Category

Bygherrerådgivning

Rye Mølle

Reference / Bolig

Rye Mølle, Ry

Møllen
Udklip
Længe

Fakta

Bygherre
A. Enggaard

Arkitekt
Schmidt, Hammer og Lassen

Totalentreprenør
Vestergaard Konstruktion

Areal
2.834 kvm

Periode
2018

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning ifm. projektforslag og bygherrerådgivning

Referenceperson
Kristoffer Sørensen, A. Enggaard

20 nye rækkehuse ved Gudenåen

I udkanten af Ry ved Gudenåen ligger Rye Mølle, hvis oprindelse kan dateres tilbage til 1500-tallet. Til møllen hører en del ældre stald- og administrationsbygninger, der i dag bl.a. er ombygget til boliger. Området skal i følge lokalplanen bruges til blandede boligformål samt naturområde, så stedets unikke karakter så vidt muligt bevares.

LB Consult fungerer som underrådgiver for A. Enggaard på opførelsen af 20 nye rækkehuse fordelt på 4 blokke i to etager på grunden. I forbindelse med projektet rives en af de ældre bygninger ned.

Byggeriet bliver et traditionelt betonelementbyggeri, der fremtræder som muret byggeri, hvor facader og gavle er skalmurede. På grund af nærheden til vandet står grundvandsspejlet højt, og det udfordrer byggeprocessen.

LB Consult yder bygherrerådgivning under hovedprojekteringen og bistår med ingeniørrådgivning inden for alle fag ved udarbejdelse af projektforslag.

Ny Sengebygning

Reference / Ny Sengebygning

Ny Sengebygning, Sydvestjysk Sygehus

20190830_141854
20190301_130455
20190830_125942

Fakta

Bygherre
Region Syddanmark
Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Arkitekt
Arkitema Architects

Totalentreprenør
MT Højgaard

Areal
14.900 kvm

Periode
Rådgivning: 2014-2020
Byggeri: 2016-2019

Energi
Lavenergiramme 2020

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Svend Erik Nielsen, projektchef SVS

Ny Sengebygning, Sydvestjysk sygehus

Da hjertet i det nye akutsygehus i Esbjerg, Fælles Akut Modtagelse, var færdigbygget, blev den næste store del af projektet, den 14.900 m2 store sengebygning, igangsat.
Sengebygningen stod klar i august 2019 og består blandt andet af et ankomstområde, mødecenter, ambulante funktioner, auditorium med plads til op til 150 personer og 158 enkeltsengsstuer. Sengestuerne er en nytænkning af patientforløbet, og de er derfor indrettet med henblik på selvhjælp og sætter patienten i centrum. Ambitionen var at ændre sygehusets indretning til patienternes perspektiv og sengebygningen understøtter denne ambition ved at sikre trivsel for den enkelte patient og omsorgsfulde patientforløb.

Flytteplanlægning
Efter aflevering har LB Consult sammen med en stab på SVS Esbjerg planlagt, koordineret og gennemført indflytning og idriftsættelse af de forskellige afdelinger på alle fem etager. I denne forbindelse afholdt vi brugermøder, hvor arbejdsprocessen ift. rum og inventar, indkøb af inventar og indflytning blev koordineret internt og eksternt mellem de forskellige aktører og brugergrupper.

LB Consults ydelser
LB Consult er tilknyttet projektet som ekstern bygherrerådgiver og har haft til opgave at kvalitetssikre udbudsmaterialet til totalentrepriseudbud, ligesom vi har deltaget i evaluering og bedømmelse af totalentreprisetilbuddene og afklaret de tekniske aspekter af det vindende tilbud.
Ved en gennemgående granskning af projektmaterialet ved hver faseovergang og udarbejdelse af faseovergangsdokumenter har LB Consult i projekteringsfasen sikret at totalentreprenørens rådgiverteam leverede iht. kontrakten.
LB Consult har under udførelsen af Ny Sengebygning været intern projektleder for projektafdelingen på SVS Esbjerg med ansvar for, at totalentreprenøren opfylder kontraktens bestemmelser for tid, økonomi og kvalitet.

