Category

Bolig

Søborg Hovedgade, København

Reference / Bolig

Søborg Hovedgade, København

      

Fakta

Bygherre

Høgh og Rousing

Arkitekt

Luplau & Poulsen Arkitekter

Totalentreprenør

Q-Construction A/S

Areal

8.400 m2

Periode

2015-2017

Energi

Energiramme 2015, BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Daugaard, Q-Construction

Boligkompleks i moderne stil

Moderne byggeri, utraditionelle tagformer med tagterrasser, grillplads i gården og altaner med udsigt over byen. På Søborg Hovedgade er fire ejendomme revet ned til fordel for et nybyggeri med 53 boliger og erhvervslokaler på 6.500 m2 samt en parkeringskælder på 1.900 m2. Byggeriet blev opført i fem etager, og langs Niels Finsens Allé er etagerne trappet ned til tre.

Hos LB Consult var vores opgave at stå for den tekniske rådgivning og projektering af de bærende konstruktioner, afløb, energi, VVS og el. Boligkomplekset skulle udfylde hele grunden, og der blev derfor bygget tæt på de eksisterende nabobygninger. Det krævede blandt andet en udførelse af borede pæle og spunsvægge for at undgå skader på nabobygningerne.

Toftehøjen Syddjurs

Reference / Bolig

Toftehøjen Syddjurs

      

Fakta

Bygherre

DjursBo

Arkitekt

Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen

Totalentreprenør

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal

3.600 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Klaus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma A/S


Tilbage

Fra plejehjem til familieboliger

Som et led i en omstrukturering blev det besluttet hos Syddjurs Kommune, at det daværende plejehjem Toftevang skulle ombygges til 36 familieboliger.

Efter ombygningen rummer ejendommen i dag to etager, som begge anvendes til beboelse. På 1. etage er der 10 lejligheder samt fællesarealer, og på 2. etage ligger de resterende 26 lejligheder.

I forbindelse med denne ombygning fik vi hos LB Consult til opgave at udarbejde de statiske beregninger, projektere vvs, el, ventilation og kloak samt beregne dokumentation af de energimæssige forhold.

Vallø Strandpark III

Reference / Bolig

Vallø Strandpark III

      

Fakta

Bygherre

Vallø Strandpark III ApS

Arkitekt

ON+PSL Arkitekter og Jakob Bang

Hovedentreprenør

Interplan A/S

Areal

1.598 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Morten Jul, Interplan A/S

Rækkehuse i Vallø Strandpark

I Vallø Strandpark bliver to nye toetagers rækkehusbyggerier opført. Arealet bliver i alt 1598 m², som skal rumme 16 boliger á ca. 100 m2. På hver række bygges otte boliger – fire på hver etage, som alle bliver forsynet med en altan.

Hos LB Consult bidrager vi med ingeniørrådgivning, der indebærer blandt andet en koordinerende ledningsplan, fundament- og kloakplan, væg- og dækplaner, statiske beregninger, energiramme, redegørelse for ventilation, vvs, afløb og el.

Montanagade, Aarhus

Reference / Bolig

Montanagade, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Cosmo 3 ApS

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

2.235 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Jesper Vedsø Krogh, Cosmo 3 ApS


Tilbage

Nye lejligheder i smalt byhusområde

På Montanagade er nye etageejendomme med lejligheder opført. I den forbindelse har vi hos LB Consult haft ansvaret for den tekniske rådgivning og projekteringen af konstruktioner, vvs, ventilation, el og lyd. Etageejendommene indeholder 21 lejligheder fordelt på 1.950 m2 samt cirka 285 m2 kælder. Ejendommen er fordelt på for- og baghus, som har forskellige højder og indretning, hvilket komplementerer byhusmiljøet. Mellem for- og baghuset er der en smal gårdhave – et fælles opholdsareal, som lejlighedernes altaner vender ud mod.

Montanagade er en af de smalle gader, hvor pladsen er knap. Derfor foreslog vi at opføre byggeriet i blokværk og pladsstøbte etagedæk, som er et godt alternativ til de almindelige betonelementer. Løsning lettede transporten af byggematerialer og undgik for mange gener for forbipasserende.

Bjellerupparken, Randers

Reference / Bolig

Bjellerupparken, Randers

      

Fakta

Bygherre

A/B Andelsbo

Arkitekt

KPF Arkitekter A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

16.013 m2

Periode

2014-2017

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Henning Pedersen, KPF Arkitekter A/S


Tilbage

STOR OMBYGNING I BJELLERUPPARKEN

Som underrådgiver til Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S bistod vi med ingeniørrådgivning indenfor vvs og el samt fagtilsyn i renoveringen af Bjellerupparken. Bjellerupparken bestod af 214 lejligheder med et samlet bruttoetageareal på 16.013 m², men efter gennemførelsen af renoverings- og ombygningsarbejdet består afdelingen nu af 206 lejligheder.

Lejlighedskomplekset er blevet isoleret udvendigt og forsynt med helt nye facader, alle vinduer er udskiftet, og der er lavet større, lukkede altaner. Samtlige lejligheder har fået nye badeværelser og køkkener, ligesom entréerne er blevet renoveret og fået nye skabe. Desuden er der i tre opgange indsat nye indvendige elevatorer med adgang til 24 totalistandsatte tilgængelighedslejligheder.

