Category

Erhverv & Kontor

Carls Jr., Dansk Supermarked

Reference / Erhverv

Carls Jr.-restaurant, Dansk Supermarked

      

Fakta

Bygherre

Dansk Supermarked

Totalentreprenør

Lyngby Entreprise A/S

Arkitekt

Sahl Arkitekter

Areal

481 m2

Periode

2016-

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Lund, Lyngby Entreprise

Fastfood-restauranter, Dansk Supermarked

Den amerikanske burgerkæde Carl’s Jr. åbner løbende i forbindelse med Dansk Supermarkeds butikker i hele landet. LB Consult er rådgivende ingeniør på restauranterne i fast samarbejde med Lyngby Entreprise. I 2016 projekterede vi Carl’s Jr. i Tilst, Odense, Holstebro og Storcenter Nord. I 2017 gjaldt det Carl’s Jr. i Viborg, Sønderborg og Hundige. Og indtil videre tæller 2018 Nyborg og Holbæk, som er de første fritliggende restauranter. De tidligere ligger alle i eksisterende byggeri hos Bilkas butikker. Billederne stammer fra Bilka, Tilst.

Der er altså typisk tale om ombygning i eksisterende lokaler. Desuden er der et fastlagt byggeprogram for en restaurants udseende, som følges nøje. Det er især faciliteterne til madlavning, der stiller krav til ventilationssystemer og brandsikring.

LB Consults rådgivning dækker i alle tilfælde ledningsplaner, kloak, beregninger af konstruktioner og tegningsmateriale.

Rådhuspladsen, Hørning

Reference / Bolig og erhverv

Rådhuspladsen, Hørning

      

Fakta

Bygherre

Bach Invest

Arkitekt

Aarstiderne Arkitekter

Totalentreprenør

Ukendt

Areal

5.900 m2 bolig og erhverv

Periode

2018-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Steen Gissel, Aarstiderne Arkitekter

Etageejendomme, byudvikling

Tidligere lå der et rådhus i Hørning, men med kommunesammenlægningen er bygninger blevet overflødige, og nu ønsker et lokalt forankret team at omdanne pladsen omkring det gamle rådhus og selve rådhuset til en rambla-lignende plads. Som en del af planen indgår også det eksisterende kommunebibliotek samt ny bebyggelse med både leje- og ejerboliger og erhverv bl.a. en dagligvarebutik samt engagerende udearealer. Der er tale om bygninger i 3-4 etager.

LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med byggeriet, der kommer til at rumme 69 boliger og erhverv og en underjordisk parkeringskælder. Aftalen omfatter projektering af bærende konstruktioner, afløb, vvs og el.

Amager Strandvej 58, København

Reference / Bolig og erhverv

Amager Strandvej 58, København

      

Fakta

Bygherre

Gefion Group A/S

Arkitekt

Vandkunsten

Totalentreprenør

Q-Construction

Areal

6.650 m² bolig og erhverv
1.900 m2 parkeringskælder

Periode

2017-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Daugaard, Q-Construction

Etageejendom i byudviklingsområde

På Amager Strandvej 58 på det østlige Amager kommer en etageejendom til at skyde op som en del af byudviklingen i området.

LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med byggeriet, der kommer til at rumme 69 boliger og erhverv og en underjordisk parkeringskælder. Aftalen omfatter projektering af bærende konstruktioner, afløb, vvs og el.

Ejendommen får etagespring fra 5-7 etager. Til taglejlighederne hører der tagterrasser, og til stuelejlighederne er der haver eller terrasser. Bygningen lukker sig om et grønt fælles gårdrum. Til hver bolig hører et depotrum på 3 m2, som afhængig af boligtype er placeret i kælder, direkte i boligen eller i opgang ved boligen. Der etableres elevator i alle opgange, og hver etage i alle opgange får affaldsskakt tilkoblet mobilsug. Der bliver 49 forskellige typer fordelt på de i alt 69 boliger, og derfor tages der i projekteringsfasen individuelt stilling til el, ventilation og afløb i hver type bolig.