LB Consult har varetaget bygherretilsynet under opførelsen, ligesom vi har udført bygherrens mangelgennemgang og efterfølgende sikret at registrerede fejl og mangler blev udbedret inden aflevering.

Kobbelvænget

Kobbelvænget

Reference / Bygherrerådgivning

Kobbelvænget, Vejle

Kobbelvænget
Kobbelvænget
Kobbelvænget

Fakta

Kunde
Koncenton

Areal
Ca. 8.000 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Mads Posch, Koncenton

76 boliger i Vejle

I Vejle-bydelen Vinding opføres 76 nye rækkehuse i tæt lavt byggeri. I området bliver der seks forskellige typer af rækkehuse med varierende planløsning, størrelse og antal værelser, og rækkehusene fordeler sig mellem 1- og 2-plans huse.

Fælles for rækkehusene på Kobbelvænget er, at de er opført som moderne lejeboliger med gulvvarme, ventilationsanlæg, fibernet og alle hårde hvidevarer. Boligerne er lyse med hvidt inventar, hvide vægge og lyse lofter.

LB Consults ydelser
LB Consult har bistået Koncenton med bygherrerådgivning og tilsyn i forbindelse med deres overtagelse af projektet fra bygherre.

Rantzausminde

Rantzausminde

Reference / Bygherrerådgivning

Rantzausminde, Svendborg

Rantzausminde
Rantzausminde
Rantzausminde

Fakta

Kunde
Koncenton

Areal
Ca. 10.000 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Mads Posch, Koncenton

97 boliger i Svendborg

I Svendborg opføres 97 boliger i hhv. 1 og 2 plan med udsigt til vand og grønne fællesarealer. 1-plans boligerne er 105 kvm, mens 2-plan husene er 96 kvm.

Mellem husene er der anlagt en park med stisystemer, en sø og et fælleshus for områdets beboere. I fælleshuset kan der afholdes fællesarrangementer med fællesspisning, eller der kan indrettes ekstra gæsteværelser eller legerum alt efter, hvad de kommende beboere ønsker. Husene udføres i kvalitetsmaterialer fra inderst til yderst, og der er kræset for detaljerne f.eks. i husenes murværk.

Arkitektonisk greb
Projektet henter inspiration fra de buede sydfynske vejforløb. Husene, som bygges i tegl, får et klassisk udtryk med fokus på minimal vedligehold og en gennemtænkt indretning. De højst beliggende huse i 2 plan får saddeltag og vender sig mod vandudsigten. De resterende huse får fladt tag og vender sig optimalt i forhold til kig til vand og det store grønne fællesareal.

Projektet er en gentænkningen af de klassiske landsby-miljøer. Projektet er anlagt i små klynger i en bue omkring det store fællesareal. Udover det store grønne areal er der prioriteret mindre semiprivate fællesarealer med mulighed for at finde læ og skabe mødesteder for beboerne mellem husene. På det store grønne fællesareal er der bålplads, fodboldbane og fælleshuset. Området bliver beplantet med buske og træer og vil være et attraktivt sted for både aktiv bevægelse, stille gåture og leg i mange former.

LB Consults ydelser
LB Consult har bistået Koncenton med bygherrerådgivning og tilsyn i forbindelse med deres overtagelse af projektet fra bygherre.

Agerglimt

Svinholtvej

Reference / Bygherrerådgivning

Agerglimt, Vejle

Svinholtvej
Svinholtvej
Svinholtvej

Fakta

Kunde
Koncenton

Areal
Ca. 15.500 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Mads Posch, Koncenton

155 boliger i Vejle

I Vejle-bydelen Vinding opføres 155 nye rækkehuse i tæt lavt byggeri.

Husene har et varieret areal fra 84 kvm til 121 kvm med et samlet boligareal på knap 15.500 kvm.

