m2. Der bliver hhv. 26 dobbelthuse, som rummer 52 boliger, og 84 rækkehuse. I alt 136 boliger.

LB Consults ingeniører projekterede konstruktioner (og udarbejdede arbejdstegninger heraf til totalentreprenøren), VVS, el, ventilation og kloak.

Læs mere om projektet her.

Juelsminde Andelsboligforening

Reference / Bolig og erhverv

Juelsminde Andelsboligforening

      

Fakta

Bygherre

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946

Totalrådgiver

Ginneruparkitekter A/S

Entrepriseform

Fag/storentreprise

Periode

Etape 1: 2017-2018 | Etape 2: 2018-2019

Sum i DKK

50 mio.

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS, ventilation og el samt byggeledelse.

Referenceperson

Janus Mouritsen, Ginneruparkitekter A/S

Renovering, ombygning og modernisering af boligblokke

Juelsminde Andelsboligforening af 1946 har på strandvejen 10-12 i Juelsminde to boligblokke med i alt 48 boliger fra hhv. 1947 og 1964. Boligblokkene er midt i en gennemgribende renovering og modernisering, som indebærer en ny klimaskærm, nye vinduer og udvendige døre, etablering af elevatoradgang, nye altaner, sammenlægning, ombygning og modernisering af lejligheder, nye badeværelser og køkkener samt nye ventilationsanlæg, der sikrer optimalt indeklima i alle lejligheder.

Derudover etableres yderligere en ny etage på hver af de to blokke, som skal indeholde en ny selvstændig almen boligafdeling med 12 nye familieboliger. Blok 1 blev afleveret i december 2018, mens blok 2 forventes at blive afsluttet i løbet af 2019.

Projektet er yderligere kompliceret af, at boligblokkene vil være delvist beboet under renovering og ombygningen. Der skal derfor tages særligt hensyn til beboere og omgivelser i byggeprocessen.

LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for alle ingeniørfag og projekterer konstruktioner, VVS, ventilation og el samt udfører byggeledelse på byggeriet. Vi har særligt fokus på energioptimering og indeklimaforhold i moderniseringen af blokkene, så de opfylder gældende krav.

Rye Mølle

Reference / Bolig og erhverv

Rye Mølle

      

Fakta

Bygherre

A. Enggaard

Arkitekt

Schmidt, Hammer og Lassen

Totalentreprenør

Vestergaard Konstruktion

Areal

2.834 m2

Periode

2018-

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning ifm. projektforslag og bygherrerådgivning

Referenceperson

Kristoffer Sørensen, A. Enggaard

20 nye rækkehuse ved Gudenåen

I udkanten af Ry ved Gudenåen ligger Rye Mølle, hvis oprindelse kan dateres tilbage til 1500-tallet. Til møllen hører en del ældre stald- og administrationsbygninger, der i dag bl.a. er ombygget til boliger. Området skal i følge lokalplanen bruges til blandede boligformål samt naturområde, så stedets unikke karakter så vidt muligt bevares.

LB Consult fungerer som underrådgiver for A. Enggaard på opførelsen af 20 nye rækkehuse fordelt på 4 blokke i to etager på grunden. I forbindelse med projektet rives en af de ældre bygninger ned.

Byggeriet bliver et traditionelt betonelementbyggeri, der fremtræder som muret byggeri, hvor facader og gavle er skalmurede. På grund af nærheden til vandet står grundvandsspejlet højt, og det udfordrer byggeprocessen.

LB Consult yder bygherrerådgivning under hovedprojekteringen og bistår med ingeniørrådgivning inden for alle fag ved udarbejdelse af projektforslag.