Jyske Palæ og Brygmesterboligen, Ceres Aarhus

Reference / Erhverv og kontor

Jyske Palæ & Brygmesterboligen,
Ceres Aarhus

    

Fakta

Bygherre

A. Enggaard A/S

Arkitekt

Bascon

Entrepriseform

Fagentrepriser

Areal

1.442 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Jens Skinnebach, A. Enggaard A/S

Omdannelsen af Ceres

Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyg, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men i de to fredede bygninger Brygmesterboligen og Jyske Palæ har LB Consult bistået med ingeniørrådgivning fra top til bund i omdannelsen til kontordomicil og restaurant.

Den gamle, delvist glemte brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Renoveringen gav især udfordringer dér, fordi grundvandet blev ved med at stige op, fordi bygningerne ligger tæt på vandspejlet og lige op af Aarhus Å. Desuden skulle alt elarbejde og ventilationskanaler skjules, og derfor er mange kabler trukket gennem mure og gulve, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv ovenpå.

Alle elinstallationer blev fornyet, herunder forsyningsfor-
hold, føringsveje, eltavler, datainstallationer samt belysningsanlæg, hvor der bl.a. blev installeret komplet nye LED-belysningsarmaturer med lysstyring via on/off/lux-sensorer og tilstedeværelsessensorer med dagslysregulering for at opnå et energirigtigt belysningsanlæg med lang levetid og et minimum af vedligehold.

Vesterbrogade 16-20, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Vesterbrogade 16-20, Aarhus

Fakta

Bygherre

Vesterbrogade 18-20 ApS

Arkitekt

Seier & Sølvsten

Totalentreprenør

CJ Group A/S

Areal

2.782 m2

Periode

2016-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Keld Korshøj, Vesterbrogade 18-20 ApS


Tilbage

Nybyggeri til lejligheder og butikker

På Vesterbrogade 16-20 skal et nybyggeri på i alt 2782 m2 opføres. Der skal bygges et forhus på 1475 m² samt et baghus på 1307 m², som kommer til at rumme både lejligheder og butikker. På stueetagen i forhuset bliver fire butikker placeret, mens 1. til 4. sal bliver lejligheder med altaner og altangange. Baghuset bliver bygget med en fælles tagterrasse på 3. sal, og lejligheder med henholdsvis altaner og hemse på stueetagen samt 1. og 2. sal.
Hos LB Consult står vi for projekteringen af de bærende konstruktioner, energi og kloak.

Søborg Hovedgade, København

Reference / Bolig

Søborg Hovedgade, København

      

Fakta

Bygherre

Høgh og Rousing

Arkitekt

Luplau & Poulsen Arkitekter

Totalentreprenør

Q-Construction A/S

Areal

8.400 m2

Periode

2015-2017

Energi

Energiramme 2015, BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Daugaard, Q-Construction

Boligkompleks i moderne stil

Moderne byggeri, utraditionelle tagformer med tagterrasser, grillplads i gården og altaner med udsigt over byen. På Søborg Hovedgade er fire ejendomme revet ned til fordel for et nybyggeri med 53 boliger og erhvervslokaler på 6.500 m2 samt en parkeringskælder på 1.900 m2. Byggeriet blev opført i fem etager, og langs Niels Finsens Allé er etagerne trappet ned til tre.

Hos LB Consult var vores opgave at stå for den tekniske rådgivning og projektering af de bærende konstruktioner, afløb, energi, VVS og el. Boligkomplekset skulle udfylde hele grunden, og der blev derfor bygget tæt på de eksisterende nabobygninger. Det krævede blandt andet en udførelse af borede pæle og spunsvægge for at undgå skader på nabobygningerne.

Teknik- og formidlingsbygning, Reno Djurs

Reference / Erhverv

Teknik- og formidlingsbygning, Reno Djurs

      

Fakta

Bygherre

Reno Djurs

Arkitekt

Sahl Arkitekter

Totalentreprenør

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal

300 m2 + 170 m2 kælder

Periode

2015-2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Claus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma A/S

NY FORMIDLINGSBYGNING TIL AFFALDSSELSKAB

Affaldsselskabet Reno Djurs står for affaldsordninger til sommerhuse, private husstande og virksomheder på Djursland. Ovenpå selskabets ventilbygning skulle der bygges en teknik- og formidlingsbygning, som vi i samarbejde med COWI fik til opgave at være den tekniske rådgiver på. Vores opgaver var hermed at projektere de bærende konstruktioner, energi, vvs og ventilation.

