Category

Erhverv

Vonsild Sognehus

Reference / Erhverv og kultur

Vonsild sognehus

IMG_2635
IMG_4875
IMG_4862

Fakta

Bygherre
Vonsild Kirkes menighedsråd

Arkitekt
CUBO Arkitekter

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
466 kvm

Periode
2018-2019

Sum
13 mio. kr.

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning, fagtilsyn og byggeledelse

Referenceperson
Thomas Kranz, CUBO Arkitekter

Gul klassicistisk kirke får nyt sognehus

Det nye gule sognehus på 466 m2 erstatter en ældre bygning på 103 m2. Den gule farve kendetegner al træbeklædning samt alle vinduer samt ud- og indvendige døre. På den måde taler det nye sognehus sammen med den gamle kirke.

Sognehuset er en bygning i ét plan, hvor der er fokus på indbydende indgangspartier og lysindfald i fællessrum såvel som kontorer og undervisningsfaciliteter. Derudover rummer bygningen også sognets kapel. Funktionerne i den aflange bygning er delt op i to. Kapel og graverfaciliteter til kirkegårdens personale ligger i den ene ende. Herefter følger et gennemgående uderum i bygningens bredde med overdækning. I bygningens anden ende er der placeret kontorer og undervisningsfaciliteter. Langs bygningens front er der et bredt, overdækket terasse- og adgangsparti med rampe og siddepladser.

Byggepladsen blev etableret udenom en fredet blodbøg, som gårdspladsen foran det nye sognehus nu centrerer sig om. I byggeprocessen blev den nuværende graverbygning delvist stående, da installationer mellem graverbygning og kirkerum var sammenkoblede. Gammelt er veget for nyt efterhånden.

LB Consult bistod med ingeniørrådgivningen for alle bærende konstruktioner, el og VVS på projektet. Dertil fagtilsyn og byggeledelse.

Nørregade, Aarhus

Reference / Bolig

Nørregade 6, Aarhus

Tegnet overflade
Foto google maps
Tegnet facade

Fakta

Bygherre
Steen Mengel
Anders Linnet

Arkitekt
Arkitema Architects

Areal
3.600 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Rasmus Ansbjerg
+45 9133 8756

Karakteristisk grund i Aarhus C bebygges

På Nørreport i Aarhus C har LB Consult overtaget projekteringen af nybyggeriet Nørregade 6.

Hjørnet af Nørrebrogade og Nørregade er genkendeligt på grund af den karakteristiske endegavl med sort beklædning og Aarhus Å belyst indefra, som slynger sig gennem gavlbeklædningen. Hjørnehuset rives ned og indlemmes i hjørnegrundens areal, hvorpå der bygges etageboliger.

Der bliver tale om en erhvervs- og boligejendom i fem etager med tagterrasser på 5. og 6. etage og kælder under det meste af bebyggelsen. Kælderen udnyttes til teknikrum, vaskeri, cykelparkering og depoter. Stueetagen hovedsageligt til erhverv og det resterende til beboelse. Der etableres elevator i bygningen.

Der er en del installationer på grunden som fx fjernvarme, gadelamper og ledninger til letbanen, som der skal tages hensyn til under projekteringen og i løbet af byggeriet. Byggefeltet ligger desuden i et stærkt trafikeret gadekryds, hvilket skaber udfordringer i forhold til etableringen af en byggeplads.

Grundplan er på ca. 700 kvm. Det samlede areal for bygningen bliver ca. 3.600 kvm, hvoraf godt 400 kvm er kælder.

LB Consult yder fuld ingeniørrådgivning og -projektering i alle projektfaser inkl. fagtilsyn.

Skt. Nikolaigården

Reference / Kontor og erhverv

Skt. Nikolaigården, Aarhus

Foto
Oversigt indretning
Forside disp.

Fakta

Bygherre
Vor Frue Kirke Menighedsråd

Arkitekt
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen

Areal
790 kvm

Periode
2020-2021

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Bruno Viuf Larsen,
Arkitektfirmaet VMB
bvl@vmb-arkitekter.dk
+45 40 96 15 67

Om- og tilbygning af Skt. Nikolaigården

Den historiske og charmerende sognegård, Skt. Nikolaigården, fungerer som kirkekontor, derfor er det vigtigt at bygningen opfylder både gæsters og personalets behov.