Boligerne er lyse og moderne og er opført i kvalitetsmaterialer. Husene får et klassisk udtryk med fokus på minimal vedligehold og en gennemtænkt indretning.
Projektet er anlagt i klynger ned ad stikveje. Mellem husene er der anlagt fælles grønne arealer med stisystemer.

LB Consults ydelser
LB Consult har bistået Koncenton med bygherrerådgivning og tilsyn i forbindelse med deres overtagelse af projektet fra bygherre.

Torvehuset

Torvehuset

Reference / Bygherrerådgivning

Torvehuset, Åbyen i Aarhus

Torvehuset
Torvehuset
Torvehuset

Fakta

Kunde
Koncenton

Arkitekt
Arkitema

Totalentreprenør
JCN Bolig

Areal
Ca. 7.000 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Mads Posch, Koncenton

Torvehuset: 156 lejligheder i Aarhus

Torvehuset er en del af den nye bydel Åbyen i Aarhus.
Torvehuset består af 156 1- og 2-værelses lejligheder på 34-53 kvm med egen altan. Dertil kommer en erhvervsdel i stueplan, der orienterer sig mod et lille torv, der skal være et af samlingspunkterne i den nye bydel.

Lejlighedsstørrelsen og placeringen tæt på byliv, uddannelsesinstitutioner og indkøb gør lejlighederne velegnede for unge og studerende. Samtlige af ejendommens lejligheder har egen altan, og de store vinduespartier sikrer beboerne et lyst og indbydende hjem.

Udearealer
Torvehuset opføres i 7 etager, men højden nedtrappes glidende til 5 etager. Det giver variation i husets udtryk og skaber plads til udendørsarealer. På 6. sal finder man den fælles tagterrasse, som kan benyttes frit af ejendommens beboere. Terrassens ca. 400 kvm indbyder til mange timers grill og hygge med udsigt over byen og de grønne arealer mod syd.
På 5. sal er planen at indrette de udendørs friarealer med indhegnet boldbane og plads til aktivitet og leg.

Også i stueplan er udemiljøet indtænkt som en del af livet i ejendommen. Her skabes plads til torvemiljø og grønne afskærmninger, så der er opholds- og passagemulighed for alle.

LB Consults ydelser
LB Consult har bistået Koncenton med bygherrerådgivning og tilsyn i forbindelse med deres overtagelse af projektet fra bygherre.

29 svanemærkede boliger

Tvedvej

Reference / Bygherrerådgivning

29 svanemærkede boliger, Kolding

Tvedvej
Tvedvej
Tvedvej

Fakta

Bygherre
AP Pension

Arkitekt
Arkitema

Totalentreprenør
JFP Murer & Tømrer A/S

Areal
3.200 kvm

Periode
2019-2021

Energi
BR18
Svanemærkning

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning
Overordnet tilsyn i udførelsesfasen

Referenceperson
Michala Velin, AP Pension

29 svanemærkede boliger på Tvedvej

Med udsigt til Kolding Fjord opføres 29 svanemærkede lejeboliger.

Projektet består af ni rækkehuse i 2,5 plan fordelt på tre blokke samt 20 etagelejligheder fordelt på to blokke med hhv. 3 og 4 etager. Lejlighederne bliver ca. 98 m2, mens rækkehusene bliver ca. 160 m2.

LB Consults ydelser
LB Consult er bygherrerådgivere på projektet og udfører også det overordnede tilsyn i udførelsesfasen.
Projektet forventes at stå færdigt i april 2021.

Kolding Sky

Kolding Sky

Reference / Bygherrerådgivning

Kolding Sky

Kolding Sky
Kolding Sky
Kolding Sky

Fakta

Bygherre
AP Pension

Arkitekt
Arkitema Architets

Totalentreprenør
5E Byg

Areal
9.680 kvm

Periode
2019-2021

Sum
125 mio.