Bygningen er opført i to etager – stueplan og 1. sal, som i alt omfatter 300 m2. Stueetagen rummer faciliteter tilknyttet ventilbygningen, depot, teknik, WC, SRO-rum og trappenedgang til ventilbygning. Derudover er der en entre og trapper til 1. sal, som rummer undervisningsrum, garderobe, the-køkken, toilet og depoter. Derudover er der etableret en lanterne, hvor man kan se ned til ventilbygningen.

Statoil, Kalundborg

Reference / Erhverv

Statoil, Kalundborg

      

Fakta

Bygherre

Statoil Refining Denmark A/S

Arkitekt

Ingvartsen Arkitekter ApS

Totalentreprenør

JYTAS A/S

Areal

4.720 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Christian Torp, Jytas A/S


Tilbage

Statoils nye kontorbygning

I Kalundborg har Statoil fået en ny administrationsbygning, der er blevet opført som et modulbyggeri. Bygningen er designet og bygget i to plan og med fokus på at udnytte pladsen mest muligt. Stueetagen rummer en kantine med plads til ca. 70 spisende, et produktionskøkken, en række undervisningslokaler og møderum, specielle IT-rum, reception samt et kontorafsnit til ca. 52 personer. På 1. sal er der kontorer og mødefaciliteter til ca. 130 personer samt en udendørs terrasse.

Hos LB Consult blev vi tilknyttet projektet som den tekniske rådgiver vedrørende vvs, el, de bærende konstruktioner, brand og energi.

Østergade 1, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Østergade 1, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

ER Invest A/S

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Hovedentreprenør

Bytømreren A/S

Areal

1.100 m2

Periode

2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Jan Rasmussen, ER Invest A/S


Tilbage

MANGE HENSYN UNDER OMBYGNING

På Østergade 1 havde vi ansvaret for den tekniske rådgivning i forbindelse med indretningen af nye lejligheder og erhvervslejemål. Lokalerne blev bygget i den eksisterende erhvervsejendom, og derfor var analysen af de tidligere boliger en stor del af projektet. Herunder blev der vurderet, hvilke installationer der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke slags lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde være køkkener på nogle af etagerne.

Projektet indebar, at 1.100 m2 erhvervslejemål på 2. og 3. sal blev ombygget til 12 lejligheder, som stod klar medio november 2016. Denne opgave krævede, at vores ingeniører skulle finde på ekstra fleksible løsninger – især til de tekniske installationer og de bærende konstruktioner. Udfordringerne lå nemlig i, at driften af Normal-butikken i stueetagen, en lægepraksis på 1. sal samt erhvervslejemål på 2. sal skulle fungere uden unødige gener fra ombygningen gennem hele perioden. Samtidig skulle bygningen optimeres af hensyn til både funktion og økonomi.

Kontorhuse, Design City Kolding

Reference / Erhverv

Kontorhus, Design City Kolding

      

Fakta

Bygherre

Bjert Invest A/S

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Totalentreprenør

KPC

Areal

7.000 m2

Periode

2016-2018

Energi

BR15

Certificering

LEED

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Martin Jensen, Bjert Invest


Tilbage

BYGHERRERÅDGIVNING DER SKABER MERVÆRDI

LB Consult har ydet in-house bygherrerådgivning på Bjert Invests ejendomme i byudviklingsområdet Design City Kolding. Der er tale om opførelsen af to kontorhuse til henholdsvis Danske Bank og Sydbank. De to kontorhuse er bygget på én fælles p-kælder, og de deler opholdsarealer på terrænet. Sydbank-bygningens ni etager, som er LEED-certificeret, er netop i april 2018 taget i brug. Etagerne rummer kontorer, kontorlandskaber, møderum og birum. Derudover er der etableret kantine og køkken på en række af etagerne. Bygningerne har et moderne udtryk skabt i stål, beton og glas.

Martin Jensen udtaler: ”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Design City Koldings grundareal er 45.500 m2, og området har et æstetisk fokus med blandt andet en tunnel med interaktivt lys, der skal være med til fortsat at kendetegne Kolding som designby.