Med sin smukke, men tillukkede facade mod Vestergade, den labyrintagtige indretning og behovet for mere plads og åbenhed er LB Consults og VMB Arkitekters opgave at løse disse udfordringer.

Et lyst og åbent miljø
Skt. Nikolaigården består af to ældre, sammenhængende huse, som med sine 590 kvm ikke opfylder både nuværende og fremtidige behov. Om- og tilbygningens opfylder ønsket om at skabe mere plads til især konfirmationsundervisning, men i den grad også at åbne og lysne lokalerne og kontormiljøet.

De eksisterende lokalers ombygning skal skabe tilgængelighed og lyse lokaler, som ønsket. Tilbygningen, som består af 200 kvm mod syd skal give god plads til tre moderne undervisningslokaler til sognets konfirmander. Det nye indgangsparti har åbenhed og kig gennem huset fra gade til sognegården i højsædet.

LB Consults ydelser
I arbejdet med tilbygningen er der lagt stor vægt på at balancere mellem de historiske værdier og arkitekturen i området samtidig med at kontor- og undervisningsmiljøerne lever op til en tidssvarende og moderne indretning.

LB Consults opgave omfatter at levere teknisk rådgivning og bistand i en lang række rådgivningsfaser med fokus til forskellige ingeniøropgaver, herunder; konstruktion, energiberegninger, VVS, ventilation, el og brand.

Klostergade 28-30

Reference / Erhverv og Kontor

Klostergade 28-30, Aarhus C

      

Fakta

Bygherre

Ejendomsselskabet Olav de Linde

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

500 kvm

Periode

2018-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner og statik, el, VVS, ventilation, akustik og energi

Referenceperson

Morten Thomassen, Ejendomsselskabet Olav de Linde


Tilbage

Til- og ombygning af gammelt baghus til kontorlokaler

For Ejendomsselskabet Olav de Linde udfører vi teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med om- og tilbygning af et gammelt baghus, der tidligere har været blandt andet håndværkerforening, men som nu udlejes som kontorlokaler.

Tilbygningen omfatter opførelse af 2 nye etager på baghuset, som bliver bygningens nye 3. og 4. sal. Med tilbygningen får baghuset samme højde som forhuset, der har facade ud mod Klostergade. Den eksisterende 2. sal i baghuset bygges om, mens 3. og 4. sal i forhuset skal bygges sammen med tilbygningen på baghuset. Der opføres nyt elevatortårn til alle etager og udvendige trapper til stue og kælder.

Opførelsen af de nye etager oven på det gamle baghus giver nogle udfordringer med de eksisterende fundamenter, da de ligger i et område, som er særligt følsomt over for sætninger. Udfordringen er løst ved en kombination af pressede minipæle under eksisterende fundamenter samt skruepæle.

Arkitektonisk udføres tilbygningen med en dobbelt manzard. Derudover etableres der tagterrasser og en in situ støbt elevatorkerne. Det gamle baghus er en del af de gamle århusianske baggårde, som var usynlige for offentligheden. Nu er baggårdene i spil i byens generelle arealudvidelse og som et positivt aktiv i erhvervslivet med baggårdsbutikker. Derfor er baghusets forskønnelse og nye brugbarhed tiltrængt.

LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for alle fag og udfører udbud og fagbeskrivelser. Projektet udføres i fagentreprise.

Carls Jr., Dansk Supermarked

Reference / Erhverv

Carls Jr.-restaurant, Dansk Supermarked

      

Fakta

Bygherre

Dansk Supermarked

Totalentreprenør

Lyngby Entreprise A/S

Arkitekt

Sahl Arkitekter

Areal

481 m2

Periode

2016-

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Lund, Lyngby Entreprise

Fastfood-restauranter, Dansk Supermarked

Den amerikanske burgerkæde Carl’s Jr. åbner løbende i forbindelse med Dansk Supermarkeds butikker i hele landet. LB Consult er rådgivende ingeniør på restauranterne i fast samarbejde med Lyngby Entreprise. I 2016 projekterede vi Carl’s Jr. i Tilst, Odense, Holstebro og Storcenter Nord. I 2017 gjaldt det Carl’s Jr. i Viborg, Sønderborg og Hundige. Og indtil videre tæller 2018 Nyborg og Holbæk, som er de første fritliggende restauranter. De tidligere ligger alle i eksisterende byggeri hos Bilkas butikker. Billederne stammer fra Bilka, Tilst.