Energi
BR18, Svanemærkning

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Michala Velin, miv@appension.dk

Kolding Sky: Bygherrerådgivning i Design city

19 etager, 70 meter og 99 lejligheder – i alt ca. 9.680 svanemærkede kvadratmeter skyder snart op tæt på Kolding centrum.

Kolding Sky bliver en mastodont ved siden af sine naboer i Design City og forventes at blive en attraktion i Koldings skyline. De kommende beboere får en enestående udsigt over både fjorden og byen. Projektet har ambitiøse målsætninger om at blive Koldings nye vartegn, der samtidig markerer visionen om Design City Kolding som en bydel, der vægter bæredygtig produktion og moderne løsninger.

Nederst fungerer et transparent stueplan, der bl.a. er karakteristisk ved et imødekommende ankomstområde, som er i visuel kontakt med pladsen lige uden for. Højhuset er placeret op til et fredet naturområde. Et motiv der integreres i huset, hvor bl.a. stueplanet åbner sig op mod det frodige skovområde via store vinduespartier. Foran huset bliver der parkering, og bag huset etableres der fælles opholdsarealer.

LB Consult yder bygherrerådgivning i de indledende faser samt følger projektet i dets byggetid med fagtilsyn.

Grenaa Gymnasium

Reference / Undervisningsbyggeri

Grenaa Gymnasium

      

Fakta

Bygherre

Grenaa Gymnasium

Arkitekt

Kjaer og Richter A/S

Periode

2010-

Energi

Gældende bygningsreglement

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning og ingeniørrådgivning

Referenceperson

Vagn Rohde, Grenaa Gymnasium


Tilbage

LB Consult som fast rådgiver

Siden 2010 har LB Consult ydet ingeniør- og bygherrerådgivning for Grenaa Gymnasium efter behov. Vi kender gymnasiets bygningsmasse indgående og kan derfor levere relevant rådgivning på både store og små forandringer.

2017-2018
Ingeniørrådgivning
Tagrenovering

2014-2015
Ingeniørrådgivning alle fag inkl. fagtilsyn og byggeledelse
Udvidelse af 400 m2 kostafdeling + kælder tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og udbudt som hovedentreprise. I alt 7 mio. kr.

2012-2013
Totalrådgiver, projektering, byggeledelse og tilsyn
Tilbygning med solceller på 600 m2 til musikfaciliteter tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og udbudt i fagentrepriser. Tilbygningen opfylder lavenergiklasse 2020 i henhold til BR10.

2011-2012
Ingeniørrådgivning
Naturfagslokaler på 136 m2 udbudt som hovedentreprise.

2010-2011
Bygherrerådgivning
Renovering, vedligehold og kloakarbejder over 2.000 m2 udbudt i fagentrepriser.

Ny linnedmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Reference / Sundhed

Ny linnedmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

      

Fakta

Bygherre

Region Syddanmark, SVS Esbjerg

Arkitekt

D.A.I.

Hovedentreprenør

NEM BYG A/S

Areal

Ca. 285 m2

Periode

2016

Sum

Ca. Kr. 5,6 mio.

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Bygherre- og ingeniørrådgivning

Referenceperson

Projektchef, Svend Erik Nielsen, Sydvestjysk Sygehus

EN TILBYGNING MED STRAM DEADLINE

Som en del af udbygningen og moderniseringen af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg blev der opført en tilbygning til en ny linnedmodtagelse, der modtager varer samt håndterer rent og urent linned. Tilbygningen opbevarer også al sygehusets linned, og herfra distribueres linned videre til hele sygehuset via et gangsystem i kælderen.

I den forbindelse blev vi hos LB Consult tilknyttet som bygherrens repræsentant under udførelsen og teknisk rådgiver på opgaven, som skulle være færdig i uge 42 2016. Den stramme deadline skyldtes, at den eksisterende linnedmodtagelse måtte lade livet, så arealet kunne frigøres til at gøre plads til opførelsen af en ny sengebygning.