Østergade 1, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Østergade 1, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

ER Invest A/S

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Hovedentreprenør

Bytømreren A/S

Areal

1.100 m2

Periode

2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Jan Rasmussen, ER Invest A/S


Tilbage

MANGE HENSYN UNDER OMBYGNING

På Østergade 1 havde vi ansvaret for den tekniske rådgivning i forbindelse med indretningen af nye lejligheder og erhvervslejemål. Lokalerne blev bygget i den eksisterende erhvervsejendom, og derfor var analysen af de tidligere boliger en stor del af projektet. Herunder blev der vurderet, hvilke installationer der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke slags lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde være køkkener på nogle af etagerne.

Projektet indebar, at 1.100 m2 erhvervslejemål på 2. og 3. sal blev ombygget til 12 lejligheder, som stod klar medio november 2016. Denne opgave krævede, at vores ingeniører skulle finde på ekstra fleksible løsninger – især til de tekniske installationer og de bærende konstruktioner. Udfordringerne lå nemlig i, at driften af Normal-butikken i stueetagen, en lægepraksis på 1. sal samt erhvervslejemål på 2. sal skulle fungere uden unødige gener fra ombygningen gennem hele perioden. Samtidig skulle bygningen optimeres af hensyn til både funktion og økonomi.

Søndergade 43, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Søndergade 43, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Peter Hildebrandt

Arkitekt

Ardess

Totalentreprenør

Q-Construction

Areal

620 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Morten R. Jakobsen, Q-Construction


Tilbage

EJENDOMMEN FORØGES OG OMBYGGES

I november 2016 startede samarbejdet med Søndergade 43. Ved hjælp af store om- og tilbygninger bliver ejendommens 520 m2 til 620 m2, og arealet vil omfavne både erhvervslokaler og lejligheder, der får adgang via Amaliegade.

Hos LB Consult har vi fornøjelsen af at rådgive kunden vedrørende konstruktionerne, kloak, brandsikring, elinstallationer og VVS-arbejdet, hvilket vil resultere i, at stueetagen bliver udvidet med 34 m2 til butikker, og første til tredje etage ombygges til lejligheder med en altangang. I stedet for det eksisterende trapperum og elevator bliver der tilføjet et udvendigt trappetårn, og hver lejlighed får et depotrum i kælderen.

Ny Munkegade 2

Reference / Bolig

Ny Munkegade 2

      

Fakta

Bygherre

Ejendomsselskabet Nørre Allé 54 ApS

Arkitekt

Claus Jensen ApS

Totalentreprenør

Lyngby Entreprise A/S

Areal

1308 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Lund, Lyngby Entreprise


Tilbage

BOLIGBYGGERI MED STORE HENSYN TIL NABOBYGNINGER

På Ny Munkegade 2 projekterer vi opførelsen af 1308 m2 boliger fordelt på fem etager. Arealet skal rumme 19 toværelses lejligheder, som alle skal forsynes med altaner. Derudover vil beboerne kunne gøre brug af en kælder med cykelparkering og pulterrum.

Bygningen er designet og bliver opført med hensyn til de omkringliggende bygninger og gadens nedtrapning, som den nye bebyggelse følger. På grund af vanskelige funderingsforhold og af hensyn til nabobygningerne er ejendommen funderet på borede pæle og sekantvægge, som er en funderingsmetode, der på bedste vis tager hensyn til vibrationsfølsomme eller dårligt funderede gamle byhuse.

Som teknisk rådgiver på bebyggelsen har vi ansvaret for de bærende konstruktioner, energi, vvs, ventilation, el, lyd og brand.

Nannas Vænge, Hornslet

Reference / Bolig

Nannas Vænge, Hornslet

      

Fakta

Bygherre

Boligforeningen DjursBo

Arkitekt

GPP Arkitekter A/S

Totalentreprenør

Risskov Entreprise A/S

Areal

2.280 m2

Periode

2016-2017

Energi

Energiklasse 2010

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Niels Christian Eriksen, Risskov Entreprise A/S


Tilbage

NYE BOLIGER I HORNSLET

I forbindelse med opførelsen af 26 nye boliger for Boligselskabet DjursBo i Hornslet var vi hos LB Consult tilknyttet som teknisk rådgiver. Lejlighederne blev fordelt på fem dobbelthuse og to etageboliger. Dobbelthusene indeholder 10 lejligheder på i alt 840 m2, og i etageboligerne er der 16 lejligheder på i alt 1440 m2.

Vores opgave var at projektere bebyggelsens kloak, bærende konstruktioner, kloak, tekniske installationer og energi. Derudover bistod vi også med hjælp til løsning af brand- og lyddetaljer.

Projektering og koordinering af installationerne blev lavet i tæt samarbejde med Risskov Entreprises underentreprenører.

Kløvermarksvej 7

Reference / Bolig

Kløvermarksvej 7

      

Fakta

Bygherre

A/S TLK af 1971, v. Preben Kjær

Arkitekt

Arkitektfirmaet Claus Jensen

Totalentreprenør

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal

506 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR10, Lavenergiklasse 2015

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Preben Kjær


Tilbage

ETAGEEJENDOM PÅ KLØVERMARKSVEJ

På Kløvermarksvej 7 er en etageejendom på 506 m2 opført. Ejendommen indeholder en kælder på 35 m2, en stueplan på 157 m2 samt 1. og 2. sal på 157 m2 hver. Etageejendommen rummer i alt ni boliger med tre lejligheder på hver etage. Alle lejligheder er forsynet med en altan, og kælderen indeholder depoter, værksted og teknikrum.

I forbindelse med dette projekt havde vi hos LB Consult til opgave at projektere og rådgive om de bærende konstruktioner, VVS, tekniske installationer, afløb, ventilation og energi.