Der er altså typisk tale om ombygning i eksisterende lokaler. Desuden er der et fastlagt byggeprogram for en restaurants udseende, som følges nøje. Det er især faciliteterne til madlavning, der stiller krav til ventilationssystemer og brandsikring.

LB Consults rådgivning dækker i alle tilfælde ledningsplaner, kloak, beregninger af konstruktioner og tegningsmateriale.

Amager Strandvej 58, København

Reference / Bolig og erhverv

Amager Strandvej 58, København

      

Fakta

Bygherre

Gefion Group A/S

Arkitekt

Vandkunsten

Totalentreprenør

Q-Construction

Areal

11.305 m² bolig og erhverv
3.350 m² parkeringskælder

Periode

2017-2020

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Thomas Daugaard, Q-Construction

Boligkarré i byudviklingsområde

På det østlige Amager skyder en ny boligkarré op som en del af byudviklingen i området.

LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med byggeriet, der kommer til at rumme 145 boliger, erhverv og en underjordisk parkeringskælder. Projektet omfatter to delprojekter, der består af Amager Strandvej 58 og Ved Amagerbanen 37. Aftalen omfatter projektering af bærende konstruktioner, afløb, VVS, ventilation og el i alle projektfaser.

Amager Strandvej 58

Ejendommen får etagespring fra 5-7 etager og har et samlet areal på 6.650 m2 til bolig og erhverv samt tilhørende p-kælder på 1.900 m2. Til taglejlighederne hører der tagterrasser, og til stuelejlighederne er der haver eller terrasser. Der bliver 49 forskellige boligtyper fordelt på i alt 69 lejligheder, og derfor er der i projekteringsfasen taget individuelt stilling til el, ventilation og afløb i hver type bolig.

Ved Amagerbanen 37

Projektet består af 3 etageejendomme i varierende bygningshøjder mellem 3 og 4 etager med i alt 76 boliger. Ejendommene har et samlet areal på 4.655 m2 og med tilhørende p-kælder på 1.450 m2. Der etableres altaner, terrasser og tagterrasser til boligerne.

Karréen lukker sig om et fælles grønt gårdrum.

Jyske Palæ og Brygmesterboligen, Ceres Aarhus

Reference / Erhverv og kontor

Jyske Palæ & Brygmesterboligen,
Ceres Aarhus

    

Fakta

Bygherre

A. Enggaard A/S

Arkitekt

Bascon

Entrepriseform

Fagentrepriser

Areal

1.442 m2

Periode

2015-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Jens Skinnebach, A. Enggaard A/S

Omdannelsen af Ceres

Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyg, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men i de to fredede bygninger Brygmesterboligen og Jyske Palæ har LB Consult bistået med ingeniørrådgivning fra top til bund i omdannelsen til kontordomicil og restaurant.

Den gamle, delvist glemte brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Renoveringen gav især udfordringer dér, fordi grundvandet blev ved med at stige op, fordi bygningerne ligger tæt på vandspejlet og lige op af Aarhus Å. Desuden skulle alt elarbejde og ventilationskanaler skjules, og derfor er mange kabler trukket gennem mure og gulve, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv ovenpå.

Alle elinstallationer blev fornyet, herunder forsyningsfor-
hold, føringsveje, eltavler, datainstallationer samt belysningsanlæg, hvor der bl.a. blev installeret komplet nye LED-belysningsarmaturer med lysstyring via on/off/lux-sensorer og tilstedeværelsessensorer med dagslysregulering for at opnå et energirigtigt belysningsanlæg med lang levetid og et minimum af vedligehold.

Vesterbrogade 16-20, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Vesterbrogade 16-20, Aarhus

Fakta

Bygherre

Vesterbrogade 18-20 ApS

Arkitekt

Seier & Sølvsten

Totalentreprenør

CJ Group A/S

Areal

2.782 m2

Periode

2016-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Keld Korshøj, Vesterbrogade 18-20 ApS


Tilbage

Nybyggeri til lejligheder og butikker

På Vesterbrogade 16-20 er et nybyggeri på i alt 2.782 m² blevet opført, hvor slidte gamle byhuse er blevet revet ned. Der er bygget et forhus på 1.475 m² samt et baghus på 1.307 m², som primært rummer lejligheder i forskellige størrelser. På stueetagen i forhuset bliver fire butikker placeret, mens 1. til 4. sal er lejligheder med altaner og adgang via altangange. Baghuset bliver bygget med en fælles tagterrasse på 3. sal, og lejligheder med henholdsvis altaner og hemse på stueetagen samt 1. og 2. sal.

Hos LB Consult står vi for projekteringen af de bærende konstruktioner, energi og kloak. Desuden er huset beklædt med forskellige materialer samt farver, da man har ønsket at bibeholde udseendet fra de tidligere karreér, hvor hvert hus havde sit kendetegn. Derfor er der forskellige farver tegl på tagene og facadebeklædningen varierer også mellem forskellige farver mursten samt en bygning, der er beklædt med skifer.

Søborg Hovedgade, København

Reference / Bolig

Søborg Hovedgade, København

      

Fakta

Bygherre

Høgh og Rousing

Arkitekt

Luplau & Poulsen Arkitekter

Totalentreprenør

Q-Construction A/S

Areal

8.400 m2

Periode

2015-2017

Sum i DKK

100 mio.

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Thomas Daugaard, Q-Construction

Markant boligkarré i Søborg

Boligkarréen er organiseret med 53 boliger i 5 etager langs Søborg Hovedgade og aftagende fra 5 til 3 etager på Niels Finsens Alle. Der er opført 7 erhvervslejemål i stueetagen for at følge resten af handelsgadens facadeudtryk.

Fra porte i de to gadefacader er der adgang til fælles gård med opgange til boligerne langs Niels Finsens Allé, cykelparkering, rekreative arealer og legeplads. Under den store fælles gård er der etableret parkeringskælder med plads til 42 biler og beboerdepoter.

De 53 boliger er fordelt med 42 stk. 3-rums boliger, 10 stk. 4-rums boliger og 1 enkelt 5-rums bolig. Boligerne er udført med indeliggende og opvarmede trappe- og elevatorrum, med adgang til 2 eller 3 boliger pr. etage. Alle boliger udføres med store altaner mod gården eller Niels Finsens Allé. De 3 boliger i den skrå tagflade får en skærmet tagterrasse.

LB Consult har ydet teknisk rådgivning (delt rådgivning) og projekteret konstruktioner, energi, VVS, ventilation og el i alle projektfaser samt udført fagtilsyn for alle fag.

Boligkomplekset skulle udfylde hele grunden, og der blev derfor bygget tæt på de eksisterende nabobygninger. Det krævede blandt andet en udførelse af borede pæle og spunsvægge for at undgå skader på nabobygningerne.

Teknik- og formidlingsbygning, Reno Djurs

Reference / Erhverv

Teknik- og formidlingsbygning, Reno Djurs

      

Fakta

Bygherre

Reno Djurs

Arkitekt

Sahl Arkitekter

Totalentreprenør

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal

300 m2 + 170 m2 kælder

Periode

2015-2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Claus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma A/S

NY FORMIDLINGSBYGNING TIL AFFALDSSELSKAB

Affaldsselskabet Reno Djurs står for affaldsordninger til sommerhuse, private husstande og virksomheder på Djursland. Ovenpå selskabets ventilbygning skulle der bygges en teknik- og formidlingsbygning, som vi i samarbejde med COWI fik til opgave at være den tekniske rådgiver på. Vores opgaver var hermed at projektere de bærende konstruktioner, energi, vvs og ventilation.

Bygningen er opført i to etager – stueplan og 1. sal, som i alt omfatter 300 m2. Stueetagen rummer faciliteter tilknyttet ventilbygningen, depot, teknik, WC, SRO-rum og trappenedgang til ventilbygning. Derudover er der en entre og trapper til 1. sal, som rummer undervisningsrum, garderobe, the-køkken, toilet og depoter. Derudover er der etableret en lanterne, hvor man kan se ned til ventilbygningen.